Wizyty studyjnej w wielkiej brytaniiPobieranie 193.69 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar193.69 Kb.
  1   2   3   4

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

WIZYTY STUDYJNEJ W WIELKIEJ BRYTANII

na temat:

WARSZAWA, 2012 r.SPIS TREŚCI


 1. Informacje organizacyjne

Celem wizyty studyjnej jest wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli władz regionalnych, w szczególności przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich (UM), przedstawicieli regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) tak, aby w lokalnej polityce przedsiębiorczości i inwestycji promować przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie.


Termin realizacji wizyty studyjnej: 3-6 września 2012 roku

Liczba uczestników wizyty studyjnej: 18

 1. Informacje ogólne o kraju

Anglia - w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.


W odróżnieniu od innych krajów Wielkiej Brytanii, Anglia nie posiada własnego parlamentu i pozostaje pod jurysdykcją parlamentu brytyjskiego. W ten sposób deputowani pochodzący spoza Anglii mogą mieć wpływ na wewnętrzne sprawy tego kraju. Anglia dzieli się na 9 jednostek administracyjnych (regionów). Poza Londynem, który posiada wybieralnego burmistrza (Mayor) i zgromadzenie (London Assembly), regiony nie posiadają władz wybieranych w wyborach bezpośrednich.
Podstawą systemu politycznego Anglii jest dziedziczna monarchia konstytucyjna i jednocześnie demokracja parlamentarna. Głową państwa jest królowa - obecnie panuje Królowa Elżbieta II. Władza ustawodawcza należy do królowej oraz parlamentu. Królowa mianuje rząd (władza wykonawcza) który jest odpowiedzialny przed dwuizbowym parlamentem.


  1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna

Mówiąc o gospodarce Anglii z dużym przybliżeniem można mówić ogólniej o gospodarce całej Wielkiej Brytanii, gdyż Anglia ma w niej zdecydowanie największy udział. Wielka Brytania jest krajem o gospodarce wolnorynkowej i znajduje się wśród największych potęg przemysłowych i finansowych świata.


W ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat, zaczynając od rządów Margaret Thatcher, konsekwentnie prywatyzowano wiele przedsiębiorstw państwowych i obecnie udział państwowych przedsiębiorstw w gospodarce jest minimalny. Obok bardzo rozwiniętego przemysłu, w tym przemysłu najnowszych technologii, największy udział w brytyjskim PKB mają usługi (głównie bankowe i ubezpieczeniowe) i z każdym rokiem udział tego sektora rośnie względem przemysłu. Rolnictwo Anglii jest wielkoobszarowe, wysoko zmechanizowane i bardzo wydajne. Zaspokaja on w 60% potrzeb żywnościowych kraju, ale zatrudnionych jest w nim jedynie 1,5% osób czynnych zawodowo. 1. Informacje o instytucjach uczestniczących w spotkaniach
  1. Ministerial Correspondence Unit – Department for Business Innovation and Skills

Departament Innowacji i Umiejętności Biznesu (BIS) wspiera zrównoważony rozwoju i podnoszenie kompetencji w całej gospodarce. Hasło BIS to: Współpraca na rzecz wzrostu.

Na stronie www.bis.gov.uk możemy przeczytać:

„Wzrost jest priorytetem rządu i w każdym elemencie swojej dzielności koncentrujemy się na nim. Ale musimy rozwijać się inaczej.

Wzrost musi być zrównoważony, wspólny i wyważony - na terenie całego kraju oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.

Istnieje jasna i aktywna rola rządu w obszarze stworzenia warunków dla sektora prywatnego do wsparcia wzrostu i usuwania niepotrzebnych barier, które mogą wstrzymają rozwój.

Ze strony rządu to właśnie BIS pełni rolę silnego partnera publicznego – Departamentu, który wspiera wzrost.

Prawie wszystko co robi BIS - od inwestowania w umiejętności by bardziej dynamicznie rozwijać rynek, zmniejszanie liczby przepisów, aż do promowania handlu w celu pobudzania innowacji - robi w celu pomagania ludziom rozpocząć i rozwijać działalność gospodarczą. BIS pomaga napędzać wzrost.”

Departament Innowacji i Umiejętności Biznesu (BIS) sporo miejsca w swojej działalności poświęca zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjuje szereg działań zmierzających do promocji CSR wśród brytyjskich organizacji i instytucji.


  1. SHM

SHM to firma doradcza z branży MŚP z siedzibą w Londynie. Od 1996 roku zajmuje się zagadnieniami motywacji. SHM pracuje na rzecz różnego typu organizacji podejmując próby zrozumienia, dlaczego ludzie zachowują się tak a nie inaczej - jako liderzy, jako koledzy, jako konsumenci, jako obywatele - i przekłada zdobytą wiedzę na konkretne wskazówki, które mają pomóc w osiągnięciu celów biznesowych. Klienci SHM nie tylko chcą zrozumieć, co ludzie zrobili w przeszłości, chcą zmienić to, co ludzie zrobią w przyszłości.

Firma realizuje projekt „Business connector”, w ramach którego przedsiębiorstwa angażowane są w pomoc lokalnym społecznościom i organizacjom poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników tych firm na zasadzie wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji na stronie: www.shm-ltd.co.uk
  1. Blonde Productions

Blonde Productions jest prężnie działającą firmą produkcyjną z branży MŚP specjalizująca się w tworzeniu inteligentnej treści na różnego rodzaju platformy. Działa na zasadzie one-stop-shop - świadczy niedrogie, indywidualne rozwiązania dla firm i organizacji na całym świecie, we wszystkich sektorach. Blonde ściśle współpracuje z klientami w zakresie tworzenia kreatywnych i inteligentnych produkcji filmowych.

Uczestnik projektu SHM „Business connector”.

Więcej informacji na stronie: www.blondefilms.com
  1. Fresh Brands

Zespół Fresh Brands jest prowadzony przez Jona Barrona (dyrektora zarządzającego). Jest to marketingowiec z 10-letnim doświadczeń w Public Relations, mediach i marketingu cyfrowym. Jon jest pomysłodawcą i autorem najbardziej innowacyjnych i niedrogich usług PR w Wielkiej Brytanii - PayandgoPR.com. Te same podstawowe wartości: wydajność, przystępność i efektywność, Jon przeniósł na grunt zintegrowanej agencji marketingowej - Brands Fresh (sektor MŚP). Oferują działania z zakresu: projektowania, reklamy, public relations, social media oraz pozycjonowania stron.

Uczestnik projektu SHM „Business connector”.

Więcej informacji na stronie: www.freshbrands.co.uk
  1. Islington Chamber of Commerce

Izba Gospodarcza Islington jest jedną z najdłużej istniejących, niezależnych londyńskich izb. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród m.in.: • Zwycięzca „Outstanding Impact Award”, Global Entrepreneurship Week 2010

 • Zakwalifikowana do „Enterprising Culture” Award, Enterprising Britain Awards 2010

 • Finalista „Best London Regeneration Project”, London Business Awards 2010

 • Zakwalifikowana do „Sustainability Project of the year”, BusinessGreen Leaders Awards 2011

Z ponad 80 letnią historią ICOC stara się, aby w Islington rozwijało się coraz więcej firm. W 2011 roku izba rozszerzyła swoją działalność na Camden, rozwijając sieć firm Camden i uruchomiając Camden i Islington Business Awards. Izba organizuje imprezy sieciowe, które ułatwiają rozwój działalności, wspierają wymianę handlową i sprzyjają zatrudnieniu. Izba wykorzystuje portale społecznościowe, takie jak LinkedIn i Twitter, a także stronę www do przedstawienia dobrych praktyk, które mają za zadanie inspirować ludzi biznesu. Posiada także wewnętrzny drukowany biuletyn i e-biuletyn, który szczegółowo prezentuje działania członków izby. Wydarzenia, seminaria, warsztaty i spotkania organizowane przez izbę, wykraczają poza aspekt społeczny sieci firmowych - są istotną platformą inspiracji i motywacji. Zachęcają do budowania relacji - te działania zmotywowały Izbę do rozpoczęcia rozwoju własnego programu mentoringu. Z działań CSR ICOC prowadziła m.in. Business Waste Recycling Project - zapewnienie bezpłatnego poradnictwa dotyczącego recyklingu i ponownego użycia dla firm i organizacji trzeciego sektora w Islington.
  1. Institute of Business Ethics

The Institute of Business Ethics powstał w 1986 roku w Anglii. Organizacja zajmuje się rozwojem edukacji publicznej na rzecz etyki biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania standardów etycznych w system zarządzania organizacją.

Na stronie www.ibe.org.uk można przeczytać:

„Co robimy? Pracujemy nad podniesieniem publicznej świadomości o tym, jak ważne jest etyczne prowadzenie interesów oraz współpracujemy z brytyjskimi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się etyką biznesu. Pomagamy organizacjom rozwijać kulturę etyczną i zachęcamy do wprowadzania wysokich standardów prowadzenia biznesu, opartych na wartościach etycznych. Pomagamy w rozwoju i wdrażaniu efektywnej polityki i programów etycznych i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomagamy organizacjom w przygotowywaniu wytycznych dla personelu oraz budowaniu z głównymi partnerami relacji opartych na zaufaniu”.

Institute of Business Ethics od momenty powstania opublikował ponad 50 książek dotyczących etyki biznesu, prowadził liczne badania na temat stosowania kodeksów etycznych w firmach, przygotował programy szkoleniowe w dziedzinie etyki biznesu, współpracował z uczelniami w zakresie włączenia do ich programów zagadnień etycznych (w tym w ramach MBA) oraz świadczył doradztwo dla przedsiębiorstw i różnego typu instytucji.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ibe.org.uk/
  1. City of London Corporation

City of London zw. czasem Square Mile (Mila Kwadratowa – taką powierzchnię w przybliżeniu zajmuje City) lub The City – jednostka administracyjna posiadająca prawa miejskie w granicach Londynu, w której obecnie skupia się większość działalności handlowo-bankowo-ubezpieczeniowej Wielkiej Brytanii. Należy zauważyć, że City nie zalicza się do żadnej z 32 gmin (London borough) Londynu. Gildie Kupieckie wybierają co roku pod koniec września ze swojego grona Lorda Mayora, który sprawuje nadzór nad City. Kuriozalna z pozoru suwerenność City była i jest podstawą jego rozwoju. Dzięki tej suwerenności na terenie City istniał odmienny od ogólnego brytyjskiego – system podatkowy.

City of London prowadzi szereg inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Instytucja powołała również w 2000 roku organizację o nazwie The Heart of the city, której jednym z celów jest promocja CSR wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. The Heart of the city prowadzi bezpłatny program o nazwie „Newcomer programme”, w ramach którego przystępujące przedsiębiorstwa mogą uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ze strony innych należących do programu firm. Program ma formę sieci współpracy, w ramach której stowarzyszenie koordynuje organizację indywidulnego mentoringu, praktycznych warsztatów oraz udostępnianie internetowych narzędzi i wzorów pomagających w prowadzeniu działalności CSR a bazujących na osobistych doświadczeniach członków sieci.


  1. The Corporate Responsibility Coalition (CORE)

CORE – The Corporate Responsibility Coalition – to sojusz ponad 130 organizacji charytatywnych, związków zawodowych, związków wyznaniowych, środowiska naukowego oraz firm. Nad pracami organizacji czuwa grupa sterująca Amnesty International UK, Action Aid, Friends of the Earth, TraidCraft, War on Want and WWF (GB). Celem działań CORE jest doprowadzenie do:

1. zwiększenia przejrzystość działalności gospodarczej

2. zwiększenia poczucia odpowiedzialności przedsiębiorców za ich wpływu na ludzi i środowisko,

3. poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar krzywdzących zachowań/działań korporacyjnych.

Na stronie www.corporate-responsibility.org można przeczytać:

„Naszą wizją jest świat, w którym wszystkie firmy przez swoje działania okazują szacunek dla praw pracowników, lokalnych społeczności i środowiska. Pracujemy na zasadach partnerstwa popierając propozycje mające na celu wypełnienie luk zarządczych w brytyjskich firmach”.

CORE postuluje utworzenie nowej instytucji w Wielkiej Brytanii - Commission for Business, Human Rights & The Environment, której zadaniem byłoby świadczenie doradztwa i wsparcia dla przedsiębiorstw działających za granicą w zakresie ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko i kwestie społeczne.

Komisja mogłaby również pomóc w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorstwami i podmiotami, które doznałyby jakiejkolwiek szkody w wyniku działalności danej firmy. Organ ten miałby również wpływ na redukcję łamania praw człowieka oraz uregulowań środowiskowych w kontekście działania firm brytyjskich na rynkach zagranicznych.

Główne zadania nowej komisji: • Zapewnienie zadośćuczynienia dla ofiar łamania praw człowieka przez przedsiębiorstwa Wielkiej Brytanii działające za granicą;

 • Promowanie standardów środowiskowych i praw człowieka wśród brytyjskich spółek prowadzących działalność za granicą oraz promowanie najlepszych praktyk;

 • Współpraca z innymi komisjami i organami ds. praw człowieka, wymiana doświadczeń, dążenie do budowania standardów i zasad dochodzenia roszczeń w krajach rozwijających się.

Praca komisji mogłaby obejmować:

 • Promocję globalnych i lokalnych przepisów, standardów, najlepszych praktyk, istotnych z punktu widzenia praw człowieka i działań środowiskowych w działalności przedsiębiorstw brytyjskich;

 • Ewaluację oraz ocenę skuteczności istniejących norm, przepisów i zasad istotnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw brytyjskich wraz z rekomendacjami nowych polityk dla rządu i sektora przedsiębiorstw;

 • Rozpatrywanie skarg spływających na przedsiębiorstwa brytyjskie działające za granicą;

 • Mediacje pomiędzy stronami konfliktu;

 • Naprawę szkód wyrządzonych przez przedsiębiorstwa brytyjskie działające za granicą;

 • Współpracę z odpowiednimi podmiotami i instytucjami z siedzibami w krajach goszczących;

 • Doradztwo rządowi w zakresie prawa i regulacji.

Czym nowopowstała Komisja różniłaby się od istniejących organów w Wielkiej Brytanii?

Komisja wypełniłaby lukę pomiędzy obecnie istniejącymi organami sądowymi i administracyjnymi, umożliwiłaby racjonalizację obecnie dostępnych zasobów i dałaby firmom brytyjskim pewność co do standardów postępowania za granicą. CORE jest przekonana, że utworzenie takiej instytucji spowodowałoby znaczne zmniejszenie przypadków nierzetelności brytyjskich firm działających za granicą i przyczyniło się do podniesienia standardów postępowania korporacyjnego na całym świecie.


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.corporate-responsibility.org


  1. Waterloo Quarter BID

Waterloo Quarter to organizacja biznesowa, działająca na terenie dzielnicy Waterloo w Londynie. Głównym jej zadaniem jest współpraca z przedsiębiorstwami oraz praca na ich rzecz w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Zespół wykonawczy BID Quarter Waterloo, składający się z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, dąży do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego środowiska handlowego dla przedsiębiorstw oraz do promowania dzielnicy, w celu przyciągnięcia nowych inwestorów napędzających lokalną gospodarkę, przy zachowaniu indywidualności i niepowtarzalnego charakteru Waterloo. Swoim klientom oferują m.in. program Smart Green Business, który opiera się na idei działań proekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększenia zysków dla organizacji przystępującej do programu.

Źródło: www.waterlooquarter.org/smartgreenbusiness


Program Smart Green Business, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest dedykowany wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego idea opiera się na założeniu, że bycie społecznie odpowiedzialnym w zakresie środowiska naturalnego po prostu się opłaca.
Konkretne działania w ramach programu:

 • Zmniejszenie ilości odpadów oraz zwiększenie stopnia recyklingu (efekt finansowy: niższe koszty utylizacji odpadów);

 • Renegocjacja umów z dostawcami energii elektrycznej oraz doradztwo w zakresie minimalizacji zużycia energii (efekt finansowy: niższe opłaty za energię elektryczną);

 • Doradztwo w zakresie eko znakowania (efekt finansowy: większa liczba klientów w wyniki zwiększenia rozpoznawalności firmy);
  Zmniejszenie emisji CO2 i kosztów podróży, tworząc plan podróży dla pracowników (efekt finansowy: redukcja kosztów);
  Promowanie odpowiedzialnych zakupów

Więcej informacji na stronie: www.waterlooquarter.org
  1. Equality and Human Rights Commission (EHRC)

Komisja ds Równości i Praw Człowieka jest pozarządową organizacją publiczną, powstałą na mocy Aktu Równości z 2006 r. Na stronie http://www.equalityhumanrights.com czytamy:

„Naszym celem statutowym jest promowanie i monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz ochrona, wdrażanie i promowanie równości w dziewięciu „chronionych” obszarach – wieku, niepełnosprawności, płci, rasy, religii i wiary, ciąży i macierzyństwa, małżeństwa i związków partnerskich, orientacji seksualnej i zmiany płci”.
Celem Komisji jest:


 • zyskanie pewności, że ludzie mają świadomość swoich praw i potrafią z nich korzystać

 • współpraca z pracodawcami, dostarczycielami usług i organizacjami w celu rozwoju najlepszych praktyk

 • współpraca z politykami, prawnikami i rządem w celu zapewnienia, że polityka społeczna oraz prawo będą promowały zasady równości

 • użycie wpływów Komisji tak, aby działało prawo, które już zostało ustanowione.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.equalityhumanrights.com

 1. Bibliografia

„Londyn – udany weekend” Kraków 2006

Nicholson L. „Londyn”, Warszawa 1996

www.wikipedia.org

www.england.pl

 1. Załącznik nr 1 - Kluczowe wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Wytyczne dla społecznej odpowiedzialności ONZ Global Compact

 • Wytyczne dla inwestorów w zakresie społecznej odpowiedzialności – ONZ PRI

 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw transnarodowych

 • Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme Financial Initiative - UNEP)

 • Zasady równikowe (The Equator Principle)

 • Wytyczne Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Global Reporting Initiative - GRI)

 • Transparency International – Business Principle for Countering Bribery (BPCB)

 • Carbon Disclosure Project (CDP)

 • Program „Troska o klimat” - UN Caring for Climate

 • Wytyczne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania edukacją (Principles for Responsible Management Education)

 • Business Social Compliance Initiative (BSCI)

 • Norma ISO 26 000

 • Norma SA8000

 • Standard AA 1000

 • Norma ISO 9000

 • Zasady Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table Principles for Business)

 • Norma ISO 14001

 • EMAS


Inicjatywa Global Compact1

Inicjatywa Global Compact została stworzona przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana i ogłoszona w 1999 roku na Światowym Szczycie Ekonomicznym w Davos, zaś oficjalnie podpisanej przez blisko 50 korporacji międzynarodowych w lipcu 2000 roku. Jest to swoisty sojusz przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz ONZ na rzecz lepszego kształtowania procesu globalizacji pod kątem społecznym i ekologicznym. Inicjatywa opiera się na dziesięciu fundamentalnych regułach z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego, a jej celem jest skłonienie reprezentantów świata biznesu na całym świecie, aby poparli, przyjęli, i stosowali te zasady we wszystkich sferach swojej działalności.

Funkcjonowanie Inicjatywy opiera się na Biurze wykonawczym GC oraz sześciu agendach ONZ: „Międzynarodowej Organizacji Pracy, Biurze Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programie Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ oraz Biurze ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobieganiu Przestępczości.

„Global Compact nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm. Zasady te wynikają z następujących przyjętych fundamentalnych dokumentów”:  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

  • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy (The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work);

  • Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju - Agenda 21 (The Rio Declaration on Environment and Development);

  • Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention against Corruption)”.

Zasady Global Compact brzmią następująco2:

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu”

Przystąpienie do Global Compact nie jest skomplikowane, wystarczy, iż firma prześle na adres Sekretarza Generalnego ONZ list, wyrażający poparcie dla programu oraz zobowiązanie do podjęcia następujących działań takich jak złożenie oświadczenia, o poparciu dla programu i jego dziesięciu zasad, oraz publiczne ogłoszenie o przystąpieniu do Global Compact. Wymogiem jest również dostarczanie raz do roku raportu ilustrującego, postęp w zakresie wdrażania zasad Global Compact.

Od marca 2011, rozpoczęto klasyfikację firm członkowskich zgodnie z poziomem wdrażania CSR. Na podstawie stopnia wdrażania zasad GC oraz raportowania (CoP) następuje przypisanie do poziomu. Funkcjonują dwa poziomy: „Aktywni” i „Zaawansowani” oraz grupa firm przyporządkowana do platformy „Uczący się”.

W Danii do inicjatywy Global Compact należy 256 organizacji. Dla porównania w Wielkiej Brytanii 248, a w Polsce 67 podmiotów3.
Pobieranie 193.69 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna