Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach Fax 32 256 22 13Pobieranie 14.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.19 Kb.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54
40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.plM.7011.1.234.2014.LK Katowice, 3.12.2014 r.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

Fax 32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl
Powiadomienie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 3.12.2014 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 2.12.2014 r. r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

  • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

  • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

  • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

  • ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach tła miejskiego w Ustroniu o 78%, Bielsku-Białej o 66%, Cieszynie o 46%, Gliwicach o 42%, Żywcu o 38%, Wodzisławiu o 20%, Rybniku o 14%,,Zabrzu o 10%, Katowicach o 8% oraz na stacji komunikacyjnej w Częstochowie o 14%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 3-4.12.014 r.

W dniu 3.12.2014 (środa) znajdujemy się w obszarze przejściowym, pomiędzy skrajem wypełniającego się niżu znad Korsyki i Sardynii, a wyżem znad Ukrainy. Z południowego-wschodu napływa polarno-kontynentalna masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0ºC do 2ºC, w szczytowych partiach Beskidów od 1ºC do 3ºC. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w naszym regionie będą zmienne, z okresami mniej lub bardziej niekorzystnymi. W okresach mało korzystnych w obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także w dolinach i kotlinach górskich i przedgórskich mogą występować znaczące przekroczenia dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu PM10. Dotyczy to aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, zachodnich rejonów aglomeracji górnośląskiej, Podbeskidzia, Kotliny Żywieckiej, a także Częstochowy. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.

W dniu 4.12.2014 (czwartek) pogoda będzie nadal kształtowana na skraju wyżu ukraińsko-kazachskiego, kierującego do nas nieco cieplejsze powietrze kontynentalne z południowego-wschodu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 2ºC do 4ºC, w szczytowych partiach Beskidów od 3ºC do 5ºC. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, przewidywane jest utrzymanie się zmiennych warunków aerosanitarnych w naszym regionie, z okresami mniej lub bardziej niekorzystnymi. W niektórych rejonach może zaznaczyć się w ciągu dnia tendencja poprawy jakości powietrza. W okresach szczególnie mało korzystnych mogą występować dość znaczące przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3), zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji powinny układać się na zbliżonych zakresach wartości dopuszczalnych jak w poprzedniej dobie.Anna Wrześniak

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska (Fax 32 78 35 606), rzecznik@slaskie.pl

Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej i w Częstochowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, (pocztą elektroniczną: wsse.katowice@pis.gov.pl)Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała

tel. (33) 812-44-92, (33) 812-30-37,


tel./fax (33) 812-49-30
e-mail: bielsko@katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

tel. (34) 364-35-12, (34) 364-35-17, (34) 364-35-23,


tel./fax (34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.pios.gov.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna