Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejPobieranie 170.82 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar170.82 Kb.Wojewódzki Urząd Pracy

w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
INFORMACJA O UCZELNIACH WYŻSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

BIAŁYSTOK 2014

Maturzysto - czas na decyzję!
Elektroniczny informator o uczelniach został przygotowany z myślą o maturzystach, ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2014/2015. Zbiór zawiera informacje na temat prowadzonych rekrutacji oraz linki do stron 9 uczelni państwowych i 15 uczelni niepaństwowych, działających na terenie województwa podlaskiego. Odnośniki do stron uczelni pomagają znaleźć bieżące informacje dotyczące aplikowania
na studia. Informator pozwala osobom wybierającym kierunek studiów
na bieżąco sprawdzać informacje na temat aktualnej rekrutacji.


Mamy nadzieję, że taka forma informatora pozwoli państwu w łatwy sposób skorzystać z aktualnych danych.

Wszystkim maturzystom życzymy, aby byli przyjęci na wymarzone studia, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku


Opracowano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych uczelni wyższych.
BIAŁYSTOK 12.05.2014

SPIS TREŚCI


1.

Politechnika Białostocka .......................................................................................

4

2.

Uniwersytet w Białymstoku ……………………………………………...……...

7

3.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ………………………………….……...

10

4.

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina ………………………………………….

11

5.

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza ………………………………………

12

6.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ……………..

13

7.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Studium Teologii w Białymstoku

13

8.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach …………………………...

13

9.

Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia ……………………………………………….

15

10.

Nauczycielskie kolegium Języków Obcych „Inter-Lingua” ……………………..

16

11.

Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku ……………………………………………………...

16

12.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ………………….

17

13.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku …………………….

18

14.

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia ………………………………

19

15.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży …………………………………………..

19

16.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ……………………….

20

17.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku …………………………………...

22

18.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ………………………...

23

19.

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie …………….

25

20.

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku ……………………………………….

25

21.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku ……………………………………

26

22.

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku …………..

26

23.

Uczelnia Jańskiego w Łomży …………………………………………………….

27

24.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ………...

28
 • Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok


woj. podlaskie
tel. centrala (085) 746-90-00 fax. (085) 746-90-15

Dział spraw studenckich i dydaktyki:

(085) 746 90 37

(085) 746 90 34

rekrutacja@pb.edu.pl

http://pb.edu.pl/blog/category/kandydaci/aktualnosci-kandydaci Oferta Politechniki 2014/2015

http://pb.edu.pl – Strona główna Politechniki

http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne - wydziałowe komisje rekrutacyjne (informacje o naborach na poszczególne wydziały)
WYDZIAŁY:

http://www.wa.pb.edu.pl – Wydział Architektury

Kierunki:

Kierunek – architektura i urbanistyka

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).
Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka
Kierunek – architektura wnętrz

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)


Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone
są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz.
Kierunek – grafika

Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).


http://wb.pb.edu.pl – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierunki:

Kierunek - architektura krajobrazu

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia


Kierunek - biotechnologia, studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne
i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunek - budownictwo

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Studia II stopnia
Kierunek - gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone
są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna.
Kierunek - inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia
Kierunek - ekoinżynieria

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).


Kierunek - inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).


http://www.we.pb.edu.pl - Wydział Elektryczny
Kierunki:

Kierunek - elektrotechnika

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia


Kierunek - elektronika i telekomunikacja

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Kierunek - ekoenergetyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdą się również studia II stopnia na tym kierunku


po uzyskaniu zgody Senatu PB.
http://www.wi.pb.edu.pl – Wydział Informatyki
Kierunek - informatyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

studia II stopnia
Kierunek - informatyka i ekonometria

Studia licencjackie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) (kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW).


Kierunek – matematyka

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody MNiSW, znajdą się również studia
II stopnia na tym kierunku.
www.wz.pb.edu.plWydział Zarządzania
Kierunek – logistyka

Studia licencjackie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Kierunek – turystyka i rekreacja

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.

Kierunek – zarządzanie

Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.


Kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie, 3,5-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
Kierunek – zarządzanie i inżynieria usług
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).http://www.wm.pb.edu.pl – Wydział Mechaniczny
Kierunek – mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
Kierunek – mechatronic systems and materials – studia w języku angielskim, studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Kierunek - automatyka i robotyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia II stopnia
Kierunek – edukacja techniczno-informatyczna. Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Kierunek – inżynieria biomedyczna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
http://www.zwl.pb.edu.pl – Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Kierunek – leśnictwo

studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
 • Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax.: +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl
http://www.uwb.edu.pl - Strona główna Uniwersytetu

http://www.uwb.edu.pl/kandydaci.php?p=1117 - rekrutacja 2014/2015, zasady rekrutacji

http://www.uwb.edu.pl/kandydaci.php?p=606 - oferta edukacyjna

https://irk.uwb.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog - Rejestracja kandydatów na studia, oferta edukacyjna

WYDZIAŁY:

http://biol-chem.uwb.edu.pl – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Instytut Biologii:

Kierunek – biologia

Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia i 2 letnie II stopnia
Przyroda - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Instytut Chemii:

Kierunek – chemia

Stacjonarne3 letnie I stopnia i 2 letnie II stopnia

Chemia - stacjonarne 4-letnie studia III stopnia, doktoranckie


Kierunek - ochrona środowiska, studia I i II stopnia, stacjonarne

Kierunek - Environmental Protection, studia II stopnia, stacjonarne


Kierunki studiów:

Wydział Ekonomii i Zarządzania


Kierunek - Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia); stacjonarne
i niestacjonarne (III stopnia), doktoranckie
Kierunek - Ekonomiczno-prawny - stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia I i II stopnia
Kierunek - Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia)
Kierunek - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, stacjonarne i niestacjonarne 2-letnie studia


II stopnia
International Economic Relations, studia stacjonarne I i II stopnia

http://physics.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=134 - Wydział Fizyki
Kierunek - Fizyka, studia I i II, stacjonarne

Kierunek - Physics (Medical Physics), studia I stopnia stacjonarne


http://www.hist-soc.uwb.edu.pl - Wydział Historyczno- Socjologiczny

Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi następujące kierunki studiów:

Kierunek - historia (studia stacjonarne I i II stopnia (w tym historia 40+), studia niestacjonarne I i II stopnia)
Kierunek - socjologia (studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia)

Kierunek - stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Kierunek - studia wschodnie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (w tym studia wschodnie 40+)

Kierunek - Filozofia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia; stacjonarne 2-letnie studia II stopnia; niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia


Kierunek - Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii - studia stacjonarne

Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii - studia niestacjonarne;


http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml - Wydział Matematyki i Informatyki

https://irk.uwb.edu.pl - rekrutacja

Kierunek – Informatyka


stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, niestacjonarne 2-letnie studia II stopniaComputer science, studia I stopnia stacjonarne
Kierunek - Informatyka i ekonometria (studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

Kierunek - Matematyka (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)http://pip.uwb.edu.pl – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunki studiów:

Pedagogika - stacjonarne studia 3-letnie I stopnia, stacjonarne studia II stopnia

Pedagogy - stacjonarne studia I stopnia

Polityka społeczna - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Polityka społeczna - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Praca socjalna - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Praca socjalna - niestacjonarne 3-letnie studia II stopnia
http://www.prawo.uwb.edu.pl – Wydział Prawa

https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php – rekrutacja 2014/2015
Kierunki studiów:

Prawo - jednolite studia magisterskie 5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne;

Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych - studia stacjonarne i niestacjonarne

Administracja I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

European Studies, II stopnia, stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie studia I stopnia, niestacjonarne studia II stopnia

Kryminologia - stacjonarne, niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
http://filologia.uwb.edu.pl/ - Wydział Filologiczny

https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php – rekrutacja 2014/2015
Kierunki studiów:

Filologia, filologia angielska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, studia II stopnia; studia niestacjonarne II stopnia
Filologia, filologia francuska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę j. francuskiego)

Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim - profil tłumaczeniowy stacjonarne
3-letnie studia I stopnia
Filologia polska – stacjonarne, 3-letnie studia I stopnia

Filologia polska – stacjonarne, 2-letnie studia II stopnia
Filologia, filologia rosyjska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Filologia, filologia rosyjska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Filologia, filologia rosyjska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (nauka języka rosyjskiego od podstaw)
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu – stacjonarne, 3-letnie studia I stopnia
Filologia, filologia rosyjska z jęz.angielskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Filologia, filologia rosyjska z jęz.angielskim - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Filologia, filologia rosyjska z jęz.angielskim - stacjonarne 2-letnie

Filologia, filologia rosyjska z jęz.angielskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (język rosyjski od podstaw)

Philology, in the field of Russian Philology, studia I stopnia, stacjonarne

Philology, in the field of Russian Philology, studia II stopnia, stacjonarne

Philology, in the field of: English Philology, studia I stopnia, stacjonarne

Philology, in the field of: Russian Philology - language communication for business, studia I stopnia, stacjonarne
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Filologia, język angielski stosowany, z rosyjskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa - studia niestacjonarne
Kulturoznawstwo: Studia I stopnia - stacjonarne 3-letnie licencjackie; stacjonarne 2-letnie studia II stopnia;

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstokuwww.umwb.edu.pl

Biuro Promocji i Rekrutacji

ul. Jana Kilińskiego 1,

15-089 Białystok,

tel.: (085) 748 54 73 fax: (085) 748 54 72

e-mail: brip@umwb.edu.plhttp://www.umwb.edu.plstrona główna

http://www.umb.edu.pl/s,6138/Folder_rekrutacja_2013-2014 - informacje dotyczące rekrutacji 2014/2015
Kierunki studiów:

Studia stacjonarne:

Lekarski – studia jednolite oraz jednolite w systemie nauczania w języku angielskim

Lekarsko – Dentystyczny – studia jednolite

Techniki dentystyczne, I stopnia

Analityka Medyczna – jednolite

Farmacja – jednolite

Kosmetologia, I i II stopnia

Dietetyka - studia I i II stopnia

Fizjoterapia - studia I i II stopnia

Logopedia z fonoaudiologią, I i II stopnia

Pielęgniarstwo - studia I stopnia i II stopnia

Położnictwo - studia I stopnia i II stopnia

Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia

Zdrowie Publiczne - studia I i II stopnia

Elektroradiologia - studia I i II stopnia
Studia niestacjonarne:

Lekarski – studia jednolite oraz jednolite w systemie nauczania w języku angielskim

Lekarsko – Dentystyczny – studia jednolite

Analityka Medyczna – jednolite

Farmacja – jednolite

Kosmetologia, I i II stopnia

Fizjoterapia, II stopnia

Elektroradiologia – studia II stopnia

Pielęgniarstwo – studia II stopnia

Zdrowie Publiczne – studia II stopnia


 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok

Centrala telefoniczna:

0 (prefix) 85 742 15 07;

0 (prefix) 85 742 55 71;

0 (prefix) 85 742 72 71;Fax.: 0 (prefix) 85 742 85 08

e-mail: dkukielka@chopin.man.bialystok.pl


http://www.chopin.edu.pl/pl/ – Strona główna Uniwersytetu

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/vii - strona Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego
w Białymstoku


http://www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja - rekrutacja na rok 2014/ 2015
Kierunki:
Studia pierwszego stopnia (licencjackie):
Kierunek: Instrumentalistyka (stu­dia sta­cjo­narne)

Spe­cjal­ność: spe­cjal­ność: peda­go­gika instru­men­talna (for­te­pian, organy, kla­we­syn, skrzypce, altówka, wio­lon­czela, kon­tra­bas, flet, obój, klar­net, fagot, sak­so­fon, wal­tor­nia, trąbka, puzon, tuba, akor­deon, gitara, perkusja)
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stu­dia sta­cjo­narne)

Spe­cjal­ność: Prowadzenie zespołów muzycznych

Spe­cjal­ność: Muzyka szkolna

Spe­cjal­ność: Muzyka kościelna

Spe­cjal­no­ści: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, edu­ka­cja arty­styczna szkolna, muzyka kościelna


Kierunek: Wokalistyka (stu­dia sta­cjo­narne, mię­dzy­wy­dzia­łowe)

Spe­cjal­ność: śpiew solowy

Spe­cjal­ność: peda­go­gika wokalna - śpiew solowy

Kan­dy­dat prze­cho­dzi obo­wiąz­kowe bada­nia fonia­tryczne. Nega­tywny wynik bada­nia foniatrycz­nego wyklu­cza kan­dy­data z dal­szej czę­ści pro­ce­dury rekrutacyjnej.
Studia II Stopnia (magisterskie):
Kie­ru­nek: Instrumentalistka (stu­dia sta­cjo­narne)

Spe­cjal­ność: Spe­cjal­ność: spe­cjal­ność: peda­go­gika instru­men­talna (for­te­pian, organy, kla­we­syn, skrzypce, altówka, wio­lon­czela, kon­tra­bas, flet, obój, klar­net, fagot, sak­so­fon, wal­tor­nia, trąbka, puzon, tuba, akor­deon, gitara, perkusja)
Kie­ru­nek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stu­dia sta­cjo­narne)
Spe­cjal­ność: Edukacja artystyczna szkolna

Spe­cjal­ność: Prowadzenie zespołów muzycznych

Spe­cjal­ność: Muzyka kościelna

Spe­cjal­no­ści: pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, edu­ka­cja arty­styczna szkolna, muzyka kościelna


Kie­ru­nek: Wokalistyka (stu­dia sta­cjo­narne)
Spe­cjal­ność: śpiew solowy

Spe­cjal­ność: peda­go­gika wokalna - śpiew solowy

Kan­dy­dat prze­cho­dzi obo­wiąz­kowe bada­nia fonia­tryczne. Nega­tywny wynik bada­nia foniatrycz­nego wyklu­cza kan­dy­data z dal­szej czę­ści pro­ce­dury rekrutacyjnej.


 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ul. Miodowa 22/24

00-246 Warszawa

tel. 22 831 02 16-18

fax. 22 831 91 01

e-mail: rektorat@at.edu.plhttp://www.at.edu.pl – Strona główna Akademii

Dział nauczania - informacje dla kandydatów na studia
tel. 22 635 74 14
fax. 22 831 41 14
e-mail: dziekanat@at.edu.pl
Wydział Sztuki Lalkarskiej
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
centrala: (85)7435398, 7435453
sekretariat: (85)7435187

sekretariat@atb.edu.pl

dziekanat: (85)7435086, fax: (85)7435353dziekanat@atb.edu.pl

http://atb.edu.pl - Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

rekrutacja informacje ogólnehttp://atb.edu.pl/rekrutacja.html – rekrutacja 2014/2015
Wydziały Akademii Teatralnej:

Wydział Aktorski, aktorstwo dramatyczne, jednolite studia magisterskie, stacjonarne - Warszawa
Wydział Reżyserii, reżyseria dramatu, jednolite studia magisterskie, stacjonarne - Warszawa
Wydział Wiedzy o Teatrze, studia I stopnia, stacjonarne i II stopnia, stacjonarne - Warszawa
Wydział Sztuki Lalkarskiej: aktorstwo; specjalność: aktorstwo lalkowe, jednolite studia magisterskie, stacjonarne - Białystok

Strona internetowa do rejestracji elektronicznej - Wydział Sztuki Lalkarskiej, kierunek : aktorstwo


http://rekrutacja.at.edu.pl/WSLakt


 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
  w Białymstoku

ul. Warszawska 46 15-077 Białystok


tel. (085)748-20-29
www.awsd.bialystok.pl
e-mail: rektorat@awsd.bialystok.pl

http://www.awsd.bialystok.pl – strona główna Archidiecezji


 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela

Studium Teologii w Białymstoku
ul. Warszawska 50

15-077 Białystok

tel: (85) 748 21 31

fax: (85) 748 21 32

www: http://teologia.archibial.pl
Studium teologii - studia magisterskie, 6 - letnie, zaoczne


 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

16-400 Suwałki


ul. Teofila Noniewicza 10
tel. (87) 562 84 32
fax (87) 562 84 55
email: sekretariat@pwsz.suwalki.pl
http://www.pwsz.suwalki.pl/ Strona główna szkoły

http://www.pwsz.suwalki.pl/web/guest/zasady-rekrutacji - rekrutacja

http://www.pwsz.suwalki.pl/web/guest/ksztalcenie - kierunki studiów

Wydział: Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny

Kierunek –  finanse i rachunkowość


Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)
Specjalności: rachunkowość w przedsiębiorstwie

Kierunek –  ekonomia

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie)

Specjalność: ekonomika małego i średniego przedsiębiorstwa

Kierunek – filologia angielsko-rosyjska

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie)
Specjalność: Język angielski - translatoryka

Język angielski i Język rosyjski - nauczycielska


Kierunek – pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3-letnie

Specjalności:


 • Pedagogika osób starszych

 • Nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym

Wydział: Instytut Politechniczny
Kierunek – budownictwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 – letnieSpecjalności na studiach stacjonarnych:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • budownictwo ekologiczne i energooszczędne

 • budownictwo drogoweSpecjalność na studiach niestacjonarnych 3,5 - letnie:

 • budownictwo ogólne

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 - letnie:

Kierunek - zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności:


 • Przetwórstwo rolno – spożywcze

 • Zarządzanie środowiskiem

 • Inżynieria produkcji rolniczej

Kierunek - transport

Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie 3,5 - letnie

Specjalności:


 • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych

 • Logistyka w transporcie

Wydział: Instytut Ochrony Zdrowia


Kierunek - ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3 – letnie


Kierunek - pielęgniarstwo
Studia stacjonarne 3 – letnie licencjackie

Studia niestacjonarne – I stopnia, licencjackie, pomostowe

Czas kształcenia wynosi:

- dwa semestry - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości

i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych,

- dwa semestry - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych.

- trzy semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości

i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowy


Kierunek – kosmetologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie licencjackie


Kierunek – bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie licencjackie

 • Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej


18-400 Łomża
ul. Adama Mickiewicza 59

Tel: 86 216-45-62

e-mail: twp@twp.lomza.pl

www.twp.lomza.pl


Kierunek:

ratownik medyczny – I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „Inter-Lingua”
  w Białymstoku


"Inter-Lingua" Sp. z o.o.

15 - 003 Białystok

ul. Sienkiewicza 77

tel./fax 85 6752484


http://www.nkjo.bialystok.pl – strona główna Kolegium

http://www.nkjo.bialystok.pl/rekrutacja - rekrutacja 2014/2015
Kierunki studiów:

studia zawodowe dzienne i zaoczne, 3 letnie:

- język angielski

- język niemiecki • Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku

Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 3

tel./fax +48/85 732 22 42

tel. + 48/85 732 22 25

http://www.nkrriwf.pl – strona główna Kolegium

http://www.nkrriwf.pl/index.php?kat=5 – rekrutacja 2014/ 2015

*Proces zmiany statusu Kolegium na szkołę wyższą

Kierunki studiów:

3 letnie studia zawodowe


Resocjalizacja z kuratelą sądową. Penitencjarystyka
Rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie. Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna

Pedagogika dorosłych i seniorów z rehabilitacją i opieką socjalną
Edukacja sportowa z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną


 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91

15-703 Białystok

tel. (085) 742 01 99

tel./fax. (085) 744 26 00
http://www.nwsp.bialystok.pl – strona główna

http://nwsp.bialystok.pl/kandydaci/rekrutacja/lang-pl - rekrutacja 2014/2015

Kierunki studiów:


Pedagogika:

Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:


Studia II stopnia (magisterskie) trzyletnie:

specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjalności:

Studia stacjonarne, I stopnia:

1. Resocjalizacja

2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

Studia niestacjonarne:

1. Resocjalizacja

2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną

4. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

5. Edukacja medialna z projektowaniem graficznym

6. Diagnoza i terapia pedagogiczna

7. Edukacja zdrowotna z rehabilitacją

Studia II stopnia kierunek: pedagogika

Specjalności:

1. Resocjalizacja

2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości

3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

4. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

5. Pedagogika bezpieczeństwa
Pedagogika

Studia II stopnia (magisterskie) trzyletnie:

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Psychologia, Studia jednolite magisterskie

Specjalności (do wyboru na trzecim roku studiów):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Psychologia społeczna zdrowia

2. Psychologia kliniczna

3. Psychologia biznesu


Psychologia dla magistrów (studia pięcioletnie)

oferta dla absolwentów studiów magisterskich i lekarskich (od 1990 roku) kierunków takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, administracja, medycyna, socjologia, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie


i innych. W programie studiów psychologicznych automatycznemu zaliczeniu podlegają przedmioty, które student zrealizował już na ukończonym kierunku (na podstawie suplementu dyplomu lub indeksu).

Specjalności (do wyboru na trzecim roku studiów):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Psychologia społeczna zdrowia

2. Psychologia kliniczna

3. Psychologia biznesu


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności (do wyboru na drugim roku):

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

2. Zarządzanie kryzysowe

3. Ochrona osób i mienia


Praca socjalna, Studia I stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne i niestacjonarne.
 • Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
  w Białymstoku


Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku
ul. Ogrodowa 23
15-027 Białystok
tel. (085) 654 43 23, (085) 749 90 76, 0513 170 072
e-mail: nnkjo@op.pl
http://www.nnkjo.bialystok.pl – strona główna

http://nnkjo.bialystok.pl/index.php?ext=article&id=55 – rekrutacja
Kierunki studiów:
nauczyciel języka angielskiego - dzienne 3 letnie licencjackie
nauczyciel języka angielskiego - zaoczne 3 letnie licencjackie
Dyplom licencjacki nadaje Uniwersytet Warszawski
Tytuł magistra można uzyskać na uczelniach krajowych oraz zagranicznych • Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia

ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatyczehttp://www.nsw.org.pl/nsw.org.pl

e-mail: nsw.rektorat@op.pl

tel.: 85 655 59 19, 501 248 564
Kierunek studiów:

Zarządzanie:

- zarządzanie firmą

- zarządzanie bezpieczeństwem • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża, ul. Studencka 19

tel. +48 86 216 94 97 fax. +48 86 215 11 89
http://www.wsa.edu.pl - strona główna

http://wsa.edu.pl/REKRUTACJA/Indeks.htm - rekrutacja 2014/2015
Kierunki studiów: 

Budownictwo I stopnia (inżynierskie, 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne):

Specjalność: Budownictwo zrównoważone


Informatyka I stopnia (inżynierskie; 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne):
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (licencjackie, 3 letnie stacjonarne i niestacjonarne):
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia (inżynierskie, 3,5 letnie), stacjonarne i niestacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia (inżynierskie, 3,5 letnie), stacjonarne i niestacjonarne :

Specjalności:

Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych

Towaroznawstwo w gastronomii i turystyce

Handel i obsługa celna
Pielęgniarstwo I stopnia, 3 - letnie, stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia, niestacjonarne
Rolnictwo, 3,5-letnie studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Doradztwo rolne

Ochrona środowiska i obszarów wiejskich

Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła

Agrobiznes
Rolnictwo II stopnia (magisterskie), niestacjonarne (1,5-roczne):

Specjalności:

Ekonomika rolnictwa

Doradztwo rolne

Zarządzanie jakością w agrobiznesie

Informatyka w agrobiznesie


 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 26

15-555 Białystok

tel. 85 732-12-93

wsap@wsap.bialystok.pl

wsap@wsap.edu.pl
http://www.wsap.edu.pl – strona główna

http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/o-rekrutacji,zakladka/ – rekrutacja 2014/ 2015
Kierunki studiów:

Administracja - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności: 1. Samorząd terytorialny

 2. Administracja biznesu

 3. Transport i logistyka

 4. Celno-skarbowa

 5. E-administracja


Administracja - studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Specjalności:1- Administracja w Unii Europejskiej

2- Administracja publiczna w Polsce


Ekonomia - studia I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Specjalności:

1 - Ekonomia sektora publicznego

2 - Przedsiębiorczość gospodarcza


Bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności - studia I stopnia:

1 - Służby państwowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

2 - Zarządzanie bezpieczeństwem

3 - Bezpieczeństwo publiczne

4 - Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie

5 - Logistyka w bezpieczeństwie narodowym

6 - Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego


Specjalności (na studiach II stopnia):

1- Zarządzanie kryzysowe

2- Ochrona i obrona narodowa

E-biznes - studia licencjackie, student WSAP samodzielnie tworzy jedną ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;
Handel - studia licencjackie; specjalności: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;
Kontroling - Student WSAP samodzielnie tworzy jedną ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie
w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;
Logistyka Bezpieczeństwa - studia licencjackie, Student ma możliwość wyboru jednej
z trzech specjalności: bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, logistyka przedsiębiorstwa
Psychologia - jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

1- Psychologia pracy, zarządzania i stresu

2- Psychologia penitencjarna i sądowa

3- Psychologia kliniczna i zdrowia

4- Psychologia rozwoju i wychowania


Psychologia według indywidualnej ścieżki, studia 5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

1- Psychologia pracy, zarządzania i stresu

2- Psychologia penitencjarna i sądowa

3- Psychologia kliniczna i zdrowia

4- Psychologia rozwoju i wychowania


Psychologia biznesu - studia licencjackie, Student WSAP samodzielnie tworzy jedną
ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;
Prawo - 5-letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne (10 semestrów)

5-letnie jednolite studia magisterskie niestacjonarne (10 semestrów)


Reklama - studia licencjackie, Student WSAP samodzielnie tworzy jedną ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu,

Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;


Start - up - studia licencjackie, Student WSAP samodzielnie tworzy jedną ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;
Zasoby ludzkie w organizacji - studia licencjackie - student WSAP samodzielnie tworzy jedną ze specjalności wybierając 2 z listy 7 propozycji: E-biznes, Handel, Reklama, Start-up - kreowanie biznesu, Zasoby ludzkie w organizacji, Kontroling, Psychologia biznesu;


 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Dział Spraw Studenckich

ul. Choroszczańska 31 p. 15, 16, 17

15-732 Białystok

(085)6520997, (085)6514817

(085)6520925 (Centrala)

e-mail: wse@wse.edu.pl


http://www.wse.edu.pl – strona główna

http://www.wse.edu.pl/s,oferta_edukacyjna,44.html rekrutacja
Kierunki studiów:
Ekonomia, studia I stopnia

o stacjonarne (dzienne)

o niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności na studiach I stopnia:


 • E-biznes

 • Ekonomika biznesu

 • Rachunkowość i system fiskalny

 • Finanse i bankowość

 • Zarządzanie organizacjami

 • Transport i logistyka

 • Integracja europejska i handel zagraniczny


Ekonomia, studia II stopnia

o stacjonarne (dzienne)

o niestacjonarne weekendowe (zaoczne)

Specjalności na studiach II stopnia:


 • E-biznes

 • Ekonomika biznesu

 • Rachunkowość i system fiskalny

 • Finanse i bankowość

 • Zarządzanie organizacjami

 • Transport i logistyka

 • Integracja europejska i handel zagraniczny


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 • studia I stopnia

  • stacjonarne (dzienne)

  • niestacjonarne weekendowe (zaoczne)


Suwałki:

Od roku akademickiego 2013/2014 w Suwałkach działa punkt WSE oferujący studia

II stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunku Ekonomia.

Ekonomia, studia II stopnia:

Specjalności na studiach II stopnia: • ekonomika biznesu

 • e-biznes, finanse i bankowość

 • rachunkowość i system fiskalny

W ramach studiów, konsultacje i warsztaty będą prowadzone w Suwałkach, natomiast pozostała część zajęć realizowana będzie w Białymstoku oraz na zasadzie e-learningu. Informacje: Dziekanat WSE w Białymstoku: 85 652 09 97, dziekanat@wse.edu.pl.
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok

tel. 085-678-58-67, 085-678-58-23

fax. 085-678-59-18

e-mail: wsfiz@wsfiz.edu.pl


http://www.wsfiz.edu.pl - strona główna

http://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/ - rekrutacja
Kierunki studiów:
Zarządzanie

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 3 lata

Specjalności na kierunku:


 • zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

 • zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania

 • zarządzanie logistyką

 • europeistyka i stosunki międzynarodowe

 • informatyka gospodarcza

 • zarządzanie w budownictwie

 • zarządzanie sprzedażą

 • Management for development

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata:


Specjalności:


 • zarządzanie organizacjami
 • informatyka w zarządzaniu

 • organizacja i administrowanie


 • organizacja i dowodzenie

 • zarządzanie w sporcie

 • zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej

 • zarządzanie funduszami UE


Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia: 3 lata

Specjalności:


 • rachunkowość i system podatkowy

 • bankowość

 informatyka w zarządzaniu, finansach i rachunkowości
Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, 2 lata

Specjalności:


 • rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

 • informatyka w finansach i rachunkowości

 • rachunkowość i finanse w administracji


 • bankowość


Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne: 3,5 letnie

Specjalności:


 • systemy informacji przestrzennej GIS

 • projektowanie przestrzeni publicznej

 • administracja i gospodarka regionalna

 • AutoCAD w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

 • fundusze i projekty Unii Europejskiej

Studia II stopnia (2-letnie), stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:


   • gospodarka i obrót nieruchomościami

   • gospodarka regionalna i lokalna

   • AutoCAD w urbanistyce i planowaniu przestrzennym


Wydział zamiejscowy WSFiZ w Ełku
Kierunki studiów:
Zarządzanie

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:


 • zarządzanie finansami i rachunkowość

 • informatyka w zarządzaniu, finansach i rachunkowości

 • zarządzanie logistyką

 • zarządzanie lokalne i administracja


Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

Studia I stopnia

Specjalność:


 • kształcenie nauczycielskie

 • business english


Informatyka

Studia I stopnia

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku

Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata

Specjalność:


 • grafika komputerowa


Budownictwo

Studia I stopnia

Studia inżynierskie stacjonarne - 3,5 roku

Studia inżynierskie niestacjonarne - 4 lata

Specjalność:


 • budownictwo ogólne


Wydział zamiejscowy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

Kierunek:Ekonomia

Studia I stopnia

Specjalności:


 • rachunkowość i system podatkowy

 • ekonomika usług

 • administracja

 • logistyka
 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 40a

15-004 Białystok,

tel.: ( (85) 664-74-05, fax: (85) 664-74-04
e-mail: wsgnbia@wsgn.pl
http://www.wsgn.pl/ - strona główna
Kierunek:

Ekonomia, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne, eksternistyczne

Specjalność:

Gospodarowanie nieruchomościami, w obszarze specjalności:


 • Wycena nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Obrót nieruchomościami

 • Rynek inwestycyjny
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

tel. 085 749 94 30, fax. 085 749 94 31
http://www.wskosm.pl – strona główna

http://wsmed.edu.pl/oferta-ksztalcenia.html - rekrutacja 2014/2015

Studia I stopnia: • Biotechnologia (licencjackie, 6 semestrów; inżynierskie, 7 semestrów)

 • Fizjoterapia

 • Kosmetologia

 • Pielęgniarstwo

 • Pielęgniarstwo pomostowe

 • Ratownictwo medyczne

Studia II stopnia: • Kosmetologia

 • Fizjoterapia

 • Pielęgniarstwo (tryb stacjonarny i niestacjonarny w organizacji) • Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

ul. Sobieskiego 3A, 15-013 Białystok

rektorat tel. 085 732 89 44

dziekanat tel. 085 732 02 60

e- mail: dziekanat@wsm.bialystok.plhttp://www.wsm.bialystok.pl - strona główna

http://www.wsm.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=7 – rekrutacja
Kierunki:

Turystyka i rekreacja

3,5 letnie studia licencjackie.

Specjalności: menedżer turystyki i rekreacji

menedżer hotelarstwa i gastronomii


Techniki dentystyczne

3,5 letnie studia inżyniersko- techniczne

Specjalność: techniki ortodontyczne

techniki protetyczne • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 49, 15- 213 Białystok

Tel. 085 713 15 91

Fax. 085 713 15 92

e-mail: wswfit@wswfit.com.pl
http://wswfit.com.pl – strona główna

http://wswfit.com.pl/# – rekrutacja 2014/2015
Kierunki:

Studia I i II stopnia.Wychowanie fizyczne

Sekcje sportowe działające na uczelni: • koszykówka

 • piłka siatkowa

 • piłka nożna

 • lekkoatletyka

 • pływanie

 • podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy

 • tenis stołowy
 • Uczelnia Jańskiego w Łomży

ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
tel. (0-86) 216 70 50

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 (od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00)

administracja@lomza.janski.edu.pl
dziekanat@lomza.janski.edu.pl

http://www.lomza.janski.edu.pl – strona główna

http://www.lomza.janski.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji – rekrutacja 2014/2015
Studia I stopnia

Kierunki:


Zarządzanie

specjalności: • psychologia biznesu

 • zarządzanie firmą

 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu

 • zarządzanie instytucjami publicznymi

 • zarządzanie marketingiem


Pedagogika, studia I stopnia

Specjalności:   • Resocjalizacja

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Turystyka i rekreacja, studia I stopnia

Specjalności: • Agroturystyka

 • Obsługa ruchu turystycznego

 • Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna

 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią

Studia II stopnia


Kierunek:

Zarządzanie

Pedagogika


 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
  w Łomży

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

Tel. (086) 215 59 53

Fax (086) 215 66 01

E-mail: biuro(at)pwsip.edu.pl


www.pwsip.edu.pl – strona główna

http://www.pwsip.edu.pl/kandydaci/ - informacje dla kandydatów

https://rekrutacja.pwsip.edu.pl/Logowanie.php - rekrutacja online
Kierunek: Automatyka i Robotyka

studia pierwszego stopnia (7 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł inżyniera

Specjalności:

- automatyzacja procesów
Kierunek: Informatyka

studia pierwszego stopnia (7 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł inżyniera

Specjalności:

systemy oprogramowania

grafika komputerowa i techniki multimedialne


Kierunek: Dietetyka

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata
Kierunek: Kosmetologia

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata
Kierunek: Pielęgniarstwo

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata
studia drugiego stopnia (4 semestry)

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne


absolwent uzyskuje tytuł magistra
Kierunek: Administracja

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata

Specjalność: administracja samorządowa


Kierunek: Zarządzanie

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata

studia II stopnia w organizacji


Specjalności:

- zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- rachunkowość w zarządzaniu

- zarządzanie projektami

- zarządzanie logistyką
Kierunek: Filologia angielska z technologią informacyjną

specjalność:

- filologia angielska z technologią informacyjną
studia pierwszego stopnia (6 semestrów)
tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata
Kierunek: Praca socjalna

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

studia pierwszego stopnia (7 semestrów)


tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł inżyniera

Kierunek: Wychowanie fizyczne

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)
tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata

Specjalności:

- instruktorska i trenerska

- wychowanie fizyczne i zdrowotne 


Kierunek: Fizjoterapia

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

absolwent uzyskuje tytuł licencjata

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna