Wniosek o udostępnienie informacji z zakresu krajowej ewidencji zabytków archeologicznychPobieranie 19.66 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.66 Kb.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

z zakresu krajowej ewidencji zabytków archeologicznych


I. Dane
Wnioskodawcy


tytuł/stopień naukowy,

imię i nazwisko


stanowisko/

rok studiów, nr albumu

II. Dane instytucji, którą reprezentuje

Wnioskodawca

nazwa
adres
telefon, fax
e-mailpromotor pracy1III. Zakres
wnioskowanej


informacji2IV. Cel uzyskania informacji
V. Termin wizyty3VI. Oświadczenie Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji wniosku o udostępnienie informacji.

Zobowiązuję się korzystać z uzyskanych informacji z zakresu krajowej ewidencji zabytków archeologicznych tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, zadeklarowanym we wniosku.Zdaję sobie sprawę z zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego wynikających
z nieodpowiedzialnego rozpowszechniania danych o stanowiskach.
VII. Data i podpis Wnioskodawcy

podpis Wnioskodawcy

VIII. Przyjęcie

Wniosku (wypełnia NID)

data wpływu i numer w dzienniku

podpis osoby przyjmującej wniosek

data
IX. Uwagi NID

1 Uzupełnić tylko w przypadku, kiedy wnioskowana informacja służy zbieraniu danych do pracy dyplomowej.

2 Należy określić numery obszarów AZP (siatka AZP dostępna w postaci usługi sieciowej WMS pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl/AZP/service.svc/get).

3 Termin wizyty musi zostać potwierdzony telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna