Województwo podkarpackiePobieranie 32.95 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar32.95 Kb.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Projekt „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

oraz z budżetu PaństwaZP/IBSINP/22/2014 zał. nr 3 do zapytania

FORMULARZ CENOWY.

zakup zużywalnych materiałów do etapu badawczego 7 Ocena białkowego profilu ekspresyjnego wybranych

genów zaangażowanych w utrzymanie integralności genomu drożdżowych piwowarskich, winiarskich, gorzelniczych i piekarskich Saccharomyces cerevisiaena potrzeby Projektu „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa
Zad1 Zakup zestawu odczynników do elektroforezy białek-3 komplety

Zad2 Zakup przeciwciał – 10 komplet

Zad 3 Materiały jednorazowego użytku – 2 komplety
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


Lp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dodatkowe informacje

(producent, nr katalogowy, produkt nie gorszy niż…)Jedn. miary

Wielkość opakowania jednostkowego

Ilość

Cena jednostkowa netto [zł.]


Wartość netto

(6x7) [zł.]Producent, nr katalogowy oferowanego produktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zad1 Zakup zestawu odczynników do elektroforezy białek

metanol (5L), akrylamid:biskarylamid 30% (100 ml), aps 25g, dtt (5g), marker wielkości białka (typu prestaining –kolor , zakres od 10-220 kDa), błona PVDF typu immobilon (0,45um - rolka) , BSA(500g), PBS (10 L), sole (Na2HPO4 - 1kg oraz NaH2PO4-1kg), zestaw do detekcji błony (typu ECL)


komplet

1

3


2

Zad2 Zakup przeciwciał

Przeciwciała dedykowane do białek drożdżowych Rad1, Bub1, Tel1, Sir1, Sir2, Sir3, Nop1, Tor1, Fob1, Nop2(ew. marker jąderka) każde musi być dedykowane do aplikacji min. western blot, stężenie finalne każdego 200ug/ml, dopuszcza się zarówno monoklonalne oraz poliklonalne przeciwciała,


sztuka

1

10


3

próbówki na 1.5 ml (2000probowek), na 2 ml (2000probowek), 15 ml (500probowek), 50 ml (500probowek-), zestawy końcówek do pipet na objętość 5 ul (250 sztuk), 10 ul (1000 sztuk -), 200 ul (1000 sztuk), 1000 ul (500 sztuk), 5000 ul (500 sztuk)
zestaw

1

2
Zad1 Zakup zestawu odczynników do elektroforezy białek

RAZEM *:

Wartość netto: ………………………………………..zł
Wartość VAT - ………………………………………zł
Wartość brutto ………………………………………zł

Zad2 Zakup przeciwciał

RAZEM *:

Wartość netto: ………………………………………..zł
Wartość VAT - ………………………………………zł
Wartość brutto ………………………………………zł


*powyższe wartości należy przenieść do formularza oferty (Druk „Formularz Oferty”) – załącznik nr 1 do ZP/IBSINP/22/2014

Uwaga!

Wykonawca obowiązkowo wypełnia kolumnę nr 9 (Producent, nr katalogowy oferowanego produktu) w oferowanym zadaniu oraz 7 i 8..


Zad 3 Materiały jednorazowego użytku

RAZEM *:

Wartość netto: ………………………………………..zł
Wartość VAT - ………………………………………zł
Wartość brutto ………………………………………zł

................................................................................podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*nie potrzebne skreślić

Beneficjent: Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł projektu: Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych

Nr Umowy: UDA-RPPK.01.03.00-18-038/13-00


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna