Wniosek podmiotu o dofinansowanie rozwoju sportu w ramach realizacji zadaniaPobieranie 125.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar125.24 Kb.
Załącznik nr 1

Do uchwały nr ………………

z dnia …………………….

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
......................................................... 02.01.2013

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty)WNIOSEK PODMIOTU
O DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA

Udział Drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) oraz w zawodach Ligi Juniorów

(nazwa zadania)


w okresie od 01.03.2013 do 31.12.2013
składana na podstawie przepisów

ustawy o sporcie

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*


PRZEZ

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 750.000,00zł

I. Dane na temat podmiotu


1) pełna nazwa Stal Gorzów Wielkopolski S.A.
2) forma prawna Spółka Akcyjna
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000307090
4) data wpisu rejestracji lub utworzenia 29.05.2008r.
5) nr NIP 5993030700 nr REGON 080216640
6) dokładne dane adresowe:

miejscowość Gorzów Wielkopolski

ul. Kwiatowa 55
7) dokładne dane do kontaktu:

tel. 957 356 245 faks. 957 356 245

e-mail: biuro@stalgorzow.pl http:// stalgorzow.pl
8) dokładny numer rachunku

7

8

1

1

4

0

1

4

4

3

0

0

0

0

5

0

3

0

6

6

0

0

1

0

0

1

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego:Ireneusz Maciej Zmora – Prezes Zarządu – AVJ599746
Cezary Korniejczuk – Wiceprezes Zarządu AKY 750660
10) dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Ireneusz Maciej Zmora – 695 308 383
II. Opis zadania

1. Nazwa zadaniaUdział Drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) oraz w zawodach Ligi Juniorów

2. Miejsce wykonywania zadaniaTerytorium kraju i Europy.

3. Cel zadania 1. Przygotowanie i udział zawodników Stali Gorzów Wielkopolski S.A. do udziału w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski oraz Zawodach Ligi Juniorów organizowanych przez Ekstraligę Żużlową.

 2. Udział zawodników w indywidualnych i drużynowych zawodach o Mistrzostwo Polski, Europy i Świata oraz nagrody Polskiego Związku Motorowego.

 3. Udział Juniorów w indywidualnych i drużynowych zawodach o Mistrzostwo Polski Juniorów, Europy i Świata oraz nagrody Polskiego Związku Motorowego.

 4. Popularyzacja sportu żużlowego poprzez kontynuowanie działań promocyjno - marketingowych.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/Stal Gorzów organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Oprócz udziału w rozgrywkach o tytuł Drużynowego Mistrzostwa Polski najważniejszą imprezą organizowaną przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A. jest turniej o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata (Grand Prix) na żużlu. Ta impreza ma olbrzymi wpływ na rozpoznawalność i wizerunek Gorzowa Wielkopolskiego w kraju i za granicą. Kibice którzy przyjeżdżają aby uczestniczyć w zawodach Grand Prix mogą zobaczyć piękny stadion im. Edwarda Jancarza, który jest wizytówką miasta.

Stadion żużlowy odwiedza coraz większa liczba kibiców, w sezonie 2012 Stal miała największą frekwencję ponad dwanaście tysięcy widzów. Organizowane przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A. imprezy cieszą się ogromną popularnością w mediach. Relacje na żywo często prowadzi ogólnopolska telewizja TVP Sport, a każdorazowo relację na żywo prowadzi regionalna stacja telewizyjna TVP Info oraz Radio Zachód i RMG. Wydarzenia z udziałem gorzowskiej drużyny opisywane i relacjonowane są szeroko w prasie i internecie oraz pozostałych mediach.

Udział o rozgrywkach o DMP wiąże się wysokimi kosztami udziału oraz organizacji, które wynikają z konieczności spełnienia wymogów obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, konieczności częstych podróży po kraju i za granicą i co najważniejsze zakupu bardzo drogiego sprzętu do uprawiania sportu żużlowego. Dotacja umożliwi zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych oraz organizacje treningów i zawodów co generuje bardzo wysokie koszty szkolenia. Znaczący koszt stanowi obsługa medyczna bez której nie mogą się odbywać treningi na torze i zawody oraz wynagrodzenie kadry szkoleniowej dzięki której adepci czynią systematyczne postępy.

Obecnie szkolimy 9 chłopców w wieku od 12 do 21 roku życia. Licencje uprawniające do startów w zawodach żużlowych posiada obecnie 7 zawodników w tym 7 posiadających uprawnienia do startu w zawodach seniorskich. W roku 2013 planujemy przyjąć do szkolenia kolejnych 10 adeptów sportu żużlowego.

Stal Gorzów Wielkopolski S.A. już kolejny rok prowadzi cieszącą się dużą populranością, szeroko zakrojoną akcję „Kibicuj ze Stalą” podczas której stadion żużlowy podczas imprez odwiedzają uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Ponadto do udziału w tej akcji zapraszane są i biorą w niej udział domy dziecka i ośrodki pomocy społecznej.

Stal Gorzów w roku 2012 objeła patronat nad Przedszkolem nr 6 przy ul. Drzymały.

Gimnazjum nr 12 przy Ul. Śląskiej utworzyło w roku 2012 klasę speedrowerową. Trener Piotr Paluch podjął się nauki młodych uczniów i już widzi dorastające potencjały żużlowe. Na obiecujące talenty już teraz kładziona jest większa uwaga.

Miniony sezon był długi i owocny. Drużyna po raz kolejny stanęła na podium, tym razem ze srebrnym medalem. Stal to już marka żużla. Dlatego organizowanie zawodów żużlowych ma charakter promocyjny dla miasta gdyż przyjeżdżają tu ludzie z różnych zakątków Polski. Baza turystyczno-gastronomiczna znacznie się powiększa podczas organizowania takich przedsięwzięć. Co dla miasta stanowi korzystne atuty w postaci dobrej reklamy.


5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2013 do 31.12.2013Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14)


Terminy realizacji

poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego


Zajęcia szkoleniowe

01.01.2013 – 31.12.2013r

oferent

Zakup części żużlowych

01.01.2013 – 31.12.2013r

oferent

Organizacja imprez żużlowych

01.01.2013 – 31.12.2013r

oferent

Udział w imprezach żużlowych

01.01.2013 – 31.12.2013r

oferent

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.Zdobyta wiedza i doświadczenie podczas organizacji zawodów o DMP, Drużynowego Pucharu Świata, Grand Prix, Polska kontra Reszta Świata pozwala na bezpieczne organizowanie imprez masowych na stadionie żużlowym. Udział drużyny w zawodach o DMP stanowi kontynuację bogatej historii żużla w Gorzowie Wielkopolskim tak silnie zrośniętej z powojenną historią miasta.

Głównymi celami stojącymi przed Klubem w nadchodzącym sezonie są:

 • zdobycie ponownie medalu w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostw Polski;

 • tytuł Młodzieżowego Drużynowego Mistrzostwa Polski;

 • tytuł Młodzieżowego Mistrzostwa Polski Par Klubowych;

 • tytuł najlepszej drużyny Ligi Juniorów zdobytej przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z wychowankami KS „Stal Gorzów” w składzie;

 • wprowadzenie do składu pierwszej drużyny (na pozycję juniora) Stal Gorzów Wielkopolski S.A. wychowanków;

 • Przygotowanie i udział młodzieży w zawodach organizowanych przez PZM.

 • przyjęcie do szkółki nowych adeptów.

 • Popularyzacja sportu żużlowego poprzez kontynuowanie akcji „Mali Fani”.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania


Lp.

Rodzaj kosztów16)


Ilość jednostek


Rodzaj miary


Koszt jednostkowy (w zł)


Koszt

całkowity

(w zł)


z tego

do pokrycia

z wnioskowanej

dotacji (w zł)
z tego

z finansowych

środków

własnych,środków

z innych źródeł,

w tym wpłat

i opłat


adresatów

zadania


publicznego17)

(w zł)


Koszt

do pokrycia

z wkładu

osobowego,

w tym pracy

społecznej

członków

i świadczeń

wolontariuszy

(w zł)I.

Koszty

merytoryczne18):
1)

Ubezpieczenie imprez

1

polisa

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

2)

Zabezpieczenie medyczne treningów

35

trening

444,44

15.750,00

10.000,00

5.750,00

0,00

3)

Zabezpieczenie medyczne zawodów

9

mecz

9.000,00

81.000,00

37.500,00

43.500,00

0,00

4)

Służby porządkowe oraz ochrona obiektu

9

mecz

16.000,00

144.000,00

120.000,00

24.000,00

0,00

5)

Części żużlowe300.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

6)

Zakup metanolu

9,523,80

kg

4,20

50.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

7)

Zakup opon

640

szt

192,00

122.880,00

100.000,00

22.880,00

0,00

8)

Zakup oleju

540

litr

50,00

27.000,00

20.000,00

7.000,00

0,00

9)

Pozostałe koszty organizacji imprez

12

mecz

33.333,33

400.000,00

150.000,00

250.000,00

0,00

10)

Pozostałe koszty udziału w imprezach

10

mecz

2.500,00

25.000,00

0.000,00

25.000,00

0,00

11)

Wynagrodzenia trenerów ,mechaników,toromistrzów

9

m-c

8.000,00

72.000,00

58.500,00

13.500,00

0,00

12)

Wynagrodzenie zawodników

18

mecz

5.370.000,00

5.370.000,00

0,00

5.370.000,00

0,00


II.

Koszty obsługi20) zadania

publicznego, w tym koszty

administracyjne:
1)

Tel. i fax.

9

m-c

1.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

2)

Księgowość

9

m-c

3.000,00

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

3)

Administracja

9

m-c

40.000,00

360.000,00

0,00

360.000,000,00

III

Inne koszty, w tym koszty

wyposażenia i promocji:


1).

Promocja imprez

9

M-c

12.000,00

108.000,00

0,00

108.000,00


0,00


IV.

Ogółem:7.125.630,00

750.000,00

6.375.630,00

0,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

750.000,00 zł

10,53 %

2

Środki finansowe własne17)

6.375.630,00 zł

89,47%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1—3.3)11)0,00 zł

0,00%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

0,00 zł

0,00%

3.2środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

0,00 zł

0,00%

3.3

pozostałe17)

0,00 zł

0,00%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0,00 zł

0,00%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)

7.125.630,00zł

100,00%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych
Nazwa organu administracji

publicznej lub innej jednostki

sektora finansów publicznych


Kwota środków

(w zł)Informacja o tym,

czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)

pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)


Termin rozpatrzenia —

w przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złożenia

niniejszej oferty


Nie dotyczyTAK/NIE

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:Brak


IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego
Trener, fizjoterapeuta, mechanik, toromistrz, gracarze.

2. Zasoby rzeczowe wnioskodawcy przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania
Motocykle i akcesoria żużlowe. W pełni wyposażony warsztat. Urządzenia do przygotowywania toru żużlowego.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Stal Gorzów już od lat szkoli zawodników młodzieżowych. Z pod jej skrzydeł wyszło wielu reprezentantów kraju, którzy do dziś są zawodowymi zawodnikami. Wielu z nich postanowiło swoją wiedzę i doświadczenie przekazać młodszym i zostali szkoleniowcami.

Nasza drużyna na swoim koncie ma wiele osiągnięć. W sezonie 2012 prym wiódł Bartosz Zmarzlik. Zawodnik ten zajął 4 miejsce w zawodach o IMP, 2 miejsce w zawodach o Srebrny Kask, awansował do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, zdobył złoty medal w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów. Największym sukcesem tak młodego zawodnika jest zajęcie 3 miejsca w Grand Prix na żużlu organizowanym w Gorzowie Wielkopolskim. Nie możemy zapomnieć też o pozostałych juniorach, Adrian Cyfer zajął 15 miejsce w zawodach o Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski, a cała drużyna Stali awansowała do półfinału w MDMP. Wierzymy, że i w nowym sezonie młodzi zawodnicy osiągną imponujące sukcesy. Tam gdzie jest pasja, kreatywność, profesjonalizm i dobry plan, tam osiągnięcie sukcesu jest tylko kwestią czasu.

Już w tej chwili jesteśmy uznaną marką w zakresie organizacji dużych imprez sportowych – chociażby za sprawą zorganizowanych przez nas Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, Półfinału Drużynowych Mistrzostw Świata, Barażu oraz Finału Drużynowego Pucharu Świata, Fianłu Grand Prix, zawodów Polska kontra Reszta Świata, Memoriałów E. Jancarza oraz rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Walka o brąz oraz srebro udowodniała, że Spółka nie ma sobie równych by zorganizować bezpieczne zawody, pełne atrakcji i w dodatku jako jeden z liderów w Polsce przy pełnej publiczności.


Oświadczam(-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie naszej działalności sportowej;

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania;

3) wnioskodawca jest/są związany(-ni) niniejszym wnioskiem do dnia ................................;

4) w zakresie związanym z realizacją zadania określonego we wniosku, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) wnioskodawca składający niniejszy wniosek nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

6) dane określone w części I niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub właściwą ewidencją;

7) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
…………........................…………
…………........................…………
…………........................……………

(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów)
Data 02.01.2013r.
Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędoweUWAGA!

W celu ułatwienia wypełniania wniosku pola do wpisywania tekstu i liczb są aktywne. Dlatego prosimy o wypełnianie ofert w komputerze w programie WORD.

Pobieranie 125.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna