Wniosek do dyrektora zespołu szkóŁ w korzennej o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczaniaPobieranie 7.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar7.78 Kb.

....................................................
....................................................
....................................................

Korzenna, dn. ..................................

WNIOSEK DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZENNEJ

O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

dla etapu edukacyjnego: ................................

w roku szkolnym .......................... na okres ..................................

Na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 ze zmianami), w związku z § 22 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

wnioskuję o dopuszczenie programu nauczania do przedmiotu kształcenia ogólnego:

.............................................................................

Pełna nazwa programu: .......................................................................................................

Autorzy: ...........................................................................................................................

Oświadczam, że program został opracowany: ...................................................

Przedstawiony program spełnia następujące warunki:


  1. Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w zgodzie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

  2. Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania.

  3. Jego treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  4. Zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich będzie realizowany.

  5. Zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

  6. Zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

  7. Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

…………………………………………………………………………

Podpisy nauczycieli___________________
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna