Wojciecha – tygodnie seminaryjne komunikat prasowy nagroda Św. Wojciecha 2011 dla dr Jána ČarnogurskýegoPobieranie 10.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.82 Kb.
ADALBERT STIFTUNG Fundacja Św. Wojciecha

FORA MIĘDZYNARODOWE – NAGRODA ŚW.WOJCIECHA – TYGODNIE SEMINARYJNE


KOMUNIKAT PRASOWY
Nagroda Św. Wojciecha 2011 dla dr Jána Čarnogurskýego

Krefeld 29.03.2011. - W dniu 11 czerwca 2011 roku, po raz dziesiąty, Fundacja Św. Wojciecha z siedzibą w Krefeld (Niemcy) przyzna byłemu Premierowi i Ministrowi Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, doktorowi prawa, Jánowi Čarnogurskýemu Międzynarodową Nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy im. św. Wojciecha. Nagrodę wręczy Prezydent Polski Bronisław Komorowski.


Międzynarodowy Komitet Fundacji św. Wojciecha przyznaje dr Janowi Čarnogurskýemu Nagrodę św. Wojciecha w uznaniu jego wybitnego zaangażowania na rzecz przemian demokratycznych w Europie środkowej i wschodniej. Jan Čarnogurský okresie rządów komunistycznych działał na rzecz poszanowania podstawowych praw człowieka i obywatela oraz wolności Kościoła. Bronił jako adwokat w procesach politycznych sygnatariuszy i uczestników ruchu "Karty77", za co został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Należał do organizatorów i uczestników "Demonstracji świec" z 25 marca 1988roku, – w wyniku czego został przez władze aresztowany.
W okresie zmian ustrojowych dawnej Czechosłowacji oraz po powstaniu Słowacji był zaangażowany na rzecz zmian politycznych, które pozwalają dzisiaj nazywać Republikę Słowacką demokratycznym państwem prawa. Mimo odejścia z aktywnej polityki zachował swoją wrażliwość społeczną. Poświęcił się wymianie naukowej między krajami oraz idei otwarcia krajów Europy środkowej i wschodniej na Rosję.
Postawa obywatelska Ján Čarnogurskýego inspirowana jest pamięcią o św. Wojciechu z Pragi (956-997), który, jak powiedział Papież Jan Paweł II, „jako wielki patron naszego kontynentu [...] stworzył fundament dla europejskiej tożsamości i jedności”, a jako protoplasta integracji narodów wschodniej i zachodniej Europy stał się pomostem między nimi.
Dotychczasowymi laureatami Nagrody Św. Wojciecha są:


  • Tadeusz Mazowiecki, pierwszy polski Premier wybrany w wolnych wyborach

  • József Antall, pierwszy Premier Węgier wybrany w wolnych wyborach

  • František Kardynał Tomášek, były Arcybiskup-Metropolita Pragi

  • Franz Kardynał Kőnig, b. Arcybiskup-Metropolita Wiednia

  • Václav Havel, b. Prezydent Czech

  • Helmut Kohl, długoletni Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

  • František Mikloško, pierwszy wybrany w wolnych wyborach Przewodniczący Parlamentu Słowacji

  • Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu, b. Minister Spraw Zagranicznych RP

  • Árpád Göncz, pierwszy w wolnych wyborach wybrany Prezydent Węgier

Fundacja Św. Wojciecha każdorazowo wyróżnia nagrodą osobistości, które w sposób szczególny zasłużyły się dla procesu trwałego jednoczenia całej Europy oraz dla pogłębienia i pielęgnowania sąsiedzkich stosunków między narodami Europy Zachodniej i Środkowej – szczególnie w ramach Unii Europejskiej.


Na stronach internetowych www.adalbert-stiftung.de znajdziecie Państwo komunikat prasowy jako download w różnych wersjach językowych, jak również więcej informacji nt. Fundacji i jej działalności.
Szczegółowych informacji udziela wydział ds. prasowych i promocji Fundacji.
Kontakt:

Christine Röhr Tel.: + 49 (0) 21 51/15 93 11public-relations@adalbert-stiftung.de www.adalbert-stiftung.de


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna