Wojewódzki konkurs fizyczny Stopień rejonowy Zakres wiedzyPobieranie 17.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.22 Kb.
Wojewódzki konkurs fizyczny
Stopień rejonowy
Zakres wiedzy:


 1. Właściwości materii. Kinetyczny model budowy materii. Zmiany stanów skupienia materii. Rozszerzalność liniowa i objętościowa. Gęstość.

 2. Hydrostatyka i aerostatyka. Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa (ilościowo).

 3. Ruch i siły. Opis ruchów prostoliniowych. Ruch drgający i wielkości go opisujące. Ruch po okręgu (siła dośrodkowa). Oddziaływania mechaniczne i ich skutki. Równowaga mechaniczna.
  Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki. Oddziaływania grawitacyjne. Ruchy pionowe w jednorodnym polu grawitacyjnym. Prawo powszechnego ciążenia (ilościowo). Układ Słoneczny.

 4. Praca, moc, energia. Rodzaje energii mechanicznej. Zasada zachowania energii. Moc. Pierwsza zasada termodynamiki. Bilans cieplny.

 5. Fale dźwiękowe. Zjawisko rezonansu.

 6. Elektryczność i magnetyzm. Elektryzowanie ciał, ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku. Prawo Coulomba (ilościowo). Pole elektryczne. Obwód prądu stałego. Prawa przepływu prądu stałego. Źródła napięcia. Pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej (jakościowo). Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej. Mikroskopowy model zjawisk elektrycznych.Umiejętności:
UCZEŃ:

 1. Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia fizyczne i astronomiczne.

 2. Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu i wyjaśniania właściwości materii oraz zjawisk fizycznych i astronomicznych.

 3. Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: stosuje w praktyce własności działań, posługuje się przybliżeniami, operuje procentami, posługuje się jednostkami miar, korzysta ze wzorów na obwody i pola figur płaskich,
  pola powierzchni i objętości brył: trójkąt, równoległobok, koło, graniastosłup, walec, kula.

 4. Odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, tabeli, rysunku, wykresu, schematu.

 5. Operuje informacją: selekcjonuje i przetwarza informacje, wykorzystuje informacje
  w praktyce, porównuje, interpretuje i  analizuje informacje, czytelnie prezentuje informacje.

 6. Wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, określa warunki występowania, wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk fizycznych i astronomicznych.

 7. Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: zapisuje wielkości za pomocą symboli, przekształca wyrażenia algebraiczne, zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności.

 8. Posługuje się funkcjami: wskazuje zależności funkcji; opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów, tabel; analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski.

 9. Rozwiązuje problemy fizyczne i astronomiczne z zastosowaniem modeli i technik matematycznych, formułuje i sprawdza hipotezy, kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.Literatura:


 1. Podręczniki z fizyki do gimnazjum.

 2. Romuald Subieta, „Zbiór zadań z fizyki do gimnazjum”.

 3. Teresa Kutajczyk, Kazimierz Kutajczyk, „FIZYKA. Sprawdziany dla gimnazjalistów”, WSIP, Rok wydania: 2002.

 4. Czasopismo „Wiedza i życie” nr 1 – 11, 2007 r.

 5. Witold Mizerski, „Tablice matematyczno – fizyczno – astronomiczno – chemiczne”, Wydawnictwo Adamantan, W-wa 1999r.
Stopień wojewódzki

Zakres wiedzy:


 1. Właściwości materii.

 2. Hydrostatyka i aerostatyka. Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa (ilościowo).

 3. Stany skupienia materii. Kinetyczny model budowy materii.

 4. Ruch i siły.

 5. Opis ruchów prostoliniowych z prędkością początkową. Ruch drgający, ruchy krzywoliniowe. Oddziaływania mechaniczne i ich skutki. Równowaga mechaniczna. Zasada zachowania pędu. Zasady dynamiki. Oddziaływania grawitacyjne. Prawo powszechnego ciążenia (ilościowo). Loty kosmiczne.

 6. Praca i energia.

 7. Rodzaje energii mechanicznej. Zasada zachowania energii. Moc. Pierwsza zasada termodynamiki. Bilans cieplny.

 8. Przesyłanie informacji.

 9. Fale dźwiękowe. Fale elektromagnetyczne. Rozchodzenie się światła - zjawiska odbicia i załamania. Barwy. Obrazy optyczne. Natura światła. Urządzenia do przekazywania informacji.

 10. Elektryczność i magnetyzm.

 11. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie. Prawo Coulomba (ilościowo). Pole elektryczne.

 12. Obwód prądu stałego. Prawa przepływu prądu stałego. Źródła napięcia. Pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej (jakościowo). Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.

 13. Mikroskopowy model zjawisk elektrycznych.

 14. Budowa atomu. Energia jądrowa. Promieniowanie jądrowe.

 15. Układ Słoneczny. Elementy kosmologii.Umiejętności:

UCZEŃ:


 1. Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia fizyczne i astronomiczne.

 2. Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu i wyjaśniania właściwości materii oraz zjawisk fizycznych i astronomicznych.

 3. Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:

stosuje w praktyce własności działań, posługuje się przybliżeniami, operuje procentami, posługuje się jednostkami miar, korzysta ze wzorów na obwody i pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył: trójkąt, równoległobok, koło, graniastosłup, walec, kula.

 1. Odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, tabeli, rysunku, wykresu, schematu.

 2. Operuje informacją:

selekcjonuje i przetwarza informacje, wykorzystuje informacje w praktyce, porównuje, interpretuje i  analizuje informacje, czytelnie prezentuje informacje.

 1. Wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, określa warunki występowania, wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk fizycznych i astronomicznych.

 2. Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:

zapisuje wielkości za pomocą symboli, przekształca wyrażenia algebraiczne, zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności.

 1. Posługuje się funkcjami:

wskazuje zależności funkcji; opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów, tabel; analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski.

 1. Rozwiązuje problemy fizyczne i astronomiczne z zastosowaniem modeli i technik matematycznych, formułuje i sprawdza hipotezy, kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.Literatura:


 1. Podręczniki z fizyki do gimnazjum.

 2. Romuald Subieta, „Zbiór zadań z fizyki do gimnazjum”.

 3. Teresa Kutajczyk, Kazimierz Kutajczyk, „FIZYKA. Sprawdziany dla gimnazjalistów”, WSIP, Rok wydania: 2002.

 4. Czasopismo „Wiedza i życie” nr 1 – 12, 2007 r.

 5. Witold Mizerski, „Tablice matematyczno – fizyczno – astronomiczno – chemiczne”, Wydawnictwo Adamantan, W-wa 1999r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna