Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiejPobieranie 11.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.86 Kb.


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65Sekcja Zamówień Publicznych

tel (0-83) 342-82-96, tel/fax (0-83) 342-82-97

adres do korespondencji: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska

tel. (0-83) 342-82-96 tel/fax (083) 342-82-97ZP.EN.3522/2 - 1860/12 (7) Biała Podlaska, 12.03.2012r.


WYJAŚNIENIE SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Ambulatorium na poziomie niskiego parteru (III etap zadania: roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb SOR oraz przebudowy i rozbudowy OAiIT) ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod nr 2012/S 39 - 062948 z dnia 21.02.2012r., (sprawa: ZP.3522/2/12).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.


Treść pytania i odpowiedź:
Na Projekcie Budowlano-Wykonawczym - Instalacje Gazów Medycznych rzut niskiego parteru rys. IIIgm-4 zaprojektowane są w 3 pomieszczeniach po 3 punkty poboru (O,A,V) - w sumie 9 kpl.

Natomiast w załączonym przedmiarze robót na wykonanie instalacji gazów medycznych AMBULATORIUM (Niski parter) etap III poz. 3 jest :

- montaż ściennych punktów poboru gazów medycznych - 9 kpl.

   ścienny punkt poboru tlenu                        13 kpl.

   ścienny punkt poboru podtlenku azotu         4 kpl.

   ścienny punkt poboru spr. powietrza 4 bar    8 kpl.

   ścienny punkt poboru próżni                       13 kpl.

   punkt odciągu gazów anestetycznycg AGSS 4 kpl.

Czy do wyceny przyjąć punkty poboru zgodnie z Projektem Wykonawczym 9 kpl. 3O, 3A, 3V, czy zgodnie z przedmiarem robót j/w.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ilość punktów zgodnie z Projektem Wykonawczym czyli:

   ścienny punkt poboru tlenu                         3 szt.

   ścienny punkt poboru spr. powietrza 4 bar      3 szt.

   ścienny punkt poboru próżni                          3 szt.


Z-CA DYREKTORA
Henryk Chmiel
Pobieranie 11.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna