Wizyty studyjnej w wielkiej brytanii


Promocja uroczystości i innych eventów na stronie internetowej City ActionPobieranie 193.69 Kb.
Strona4/4
Data28.04.2016
Rozmiar193.69 Kb.
1   2   3   4

Promocja uroczystości i innych eventów na stronie internetowej City Action

Członkowie społeczności City Action mogą promować własne uroczystości i wydarzenia w sieci na stronie internetowej.
 • Dostęp do partnerskiej usługi pośrednictwa

City Action może działać jako broker społeczności korporacyjnej dostarczając wiedzę o potencjalnych partnerach; sugerując możliwe do osiągnięcia cele. Oferuje również szereg materiałów do pobrania, które znajdują się na ich stronie internetowej.


Korzyści płynące z członkostwa w City Action - organizacje społeczne
Bezpłatne usługi City Action są dostępne dla organizacji społecznych, które działają w mieście i gminach ościennych. Skupiona wokół City Action społeczność jest zróżnicowana pod względem misji i struktury jednak przyświeca jej jeden, wspólny cel, którym jest poprawa warunków życia ludzi w regionach ich działania.


Jakie korzyści płyną z wolontariatu pracowniczego?


 • Rekrutacja i zatrzymanie pracowników

Umożliwiając pracownikowi świadczenie wolontariatu dajemy mu możliwość rozwoju umiejętności i jego osobistych talentów, poprawiamy sposób postrzegania miejsca pracy, zwiększamy motywację pracowników a w konsekwencji zatrzymujemy pracowników na dłużej w firmie.
 • Poprawa reputacji i wiarygodności

Pracownicy-wolontariusze są ambasadorami firmy i mogą poprawić reputację i wizerunek firmy. Praca wolontariuszy jest także prawdziwym świadectwem poważnego traktowania przez organizację zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Wykwalifikowani pracownicy

Pracownik-wolontariusz ma szansę doświadczyć zupełnie nowego środowiska pracy, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Zdaniem pracowników, wolontariat umożliwia odkrywanie w sobie nowych umiejętności:
Rola wolontariusza Umiejętności i/albo wiedza odkryta

Dostarczanie pomocy dyrektorowi organizacji charytatywnej w kwestii rachunkowości i doradztwa finansowego

Profesjonalnie i technicznie, komunikacja, rozwiązywanie problemów i kreatywność

Przeprowadzanie wywiadów oraz tworzenie informacji zwrotnej

Planowania, organizacji i implementacji, podejmowania decyzji i przejmowania inicjatywy, prezentacji

Tworzenie warsztatów dla grup wiekowych 9-10 lat

Przywództwo/ zarządzanie zasobami ludzkimi, prezentacji, komunikacji

Organizowanie klubowych posiłków dla osób w podeszłym wieku

Pracy w zespole, rozwiązywania problemów, kreatywności, doceniania różnorodności


Jakie wartości może wnieść wolontariusz do społeczności organizacyjnej?
Wśród 350.000 osób, które pracują w londyńskim City istnieje szeroki zakres poziomów kariery i umiejętności. Organizacje społeczne mogą czerpać z tego zasobu w celu dalszego rozwoju własnego personelu oraz usprawniania działalności organizacji.
Przykładowe formy wolontariatu:


Zakres obowiązków Rola Wolontariusza

Usługi dla ludzi starszych

Pomaganie przy przygotowywaniu klubowych posiłków, aktywne sesje, podstawowe szkolenie z obsługi Internetu i telefonów komórkowych

Podnoszenie aspiracji młodych ludzi

CV i konsultacje pracownicze, wywiady, mentoring, warsztaty dla przedsiębiorców

Wspieranie uczących się dorosłych

Podstawowe szkolenie w zakresie rozwoju nowych umiejętności technologicznych; poradnictwo zawodowe, konsultacje pracownicze

Wolontariusze mogą wspierać organizacje społeczne poprzez poradnictwo, konsultacje i mentoring:
Przykłady zadań Umiejętności i wiedza jaką może się dzielić

Zasoby ludzkie

Prawo pracownicze, procedury składania skarg; procesy wyceny

Marketing i PR

Opracowanie planu marketingowego, projektowanie ulotek, planowanie imprez

Zarządzanie finansami

Sprawozdania finansowe i kontrola, tłumaczenia różnych przepisów finansowych, utrzymanie dokumentacji finansowej

Technologia Informacyjna

Projekt strony internetowej i bazy danych, przegląd I.T. system

Planowanie biznesowe

Rozwój lub przegląd strategii biznesowej, wsparcie w realizacji strategii

Zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem, doradztwo specjalistyczne, np. prawne; planowanie przyszłościowe
 1. The City Procurement Project pomaga firmom wykorzystać ich łańcuchy dostaw do wspierania i reaktywacji okolicznych gmin.

Zainicjowany w 2003 roku projekt zachęca firmy i developerów z City, by otworzyli swoje łańcuchy dostaw oraz możliwości udzielania zamówień publicznych dla lokalnych, mniejszych przedsiębiorstw. Poprzez stronę zamówień publicznych prowadzoną w ramach programu, firmy z City uzyskują dostęp do szeregu informacji i narzędzi wspierających przeprowadzanie „odpowiedzialnych” zamówień. Zespół City Procurement Project oferuje bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorstw chcących przyjąć lokalną strategię zakupów, która spełnia zarówno ich potrzeby jak i jest społecznie odpowiedzialna. Doradzają również w kwestii różnorodności dostawców i zrównoważonych zamówień. Wydają kwartalny biuletyn i specjalne publikacje naukowe, oferując wgląd i wskazówki do najlepszych praktyk związanych z zamówieniami.
 1. Lokalna rekrutacja na rzecz biznesuCity oferuje doradztwo i wsparcie dla firm, które chcą rozważyć rekrutację pracowników spośród lokalnych społeczności bądź chcą zorganizować dni kariery lub inne wydarzenia związane z rozwojem zasobów ludzkich.

Lokalne inicjatywy rekrutacyjne są silnie skoncentrowane na rekrutacji osób odznaczających się właściwym poziomem motywacji oraz umiejętności wymaganych na danym stanowisku. Celem podejmowanych działań jest również pobudzanie lokalnej gospodarki. Jeśli firma szuka pomocy przy zatrudnieniu i lokalnej rekrutacji, City może zapewnić dodatkowe wsparcie, korzystając również z innych programów, np. programu staży biznesowych zapewniających płatne praktyki na okres 6-12 tygodni przed rozpoczęciem nauki na uniwersytecie. City organizuje również całodniowe wycieczki dla grup 15 studentów, lub krótsze, półdniowe wycieczki dla max 50 młodych ludzi. Jeśli któraś z firm pragnie wspierać lokalną rekrutację może zostać wpisana do jednego z projektów organizowanych na obszarze jej działania.
 1. The Employment Charter for Construction – Program zainicjowany w 2006 roku ma na celu wykorzystanie energii jaką daje działalność deweloperska i remonty w Square Mile na rzecz lokalnej społeczności.


Korzyści dla gospodarki:

 • Zwalczać niedobory umiejętności

 • Identyfikacja nowych nietradycyjnych źródeł zatrudnienia

 • Pomóc firmom w zakresie wdrażania działań CSR


Korzyści dla mieszkańców okolicznych gmin City:

 • Zwiększenie szansy szkolenia i zatrudnienia

 • Zdobycie doświadczenia

 • Wyznaczenie drogi do zrównoważonego zatrudnienia dla młodych ludzi pragnących wejść do branży budowlanej

 • Podniesienie aspiracji uczniów miejscowej szkoły, zachęcając do wyboru budownictwa jako realnej opcji kariery
 1. Arts Participation Programme - Barbcanakan jest światowej klasy instytucją sztuki łączącą niesamowite multi artystyczne programy z inicjatywami Twórczego Uczenia, które zwiększają świadomość kulturową, zrozumienie i współpracę ze sztuką w lokalnych społecznościach i poza nimi. Zespół rozwoju Barbican angażuje firmy i osoby prywatne w zakresie wspierania artystycznej doskonałości.

Korzyści z udziału w programie: • Pracownicy będą mieli okazję współpracować z Creative Learning Initiatives

 • Doświadczenie zawodowe organizacji pomoże Barbican w realizacji jej wizji

 • Pozytywne zaskoczenie klientów, dzięki wydarzeniom organizowanym w Centrum

 • Pozytywny wpływ na wizerunek marki, dzięki współpracy artystycznej z Barbican

 • Produkty i usługi firmy będą docierały do coraz szerszej, międzynarodowej publiczności

Współpracując przy osiągnięciu razem wyznaczonych celów Barbican oferuje ekskluzywną i szeroką ofertę wydarzeń, w którą przedsiębiorstwa mogą się zaangażować: festiwale, wystawy, koncerty.
 1. The Lord Mayor’s Dragon AwardsNagrody przyznawane od 1987 roku mają na celu nagradzanie organizacji, które osiągają coraz większą doskonałość w angażowanie się w działania skierowane do społeczności lokalnej, dostarczając w ten sposób przykłady najlepszych praktyk i inspirują innych do większego zaangażowania.

Londyn jest miastem skrajności - zarówno bogactwa i ubóstwa, Dragon Awards ma zadanie zachęcić do stworzenia pozytywnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i otaczającymi ich społecznościami. Każda organizacja, firma, instytucja publiczna lub gmina, która ma pozytywny wpływ na społeczności w Londynie, może ubiegać się o nagrodę, mogą być to zarówno duże jak i małe firmy. Zwycięzcy są wybierani przez profesjonalne jury pod przewodnictwem Prezydenta Miasta, składa się również z szefów przedsiębiorstw oraz przedstawicieli organizacji charytatywnych i małych firm. Udział w konkursie jest bezpłatny, a wyniki ogłaszane są na prestiżowym bankiecie, wydawanym przez Burmistrza w The Mansion House. Wszyscy kandydaci Dragon Award otrzymują zaproszenia na kolację. Laureaci Dragon Award otrzymują statuetkę Smoka. Dla większości organizacji, najważniejsza jednak jest reputacja i prestiż jaką daje otrzymanie Dragon Award, nagrody, która należy do najbardziej cenionych i niesie ze sobą nieocenione korzyści dla firmy, związane przede wszystkim z rozpoznawalnością na rynku.


RODZAJE WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEZ CITY OF LONDON:
Program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Obszary doradztwa

 • Opracowanie programu CSR

 • Wyznaczenie właściwych celów strategii

 • Angażowanie, wsparcie, przywództwo

 • Skuteczna komunikacja CSR


Programy

• Doradztwo biznesowe w zakresie CSR


• Warsztaty z zakresu CSR
• Dostęp do materiałów na temat CSR
Zapewnienie ciągłości pracy
Obszary doradztwa
• Rekrutacja wśród lokalnych społeczności
• Szkolenia osób bezrobotnych w zakresie budownictwa
Programy
• Podnoszenie aspiracji lokalnych społeczności oraz ludzi młodych poprzez organizację spotkań w potencjalnych miejscach pracy
• Zaangażowanie w wolontariat
• Zapewnienie możliwości stażu dla potrzebujących mieszkańców
• Dzielenie się umiejętnościami i wiedzą z młodymi ludźmi
• Podniesienie aspiracji oraz umożliwienie podjęcia pracy przez przedstawicieli lokalnych mniejszości etnicznych

Odpowiedzialne transakcje
Obszary doradztwa
• Współpraca z różnymi dostawcami
• Współpraca z lokalnymi dostawcami, którzy mogą regenerować lokalną gospodarkę
• Współpraca z dostawcami w celu zminimalizowania wpływu na środowisko

Programy


 • „Poznaj sprzedawcę”- eventy dla lokalnych przedsiębiorców i dostawców

 • Eventy dotyczące wszystkich elementów odpowiedzialnych zamówień

 • Wsparcie indywidualneRozwój małych lub średnich przedsiębiorstw
Obszary doradztwa

 • Ogólne biznesowe porady

 • Zdobywanie zamówień

 • Przeprowadzka do miasta


Programy

 • Eventy sprzedażowe w mieście

 • Zapewnienie finansowania dla MŚP w mieście i gminach ościennych

 • Miejsce do prowadzenia działalności dla MŚP w mieście i gminach sąsiednich

 • Oznakowanie dla lokalnej przedsiębiorczości


1 Ł. Makuch, „Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011.


2 http://www.globalcompact.org.pl/

3 http://www.globalcompact.org.pl/

4 http://www.unpri.org/principles/

5 Ł. Makuch, „Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011.

6 http://www.gridw.pl/?dz=menu&ids=centrala

7 http://www.equator-principles.com

8 https://www.globalreporting.org

9 http://www.transparency.org

10 www.wikipedia.pl

11 https://www.cdproject.net

12 http://www.unglobalcompact.org/Issues/Environment/Climate_Change/index.html

13 http://www.unprme.org/

14 http://www.unprme.org/the-6-principles/index.php

15 http://www.bsci-intl.org

16 Ł. Makuch, „Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011.

17 Ł. Makuch, „Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, 2011.

18 http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000

19 http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001

20 http://www.etycznykapitalizm.pl/index.php?m=3

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_14001

22 http://www.emas.mos.gov.pl/emas1.html


Usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy


z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Pobieranie 193.69 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna