Wojciech Bonowicz, Tischner, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001Pobieranie 69.97 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar69.97 Kb.
Wojciech Bonowicz, Tischner, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001


 1. Jak brzmi nazwisko rodowe matki ks. prof. J. Tischnera?
 1. Sebastian Chowaniec (dziadek ks. Tischnera) podczas ceremonii ślubnej złożył przysięgę, że nigdy nie będzie pił alkoholu (i słów dotrzymał). Co było powodem złożenia takiej przysięgi?
 1. Kim były dla ks. prof. J. Tischnera siostry serafitki: Benigna i Świętosława?
 1. Wyjaśnij pochodzenie nazwiska Tischner.
 1. Gdzie i w czyim domu urodził się ks. J. Tischner?
 1. Podaj drugie imię ks. Tischnera.
 1. Jak nazywał się, mieszkający w Jurgowie, dziadek ks. prof. J. Tischnera?
 1. W święta Bożego Narodzenia 1933 roku, gdy mały Józek Tischner miał 2 lata
  i 9 miesięcy, doszło do zdarzenie, które o mało nie skończyło się dla dziecka tragicznie. Powiedz, co się wówczas wydarzyło.
 1. Jak, w latach szkolnych, nazywali ks. J. Tischnera rówieśnicy?
 1. Komu zadedykował ks. prof. J. Tischner jeden z pierwszych artykułów opublikowanych na łamach "Znaku”? Mówił, że uważa tę osobę za swój wzór
  i pisał o nim: „Miał w sobie wielki spokój, dystans do świata, umiejętność rozumienia ludzi". Kiedy żona robiła mu wymówki, siadał z fajką w zębach
  i czekał, aż emocje opadną.
 1. Ludność jakiej narodowości (przede wszystkim) zamieszkiwała Jurgów w okresie międzywojennym?
 1. Podaj imiona matki i ojca ks. prof. J. Tischnera.
 1. Czym zajmowali się dziadkowie Józefa Tischnera, ze strony ojca?
 1. Podaj rok ślubu rodziców ks. prof. J. Tischnera.
 1. Podaj dokładną datę urodzin ks. prof. J. Tischnera.
 1. Październik 1944 roku można uznać za początek "pisarskiej" działalności młodego Józefa Tischnera. Powiedz, co rozpoczęło się w tamtym czasie.
 1. Podaj imiona rodzeństwa ks. prof. J. Tischnera.
 1. Z jaką rzeką i miejscowością związane było dzieciństwo ks. prof. J. Tischnera?
 1. Ile J. Tischner miał lat, gdy rozpoczął naukę w szkole?
 1. Jaki był zawód rodziców ks. prof. J. Tischnera?
 1. Stefania Gryglak - jedna ze szkolnych koleżanek młodego Józka Tischnera - wspominała, że szczególnie rzadko bywał na jednej z lekcji: "Ja nie wiem, czy ten chłopak był pięć razy w roku na …………………". Powiedz, której lekcji tak często unikał Józef Tischner.
 1. Jakie hobby miał ojciec ks. prof. J. Tischnera?
 1. W maju 1940 roku Józef Tischner przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej,
  a wcześniej do spowiedzi. Co - według powszechnie znanej anegdoty - miało się wydarzyć w czasie tej spowiedzi?
 1. Co było powodem przeniesienia rodziny Tischnerów z Łopusznej do Chabówki, a w listopadzie 1940 roku do Raby Wyżnej?
 1. Trudne doświadczenia lat wojennych, a szczególnie obrazy gnębionych
  i mordowanych żydów, miały ogromne znaczenie dla Tischnerowskiej filozofii zła oraz jego filozofii człowieka. Na jej ostateczny kształt miał również wpływ, jak przyznaje autor "Filozofii dramatu", tekst francuskiego filozofa "Całość i nieskończoność" (dzieło to było "odpowiedzią żydowskiego myśliciela na doświadczenie Holocaustu."). Podaj nazwisko autora tego dzieła.
 1. Wyjaśnij, w jaki sposób niemieckie władze okupacyjne próbowały podzielić ludność Podhala?
 1. Podaj nazwę miejscowości na Podhalu, do której pielgrzymowali górale w czasie wojny (i później).
 1. "W październiku 1944 roku, kiedy na Podhalu pojawili się uciekinierzy
  z Warszawy, Tischnerowie dali schronienie w szkole małżeństwu (…)." Kim byli z zawodu przybyli małżonkowie?
 1. Podaj nazwę gimnazjum, które ukończył Józef Tischner oraz miejscowość,
  w której ono się znajdowało.

 2. Wymień nazwiska trzech nauczycieli pracujących w gimnazjum, do którego uczęszczał Józef Tischner, a których wymienia w biografii Wojciech Bonowicz.
 1. Podaj nazwisko księdza - katechety z nowotarskiej szkoły średniej, który wywarł największy wpływ na Józefa Tischnera w tym okresie edukacji. Wojciech Bonowicz pisał o nim: "Nie był porywającym wykładowcą (…), posiadał jednak dobre zaplecze filozoficzne - rok po zakończeniu wojny zrobił doktorat z filozofii - i nie bał się trudnych pytań."
 1. W którym roku Józef Tischner zdał małą maturę?
 1. Podaj nazwę gazety, do której J. Tischner wysłał jeszcze w czasie nauki
  w gimnazjum swój artykuł.
 1. W czasach powojennych, gdy w Polsce zaczął się panoszyć komunizm, Józef Tischner chciał poznać jego podstawowe założenia i cele. Zapragnął przeczytać jeden z ważniejszych komunistycznych tekstów, aby móc przedyskutować jego tezy z ks. Pilchowskim. Okazało się jednak, że nie było tego tekstu w Nowym Targu i ostatecznie sprowadzono go z Krakowa. O jakim tekście mowa? Podaj jego tytuł.
 1. "To jest wielka legenda całego Podhala i mojego dzieciństwa. (…) Za dnia karczował las na Turbaczu, a nocami robił wypady - głównie na konfidentów. (…) Miał świadomość harnasia, a dla oficerów z AK był tylko sierżantem, więc działał sam. Zaplecze, które miał na Podhalu, wystarczyło do tego, żeby robić bardzo dobrą partyzantkę - i za Niemców, i jeszcze później za komuny." Kogo w tych słowach charakteryzuje ks. J. Tischner?
 1. "I to był największy upadek mego życia!" Tak skomentował ks. J. Tischner wydarzenie, w którym uczestniczył on i jego koleżanka z czasów liceum - Roma Bobrowska (wówczas Kysiak). Wyjaśnij, na czym ten upadek polegał.
 1. Ilu kolegów z licealnej klasy Józefa Tischnera wstąpiło do seminarium, a ilu je ukończyło?
 1. Jaką radę dał Józefowi Tischnerowi ojciec, gdy dowiedział się, że chce on studiować teologię?
 1. Jakie studia rozpoczął J. Tischner po zdaniu matury?
 1. W którym roku władze komunistyczne odebrały Kościołowi “Caritas”?
 1. Co oznaczało wyrażenie “non possumus”?
 1. Podaj rok, w którym władze komunistyczne aresztowały kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 1. W którym roku Józef Tischner złożył podanie do seminarium?
 1. Powiedz, co przesądziło, że ks. J. Tischner zdecydował się ostatecznie wybrać seminarium diecezjalne, a nie zakonne? Która postać wywarła na młodym Tischnerze tak wielkie wrażenie?
 1. O kim ks. prof. J. Tischner powiedział: „Był dla nas wzorem bez skazy. (…) Także dzięki niemu Kraków, Podhale – to był świat sam dla siebie. Zupełnie nieporównywalny z czymkolwiek w Polsce. Mieliśmy w krakowskim Kościele wolność.”
 1. Kim byli "księża patrioci"?
 1. Sytuację, w której "człowiek jakby ocierał się o »granicę« swego bytu ludzkiego, (…) [gdzie] albo się siebie traci, albo się siebie odzyskuje" Tischner nazywał "sytuacją graniczną". Od jakiego filozofa zaczerpnął to określenie?
 1. Podaj imię i nazwisko najsłynniejszego wykładowcy „Etyki społecznej” podczas studiów Józefa Tischnera w krakowskim seminarium.
 1. Co oznacza skrót ATK?
 1. Podaj datę święceń kapłańskich ks. prof. J. Tischnera.
 1. Podaj nazwisko biskupa, który udzielił Józefowi Tischnerowi święceń kapłańskich.
 1. Neoprezbiter Józef Tischner odprawiał dwie msze prymicyjne - pierwszą w Jurgowie i drugą w Łopusznej. Niewiele jednak brakowało, aby nie zdążył na mszę w tej drugiej miejscowości. Powiedz, z czego wynikały problemy z przybyciem do rodzinnej miejscowości.
 1. Jaka była pierwsza parafia, do której skierowany został ks. Tischner? Pobyt w niej nie trwał jednak zbyt długo, gdyż rozpoczął on studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
 1. O jakim wydarzeniu ks. Tischner mówił jako o największym swoim przeżyciu "do chwili wyboru Papieża"? Opisywał to tak: "Wszystko się odwróciło w ciągu dwóch, trzech tygodni. Nigdy potem nie miałem wrażenia tak gwałtownej przemiany". Chodził na wiece na uniwersytet i politechnikę, był w blisko półmilionowym tłumie, który 24 października na Placu Defilad oklaskiwał Władysława Gomułkę, a wieczorem poszedł pod Dom Partii z pochodem, który skandował: "Wyszyński! Wyszyński!" Cztery dni później na wieść o uwolnieniu Prymasa wraz z innymi studentami ATK wybrał się pod jego rezydencję.
 1. Podaj datę uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z aresztu.
 1. Do jakich pisarzy sięgał ks. prof. J. Tischner w pierwszych latach głoszenia kazań? Wymień dwóch.
 1. Podaj imię i nazwisko filozofa wykładającego w Katedrze Filozofii UJ, promotora rozprawy doktorskiej ks. Józefa Tischnera.
 1. W którym roku rozpoczął ks. prof. J. Tischner pracę kapłańską w Krakowie?
 1. Podaj nazwisko polskiej poetki, z którą w latach sześćdziesiątych przyjaźnił się ks. prof. J. Tischner.
 1. W roku akademickim 1963/1964 Tischner został wykładowcą filozofii. Jak nazywał się wydział, na którym wykładał?
 1. Dlaczego miesięcznik „Znak” nie przyjął do druku pierwszego artykułu nadesłanego przez ks. J. Tischnera?
 1. Na łamach jakiego czasopisma zostały opublikowane eseje ks. J. Tischnera:
  „Z problematyki wychowania chrześcijańskiego”, „Jezus egzystencjalizmu” oraz „Filozofia czeka na wcielenie”?
 1. Czego dotyczył pierwszy artykuł ks. J. Tischnera, opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” w 1965 roku?
 1. Kto był naczelnym redaktorem miesięcznika ”Znak”, gdy ks. Tischner rozpoczął z czasopismem współpracę?
 1. W jakich latach obradował Sobór Watykański II?
 1. Czego dotyczył list biskupów polskich skierowany do Episkopatu niemieckiego po zakończeniu Soboru Watykańskiego II?
 1. Jak zrodził się pomysł stworzenia „Listów gazdów”, które ukazywały się na łamach „Znaku”?
 1. Kto był autorem „Listów gazdów”?
 1. Kim byli Jędrek Żarnowiec i Wawrzek?

 2. O czym pisali gazdowie w cyklu „Listy gazdów”?
 1. Wyjaśnij, dlaczego ks. J. Tischner, głosząc rekolekcje dla inteligencji w 1968 r. w kościele św. Anny, wybrał temat: Chrześcijanin i lęk, którego myślą przewodnią były słowa: „duszy zabić nie mogą…”?
 1. W jakim celu ks. J. Tischner odbył dziewięciomiesięczne stypendium
  w Louvain?
 1. Jaka instytucja była fundatorem stypendium ks. Tischnera w Louvain?
 1. Z jakim systemem filozoficznym obowiązującym w ówczesnym nauczaniu Kościoła podjął ks. prof. J. Tischner polemikę artykułem opublikowanym na łamach „Znaku” w styczniu 1970 r.? Podaj tytuł tego tekstu.
 1. Do tekstów jakiego wybitnego protestanckiego filozofa sięgał
  ks. prof. J. Tischner w wygłaszanym w roku akademickim 1969/1970 cyklu wykładów z fenomenologii liturgii?
 1. Czyją filozofię omawiał ks. prof. J. Tischner na początku lat siedemdziesiątych
  w kościele św. Anny i w salce nad zakrystią kościoła?
 1. Gdzie ks. prof. J. Tischner najchętniej i najczęściej spędzał letnie oraz zimowe wakacje?
 1. Gdzie i kiedy w okolicach Łopusznej powstała bacówka ks. prof. J. Tischnera?
 1. Do jakiego filozofa porównuje W. Bonowicz ks. prof. J. Tischnera, gdy wspomina o postawieniu bacówki i snuje refleksje nad jego powrotem do korzeni, do krajobrazów dzieciństwa?
 1. Jakiej rozgłośni radiowej słuchał ks. prof. J. Tischner w latach siedemdziesiątych zarówno w mieszkaniu przy ul. św. Marka, jak i na bacówce w Łopusznej?
 1. Jakie zadanie – zdaniem Wojciecha Bonowicza – miała wydana w 1981 roku
  w Paryżu książka ks. prof. pt. Polski kształt dialogu?
 1. W jakich okolicznościach 16 października 1978 r. ks. prof. J. Tischner dowiedział się o wyborze krakowskiego kard. Karola Wojtyły na papieża? Jak zareagował?
 1. Po wyborze kard. Wojtyły na papieża ks. prof. J. Tischner zdecydował się napisać list do Jana Pawła II, aby jego osoby nie brano pod uwagę przy szukaniu kandydatów na krakowski wakat. Jaka była odpowiedź Ojca Świętego?

 2. Kiedy ks. prof. J. Tischner otrzymał tytuł prałata i jak skomentował ten fakt?
 1. Jak zatytułowany jest tekst, w którym ks. prof. J. Tischner zanotował swoje wrażenia z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny?
 1. Co było bezpośrednią przyczyną narodzin pomysłu „Mszy dla przedszkolaków”?
 1. Od którego roku i w jakim kościele odbywały się Msze św. dla przedszkolaków?
 1. W którym roku ks. prof. J. Tischner zakończył głoszenie Mszy św. dla przedszkolaków?
 1. Na Msze św. dla przedszkolaków ks. prof. J. Tischner przynosił misia. Podaj jego imię?
 1. W którym roku odbyła się uroczysta inauguracja Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej?
 1. Kiedy i gdzie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. prof. J. Tischnera? Kto był recenzentem pracy habilitacyjnej? Wymień przynajmniej jedno nazwisko.
 1. Spotkania synodalne były dla ks. prof. J. Tischnera bardzo inspirujące. W 1981 roku wziął udział w spotkaniu na temat kwestii nowomowy, sześć lat później napisał obszerny szkic. Czemu on był poświęcony?
 1. Spotkania synodalne i kontakt ze środowiskiem rusycystów zachęciły
  ks. prof. J. Tischnera do pogłębiania lektury jednego z wielkich pisarzy rosyjskich. Podaj jego nazwisko.
 1. W którym roku zmarł prof. Roman Ingarden?
 1. W latach 70-tych ks. prof. J. Tischner przyjaźnił się z wybitnym polskim psychiatrą, po jego śmierci oddał hołd przyjacielowi, pisząc esej. Podaj tytuł tego eseju i nazwisko przyjaciela?
 1. W 1975 roku J. Tischner opublikował w „Przewodniku Katolickim” trzy krótkie opowiadania dla dzieci pod wspólnym tytułem. Podaj tytuł tych opowiadań?
 1. 1 lutego 1975 r. w tragicznym wypadku zginął przyjaciel ks. prof. J. Tischnera, do którego pięć miesięcy wcześniej autor „Etyki solidarności” napisał: „Serdecznie Ci dziękuję za książkę, którą mi przysłałeś i w której z uciechą zobaczyłem… siebie. Nota bene miałem zamiar zadedykować Ci ten artykuł o pracy, bo to był jakiś rezultat naszych dawnych rozhoworów. Ale sobie pomyślałem, że co się »będę obnażał« publicznie. Ty – gdy to złapiesz – domyślisz się”. Jak brzmi nazwisko adresata tego listu?
 1. Podaj imię i nazwisko przyjaciela ks. prof. J. Tischnera, który organizował seminaria w Dubrowniku, w latach 80-tych oraz uczestniczył w spotkaniach naukowych w rzymskim Castel Gandolfo.
 1. Podaj datę śmierci ojca ks. prof. J. Tischnera.
 1. W jakim szczególnym miejscu została odprawiona Msza św. 18 października 1980 roku, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czartoryski, a podczas której swoje kazanie do związkowców wygłosił ks. prof. J. Tischner?
 1. Jak brzmi pełna nazwa placówki założonej przez ks. prof. J. Tischnera i Krzysztofa Michalskiego w Wiedniu, w latach 80-tych?
 1. 13 maja 1981 roku w późnych godzinach wieczornych (o godz. 23.40) odbyło się pierwsze wystąpienie telewizyjne autora Etyki solidarności. Jaki był temat tego wystąpienia?
 1. Czym był tzw. „Biały Marsz”. Kiedy i gdzie się odbył?
 1. Dnia 28 maja 1981 roku zmarł jeden z najbardziej znaczących przedstawicieli polskiego duchowieństwa, o którym ks. prof. J. Tischner mówił: „Nigdy nie rozmawiałem z nim w cztery oczy. (…) Do mnie się nigdy źle nie odniósł, chociaż był kiedyś na moim wykładzie i czytał moje rzeczy w »Tygodniku«. Ale też wiem, że nie żywił entuzjazmu dla mojej twórczości”.

Podaj imię i nazwisko tego duchownego oraz jaką funkcję sprawował w Kościele?


 1. W 1981 roku ks. prof. J. Tischner został wybrany kapelanem Związku Podhalan i już na samym początku określił, co jest celem jego duszpasterzowania. Powiedz, jaki cel przyświecał ks. Tischnerowi, gdy obejmował tę funkcję?
 1. Podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, 6 września 1981 roku, ks. prof. J. Tischner wygłosił kazanie, które potem włączono w poczet dokumentów. Jaki temat został poruszony w tym kazaniu?
 1. Po rozpoczęciu stanu wojennego władze PRL-u zaproponowały ks. prof. J. Tischnerowi podpisanie dokumentu. Jak nazywał się ten dokument, czego dotyczył oraz jaka była reakcja profesora?


 1. O jakiej swojej decyzji z czasów stanu wojennego ks. prof. J. Tischner po latach mówił: „Chyba wtedy po raz pierwszy tak wyraźnie zobaczyłem w sobie to, co potem nazwałem homo sovieticus” oraz: „Można by to porównać do Upadku Camusa, a może też trochę do tego, co wydarzyło się na dziedzińcu, kiedy przy ognisku Piotr powiedział: nie znam"?
 1. Do jakiej postawy wzywał wiernych ks. prof. J. Tischner, gdy wygłaszał rekolekcje podczas stanu wojennego i jak były jego słowa odbierane?
 1. Które państwo pomagało polskim rolnikom podczas trwania stanu wojennego
  i po jego zakończeniu. Powiedz, na czym ta pomoc polegała?
 1. Gdzie wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (z wyjątkiem Wiednia) organizował swoje seminaria i kto w nich uczestniczył (oprócz ks. prof. J. Tischnera)?
 1. Kto, oprócz ks. prof. J. Tischnera, kierował Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu w początkach jego istnienia? Podaj jedno nazwisko.
 1. Czy ks. prof. J. Tischner miał powody, żeby obawiać się losu podobnego do historii ks. Jerzego Popiełuszki? Swoją odpowiedź uzasadnij.
 1. Pogrzeb jakiego przyjaciela ks. prof. J. Tischnera odbywał się na cmentarzu w Tyńcu, gdy autor Etyki solidarności wracał do kraju 30 stycznia 1999 r. po kolejnej operacji?
 1. Na jakich uczelniach pracował autor Etyki solidarności? Wymień nazwy dwóch uczelni, które wspomina w biografii księdza profesora Wojciech Bonowicz.
 1. Jakie przedmioty wykładał ks. prof. J. Tischner, pracując na licznych uczelniach? Wymień dwa.
 1. Kiedy ks. prof. J. Tischner był dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej, zaproponowano mu (po wyborach, które wygrał),
  aby objął zaszczytną funkcję rektora uczelni. Dlaczego odmówił i jak uzasadniał swoją decyzję?
 1. Do czego (jakich instrumentów muzycznych) porównał ks. prof. J. Tischner małżonków w ostatnim swoim kazaniu wygłoszonym podczas ceremonii ślubnej odprawionej w Zębie (koło Poronina) we wrześniu 1997 r.?
 1. Na myśli jakiego filozofa – i jak ona brzmiała – oparł ks. prof. J. Tischner swe kazanie wygłoszone 17 stycznia 1982 roku?

 2. Jaka była marka i kolor pierwszego samochodu ks. Tischnera?
 1. 12 czerwca 1987 roku, podczas Mszy św. odprawionej na Zaspie, Jan Paweł II w swoim kazaniu do ludzi pracy powołał się na dzieło ks. prof. J. Tischnera. Jaki tytuł ono nosi i jaki problem wówczas Ojciec Święty naświetlił?
 1. W jakim mieście odbyła się konferencja „Społeczeństwo a wartości moralne”, będąca elementem oficjalnego dialogu marksistów i katolików, w której
  ks. prof. J. Tischner wziął udział?
 1. Po przyjeździe w październiku 1986 roku z konferencji w Budapeszcie
  (na której wygłosił referat pt. Wprowadzenie do dialogu o etyce pracy),
  ks. prof. J. Tischner opublikował w „Tygodniku Powszechnym” artykuł Nad łóżkiem chorego. Został on przyjęty w środowiskach opozycyjnych bardzo źle. Jakiego obrazu autor użył i co on oznaczał oraz dlaczego wzbudził takie reakcje?
 1. W tekstach ks. prof. J. Tischnera, w końcu lat 80-tych, zaczęła odzywać się obawa o przyszłość polskiego Kościoła. Z czego ona wynikała i jakie rozwiązanie proponował filozof?
 1. Między 1983 a 1989 rokiem ks. Tischner opublikował tylko jedną książkę, która była zbiorem jego homilii i artykułów. Podaj jej tytuł.
 1. W okresie wzrostu międzynarodowej popularności osoby i twórczości ks. prof. J. Tischnera (w kilku krajach ukazały się przekłady Etyki solidarności i Polskiego kształtu dialogu) opublikowano we Włoszech, jeszcze wcześniej niż w Polsce, zbiór esejów. Jaki tytuł miało to wydanie?
 1. W 1990 roku wydano u pallotynów w Paryżu swego rodzaju summę poglądów filozoficznych ks. prof. J. Tischnera. Drugie wydanie tego dzieła ukazało się w Wydawnictwie Znak, w 1998 roku. Pierwotnie tytuł tego dzieła miał brzmieć Spór o istnienie człowieka. Jaki ostatecznie tytuł nadał autor swemu dziełu?
 1. Po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku, 4 czerwca przeprowadzono wybory parlamentarne. Jakiego kandydata na Podhalu (chodzi o orientację polityczną) poparł ks. prof. J. Tischner?
 1. W swoim wystąpieniu telewizyjnym, 28 listopada 1990 roku, ks. prof. J. Tischner komentował wynik wyborów. Użył wówczas kontrowersyjnego określenia. Jak ono brzmiało i co oznaczało oraz jak ta wypowiedź została odebrana przez społeczeństwo?


 1. Jakie ks. prof. J. Tischner podejmował przedsięwzięcia, które miały ożywiać kulturę góralską, podhalańską oraz promować rodzinną wieś?
 1. Przytocz najgłośniejszą wypowiedź ks. prof. J. Tischnera – ukazała się np. w 1993 r. na łamach tygodnika „Wprost” – która stała się dla jednych kamieniem obrazy, a innych zdziwiła swą bezkompromisowością i trafnością. Wypowiedź dotyczy zgorszenia językiem Kościoła.
 1. Ks. prof. J. Tischner był postacią niezwykle medialną. W jakich audycjach radiowych i programach telewizyjnych mogliśmy spotkać autora Nieszczęsnego daru wolności? Wymień po jednej z nich.
 1. Jaki tytuł ma książka, która jest zbiorem opowieści o góralach, co „udawali Greka”?
 1. Czyj powtórny pogrzeb prowadził ks. prof. J. Tischner razem z ks. Tadeuszem Juchasem w czerwcu 1986 roku na zakopiańskim cmentarzu?
 1. Kiedy zdiagnozowano chorobę ks. prof. J. Tischnera jako rak krtani i poddano go hospitalizacji? W którym roku i gdzie po raz pierwszy przeprowadzono zabieg chirurgiczny?
 1. Jaki tytuł ma ostatnia książka ks. prof. J. Tischnera?
 1. W jakim cyklu felietonów z humorem, po góralsku opisał ks. prof. J. Tischner przebytą operację?
 1. W sierpniu 1998 roku ks. prof. J. Tischner zakończył pracę nad dziełem Spór o istnienie człowieka. Od którego ze swoich mistrzów zaczerpnął tytuł tej pracy?
 1. Gdzie i kiedy po raz ostatni ks. prof. J. Tischner spotkał się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II?
 1. Jaki „drobny epizod” dotyczący ks. prof. J. Tischnera zdarzył się 8 czerwca 1997 r. w kolegiacie św. Anny podczas spotkania papieża z profesorami wyższych uczelni Krakowa?
 1. Przytocz humorystyczny komentarz, jakim Tischner podsumował swoje ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II 17 czerwca 1999 r. na Wawelu. Wytłumacz jego źródło.
 1. Czyj portret (jako jedyny obraz) ks. prof. J. Tischner powiesił w Łopusznej nad swoim biurkiem?
 1. Podaj tytuł „niedużego tekstu mającego stanowić materiał do refleksji nad winą we współczesnym świecie” napisanego przez ks. Tischnera w Londynie, już w trakcie choroby.
 1. Jakie ostatnie odznaczenie otrzymał ks. prof. J. Tischner i gdzie nastąpiło jego wręczenie?
 1. Gdy w sierpniu 1999 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, ks. prof. J. Tischner trafił do szpitala. Tam zastała go decyzja o nadaniu mu Orderu Orła Białego. Powiedz, jak – słynący z bardzo dużego poczucia humoru i dystansu do siebie – Tischner skomentował krótko tę informację.
 1. Pierwszym tekstem, który ks. prof. J. Tischner napisał po przebytej w październiku 1997 roku operacji, był list do studentów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. O czym pisał w tym liście?
 1. Kiedy i gdzie zmarł ks. prof. J. Tischner?
 1. Gdzie i kiedy pochowano ks. prof. J. Tischnera?
 1. Kto 2 lipca 2000 roku prowadził pogrzeb ks. prof. J. Tischnera?
 1. Jakie znasz największe dzieła ks. prof. J. Tischnera? Podaj pięć tytułów.
  (Por. W. Bonowicz, Tischner, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001 s. 487 – 493)

Pobieranie 69.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna