Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona8/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

WIEDZA


K_W01

Posiada wiedzę o historii, kulturze i religijności Żydów poszerzoną w stosunku do jej elementów uzyskiwanych na poziomie 4KRK.

+++

+++

+++

++

-

+

-

++

+++

++

-

-

-

-

K_W02

Zna dzieje Żydów w starożytności i na ziemiach polskich w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.

+++

+++

+

+

-

+

-

+

++

+

-

-

-

-

K_W03

Zna wybrane zagadnienia historii Żydów w diasporach żyjących poza Polską w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.

+++

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

K_W04

Zna i systematyzuje źródła do badania przeszłości i kultury Żydów.

+++

+

+++

+

-

-

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_W05

Posiada podstawową wiedzę o naukach wspierających badania w obszarze judaistyki.

+

+

+++

+

+

+

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_W06

Zna fachową terminologię z zakresu judaistyki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

+

+

+++

++

+

+

+

++

+++

+++

+

-

-

-

K_W07

Ma podstawową wiedzę o typach prac naukowych spotykanych w obszarze judaistyki (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).

+

+

+++

+

-

-

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_W08

Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej judaistyki.

+

-

+++

++

-

-

-

+

+++

+

-

-

-

-

K_W09

Zna różne kierunki i obszary badań judaistycznych.

+

+

+++

+

-

-

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_W10

Zna dorobek głównych nurtów badawczych dla wybranych obszarów judaistyki.

+

+

+++

+

-

-

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_W11

Ma podstawową wiedzę o metodach wnioskowania, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego judaisty.

++

-

+++

+

-

-

-

+++

+++

++

-

-

-

-

K_W12

Rozumie znaczenie metodologii dla poprawności naukowej badań judaistycznych.

+

+

+++

+

+

+

+

++

+++

+

-

-

-

-

K_W13

Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy badacza zajmującego się dziejami i kulturą Żydów.

+

+

++

+

+++

++

+++

+

++

+

-

-

-

-

K_W14

Rozumie wpływ podłoża narodowego, kulturowego i religijnego na stanowiska reprezentowane w judaistyce.

+

+

+++

-

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

K_W15

Definiuje miejsce judaistyki wśród innych nauk humanistycznych i społecznych oraz dostrzega podstawowe różnice i podobieństwa metodologiczne między judaistyką a innymi naukami humanistycznymi.

-

-

++

-

+++

+++

+++

-

++

-

-

-

-

-

K_W16

Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka jidysz i/lub hebrajskiego, pozwalającą na tłumaczenie prostszych tekstów źródłowych.

+

-

+

+++

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

K_W17

Ma świadomość znaczenia historycznej zmienności języka jidysz i hebrajskiego dla interpretacji źródeł.

+

-

++

+++

-

-

-

+

++

+

-

-

-

-

K_W18

Zna podstawową terminologię judaistyczną przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym.

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+++

-

-

-

K_W19

Zna instytucje kultury upowszechniające wiedzę o dziejach i kulturze Żydów.

-

-

+++

+

-

-

-

-

+

++

-

-

-

-

K_W20

Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

-

-

+++

-

-

-

-

++

++

-

-

-

-

-

: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna