Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii Opracował Wydział Centrum Zdrowia PublicznegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona3/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Numer alarmowy 112

Numer alarmowy 112 obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Połączenia z tym numerem są bezpłatne. Numer alarmowy 112 służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Pod ten numer należy zgłaszać, m.in. pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienia, przypadki porażenia prądem.

Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 są odbierane przez straż pożarną lub policję. W zależności od zgłaszanego zdarzenia operatorzy numeru 112 przekierowują rozmowę do właściwych służb ratunkowych. Wszystkie połączenia są bezpłatne.

- Powiadamianie służb/ uczestników reagowania kryzysowego


 • Schemat powiadamiania i współpracy służb w przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną lub bioterroryzmem - załącznik nr 2

W przypadku braku łączności – powiadamiają kierowcy samochodów służbowych WSSE; hasło - „RATUNEK”

- Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne

Zgłoszenia w dni robocze od 730 – 15oo przyjmują: • Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
  - lista oraz telefony kontaktowe - załącznik nr 4,

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach ,
  - wykaz wybranych stanowisk z telefonami kontaktowymi załącznik nr 8,

Zgłoszenia całą dobę przyjmowane są również :

 • pod numerami telefonów alarmowych PPIS : załącznik nr 3

 • pod numerem telefonu alarmowego WSSE : 606370108


- Dokonywanie zgłoszeń zachorowań

Zgłoszenia zachorowań do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej


lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dokonują lekarze w przypadku:

 • podejrzenia wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej,

 • wystąpienia masowych zachorowań w liczbie znacznie przekraczającej liczbę
  zachorowań dotychczas występujących,


1.8. Osiąganie gotowości

Podjęcie działań, wg niniejszego planu, może nastąpić w ciągu 1 - 2 godzin w dni robocze i 3 – 4 godzin w dni wolne od pracy od momentu otrzymania sygnału o zagrożeniuZałącznik nr 1

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

Zalecamy, co następuje:

Osoby, u których wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła itp.) powinny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego (objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chorą na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12:00, dostępne są na stronie internetowej www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.


Minister Zdrowia

Ewa KOPACZ Krajowy Konsultant

w dz.

Chorób Zakaźnych Dr hab. Andrzej Horban

Załącznik nr 2

SCHEMAT POWIADAMIANIA I WSPÓŁPRACY

SŁUŻB W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNĄ CHOROBĄ

ZAKAŹNĄ LUB BIOTERRORYZMEM


Przypadek choroby zakaźnej

Bioterroryzm

(np. podłożony proszek)
Wójt, Burmistrz, Prezydent


Gminne Centrum
Reagowania

* Lekarz I kontaktu

* Szpital

* Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i TS

Powiatowe Centrum


Zarządzania Kryzysowego

StarostaPaństwowy Powiatowy
Inspektor SanitarnyPolicja, PSP


Szpital


Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny


W o j e w o d aWojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

/ lekarz, koordynator ratownictwa medycznego/


ratownictwa medycznego/
KW Policji, PSP
KG Policji


Komendant Główny PSP Szef OCKKrajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych

Przepisów Zdrowotnych
Główny Inspektor

Sanitarny

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i OL

GIS MSW
Minister ZdrowiaMinister Spraw Wewnętrznych

Minister Administracji i Cyfryzacji

SzefRządowego Centrum Bezpieczeństwa

Załącznik nr 3

WYKAZ
POWIATOWYCH STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH


oraz pracowni laboratoryjnych w województwie świętokrzyskim

PSSE

DYREKTOR PSSE
- imię, nazwisko, tel. alarmowe


Wykaz pracowni laboratoryjnych

PSSE w Busku Zdroju
ul. St. Batorego 2, Busko- Zdrój

centrala 41 378-35-73


fax. 41 378-27-88

e-mail: psse.busko@wsse-kielce.plmgr Krzysztof Socha

604-327-104 alarmowy

 41 378-46-30


- Mikrobiologiczna

- Śr. Pracy

- Hig. Środowiska

- ŻywnościPSSE w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33, Jędrzejów

centrala 41 386-14-80


fax 41 386-15-16

e-mail: psse.jedrzejow@wsse-kielce.pllek. wet. Barbara Ciechanowska
 506048831 alarmowy

 41 386-45-38


PSSE w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, Kielce

sekretariat 41 345-46-22, epid.41 345-46 23


fax 41 345-46-23

e-mail: psse.kielce@wsse-kielce.pllek. med. Grażyna Majewska

696-750-596 alarmowy

 41 345-09-21

PSSE w Końskich
ul. Sportowa 7, 26-200 Końskie

centrala 41 372-30-22, 41 372-30-23


fax 41 372 33-62

e-mail: psse.konskie@wsse-kielce.plpsse.konskie@pis.gov..pl

mgr Maria Werens

PSSE w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej3, Opatów

centrala 15 868-21-49 fax wew 212

e-mail: psse.opatow@wsse-kielce.pl


Inż. Teresa Krawczyk

695-739-066 alarmowyPSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, Ostrowiec Świętokrzysk

centrala 41 247-96-95, 41 247-96-96


fax 41 247-96-97alarmowy 502 66 4974

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pllek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak

 503151741 slużbowy

 41 2479697

PSSE w Sandomierzu
ul. Frankowskiego 8, Sandomierz

centrala 15 832-22-63


fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@wsse-kielce.pllek. wet. Leszek Zbrojkiewicz
 606-825-157 alarmowy

 15 832-11-46- Mikrobiologiczna

- Hig. Środowiska

- Żywności


PSSE w Skarżysku Kamiennej

ul.Cz. Krzyża 10, Skarżysko - Kamienna

centrala 41 251-18-68 (9)

fax 41 251-18-67


e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

mgr inż. Anna Chrzanowska

603-795-200 alarmowy

 41 251-26-44


- Mikrobiologiczna
- Śr.Pracy

- Hig. Środowiska

- Żywności


PSSE w Starachowicach

ul. Złota 6, Starachowice

centrala i fax 41 274-62-67

e-mail: psse.starachowice@wsse-kielce. plmgr inż. Ewa Dróżdż

 605-341-819 alarmowy

 41 274-43-36


- Mikrobiologiczna

- Śr. Pracy

- Hig. Środowiska


PSSE w Staszowie
ul. Szpitalna 37, Staszów

centrala 15 864-28-93;

fax 15 864-39-96

e-mail: psse.staszow@pis.gov.plmgr inż. Bożena Głaz

 603-116-066 alarmowyPSSE we Włoszczowie
ul. Sobieskiego 38, Włoszczowa

centrala 41 394-34-95,41 394-27-41,

fax 41 394-34-96

e-mail: psse.wloszczowa@wsse-kielce.pllek. wet. Ewa Frąszczak

509-418-315 alarmowy

- Mikrobiologiczna

- Śr. Pracy

- Hig. ŚrodowiskaZałącznik nr 4

SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU KIEROWNICZEGO DO ZWALCZANIA ZACHOROWAŃ NA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE CHOROBY ZAKAŹNE

Lp.

Funkcja.

Imię i nazwisko

Miejsce pracy,

stanowisko

Telefon

Służbowy

1

Kierownik
Zespołu

mgr Elżbieta Socha-Stolarska


WSSE w Kielcach,

Świętokrzyski Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

w Kielcach6026346052


Z-ca Kierownika Zespołu

mgr inż. Kazimierz PułkaWSSE w Kielcach,

Stanowisko Pracy


ds. Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych

41 3655400

wew. 249


wew. 254

3


Członek Zespołu

Kierowniczego

mgr Anna Stańczak
WSSE w Kielcach,

Z-ca Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora


Sanitarnego
w Kielcach

6027894754

Członek Zespołu

Kierowniczego

mgr Joanna Ciborowska

WSSE w Kielcach,

Kierownik Działu

Laboratoryjnego


41 3655414

5

Członek Zespołu

Kierowniczego

Dariusz PerkowskiWSSE w Kielcach,

Kierownik Oddziału

Administracyjno


41 3655412


6

Konsultant Wojewódzki w dz. Epidemiologii

Lek. med. Jerzy StaszczykNarodowy Fundusz Ochrony Zdrowia,

Z-ca Dyrektora41 3646221

7

Konsultant
Wojewódzki
ds. Chorób
Zakaźnych

dr n. med. Wiesław Kryczka
Wojewódzki Szpital Zespolony


w Kielcach,
ul. Radiowa 7
Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

41 36822608

Konsultant
Wojewódzki
ds. Pediatrii

dr n. med. Mieczysław

Szalecki


Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy
w Kielcach,

ul. Artwińskiego 3

Ordynator Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego


41 3470620
Załącznik nr 5

SKŁAD OSOBOWY SEKCJI PRZECIWEPIDEMICZNEJ

Lp.

Imię i nazwisko


Miejsce pracy,
stanowisko


Telefon

służbowy

1

mgr Marzena Haponiuk

z-ca kierownika zespołu ds. przeciwepidemicznych

WSSE

Kier. Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego41 3655439

2

mgr Monika KazimierskaWSSE

Starszy Asystent Oddziału Nadzoru


Przeciwepidemicznego

41 3655439

3

mgr Anna Jakubowska

WSSE

Starszy Asystent Oddziału Nadzoru


Przeciwepidemicznego

41 365416

4

Danuta Nowak

WSSE

St. Pielęgniarka Oddziału Nadzoru


Przeciwepidemicznego

41 365416

5


mgr Maria Grudziecka

WSSE

Kierownik Oddziału Mikrobiologii,


Wirusologii,

Parazytologii i DDD41 3655432

6

mgr Maria Glinkowska

WSSE

Asystent Oddziału


Mikrobiologii,
Wirusologii,

Parazytologii i DDD41 3655447

7


mgr inż. Maria DzióbWSSE

Starszy Asystent Oddziału Nadzoru Higieny


Środowiska

41 3655422
8

mgr Małgorzata PechtaWSSE

Kierownik

Oddziału Higieny Żywności, Żywienia

i PU

41 3655418


9

mgr Monika Ćwiek

WSSE

Starszy Asystent


Oddziału Organizacji, Ocen i Analiz Statystycznych

41 3655400 wew. 240
10

mgr Ewa

ZiemkiewiczWSSE

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia

i Oświaty Zdrowotnej


41 3359660


Załącznik nr 6


SKŁAD OSOBOWY SEKCJI DS. ADMINISTRACYJNYCH, ORGANIZACJI
I ZABEZPIECZANIA OBIEKTÓW EPIDEMICZNYCHLp

Imię i nazwiskoMiejsce pracy, stanowisko

Telefon

służbowy

1


Renata Murawska

z-ca kierownika zespołu ds. administracyjnych

Świętokrzyski Urząd


Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor


41 3421427

41 3421415


2

mgr Katarzyna Świercz


Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów
i Budżetu

Dyrektor


41 3421349

41 3421350

3

Dyrektor Paweł Strząbała

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki,

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego41 34210354

mgr inż.

Ryszard Bedla

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa
Medycznego i Transportu

Sanitarnego

Dyrektor Techniczny


41 3445371

41 3617345

5

mgr Teresa

Małaczek
Świętokrzyski

Urząd Wojewódzki,

Wydział Polityki

Społecznej

Kierownik Oddziału

Polityki Socjalnej41 3421971


Załącznik nr 7


SKŁAD OSOBOWY SEKCJI DS. WSPÓŁPRACY Z INNYMI RESORTAMI


Lp

Imię

i nazwisko


Miejsce pracy,
stanowisko


Telefon

służbowy

1

mgr inż. Lech Szpaderski

z-ca kierownika zespołu ds. współpracy z innymi resortami

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kielcach,

Kierownik Oddziału Organizacji, Ocen i Analiz Statystycznych41 3655401

2

inż. Andrzej

Martoś


Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania


Kryzysowego

Dyrektor


41 3421661

41 3421681

41 3421406


3

mgr Wojciech Miodek

Komenda Wojewódzka

Policji w Kielcach,

Naczelnik Sztabu Policji KWP w Kielcach

723 192 0404

st. bryg.


mgr inż. Grzegorz Ryski

Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP

w Kielcach41 3653205

kom.


668001022

5

dr Alicja
Haduch

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA

na obszarze woj. świętokrzyskiego

Kielce,

ul. Wojska Polskiego 5141 3493532

kom.

601861759
6

mgr inż. Konrad Łęcki

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,
Kielce, ul. Szczepaniaka 23

Komendant


41 3174470

41 3610274
Załącznik nr 8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna