Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiejPobieranie 16.5 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar16.5 Kb.


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65Sekcja Zamówień Publicznych

tel (0-83) 342-82-96, tel/fax (0-83) 342-82-97

adres do korespondencji: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska

tel. (0-83) 342-82-96 tel/fax (083) 342-82-97ZP.MM.3520/26 - 5205/12 (8) Biała Podlaska, 16.07.2012 r.WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów sanitarnych, ogłoszonego
w
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 242282-2012 z dnia 09.07.2012r., (sprawa: ZP.3520/26/12).
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.


Treść pytań i odpowiedzi:
Ambulans nr. 1 i nr. 2.

  1. Zamawiający wymaga dostawy ambulansów opisanych w normie PN EN 1789+A1:2011 jako typ A2, co oznacza, że są one przeznaczone (zgodnie z pkt. 3.3.1 w/w normy) do transportu: jednego lub kilku pacjentów na noszach lub fotelach. Z praktyki przewozów sanitarnych wiadomo, że wielokrotnie zachodzi konieczność przewozu wielu pacjentów równocześnie, stąd niezwykle istotne jest, aby karetka posiadała możliwość przewozu kierowcy + min. 4 pacjentów na fotelach w pozycji siedzącej oraz jednej osoby leżącej, co zapewnia już posiadanie przez samochód trzech miejsc siedzących w kabinie kierowcy oraz min. dwóch foteli w przedziale pacjenta, dlatego pragniemy zapytać, czy Zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności ambulansu?

Wyjaśniamy, że skoro kryterium jest 100% cena, to potencjalny wykonawca zaoferuje najtańszy pojazd o gabarytach Fiata Doblo, Renault Kangoo itp.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

  1. Wyjaśniamy, norma PN EN 1789+A1:2011 w punkcie 4.2.3 wymaga aby ambulans był wyposażony w elektroniczny układ rozdziału sił hamowania i w układ kontroli trakcji, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy karetki jako pojazdu uprzywilejowanego i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie w związku z tym chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga karetki wyposażonej w układ kontroli trakcji ESP oraz układ ASR, co jest zgodne z wymogami normy PN EN 1789+A1:2011?

Wyjaśniamy, że ambulans bez w/w systemów nie spełnia wymagań w/w normy.

Odpowiedź: Ambulans musi spełniać warunki określone w normie PN-EN 1789+A1:2011.

  1. Czy zamawiający dopuści ambulans bez systemu wspomagania parkowania tyłem?

Odpowiedź: Nie.

  1. Czy Zamawiający wymaga zbiornika paliwa o pojemności min. 90 litrów wydłużającego zasięg ambulansu w ramach jednego tankowania, co pozwala na wydłużenie czasu gotowości ambulansu do akcji ratowniczej?

Wyjaśniamy, że powyższy wymóg spełnia wiele samochodów, jak np. Opel Vivaro, Opel Movano, Nissan Interstar, Nissan Primastar, Renault Trafik, Renault Master, Peugeot Boxer i inne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochody ze zbiornikiem 90 l.

  1. Czy płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami noszy głównych powinna obejmować zakres kątów powyżej 75°, co pozwala na skuteczniejszą pomoc dla pacjenta i znakomicie zwiększa funkcjonalność noszy ?

W/w rozwiązanie jest dość często spotykane w ratownictwie i posiadają je m. in. takie nosze jak Ferno mod. EFX), Kartsana mod. TG-790, Meber Frog Proof mod. BE 7210, Ferno mod. Mondial, i inne.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz, z dopuszczeniem płynnej regulacji.

  1. Bardzo często w czasie akcji transportowej zachodzi potrzeba zaintubowania pacjenta. Znakomicie ułatwia to rozwiązanie konstrukcyjne ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiające odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, stąd pragniemy zapytać czy zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy?

W/w rozwiązanie jest dość często spotykane w ratownictwie i posiadają je m. in. takie nosze jak Ferno mod. EFX, Medirol mod. Vivera Clinic N114.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z funkcją umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu.

  1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania nosze zgodne z wymogami normy PN EN 1865 o następującej charakterystyce:

-wyposażone w 4 kółka jezdne w tym dwa kółka tylne skrętne o 360 stopni,

-posiadające, boczne poręcze składane wzdłuż ramy noszy oraz teleskopowo wysuwane rączki przednie i tylne- z obciążeniem dopuszczalnym powyżej 200 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

  1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału z jakiego wykonane jest siedzisko i oparcie krzesełka kardiologicznego. Większość użytkowanych w ratownictwie i przewozach pacjentów krzesełek kardiologicznych posiada mocne zmywalne i dezynfekowane siedzisko oraz oparcie wykonane z miękkiej tkaniny winylowo – nylonowej, łatwej do czyszczenia, odpornej na bakterie, grzyby, wodę i olej napędowy. Takie siedzisko łatwiej dopasowuje się do kształtu i ciężaru pacjenta, niż np. siedzisko i oparcie wykonane z twardego tworzywa typu ABS, dodatkowo ma ono niższą wagę, co zdecydowanie ułatwia transport i pracę ratowników. Czy zamawiający oczekuje takiego krzesełka?

Odpowiedź: Krzesło powinno być wykonane z tkaniny winylowo-nylonowej.

  1. Czy zamawiający dopuści ambulans umożliwiający przewożenie 3 osób wraz z kierowcą oraz 1 na noszach?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

  1. Bardzo istotną rzeczą jest bezpieczeństwo i niezawodność wykonania ambulansu. Przed dopuszczeniem do ruchu prowadzone są żmudne testy i badania wytrzymałościowe, po przeprowadzeniu których pojazd uzyskuje świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego, jako specjalny sanitarny. Czy zamawiający wymaga aby oferowane ambulanse posiadały taki dokument i czy w ofercie należy podać jego numer oraz datę wydania, na potwierdzenie spełnienia wymogów zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Z-CA DYREKTORA

Henryk Chmiel©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna