Wniosek o prowadzenie kierunku studióWPobieranie 0.88 Mb.
Strona9/9
Data07.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

UMIEJĘTNOŚCI


K_ U01

Dokonuje krytyki źródeł historycznych i literackich.

+++

-

++

+

-

+

-

++

+++

+

-

-

-

-

K_ U02

Tłumaczy i objaśnia prostsze teksty źródłowe z języka jidysz i/lub hebrajskiego.

+

-

+

+++

-

-

-

++

+++

-

-

-

-

-

K_ U03

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany.

++

+++

++

+

+

+

+

++

++

++

+

+

-

-

K_ U04

Pozyskuje szczegółowe informacje wykorzystując publikacje naukowe oraz wydawnictwa pomocnicze opublikowane w druku lub w formie elektronicznej.

+++

+++

+++

+

+

+

+

++

+++

++

-

-

-

-

K_ U05

Selekcjonuje i hierarchizuje zebrane dane.

++

+++

+++

+

+

+

+

+++

++

++

-

-

-

-

K_ U06

Formułuje wnioski na podstawie krytycznej analizy źródeł.

+++

-

+

-

-

+

-

+++

+++

+

-

-

-

-

K_ U07

Formułuje problemy badawcze i dobiera metody oraz narzędzia służące ich rozwiązaniu.

++

-

+

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

-

K_ U08

Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej wybranego zagadnienia.

++

-

+

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

-

K_ U09

Odróżnia tekst naukowy od publicystycznego i literackiego.

+

-

+++

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

-

K_ U10

Sporządza bibliografie do wybranych tematów oraz redaguje przypisy do tekstu.

-

-

+++

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

-

K_ U11

Posługuje się fachową terminologią judaistyki w języku polskim oraz wybranym języku obcym nowożytnym.

+

+

+++

+

-

-

-

+++

++

-

++

-

-

-

K_ U12

Charakteryzuje wybrane szkoły badawcze oraz różne kierunki badań w obszarze judaistyki.

+

+

+++

-

-

-

-

++

+++

-

-

-

-

-

K_ U13

Krytycznie odnosi się do dyskursu prezentowanego w opracowaniach naukowych.

+

+

+++

-

-

-

-

+++

+++

-

-

-

-

-

K_ U14

Prezentuje w usystematyzowanej wypowiedzi zagadnienia z dziejów i kultury Żydów polskich i wybrane zagadnienia z historii i kultury Żydów z innych diaspor w języku polskim i wybranym języku obcym nowożytnym.

+

+

+

-

-

-

-

-

+++

+

++

-

-

-

K_ U15

Tworzy samodzielnie różne formy tekstów naukowych i popularnonaukowych.

-

-

++

-

-

-

-

+++

++

-

-

-

-

-

K_ U16

Przedstawia wyniki swoich badań za pomocą nowoczesnych metod prezentacji i z wykorzystaniem fachowej terminologii w języku polskim.

-

-

+

-

-

-

-

-

+++

-

-

++

-

-

K_ U17

Umieszcza omawiane zagadnienia z dziejów i kultury Żydów polskich oraz wybrane zagadnienia z historii i kultury Żydów w innych diasporach, w szerszym kontekście procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.

+

+++

++

-

-

-

-

+

++

-

-

-

-

-

K_ U18

Dokonuje całościowego opisu obiektów zabytkowych związanych z kulturą żydowską z uwzględnieniem kontekstu geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego.

-

-

++

-

-

-

-

-

-

+++

-

-

-

-

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K01

Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości.

++

-

++

-

-

+

-

+++

+++

+

-

-

-

-

K_ K02

Docenia wartość samodzielnej interpretacji źródeł i opracowań naukowych.

++

-

++

-

-

-

-

+++

+++

-

-

-

-

-

K_ K03

Reprezentuje postawę poszanowania dla standardów pracy naukowej.

+

-

+++

-

+

+

+

+++

++

-

-

-

-

-

K_ K04

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej i w popularyzacji wiedzy o dziejach i kulturze Żydów.

++

-

+++

-

-

+

-

+

+++

-

-

-

-

-

K_ K05

Prezentuje postawę otwartości na właściwy dla różnych nauk humanistycznych typ refleksji.

+

++

+++

-

++

-

++

+

++

+++

-

-

-

-

K_ K06

Ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia umiejętności związanych z pracą badawczą.

++

-

+++

++

+

+

-

++

+++

-

-

-

-

-

K_ K07

Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

+++

-

++

-

-

+

-

-

+++

-

-

-

-

-

K_ K08

Tworzy i realizuje procedury rozwiązywania zadań. Współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zdefiniowanych priorytetów.

++

-

++

-

+

+

-

-

+++

-

-

-

-

-

K_ K09

Rozumie historyczną i kulturową rolę języków żydowskich w dziejach Żydów.

+

-

+++

+++

-

+

-

++

+++

++

-

-

-

-

K_ K10

Postrzega otaczającą przestrzeń jako zapis przeszłości i rozumie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.

+

-

++

+

+

+

+

-

++

+++

-

-

-

-

K_ K11

Rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej oraz środowisku geograficznym.

+

-

++

-

-

-

-

-

++

+++

-

-

-

-

K_ K12

Wykazuje zainteresowanie życiem naukowym i uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o historii i kulturze Żydów.

-

-

++

-

-

-

-

-

+++

+

-

-

-

-
: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba
zalki -> Noryckie zagłębie metalurgii żelaza


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna