Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach Fax 32 256 22 13Pobieranie 13.93 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.93 Kb.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54
40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.plM.7011.1.232.2014.LK Katowice, 1.12.2014 r.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

Fax 32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl
Powiadomienie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 1.12.2014 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 30.11.2014 r. r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

  • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

  • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

  • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

  • ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach tła miejskiego w Żywcu o 82%, Bielsku-Białej o 18%, Cieszynie o 10%, Gliwicach o 6%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 1-2.12.014 r.

W dniu 1.12.2014 (poniedziałek) znajdujemy się na skraju rozległego wyżu z centrum nad Finlandią i zachodnią Rosją, który kieruje do nas z południowego-wschodu chłodne powietrze polarno-kontynentalne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3ºC do -1ºC, na szczytach Beskidów od 0ºC do -1ºC. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 17 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w naszym regionie będą zmienne, z okresami mniej lub bardziej korzystnymi. W okresach mniej korzystnych w obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także w dolinach i kotlinach górskich mogą występować istotne przekroczenia średniodobowego dopuszczalnego stężenia pyłu PM10. Dotyczy to przede wszystkim aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, zachodnich rejonów aglomeracji górnośląskiej, Podbeskidzia, Kotliny Żywieckiej, a także Częstochowy. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.

W dniu 2.12.2014 (wtorek) pogoda będzie nadal kształtowana na skraju rozległego wyżu wschodnioeuropejskiego, kierującego do nas z południowego-wschodu chłodne kontynentalne masy powietrza. W dzień zachmurzenie duże. W górach słabe opady śniegu. Temperatura maks. od -3ºC do -1ºC, w szczytowych partiach Beskidów od -1ºC do 1ºC. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, przewidywane jest utrzymywanie się zmiennych warunków aerosanitarnych w naszym regionie, z okresami mniej lub bardziej niekorzystnymi. W okresach szczególnie mało korzystnych będą występowały istotne przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3), zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji mogą okresowo układać się na nieco wyższych zakresach wartości dopuszczalnych niż w poprzedniej dobie.


Anna Wrześniak

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska


Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska (Fax 32 78 35 606), rzecznik@slaskie.pl

Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej i w Częstochowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, (pocztą elektroniczną: wsse.katowice@pis.gov.pl)Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała

tel. (33) 812-44-92, (33) 812-30-37,


tel./fax (33) 812-49-30
e-mail: bielsko@katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

tel. (34) 364-35-12, (34) 364-35-17, (34) 364-35-23,


tel./fax (34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.pios.gov.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna