Wnioski Wykaz wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewówPobieranie 120.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar120.34 Kb.
ROZSTRZYGNIĘCIA ADMINISTRACYJNE


 1. Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów (wykazy będą uzupełniane na bieżąco)
  1. Wnioski


Wykaz wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów.

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data wydania decyzji

Podmiot wnioskujący

Zakres przedmiotowy wniosku

1.

1/07

3.01.2007r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew rosnącego na terenie działki 557 ark. 8 obręb Centrum

2.

2/07

31.01.2007r

Pan Stanisław Tobiasz


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Kasztanowiec pospolity) rosnącego na terenie działki 97/7 ark 5 obręb Południe

3.

3/07

31.01.2007r

Pan Eugeniusz Heto


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Klon jesionolistny) rosnącego na terenie działki 882 ark. 17 obręb Południe

4.

4/07

02.02.2007r

Pan Mirosław Lasek


Wniosek o przedłużenie terminu ważności decyzji UOŚ-III-7635/05 zezwalającej usunięcie 2 szt. drzew (Topola włoska)

5.

5/07

15.02.2007r

Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Mikołaja w Brzegu


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki nr 540 ark 8 obręb Południe

6.

6/07

20.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Jesion pospolity) rosnącego przy drodze powiatowej nr 1193 O

7.

7/07

23.02.2007r.

Państwo Ewa i Władysław Błaszkiewicz


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki

8.

8/07

26.02.2007r.

Pan Adam Bielecki


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzewa (Wierzba – 1 szt., Topola – 2 szt.) rosnących na terenie działki nr 56 na łuku drogi powiatowej 1172 O Brzeg-Brzezina.

9.

9/07

19.03.2007r

Przedszkole Publiczne nr 8


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 10szt. drzew (brzoza brodawkowata – 8szt., klon pospolity – 1szt., klon jawor – 1szt.) rosnących na terenie działek 904/1 i 550

10.

10/07

08.03.2007r.

Pani Barbara Zarosa – wspólnota mieszkaniowa


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (klon polny) rosnącego na terenie działki nr 467/1


  1. Decyzje


Wykaz decyzji

zezwalających/odmawiających wyrażenia zgody na wycinkę drzew lub krzewów.

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data wydania decyzji

Podmiot

Zakres przedmiotowy decyzji

1.

2/07

3.01.2007r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego


Zgoda na usunięcie 6 szt. drzew rosnącego na terenie działki 557 ark. 8 obręb Centrum

2.

3/07

31.01.2007r

Pan Stanisław Tobiasz


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (Kasztanowiec pospolity) rosnącego na terenie działki 97/7 ark 5 obręb Południe

3.

4/07

31.01.2007r

Pan Eugeniusz Heto


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (Klon jesionolistny) rosnącego na terenie działki 882 ark. 17 obręb Południe

4.

5/07

02.02.2007r

Pan Mirosław Lasek


Przedłużenie terminu ważności decyzji UOŚ-III-7635/05 zezwalającej usunięcie 2 szt. drzew (Topola włoska)

5.

6/07

15.02.2007r

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Brzegu


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki nr 540 ark 8 obręb Południe

6.

7/07

20.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (Jesion pospolity) rosnącego przy drodze powiatowej nr 1193 O

7.

8/07

23.02.2007r.

Państwo Ewa i Władysław Błaszkiewicz


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki

8.

9/07

26.02.2007r.

Pan Adam Bielecki


Zgoda na usunięcie 3 szt. drzewa (Wierzba – 1 szt., Topola – 2 szt.) rosnących na terenie działki nr 56 na łuku drogi powiatowej 1172 O

9.

12/07

19.03.2007r

Przedszkole Publiczne nr 8


Zgoda na usunięcie 10szt. drzew (brzoza brodawkowata – 8szt., klon pospolity – 1szt., klon jawor – 1szt.) rosnących na terenie działek 904/1 i 550

10.

16/07

08.03.2007r.

Pani Barbara Zarosa – wspólnota mieszkaniowa


Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa (klon polny) rosnącego na terenie działki nr 467/1
 1. Wnioski i decyzje dotyczące wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchości, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Brzegu
  1. Wnioski


Wykaz wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów.

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data wydania decyzji

Podmiot wnioskujący

Zakres przedmiotowy wniosku

1.

1/07

3.01.2007r.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew rosnącego na terenie działki 557 ark. 8 obręb Centrum

2.

2/07

31.01.2007r

Pan Stanisław Tobiasz


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Kasztanowiec pospolity) rosnącego na terenie działki 97/7 ark 5 obręb Południe

3.

3/07

31.01.2007r

Pan Eugeniusz Heto


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Klon jesionolistny) rosnącego na terenie działki 882 ark. 17 obręb Południe

4.

4/07

02.02.2007r

Pan Mirosław Lasek


Wniosek o przedłużenie terminu ważności decyzji UOŚ-III-7635/05 zezwalającej usunięcie 2 szt. drzew (Topola włoska)

5.

5/07

15.02.2007r

Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Mikołaja w Brzegu


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki nr 540 ark 8 obręb Południe

6.

6/07

20.02.2007r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Jesion pospolity) rosnącego przy drodze powiatowej nr 1193 O

7.

7/07

23.02.2007r.

Państwo Ewa i Władysław Błaszkiewicz


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (Świerk kłujący) rosnącego na terenie działki

8.

8/07

26.02.2007r.

Pan Adam Bielecki


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzewa (Wierzba – 1 szt., Topola – 2 szt.) rosnących na terenie działki nr 56 na łuku drogi powiatowej 1172 O

9.

9/07

19.03.2007r

Przedszkole Publiczne nr 8


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 10szt. drzew (brzoza brodawkowata – 8szt., klon pospolity – 1szt., klon jawor – 1szt.) rosnących na terenie działek 904/1 i 550

10.

10/07

08.03.2007r.

Pani Barbara Zarosa – wspólnota mieszkaniowa


Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa (klon polny) rosnącego na terenie działki nr 467/1
  1. Decyzje


Wykaz decyzji zezwalających na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub/oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Brzegu

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data wydania decyzji

Podmiot

Zakres przedmiotowy decyzji

1.

1/07

02.04.2007

REMONDIS Opole

sp. z o.o.


Zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Brzegu

2.

2/07

03.04.2007.

PUK KOMUS


Zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Brzegu

3.

3/07

05.04.2007

GRABOWSKI

Marek Grabowski
Zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Brzegu

4.

4/07

14.06.2007

PUK van Gansewinkel

Dolny Śląsk sp. z o.o.


Zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Brzegu


 1. Wnioski i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


3.1 Wnioski
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzje środowiskowe).

2007r.L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data złożenia wniosku

Podmiot wnioskujący

Zakres przedmiotowy wniosku

1.

1/07

17.01.2007

Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic osiedla Westerplatte w Brzegu przy ul. Boh.Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, Grota-Roweckiego, Gaj i Ptasiej (dz. nr 19/01 ar.km. 2, 25/2, 25/5, 25/7, 26, 27/2, 31/2, 32/23, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/4, 41/1, 41/2, 45/5, 45/6, 47, 48/1, 48/2, 50/1, 552/1, 1229 ark.m. 3, 72/1 ark.m. 4 obręb Południe)

2.

2/07

22.01.2007

Pracownia Projektowa DROGMAD

(działający w imieniu Gminy Miast Brzeg)Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w Brzegu pomiędzy ulicami J.Pawała II i Głowackiego (dz. nr 574/2, 575/5, 577/3, 580/3, 582/4, 582/5 obręb Centrum)

3.

3/07

26.01.2007r.

Biuro Projektów DOMEL

Iwona Dołżycka

(działające w imieniu Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu)Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwodnienia cmentarza komunalnego w Brzegu (dz. nr 205,203/6, 203/5, 203/2. 202/7,871/4 obręb Południe)

4.

4/07

15.03.2007r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „STALMET” s.c.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul.Starobrzeskiej na działkach 75/3, 75/4, 75/5 arkusz mapa 4 obręb mapy Południe.

5.

5/07

13.03.2007r.

PTC sp. z o .o.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej BTS-53123 zlokalizowanej w Brzegu przy ul.Grobli 25, na działce nr 56/1 obręb Centrum


3.2. Decyzje
Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzje środowiskowe).

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data wydania decyzji

Podmiot

Zakres przedmiotowy decyzji

1.

1/07

20.03.2007r.

Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic osiedla Westerplatte w Brzegu przy ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, Grota-Roweckiego, Gaj i Ptasiej (dz. nr 19/01 ar.km. 2, 25/2, 25/5, 25/7, 26, 27/2, 31/2, 32/23, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/4, 41/1, 41/2, 45/5, 45/6, 47, 48/1, 48/2, 50/1, 552/1, 1229 ark.m. 3, 72/1 ark.m. 4 obręb Południe) ze względu na wycofanie wniosku przez wnioskodawcę

2.

2/07

14.06.2007r.

Pracownia Projektowa DROGMAD

(działający w imieniu Gminy Miast Brzeg)Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem w Brzegu pomiędzy ulicami J. Pawła II i Głowackiego (dz. nr 574/2, 575/5, 577/3, 580/3, 582/4, 582/5 obręb Centrum)

3.

3/07

07.05.2007

Biuro Projektów DOMEL

Iwona Dołżycka
(działające w imieniu Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwodnienia cmentarza komunalnego w Brzegu (dz. nr 205,203/6, 203/5, 203/2. 202/7,871/4 obręb Południe)

4.

4/07

13.06.2007r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „STALMET” s.c.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Starobrzeskiej na działkach 75/3, 75/4, 75/5 arkusz mapa 4 obręb mapy Południe.

5.

5/07

14.06.2007r.

PTC sp. z o .o.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej BTS-53123 zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Grobli 25, na działce nr 56/1 obręb Centrum3.3. Raporty oddziaływania na środowisko
Wykaz raportów o oddziaływaniu na środowisko wymaganych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

2007r.


L.p.

Nr karty rejestracyjnej

Data sporządzenia raportu

Podmiot zamawiający

Podmiot wykonujący

Zakres przedmiotowy raportu

1.

1/07

02.2007

(15.03.2007)Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „STALMET” s.c.

Zdzisław RajczukRaport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Starobrzeskiej na działkach 75/3, 75/4, 75/5 arkusz mapa 4 obręb mapy Południe.

2.

2/07

02.2007r.

(13.03.07)PTC sp. z o .o.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WALKO


Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej BTS-53123 zlokalizowanej w Brzegu przy ul.Grobli 25, na działce nr 56/1 obręb Centrum

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna