WP. 042 63. 2012. Dp giżycko, 06 lipca 2012 r. Wszyscy WykonawcyPobieranie 8.12 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar8.12 Kb.

WP.042.2.63.2012.DP Giżycko, 06 lipca 2012 r.


Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja treści Załącznika nr 1 do SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami Zamawiający modyfikuje zapis pochodzący z pkt. 2, podpunktu 8 Załącznika nr 1 do SIWZ: (Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):
2. Zamówienie obejmuje zapewnienie następujących, obowiązkowych elementów organizacji i programu imprezy:
14. Zapewnienie w roku 2012 projekcji następujących filmów:
Zamawiający zmienia film nr 6 z listy:
6. Social Network, (2010), USA, reż. David Fincher, scenariusz: Aaron Sorkin

na:


6. Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć, (2012), Polska, reż. Patryk Vega, scenariusz: Władysław Pasikowski, Przemysław Woś
W przypadku braku dostępności odpowiednich pozwoleń i licencji na projekcję ww. filmu (Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć), lub innego filmu z listy, Zamawiający dopuszcza by Wykonawca podał w ofercie zamienne propozycje filmów, z których Zamawiający dokona wyboru (w tym polskie klasyki i polskie, a także zagraniczne hity kinowe). W razie problemów z dostępnością lub licencjami któregokolwiek z filmów w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany filmu w porozumieniu z Wykonawcą.


Projekt pn. „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział

w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Pobieranie 8.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna