Województwo dolnośląskie Wybierz okręg wyborczyPobieranie 41.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.64 Kb.
Województwo dolnośląskie

Wybierz okręg wyborczy: 1

Okręg wyborczy nr 1 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Jelenia Góra i Legnica oraz powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, złotoryjskiego i zgorzeleckiego (województwo dolnośląskie).

www: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/207.htm


e-mail: adam.lipinski@sejm.pl

1. Adam Lipiński

Urodziłem się w 1956 roku. Ukończyłem studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W stanie wojennym ukrywałem się, działając w konspiracji do 1989 roku. Byłem m.in. szefem poligrafii Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) we Wrocławiu, a także redaktorem kilku wydawnictw książkowych i czasopism, miesięczników kolportowanych głównie na terenie Dolnego Śląska.

Zajmowałem stanowisko redaktora naczelnego, a następnie byłem wydawcą ogólnopolskiego tygodnika społeczno–politycznego „Nowe Państwo”. Jestem założycielem i szefem PiS na Dolnym Śląsku. Byłem posłem na Sejm IV kadencji, członkiem Komisji Skarbu i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o działalności lobbingowej.

W 2005 roku zostałem posłem, a 4 listopada powołano mnie na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2006 roku zostałem szefem gabinetu politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Z obu stanowisk odwołano mnie 16 listopada 2007 roku. W wyborach parlamentarnych 21 listopada 2007 roku po raz czwarty uzyskałem mandat poselski.

www: http://www.elzbietawitek.pl
e-mail: elzbietawitek@poczta.onet.pl

2. Elżbieta Witek

Jestem rodowitą jaworzanką, mam męża i dwie dorosłe córki. W 1980r. ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Historia, a następnie studia podyplomowe z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej. Przez 27 lat byłam nauczycielem historii, 15 lat pełniłam funkcję dyrektora SP 2 w Jaworze, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Przez wiele lat byłam ministerialnym ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Od dwóch kadencji jestem posłem na Sejm RP. Pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Etyki Poselskiej. W Podkomisji Stałej do spraw Młodzieży pełnię funkcję wiceprzewodniczącej.


Od 1980r. jestem członkiem NSZZ „Solidarność” i jego współzałożycielem. W stanie wojennym działałam w podziemiu, za co byłam represjonowana, zwolniona z pracy i skazana na 3 miesiące aresztu. W 2008r. otrzymałam z IPN status osoby pokrzywdzonej.

Pełniłam funkcję przewodniczącej, wiceprzewodniczącej i obrońcy z wyboru w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, byłam również ławnikiem w Sądzie Pracy.


Jestem przewodniczącą Komisji Etyki Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1- Legnica.

www: http://www.marzenamachalek.pl


e-mail: marzena.machalek@gmail.com

3. Marzena Machałek

Posłem na Sejm RP jestem od 2006 roku. Ukończyłam Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80-tych zaangażowałam się w działalność „NSZZ Solidarność”. Byłam delegatem na Walny Zjazd Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. W latach 1983 – 2006 pracowałam jako nauczyciel, a w 2006r. zostałam powołana na stanowisko Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty. Jestem wiceprezesem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich.

Pełniłam funkcję radnej Rady Miejskiej Kamiennej Góry, a także zastępcy burmistrza Kamiennej Góry ds. oświaty i polityki społecznej. W wyborach samorządowych w 2006 r. uzyskałam mandat radnej Sejmiku Wojewódzkiego. W roku 2009 na wniosek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych Rada Miejska Jeleniej Góry przyznała mi tytuł Honorowego Obywatela Jeleniej Góry. W 2010 roku byłam kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Jeleniej Góry.


W Sejmie pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

e-mail: rafal.slusarz@wp.pl

4. Rafał Ślusarz

Ukończyłem z wyróżnieniem Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1987 roku. Uzyskałem specjalizację 2 stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i specjalizację 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii. W 2005 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracowałem jako lekarz naczelny i zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ Lwówek Śląski. W latach 1994-1998 byłem radnym gminny, a w latach 1998-2005 radnym powiatowym (w latach 1998-2002 przewodniczącym rady). W wyborach 2005 roku zostałem wybrany do Senatu RP. Pracowałem w Komisjach Zdrowia i Obrony, angażowałem się również w prace Zespołu Antykorupcyjnego przy Ministrze Zdrowia. W roku 2010 ponownie zostałem radnym powiatowym.

Prowadzę blog radnypowiatowy.blog.onet.pl, w którym komentuję sprawy samorządowe.

Jestem żonaty, mam czworo dzieci. Interesuję się kulturą łużycką i muzyką poważną. Gram w koszykówkę.

W parlamencie chciałbym zająć się polityką zdrowotną oraz problemami bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

www: http://www.idczak.org
e-mail: idczak.biuro@gmail.com

5. Witold Idczak

Od szesnastu lat pracuję na rzecz społeczności lokalnych w administracji rządowej i samorządach różnego szczebla. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej – magistrem inżynierem budownictwa lądowego.

W przeszłości pełniłem funkcje wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy, wicewójta gminy wiejskiej Głogów. Zdobyłem doświadczenie parlamentarne pełniąc funkcje sekretarza Senatu VII kadencji, a także wiceprzewodniczącego komisji ds. Unii Europejskiej. Pracując w komisjach senackich poruszałem kwestie gospodarki, spraw zagranicznych i obrony narodowej, troszcząc się o siłę, bezpieczeństwo i suwerenność Polaków.

www: http://www.jerzystachyra.pl
e-mail: jerzy.stachyra@bogatynia.pl

6. Jerzy Stachyra

Urodziłem się w 1972 roku w Zgorzelcu, gdzie ukończyłem Technikum Energetyczne. Następnymi etapami edukacji były Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze, a później Filologia Angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem również podyplomowe studia z zakresu tłumaczeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1997 roku jestem mieszkańcem Bogatyni.

Przez dziesięć lat pracowałem w Elektrowni Turów, gdzie miałem okazję uczestniczyć w realizacji jednego z największych projektów modernizacji w energetyce.

W roku 2006 zostałem Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. W ramach swojej pracy pełnię nadzór nad zadaniami z zakresu edukacji, kultury, sportu, służby zdrowia, opieki społecznej i gospodarki mieszkaniowej. Realizuję też duże projekty, takie jak Bogatyńskie Dni Węgla i Energii KARBONALIA. Pełnię też wiele społecznych funkcji i biorę aktywny udział w życiu regionu.

Prywatnie interesuję się modelarstwem redukcyjnym, fantastyką naukową, filmem i muzyką.

www: http://www.krzysztofkubow.pl
e-mail: krzysztofkubow@gmail.com

7. Krzysztof Kubów

Jestem rodowitym mieszkańcem Lubina. Mam 27 lat. Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii z tytułem magistra administracji oraz Wyższej Szkoły Bankowej (studia menadżerskie) we Wrocławiu. Jestem współzałożycielem
i członkiem zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz integracji i rozwoju regionu.

Współorganizowałem wiele akcji dla osób niepełnosprawnych oraz imprez turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców regionu. Pełniłem funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Nasz Region”. Od ponad 4 lat zawodowo związany jestem z Polską Miedzią.

Od 2003 roku jestem zaangażowany w działalność społeczną i polityczną. Podczas wyborów prezydenckich oraz samorządowych w 2010 roku sprawowałem funkcję pełnomocnika wyborczego PiS w powiecie lubińskim.

Obecnie jestem radnym powiatu lubińskiego oraz członkiem zarządu komitetu PiS powiatu lubińskiego.

www: http://www.pisluban.pl
e-mail: pis@luban.com.pl

8. Wojciech Zembik

Urodziłem się w Lubaniu w 1961 roku, gdzie mieszkam do dziś razem z rodziną. Żona Teresa uczy przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, starsza córka Joanna ukończyła Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, młodsza – Zuzanna – jest studentką Wrocławskiej ASP, a syn Michał – uczniem trzeciej klasy technikum informatycznego. Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Prowadziłem działalność gospodarczą z zakresu elektroniki i informatyki. Przez 16 lat byłem nauczycielem przedmiotów informatycznych w Lubańskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Dwukrotnie, w roku 2006 i 2010, zdobyłem mandat radnego w powiecie lubańskim. W latach 2006-2010 byłem wicestarostą, a w bieżącej kadencji pełnię funkcję etatowego członka zarządu powiatu.

Należę do PiS od 2002 roku; zaś od 2003 r. jestem pełnomocnikiem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu z listy PiS startuję po raz trzeci. Jako parlamentarzysta mam zamiar pracować nad sprawnym i stabilnym systemem prawnym, zapewniającym rozwój polskich firm oraz rozwój efektywnego systemu oświaty i ochrony zdrowia. Zgodnie z zasadami Prawa i Sprawiedliwości szansę Polaków na lepsze życie widzę w dobrze zarządzanym państwie, dbającym o interesy wszystkich obywateli.

e-mail: pedro5409@wp.pl

9. Władysław Grocki

Mam 57 lat, wykształcenie średnie techniczne, górnik elektryk. Od 5 lat jestem na emeryturze. Swoją aktywną działalność społeczną rozpocząłem w latach osiemdziesiątych, jako działacz Solidarności. 3 maja 1988 roku stanąłem na czele pierwszego strajku, którego celem była relegalizacja Solidarności oraz postulaty płacowe. Po próbie organizacji strajku 23 sierpnia zostałem aresztowany i zwolniony z pracy. Po pół roku zostałem przywrócony do pracy w ZRG Lubin, pełniąc jednocześnie funkcję Szefa Komisji Górniczej. Obecnie nie mogę się pogodzić z degradacją i rozkradaniem majątku wypracowanego przez wiele pokoleń polaków, bez wyraźnej linii rozwoju pod hasłem „mniej państwa”, zapominając o strategicznym charakterze takich podmiotów jak np. KGHM.

Dziś jako mieszkaniec Złotoryi, powiatu złotoryjskiego jednego z najbardziej dotkniętych bezrobociem w woj. dolnośląskim widzę to jeszcze wyraźniej. Ten region stanowił naturalne zaplecze dla Zagłębia miedziowego. Dziś utrata strategicznego charakteru KGHM jest równoznaczna z zaprzestaniem nakładów na rozwój. Z majątku narodowego powinny korzystać wszyscy! Nie ma rozwoju bez inwestycji w kapitał ludzki!

e-mail: ardo4@op.pl

10. Dorota Sidorowicz

Mam 48 lat, mieszkam w Chocianowie, w powiecie Polkowickim. Razem z mężem wychowujemy dwoje dzieci w oparciu o system wartości chrześcijańskich, tak ważny dla dobra naszego kraju. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku: rehabilitacja ruchowa. Pracowałam w Górniczo- Hutniczym ZOZ w Polkowicach. Obecnie pracuję w Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznym MEDICUS Sp. z o.o. w Chocianowie, jako kierownik rehabilitacji. Jestem fizjoterapeutką z 25-cio letnim stażem. Każdego dnia, zarówno swoją pracą jak i w życiu prywatnym, staram się pomagać innym ludziom. Mam doświadczenie w działalności samorządowej. Pełniłam funkcję Radnej Miasta i Gminy Chocianów w okresie kadencyjnym 2006- 2010.

Jako posłanka, w szczególności, chcę zająć się zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia i dofinansowania oświaty, gdyż rozwój i jakość życia w naszym kraju i województwie, zależy od stanu zdrowia i wykształcenia ludzi w nim mieszkających.

e-mail: korek1523@wp.pl

11. Mirosław Horzempa

Urodziłem się 1 listopada 1954 r. w Bolesławcu. Jestem żonaty, mam syna. Ukończyłem studia wyższe w dziedzinie politologii. Byłem członkiem NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1990. Od połowy lat 90. związany jestem z działalnością samorządową. Obecnie ponownie piastuję stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Kupców Bolesławieckich. Od 2009 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Forum Samorządowe, a od 5 lat – członkiem PiS.

W Sejmie RP chciałbym zająć się sprawami małych i średnich firm, sprawami handlu i rzemiosła,
a także poprawą sytuacji rolników i rozwojem gospodarki w sektorach pozarolniczych.

e-mail: w.zubowski@wp.pl

12. Wojciech Zubowski

Mam 32 lata, mieszkam w Głogowie, a od roku jestem szczęśliwym mężem. Tutaj ukończyłem II Liceum Ogólnokształcącym, w którym to działałem na rzecz rozwoju samorządu uczniowskiego. Kolejnym etapem nauki były studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których pracowałem w kancelarii prawnej. Po ukończeniu studiów prowadziłem własną działalność gospodarczą, a obecnie pracuję w Spółce z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Od 2006 roku jestem radnym w Radzie Powiatu Głogowskiego, od 3 lat działam też w zakładowym związku zawodowym, pozwoliło to mi poznać szanse i zagrożenia stojące przed rejonem Zagłębia Miedziowego i jego mieszkańcami.

Jako poseł chcę zająć się sprawami związanymi z efektywnością wykorzystywania przez Polskę funduszy pozyskiwanych z Unii Europejskiej oraz wielkościami dopłat przyznawanych polskim przedsiębiorcom i rolnikom. Zamierzam aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu – zarówno poprzez zabieganie o szybką realizację inwestycji jaką jest trasa S3, jak
i przeciwdziałanie dalszej wyprzedaży przez Skarb Państwa akcji KGHM Polska Miedź S.A..

www: http://www.szymanski.jg24.pl


e-mail: rafalpszymanski@interia.pl

13. Rafał Szymański

Jestem rodowitym jeleniogórzaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Sprawuję mandat radnego Jeleniej Góry z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Jestem miłośnikiem gór i zapalonym spinningistą. Wychowany zostałem w tradycji niepodległościowej. Jestem zwolennikiem państwa, które interesuje się losem swoich obywateli, a nie jedynie ściąganiem od nich podatków.

14. Jarosław Gęborys

e-mail: bbuciuto@onet.pl

15. Jadwiga Buciuto

Moja dotychczasowa praca zawodowa związana jest z oświatą. Jestem nauczycielem matematyki i fizyki, aktualnie kieruję pracą szkoły.

Przez wiele lat aktywnie działałam w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Zgorzelcu. Pełniłam funkcję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej oraz wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze. Znam problemy polskich szkół, ich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników nie tylko jako pracownik, działacz związkowy, ale także jako matka trójki dzieci.

Dotychczasowe aktywne życie pozwoliło mi zebrać ogromny bagaż doświadczeń, nabyć wiedzę i kompetencje, które przy moich cechach osobowościowych – odpowiedzialności i pracowitości – mogłabym wykorzystać służąc mojej ukochanej Ojczyźnie – Polsce ¬– w roli posła na Sejm RP.

16. Iwona Majsner

Kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej, gdyż zawsze były mi bliskie sprawy zwykłych ludzi. Obecnie jestem przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy WPEC w Legnicy S.A. Do działalności w Związku Zawodowym pobudziła mnie moja wrażliwość na biedę, krzywdę i niesprawiedliwości, jakiej często doświadczają pracownicy. Do tej pory jako przewodnicząca związku, na miarę swoich uprawnień i możliwości służę ludziom pomocą. Również nie są mi obojętne trudności i problemy, które mają do pokonania rodziny, ponieważ sama jestem żoną i matką dwojga dzieci.

Kandyduję dlatego, że jako poseł Rzeczypospolitej będę mogła szerzej działać dla dobra ludzi. Wartościami, którymi niezmiennie kieruję się w swoim życiu są solidarność, odpowiedzialność i rzetelność.

www: http://www.cm-lachowicz.pl


e-mail: julian.lachowivz@wp.pl

17. Julian Lachowicz

Mieszkam w Szklarskiej Porębie. Mam 62 lata. Jestem żonaty. Mamy dwóch dorosłych synów i troje wnuków. Blisko 25 lat prowadzę działalność gospodarczą.

Jestem czwartą kadencję radnym Rady Powiatu Jeleniogórskiego, a wcześniej byłem radnym Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Jestem społecznikiem, biorę udział w organizowaniu imprez na cele charytatywne. Problemy małych miast i ich mieszkańców są mi znane i bliskie. Tymi sprawami chciałbym się zająć jako poseł, aby racje wielkich aglomeracji nie zdominowały potrzeb słabszych, mniejszych miast.
e-mail: katarzynazawislak@o2.pl

18. Katarzyna Zawiślak

Urodziłam się 26 kwietnia 1970 r. we Lwówku Śląskim. W lubinie mieszkam od 1976 r. Jestem absolwentem Technikum Ogrodniczego w Głogowie i Policealnego Studium Obsługi Turystycznej w Lubinie. Obecnie studiuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy na Wydziale Pedagogiki Turystyki i Rekreacji - kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością turystyka i hotelarstwo.

Obecnie pracuję w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym w branży elektrotechnicznej w Lubinie.


Dotychczas angażowałam się w kampanie wyborcze lokalnych polityków oraz przewodniczyłam obwodowym komisjom wyborczym w Lubinie. Od dwóch lat sympatyzuję z lubińskim kołem Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie jestem członkiem Prawa Sprawiedliwości.

Jako poseł chcę zająć się problemami socjalnymi rodzin ubogich oraz możliwościami zmian w Kodeksie Pracy- zharmonizowaniem relacji pracodawca-pracownik, sprawy umów o dzieło, umów-zleceń. Problematyka służby zdrowia także leży w zakresie moich zainteresowań.


www: http://www.teresabirut.pl
e-mail: teresabirut@poczta.onet.pl

19. Teresa Birut

Mam 41 lat, mieszkam we wsi Rynarcice w powiecie lubińskim jestem specjalistą rachunkowości i auditingu. Przed ukończeniem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 10 lat pracowałam, jako pielęgniarka. Z tego zawodu byłam zmuszona zrezygnować po urodzeniu dziecka. Obecnie jestem mamą trójki dzieci w wieku szkolnym. Działam aktywnie w organizacjach pozarządowych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, pomagają rodzinom i działają na rzecz rozwoju szkół w moim regionie.

Obecnie jestem wolontariuszem. W miarę potrzeb lokalnych współtworzę i wspieram inicjatywy społeczne jak np. Stowarzyszenie Edukacyjne Mostek w Rudnej. Z mężem i dziećmi uczestniczę w życiu wspólnoty Oazy Rodzin. Chciałabym się zająć problemami dotyczącymi rodzin zwłaszcza wielodzietnych. Pragnę zająć się elementarnymi prawami dziecka do życia, edukacji równych szans, leczenia, rehabilitacji. Popieram wszelkie działania zmierzające do ochrony prawnej życia człowieka.

Jako mieszkanka wsi zadbam o poprawę komfortu życia na wsi, która pomimo podejmowanych działań ciągle jest zaniedbywana (gospodarstwa rolne zwłaszcza ekologiczne, komunikacja, internet, handel).

e-mail: danuta.troczynska@wp.pl

20. Danuta Troczyńska

Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pracuję w zawodzie nauczyciela od 15 lat. Bliskość moich wychowanków oraz ich rodziców pozwala mi poznać ich codzienne radości i troski. Nie różnią się one od tych, którymi żyje na co dzień wiele polskich rodzin. Aby pomóc drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu problemu trzeba być blisko niego.

Dlatego, jeśli wybiorą mnie Państwo do Sejmu, chciałabym w nim być „głosem” kobiet i matek, przyczyniając się w ten sposób do pomagania zwykłym ludziom, gdyż „Polacy zasługują na więcej”.

e-mail: joannad.duraj@onet.pl

21. Joanna Duraj

Mam 38 lat, jestem mężatką, posiadam dwóch synów w wieku 8 i 18 lat. Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania. W latach 2006-2007 byłam Członkiem Zarządu Powiatu Głogowskiego.


Od 2007 roku jestem członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Głogowa, a także członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obecnie pracuję w Urzędzie Miejskim w Głogowie, gdzie zajmuję się zamówieniami publicznymi.

22. Irena Zatylna

Urodziłam się 1 września 1948 r. w Stobnie koło Piły. Od 1959 roku mieszkam na ziemi Bolesławieckiej. Po maturze podjęłam pracę jako pracownik biurowy, którą wykonywałam przez 32 lata. Obecnie jestem wdową, mam dwoje dzieci. Założyłam Domowy Kościół Gałąź Rodzinną Ruchu Światło. Życie w Bolesławcu, działałam w wielu grupach charytatywnych oraz w „Solidarności”, jestem członkiem PiS.

Lubię pracować na działce. Należę do ludzi pracowitych, sumiennych, życzliwych i zawsze spieszących z pomocą innym.

W Sejmie chciałabym zając się sprawami rodziny, obrony życia oraz pomocy najuboższym.

23. Jarosław Tarnowski

www: http://www.zolotenki.pl


e-mail: pzolotenki@gmail.com

24. Paweł Zołoteńki

Mam 43 lata, pochodzę z Jeleniej Góry. Jestem absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania SGH. W 1995 r. odbyłem staż w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Paryżu. Po ukończeniu studiów pracowałem w Państwowej Filharmonii w Jeleniej Górze. W latach 1996 – 2003 jako ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu brałem udział w pracach Sejmu m.in. dotyczących budżetu państwa.

W latach 2003-2010 pełniłem funkcje kierownicze w Urzędzie m.st. Warszawy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowym Banku Polskim, Kancelarii Prezydenta RP, pracowałem także jako radca generalny w MSWiA. Współtworzyłem i wdrażałem duże projekty: m.in. program przebudowy systemu obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy, program modernizacji służb mundurowych w MSWiA. Byłem doradcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (I 2008–II 2009) i doradcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP (XI 2009-IV 2010).Obecnie prowadzę własną firmę. Mam żonę i trzech synów. W Sejmie chciałbym zająć się dziedzinami, które jak sądzę określą naszą przyszłość: finansami publicznymi, bezpieczeństwem i kulturą.

Pobieranie 41.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna