Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznychPobieranie 10.26 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar10.26 Kb.
...........................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

...........................................................................

(adres zamieszkania albo siedziba i adres podmiotu)

...........................................................................

(NIP – o ile został nadany)


WNIOSEK

o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru

przedsiębiorców prowadzących kursy1):
ADR początkowe i doskonalące

na eksperta ADN

na eksperta ADN do spraw przewozu gazów

na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów

doradcy
................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)


................................................................................................................................................

(adres zamieszkania albo siedziba i adres podmiotu)


................................................................................................................................................

(zakres kursów2))


........................................................

(data i podpis podmiotu)


Objaśnienia:

1) Zaznaczyć właściwy rodzaj kursu poprzez postawienie znaku X.

2) Wpisać właściwy zakres kursu:

1) w ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego:

- szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 lub

- szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,

2) w ramach kursu doradcy:

- szkolenie w zakresie części ogólnej,

- szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz drogowy,

- szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz koleją lub- szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz żeglugą śródlądową.
: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 10.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna