Wojewódzki Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii Opracował Wydział Centrum Zdrowia PublicznegoPobieranie 0.74 Mb.
Strona8/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Załącznik nr 15
PAKOWANIE, OZNAKOWANIE I DOKUMENTACJA PRZY TRANSPORCIE
MATERIAŁU ZAKAŹNEGO

(wyciąg z wytycznych WHO 1997b)


Wymagania odnośnie pakowania określone zostały przez Organizację Narodów Zjednoczonych


( UN ) i znajdują się w dokumentach ICAO oraz IATA w formie Instrukcji Pakowania 602 i 650.

Wymagania te mogą być zmieniane i aktualizowane jedynie przez te organizacje.Podstawowy, potrójny zestaw do pakowania

Zestaw składa się z trzech warstw i zbudowany jest w następujący sposób:


1. Opakowanie bezpośrednie - oznakowane naczynie, wodoszczelne, zawierające próbkę.

Naczynie to owija się materiałem chłonnym, przeznaczonym do zaabsorbowania całej zawartości płynnej, w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego. 1. Naczynie wtórne - kolejny trwały, wodoszczelny pojemnik, chroniący opakowanie(-a) bezpośred­nie. Kilka owiniętych w materiał chłonny opakowań bezpośrednich może być umieszczonych w na­czyniu wtórnym. Odpowiednia, dodatkowa ilość materiału chłonnego musi zostać użyta jako otuli­na dla opakowań bezpośrednich.

 2. Zewnętrzna paczka przesyłkowa - chroni naczynie wtórne i jego zawartość przed działaniem czyn­ników zewnętrznych, takich jak oddziaływania mechaniczne oraz woda,
  w trakcie transportu.

Formularze z danymi o próbkach, listy oraz innego typu informacje, pozwalające zidentyfikować lub opisać próbki, a także zidentyfikować nadawcę i odbiorcę, powinny zostać przymocowane taśmą klejącą na zewnątrz naczynia wtórnego.

Kategorycznie zabronione przez międzynarodowych przewoźników powietrznych jest przewożenie „w ręku” materiałów zakaźnych, podobnie jak używanie do tego celu przesyłek


dyplomatycznych.

Maksymalna ilość netto materiałów zakaźnych w jednej paczce przesyłkowej nie może być większa jak 50 ml lub 50 g, jeżeli transport odbywa się samolotem pasażerskim. Przy przewozie samolotem trans­portowym lub przez innego przewoźnika wielkość paczki ograniczona jest do 4 litrów lub 4 kg. Opako­wania bezpośrednie, których objętość przekracza 50 ml, muszą być ustawione w naczyniu wtórnym za­mknięciami do góry, a oznakowania (strzałki) wskazujące górę powinny zostać umieszczone po oby­dwu przeciwległych stronach paczki przesyłkowej. Ograniczenia występujące w przypadku lotniczych przewoźników pasażerskich nie dotyczą krwi i pre­paratów krwiopochodnych, jeżeli nie występuje podejrzenie, że zawierają materiał zakaźny. Taka prze­syłka musi jednak składać się z opakowań bezpośrednich nie większych jak 500 ml, a ogólna objętość nie może być większa jak 4 litry, w opakowaniu zbiorczym.Etykieta ostrzegawcza dla towarów niebezpiecznych

Na wierzchu każdego opakowania zawierającego materiał niebezpieczny, przewożonego frachtem powietrznym, musi być umieszczona specjalna etykieta. Przy przesyłaniu kultur lub innych substancji biologicznych stosuje się następujące etykiety ostrzegawcze:Oznakowanie na zewnętrznym opakowaniu przesyłki zawierającej materiał zakaźny musi zawierać wy­mienione niżej elementy: 1. Międzynarodową etykietę „INFECTIOUS SUBSTANCE”.

 2. Etykietę adresową, z następującymi informacjami:

• Nazwa odbiorcy, adres i numer telefonu,

• Nazwa nadawcy, adres i numer telefonu,

• Określenie, kogo dotyczy zagrożenie (ludzi czy zwierząt) zgodne z wymogami UN
- „INFECTIOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS” lub „...ANIMALS” oraz naukową nazwę czynnika zakaź­nego,

• Kod UN ( dla ludzi UN 2814, dla zwierząt UN 2900 )

• Potrzeby w zakresie temperatury (opcjonalnie)
Jeżeli paczka przesyłkowa jest dodatkowo opakowana (np. w pojemniku z suchym lodem), obydwa opakowania muszą posiadać umieszczone na sobie wyżej wspomniane informacje,
a pojemnik zewnętrzny musi mieć dodatkową etykietę ze stwierdzeniem
„ INNER PACKAGES COMPLY WITH PRESCRIBED SPECIFICATION ”.


 1. Wymagane dokumenty przesyłkowe – otrzymane od przewoźnika i przymocowane do zewnętrzne­go opakowania:

• „Deklaracja o Towarach Niebezpiecznych” – nadawcy przesyłki

• List przewozowy (fakturę pro-forma), który zawiera adres odbiorcy, liczbę pakunków, szczegóły co do zawartości, wagę, wartość ( Uwaga: stwierdzenie, że „przesyłka nie


posiada wartości handlowej” ponieważ przesyłane pozycje dostarczane są bezpłatnie).

• Rachunek lotniczy. 1. Zezwolenie importowe i/lub eksportowe i/lub deklarację celną, jeżeli jest konieczna.

 1. Co najmniej dwie nalepki orientujące „GÓRA-DÓŁ” (strzałki ) powinny być przyklejone po prze­ciwnych stronach opakowania zewnętrznego, jeżeli paczka przesyłkowa zawiera
  w sobie opakowa­nie bezpośrednie przekraczające objętością 50 ml.


Wymagania dla poczty lotniczej
Materiały zakaźne i próbki dla celów diagnostycznych mogą być wysyłane za pomocą
licencjonowanej poczty lotniczej. Z zachowaniem wymagań stawianych w przypadku
innych przewoźników, stosuje się podstawowy potrójny zestaw do pakowania.

Etykieta adresowa musi zawierać słowo „Lettre”. W przypadku przesyłek międzynarodowych wymagana jest także „Zielona Deklaracja Celna” w postaci odpowiedniej nalepki. Przesyłane próbki do celów diagnostycznych powinny zostać zaopatrzone w fioletową naklejkę informującą, o treści „Perishable Biological Substances”. Materiały zakaźne należy oznakować międzynarodową etykietą „Infections substance” Materiały zakaźne powinny zostać zaopatrzone także w wypełniony formularz „Deklaracja o Towarach Niebezpiecznych” z powodu miejscowych / międzynarodowych ograniczeń, należy nawiązać kontakt z miejscową pocztą dla upewnienia się, że opakowany materiał zostanie zaakceptowany przez służbę pocztowa.

Załącznik nr 16
WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA PERSONELU
LABORATORIUM

będących w dyspozycji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach,


przeznaczonych dla pracowników laboratoryjnych (wytypowanych do wykonywania
określonych badań)


Lp.

Wyszczególnienie

J.M.

Ilość


(rozmiar)

Zastosowanie


1

Kombinezon ochronny pyłoszczelny typ Protec – Plus C model PS-TC


szt.

M – 8

L – 8


XL – 8

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań

2

Maska całotwarzowa PROMASK


szt.

2

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań

3

Sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza klasy ochronnej TM3 PROFLOW 3

(komplet: bateria, regenerator baterii, wąż, pas)kpl.

2

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań

4

Filtr klasy PF 10 P3PSL (komplet 3 sztuki)

kpl.

2
(6 sztuk)

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań

5

Rękawice ochronne - lateksowe


szt.

500

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań

6

Ochraniacze na buty


szt.

100

ochrona pracowników laboratorium podczas wykonywania określonych badań1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna