Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskimPobieranie 8.8 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar8.8 Kb.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
Gdańsk, dnia ………………………..

Dziekan Wydziału Malarstwa

prof. Krzysztof Gliszczyński

…………………………………………( Imię i nazwisko)

…………………………………………( Kierunek)

…………………………………………( Nr albumu)
Uprzejmie proszę o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.

Data obrony pracy dyplomowej……………………………………………………….


………………………………………

Podpis absolwenta


Załącznik nr 5 do Zarządzenia 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wniosek o wydanie suplementu w języku angielskim
Gdańsk, dnia ………………………..

Dziekan Wydziału Malarstwa

prof. Krzysztof Gliszczyński

…………………………………………( Imię i nazwisko)

…………………………………………( Kierunek)

…………………………………………( Nr albumu)Uprzejmie proszę o wydanie suplementu w języku angielskim.

Data obrony pracy dyplomowej……………………………………………………….

………………………………………Podpis absolwenta

Pobieranie 8.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna