Wpisał: Mirosław Dakowski 05. 10. 2008Pobieranie 47.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.06 Kb.
Wpisał: Mirosław Dakowski 05.10.2008.

http://dakowski.pl//index2.php?option=com_content&task=view&id=128&pop=1&page=0&Itemid=50

Profesurę "belwederską" uzyskałem w 1997 r. za prace z fizyki jądrowej (rozszczepienie i zderzenia ciężkich jonów). Ok. 70-ciu prac naukowych recenzowanych, ciągle cytowanych. Większość z t.zw. "listy filadelfijskiej".


[Sprawa przykra i dla nas wstydliwa. Dopiero teraz ośmielam sie pomyśleć, że np. papież Jan Paweł I "nagle zmarł", bo następnego dnia miał wyciągnąć konsekwencje z takiej, sprawdzonej listy, jak ta na dole. Czyli wszyscy kandydaci na Stolec Piotrowy musieli wtedy wiedzieć, czym grozi usuwanie Braci Fartuszkowej z Watykanu. Jak wyglądała UMOWA z Braćmi tego, który został wybrany? MD]
MASONERIA W KOŚCIELE KATOLICKIM

Masoni na urzędach biskupich


[Na życzenie paru osób umieszczam wyjaśnienie i listę . MD . Z artykułu „Prawdy wiary potwierdzone w objawieniach fatimskich”, ks. Mikołaj Gruner,

Zawsze Wierni. nr. 10, 2008r. ]. Potem lista z lat 80-tych.


...Pamiętam odwiedziny u ks. Puttiego, odważnego włoskiego kapłana, który opublikował nazwiska 12 kardynałów, będących wedle jego

informacji członkami masonerii, na łamach wydawanej przez siebie gazety zatytułowanej "Si Si No No". Każdego miesiąca podawał ich nazwiska i pisał,

kim są - przedstawiał krótką biografię - oraz w jaki sposób świadomie pracowali dla masonerii. Pod koniec każdego artykułu podawał, kiedy zostali członkami

loży, podawał ich masońskie imię oraz numer. Nie czynił tego powodowany pychą czy złą wolą, robił to, by chronić Kościół. Kiedy był za to krytykowany,

powiedział: "Najpierw zrobiłem to, co nakazuje mi prawo Kościoła, podałem ich nazwiska władzom Świętego Oficjum. Nigdy nie zabroniono mi ich

publikować".

Potem, kiedy zagrożono mu suspensą czy ekskomuniką, ks. Putti odpowiedział krótkim oświadczeniem dla prasy: "Aż do tej pory publikowałem

jedynie fakty, jednak nie opublikowałem dokumentów. Jeśli zostanę zasuspendowany albo ekskomunikowany, opublikuję dokumentację" .

Następnego dnia Watykan wydał oświadczenie, że nie ma zamiaru suspendować czy ekskomunikować ks. Puttiego. Aż do dziś owych 12 kardynałów

nie zdementowało informacji, że są członkami masonerii. Pewnego dnia odwiedziłem ks. Puttiego, który akurat opublikował historię kard. Garrone'a -

opowiedział o całym złu, jakie wyrządził on katolickiej edukacji.
Kard. Garrone był w tym czasie prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Był odpowiedzialny za wszystkie seminaria na świecie, a ks. Putti

opisał wielkie spustoszenia, jakich dokonał on w latach 70., od momentu, kiedy objął to stanowisko, być może pod koniec lat 60., aż do czasu, kiedy spotkałem

ks. Puttiego w 1976 r. Tym jednak razem nie zakończył artykułu konkluzją: "Kard. Garrone jest masonem", nie powiedział tego wprost, nie podał jego

numeru ani imienia lożowego etc., w odróżnieniu od pozostałych 12 kardynałów. Zakończył swój tekst następująco:


"Gdyby kard. Garrone otrzymał pełnomocnictwo od wroga Kościoła, np. od szatana, czy od wielkiego mistrza masonerii, nie mógłby bardziej zaszkodzić katolickiej edukacji na całym świecie" .
Powiedziałem wówczas ks. Puttiemu: "Nie twierdzi tego ksiądz wprost, ale z pewnością wysuwa ksiądz sugestię, że kard. Garrone jest masonem".

Odpowiedział: "Ma ksiądz słuszność; widzi ksiądz, nie mam na niego dokumentów, jest francuskim kardynałem, a ja mam dostęp jedynie do

włoskich rejestrów masońskich. We Włoszech, jeśli jest się masonem, trzeba się zarejestrować, aby pozostawać w zgodzie z włoskim prawem".

Nie wszyscy we Włoszech to robią, jednak niektórzy masoni rzeczywiście się rejestrują zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju. Ks. Putti powiedział

mi: "Znam setki, jeśli nie tysiące kapłanów i biskupów, którzy byli masonami, ale którzy zrozumieli, że popełnili błąd i przestali uczestniczyć [w

spotkaniach loży] i wyrządzać jakąkolwiek szkodę [Kościołowi], nie niepokoję ich więc. Co do tych jednak, którzy uczestniczą i wykonują masońską robotę,

publikuję ich nazwiska".
Papież Leon XIII powiedział o masonerii: "Ich Bogiem jest szatan".

Na 33 stopniu wtajemniczenia wolnomularze oddają cześć diabłu, istnieje na ten temat bardzo obszerna literatura.


A przyglądając się osiągnięciom kard. Garrone'a, ks. Putti miał moralną pewność, że był on członkiem masonerii. Nie przytoczył żadnego faktu, o którym by nie wiedział, nigdy nie podał numeru masońskiego, ponieważ go nie znał. Wszystko to miało miejsce w latach 1970.
Czy mamy powody przypuszczać, że obecnie jest już po wszystkim? Nie sądzę.

Problem infiltracji Kościoła katolickiego przez wolnomularzy jest zagadnieniem poważnym - dlatego też środowiska masońskie i para-masońskie

usiłują go bagatelizować. Poniższy spis osób - członków lóż masońskich dotyczy głównie kleru (o ile nie zaznaczono inaczej) włoskiego. Wymienieni są tu ludzie, którym udowodniono przynależność do wolnomularstwa. Jak jednak głęboko sięga faktyczna penetracja masonerii?
Tego możemy się jedynie domyślać - miejmy jednak na uwadze naukę: „po owocach poznacie ich... ".

***
Poniżej stan ujawnionej (w sposób opisany powyżej) masonerii w Watykanie na początku lat 90-tych zeszłego wieku. Za „Szczerbiec” nr. 2-3, 1996. Możemy

smutno, ale z zupełną pewnością stwierdzić, że „obecnie zrobiono w tej sprawie ogromny krok naprzód”...

Prezentowany spis powstał na podstawie „Masonic Register of Italy" oraz publikacji katolickich czasopism: „Si, Si - No, No" (Włochy) i „El

Universal" (Meksyk). Nie uwzględniono - poza kilkoma wyjątkami - śmierci niektórych z prezentowanych osób.

ABLONDI Alberto - biskup Livorno; data wstąpienia do masonerii (d.w.) 5 sierpnia 1958 r., nr masoński (#) 7-2431.

ABRECH Pio - członek Świętej Kongregacji Biskupów; d.w. 27 listopada 1967 r., # 63-143.

ACQUAVIVA Sabino - profesor religii na Uniwersytecie w Padwie; d.w. 3 grudnia 1969 r, # 275-69.

ALBONI Dante - asystent przy Watykańskiej Komisji Pontyfikalnej dla Studiów Biblijnych; d.w. 23 lipca 1968 r.. # 79-14. kryptonim wolnomularski

"BALDA ".

ALESSANDRO o. Gottardi - tytułowany doktorem na zebraniach wolnomularskich; przewodniczący Fratelli Maristu; d. w. 13 czerwca 1959 r, brak inf.

o numerze masońskim.

ANGELINI Benedetto - biskup Messyny (Grecja); d.w. 14 października 1957 r., # 14005.

ARGIENTERI Benedetto, patriarcha przy Stolicy Św.; d.w. 11 marca 1970 r., #298-A

BEA Augustin kardynał- sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawła VI; Wielki Mistrz Światowej Masonerii; Żyd -"maron", prawdziwe nazwisko Beheim.
BAGGIO Sebastiano kardynał - Prefekt Świętej Kongregacji Biskupów; d.w. 14 sierpnia 1957 r., #85-2640, kryptonim wolnom. "SEBA "; kontroluje

wszystkie nowe konsekracje biskupie.

BALDASSARRI Salvatore - biskup Rawenny (Wiochy); d. w. 19 luty 1958 r., fi 1452-3, kryptonim wolnomularski "BALSA ".

BALDUCCI Ernesto - religijny artysta-rzeźbiarz; d. w. 16 maja 1966 r., # 1452-3.

BASADONNA Ernesto - prałat Milanu; d.w. 14 sierpnia 1963 r., # 9243, kryptonim wolnomularski „BASE".

Strona Mirosława Dakowskiego - Masoneria w Kościele Katolickim Strona 2

http://dakowski.pl//index2.php?option=com_content&task=view&id=714&pop=1&page=0&Itemid=46 2010-07-25 21:44:29

BATELLI Giulio - świecki członek wielu akademii naukowych; d.w. 24 sierpień 1959 r., kryptonim wolnomularski "GIBA".

BEDESCHI Lorenzo, d.w. 19 luty 1959 r., # 24-041, kryptonim wolnomularski "BELO".

BELLOLI Luigi - rektor Seminarium w Lombardii (Włochy); d.w. 6 kwietnia 1958 r., # 22-04, kryptonim wolnomularski „BELLU"

BELLUCCI Cleto - biskup koadiuktor Fermy (Włochy); d. w. 4 czerwca 1968 r., # 12-217.

BETTAZZI Luigi - biskup Ivr (Włochy); d.w. 11 maja 1966 r., # 134745, kryptonim masoński "LUBE".

BIANCHI Giovenni - ksiądz; d. w. 23 października 1969 r., # 2251-11, kryptonim wolnomularski "BIGI".

.........

BIFA Franco - rektor Kościoła św. Jana Laterańskiego, katolickiego Uniwersytetu Pontyfikalnego - jest głową tego uniwersytetu i kontroluje wszystko,

co jest tam wykładane; był spowiednikiem Pawła VI; d.w. 15 sierpnia 1959 r., # 6423, kryptonim wolnom. "BIFRA ".

BIACARELLA Mario - prałat Vicenzy (Włochy); d. w. 23 września 1964 r., #21-014.

BONICELLI Gaetano - biskup Albano (Włochy); d. w. 12 maja 1959 r., # 63-1428.

BORETfI Giancarlo - d.w. 21 marca 1965 r., # 0-241, kryptonim wolnomularski „BORGI".

BOVONE Alberto - zastępca Sekretarza Św. Officium; d.w. 10 kwietnia 1967 r., # 254-3, kryptonim wolnomularski „ALBO".

BRINI Mario - sekretarz dla Orientu i Pogan, członek Pontyfikalnej Komisji dla Rosji; d.w. 7 lipca 1968 r., # 15670. Temu człowiekowi dano całkowitą

kontrolę, by przetworzyć Prawo Kanoniczne i zbudować Kościół w zgodzie z masońskim światopoglądem. Kryptonim wolnomularski "MABRI" .

BUGNINI Annibale - arcybiskup. Ten człowiek jest tym, który zakazał Tradycyjnej Mszy Świętej, przez jej zamianę na Novus Ordo z pomocą 6 protestantów.

Został za to promowany przez Jean'a Villota (Sekretarza Stanu za Pawła VI) do Sekretariatu Świętej Kongregacji dla Propagandy Wiary (dziś

całkowicie rozwiązanej przez modernistów). Uznany za masona, został mianowany posłem w Iranie; d.w. 23 kwietnia 1963 r., # 136575, kryptonim

wolnomularski "BUAN".

BURO Michele - biskup; prałat Pontyfikalnej Komisji dla Ameryki ?acińskiej; d.w. 21 marca 1969 r., # 140-2, kryptonim wolnomularski „BUMI".

CACCIA VILLAN Agostino - w Sekretariacie Stanu; d.w. 6 listopada 1960 r., # 13-154.

CAMELI Umberto - dyrektor we włoskim Biurze Spraw Religijnych; d.w. 17 listopada

1960 r., # 9-1436.Wpływ na nauczanie doktryny katolickiej - w wersji masońskiej.

CAPRILE Giovanni - dyrektor Katolickich Spraw Cywilnych; d.w. 5 września 1957 r., # 21-014, kryptonim wolnomularski „GIGA".

CAPUTO Giuseppe - ksiądz; d. w. 15 listopada 1971 r., # 6125-63, kryptonim wolnomularski „GICAP".

CASAROLI Agnostino kardynał- Minister Spraw Zagranicznych. Rządzi Kościołem i był całkowicie odpowiedzialny na Niego, kiedy Jan Paweł II był w

szpitalu po zamachu na swoje życie. Zmarły kard. Jean Villot polecił wymienić mu wszystkich biskupów i zainstalować wolnomularzy; d.w. 28 września 1957

r., # 41-076, kryptonim wolnomularski "CASA ".

CERRUTI Flaminio - szef Urzędu Studiów Kongregacyjnych; d.w. 2 kwietnia 1960 r., # 76-2154, kryptonim wolnomularski" CEFLA".

CIARROCCI Mario biskup - d.w. 23 sierpnia 1962 r., # 123-a, kryptonim wolnomularski "CIMA ".

CHIAVACCI Enrico - profesor Moralności na Uniwersytecie we Florencji (Włochy); d.w. 2 lipca 1970 r., # 121-34, kryptonim wolnomularski "CHIE".

CONTE Cannelo, d.w. 16 września 1967 r., #43-096, kryptonim wolnom. CONCA

CRESTI Osvaldo, d. w. 22 maja 1963 r., # 1653-6, kryptonim wolnom. CRESCO".

CROSTA Sante, d.w. 17 listopada 1963 r., # 1254-65, kryptonim wolnom. "CROSTAS".

CSELE Alessandro - d. w. 25 marca 1960 r., # 1354-09, kryptonim wolnom. "ALCSE".

DADAGIO Luigi - arcybiskup Lem; nuncjusz w Hiszpanii; d. w. 8 września 1967 r., # 43-b, kryptonim wolnom. "LUDA ".

D'ANTONIO Enzio - arcybiskup Trivento; d.w. 21 czerwca 1969 r.; # 2 I 4-53, kryptonim masoński nie jest znany.

DE BONIS Donato - biskup odpowiedzialny za posługę religijną; d.w. 24 czerwca 1968 r.,# 321-02, kryptonim masoński "DEBO".

DEL GALLO ROCCAGIOVANE Luigi - biskup anty-gabinetu. Znany z wolnomularskich powiązań; numer i kryptonim wolnomularski nieznane.

DELMONTE Aldo - biskup Novary (Piemont, Wiochy); d.w. 25 sierpnia 1969 r., # 32-012, kryptonim masoński "ADELMO".

DRUSILLA Italia - d.w. 12 paźdź. 1963 r., # 1653-2, kryptonim wolnom. "DRUSI". .

FALTIN Daniele - d.w. 4 czerwca 1970 r., # 9-1207, kryptonim wolnomularski „FADA".

FERRAIOLO Giuseppe - członek Świętej Kongregacji Spraw Publicznych Kościola; d.w. 24 listopada 1969 r., # 004-125, kryptonim wolnomularski

"GIFE".

FIORENZO Angelinin - biskup, tytuł "Komendator Ducha Świętego". Jest Generalnym Wikariuszem Szpitali w Rzymie i kontroluje fundusze przeznaczonedla szpitali. Biskupem został 19 lipca 1956 r.; d.w. 14 października 1955 r. .

FRANZONI Giovanni - d.w. 2 marca 1965 r., # 2246-47, kryptonim wolnom. "FRAGI".

FREGI Francesco Egisto - d.w. 14 lutego 1963 r., # 1435-87.

GEMITI Vito - biskup, Święta Kongregacja Biskupów; d.w. 25 marca 1968 r., # 54-13, kryptonim wolnomularski" VIGE".

GIRARDI Giulio - d.w. 8 września 1970 r., kryptonim wolnom. "GIGI".

GIUSTETTI Massimo - d.w. 12 kwietnia 1970 r., # 13-056, kryptonim wolnom. „GIUMA ".

GOTTARDI o. Alessandro, Prokurator i Postulator Generalny Fratelli Maristi. Kontroluje kandydatów na kardynałów; d.w. 13 czerwca 1959 r., #

2437-14, kryptonim wolnom. "ALGO".

GOZZINI Mario - d.w. 14 maja 1970 r., # 31-11, kryptonim wolnomularski "MAGO".

GRAZIANI Carlo - rektor Niższego Seminarium Watykańskiego; d.w. 23 lipca 1961 r., kryptonim wolnomularski" GRACA ".

GREGAGNIN Antonio - dziekan Instruktorów Wikariatu. Trybun Pierwszej Komisji Beatyfikacyjnej i Kanonizacyjnej; d.w. 19 paźdz. 1967 r., # 8-45,

kryptonim wolnom. "GRE".

GUALDRINI Franco - rektor Capranica (Capri); d. w. 22 maja 1961 r., #21-352, kryptonim wolnomularski "GUFRA ".

ILARI Annibale, opat Sua Santita; d.w. 16 marca 1969 r., kryptonim wolnom. ,,ILA ".

LAGHI Pio - byly Delegat Apostolski w Argentynie, Delegat Apostolski w USA; d.w. 24 sierpnia 1969 r, # 0-538, kryptonim wolnomularski "LAPI".

LAJOLO Giovanni - członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 2 czerwca 1970 r., # 21-1397, kryptonim wolnomularski "LAGI".

LANZONI Angelo - szef Urzędu Watykańskiego Sekretariatu Stanu; d.w. 24 września 1956 r., # 6-324, kryptonim wolnomularski "LANA ".

LEVI Virgilio (alias Levine) - asystent oficjalnego dziennika watykańskiego "L'Osservatore Romano", kieruje również watykańską stacją radiową; d.w. 4

lipca 1958 r., # 241-3, kryptonim wolnomularski „VILE".

LOZZA Lino - kanclerz Rzymskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu; d.w. 23 lipca 1969 r., # 12-768, kryptonim wolnomularski "LOLI".

LIENART Achille kardynal - Wielki Mistrz - mason najwyższego stopnia; wstąpił do masonerii zaledwie po 5 latach bycia księdzem - 5 października

1912 r.; biskup Lilie (Francja). Przywódca sił progresywistycznych na Soborze Watykańskim II.

MACCHI Pasquale kardynał- Honorowy Prałat Pawła VI i jego prywatny sekretarz; d.w. 23 kwietnia 1958 r., # 5463-2, kryptonim wolnomularski

"MAPA".


MANCINI Italo - dyrektor Sua Santita (?); d. w. 18 marca 1968 r., # 1551 142, kryptonim wolnomularski "MANI".

MANFRINI Enrico - świecki konsultant Pontyfikalnej Komisji Sztuki Świętej; d.w. 21 lutego 1968 r., # 968-c, kryptonim wolnomularski "MANE".

MARCHISANO Francesco - Honorowy Prałat, sekretarz Świętej Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów; d.w. 4 lutego 1961, # 4536-3, kryptonim

wolnomularski " FRAMA ".

MARCINKUS Paul - amerykański ochroniarz Jana PawIa II. Pochodzi z Cicero (Illinois - USA), przewodniczący Instytutu Formacji Religijnej; d.w. 21

sierpnia 1967 r., # 43-649, kryptonim wolnomularski "MARPA” (powszechnie nazywany „Gorilla ").

MARSILA Salvatore - opat Zakonu św. Benedykta z Finalpii k. Modeny (Włochy); d.w. 2 lipca 1963 r., kryptonim wolnomularski "SALMA ".

MAZZA Antonio - tytularny biskup Velii. Generalny Sekretarz w 1975 r.; d.w. 14 kwietnia 1971 r., # 054-329, kryptonim wolnomularski "MANU".

MAZZI Venerio - członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 13 października 1966 r., # 052-S, kryptonim wolnomularski" MAVE".

MAZZONI Pier Luigi - biskup, Kongregacja Biskupów; d.w. 14 wrz. 1959 r., # 59-T, kryptonim wolnomularski „PILUM".

MAVERNA Luigi - biskup Chivery (Włochy), Generalny Asystent Włoskiej Akcji Katolickiej; d. w. 3 czerwca 1968 r., # 441-c, kryptonim wolnomularski

"LUMA ".


MENSA Albio, arcybiskup Vercelli w Piemoncie (Włochy); d.w. 23 lipca 1959 r., # 21-045, kryptonim wolnomularski „MENA ".

MESSINA Carlo -d.w. 21 marca 1970 r., # 21-045, kryptonim wolnomularski ..MECA".

MESSINA Zanon - d.w. 21 marca 1970 r., # 045-329, kryptonim wolnom. "AMEZ".

MONDUZZI Dino - Regent w Prefekturze Domu Pontyfikalnego; d.w. 11 marca 1967 r., # 190-2, kryptonim wolnomularski "MONDI".

MONGILLO Daimazio - profesor Teologii Moralnej w rzymskim Instytucie Świętych Aniołów; d. w. 16 lutego 1969 r., # 2145-22, kryptonim

masoński ..MONDA ".

MORGANTE Marcello - biskup Ascoli Piceno we wschodnich Włoszech; d.w. 22 lipca 1955 r.. # 78-0361. kryptonim masoński „MORMA".

NATALINI Terzo - vice prefekt Archiwum Sekretariatu Watykanu; d.w. 17 czerwca 1967 r., # 21-44d, kryptonim wolnomularski "NATE".

NIGRO Carmelo - Rektor Seminarium Pontyfikalnych Studiów Wyższych; d.w. 21 grudnia 1970, # 23-154, kryptonim wolnomularski „CARNI".

NOE Virgilio - głowa Świętej Kongregacji Kultu Bożego. On i kard. Bugnini opłacili 5 protestanckich duchownych i żydowskiego rabina, by stworzyli

domowym sposobem Nowy Porządek „Mszy". Nie pozwolono w tym uczestniczyć żadnemu członkowi katolickiego kleru; d.w. 3 kwietnia 1961. # 3652-21,

kryptonim wolnomularski „VINO".

ORBASIO Ignio - d.w. 17 września 1973 r., # 1326-97, kryptonim wolnom."ORBI".

PALESTRA Vittorio - oficjalny doradca Świętej Roty Państwa Watykańskiego; d. w. 6 maja 1943 r., # 1965, kryptonim wolnomularski „PAVI".

PAPPALARDO Salvatore kardynał - arcybiskup Palermo na Sycylii; d. w. 15 kwietnia 1968 r., # 234-07, kryptonim wolnomularski „SALPA".

PASQUALETTI Gottardo, d.w. 15 czerwca 1960 r., #4-231, kryptonim wolnom. „GOPA".

PASQUINELLI Dante - członek nuncjatury w Madrycie; d.w. 12 stycznia 1969 r., # 32-124. kryptonim wolnomularski „PADA".

PELLEGRINO Michele - kardynał- świętokradczo nazywany „Protektorem Kościoła", arcybiskup Turynu - miejsca, gdzie przechowywany jest Święty

Całun Naszego Zbawiciela; d.w. 2 maja 1960 r., # 352-36, kryptonim wolnomularski ..PALMI". .

PIANA Giannino - d.w. 2 września 1960 r., # 314-52, kryptonim wolnomularski „GIPI".

PIMPO Mario - wikariusz Urzędu Spraw Ogólnych w Watykanie; d.w. 15 marca 1970 r., # 793-43, kryptonim wolnomularski „PIMA ".

PINTO msgr. Pro Vito - attache Sekretarza Stanu i Notariatu Drugiego Wydzialu Najwyższego Trybunalu i Sygnatury Apostolskiej; d.w. 2 kwietnia

1970 r., # 3317-42, kryptonim wolnomularski „PIPIVI"; w środowiskach włoskiej masonerii określany jako VIP (Very Important Person – Bardzo Ważna

Osoba) - kryptonim wolnomularski „PIMPI".

POLETTI Ugo kardynał- wikariusz Diecezji Rzymskiej. Kontroluje cały kler rzymski od 6 marca 1973 roku. Jest członkiem Świętej Kongregacji

Sakramentów i Kultu Bożego oraz przewodniczącym Akademii Liturgicznej; d.w. 17 lutego 1969 r., # 32-1425, kryptonim wolnomularski „UPO".

RATOISI Tito - d.w. 22 listopada 1963 r., # 1653-2, kryptonim wolnom. „TRATO".

RIZZI msgr. Mario - Święta Kongregacja Rytów Orientalnych. Okreś1any jako "Biskup prałat Honorowy przy Ojcu Świętym, Papieżu". Pracuje pod

najwyższym masonem, Brinim, w stworzeniu ich własnego nowego Prawa Kanonicznego i pozbyciu się prawdziwych praw kanonicznych, które uformowaly

całe podwaliny Kościoła Katolickiego od czasów Apostolskich;

d.w. 16 września 1969 r., # 43-179, kryptonim wolnom. „MART" oraz czasami "MONMARI".

ROMITA Fiorenzo - był (nie żyje) członkiem Świętej Kongregacji Kleru; d.w. 21 kwietnia 1956 r., # 52-142, kryptonim wolnomularski „FIRO".

ROGGER Ignio - urzędnik w diecezji rzymskiej; d.w. 16 kwietnia 1968 r., # 319-13, kryptonim wolnomularski „IGRO".

ROSSANO Pietro - członek Świętej Kongregacji dla Religii Nie-chrześcijańskich; d.w. 12 lutego 1968 r., # 3421-a, kryptonim wolnomularski „PIRO".

ROTARDI Tito -d.w. 3 września 1963 r., # 1865-34, kryptonim wolnom. „TROTA".

ROVELA Virgilio, d.w. 12 czerwca 1964 r.,# 32-14, kryptonim wolnomularski „ROVI".

SABATTANI Aurelio, arcybiskup Giustiniana (Włochy); d.w. 22 czerwca 1969 r., # 87-43, kryptonim wolnomularski „ASA".

SACCHETTI Giulio - d.W. 23 sierpnia 1959 "r., # 0991-b, kryptonim wolnom. "SAGI".

SALERNO Francesco - biskup-prefekt Atti; d.w. 4 maja 1962 r., # 0437-1 , kryptonim wolnomularski „SAFRA ".

SANTANGELO Francesco, d.w, 12 listopada 1970 r., # 32-096, krypt. wolnomularski „FRASA "

SANTINI Pietro -d.w. 23 sierpnia 1964 r., # 326-11, kryptonim wolnom. „SAPI".

SAVORELLI Fernando, d.w. 14 stycznia 1969 r., # 004-51, krypt. wolnom. „SAFE".

SAVORELLI Renzo - d.w. 12 czerwca 1965 r., # 34-692, kryptonim wolnom. "RESA ".

SCANGATIA Gaetano - Święta Kongregacja Kleru. Członek Komisji Pompei i Loreto (Włochy); d.w. 23 września 1971 r., # 42-023, kryptonim wolnom.

„GASCA".

SCHASCHING Giovanni - d.w. 18 marca 1965 r., # 6374-23, kryptonim wolnomularski "GISCHA "i "GESUITA ".

SCHIERANO Mario - biskup tytularny Acridy (Włochy), szef kapelanów wojskowychWłoskich Sił Zbrojnych; d.w. 3 lipca 1959 r., # 14-3641, kryptonim

wolnom. "MASCHI".

SEMPRONI Domenico - Trybunał Wikariatu Watykańskiego; # 00-12, kryptonim masoński "DOSE".

SENSI Giuseppe Mario - tytularny arcybiskup Sardi (Azja Mniejsza k. Smyrny), nuncjusz papieski w Portugalii; d.w. 2 listopada 1967 r., # 1891147,

kryptonim wolnom. "GIMASE".

SPOSITO Luigi - Pontyfikalna Komisja Archiwów Kościoła weWłoszech. Stoi na czele administracji watykańskiej.

SUENENS Leo kardynal- opiekun kościoła św. Piotra w Chains. Promuje protestancki pentekostalizm i charyzmatyzm. Pochodzi z Brukseli.

Pracował w trzech Świętych Kongregacjach: (1) Propagandy Wiary; (2) Rytów i Ceremonii Liturgii; (3) Seminariów. Pracował w Komisji

Pontyfikalnej do zmiany Prawa Kanonicznego. D.w. 15 czerwca 1967 r., # 21-64, kryptonim wolnomularski "LESU".

TIRELLI Sotiro - d. w. 16 maja 1963 r., # 1257-9, kryptonim wolnom. "TIRSO".

TRABALZINI Dino - biskup Rieti (WIochy), biskup pomocniczy południowego Rzymu; d. w. 6 lutego 1965 r., # 61-956.

TRAVIA Antonio -tytularny arcybiskup Termini (Merese), stoi na czele szkól katolickich); d.w. 15 września 1967 r., # 16-141, kryptonim wolnomularski

"ATRA ".

TROCCHI Vittorio - sekretarz dla Laikatu Katolickiego w Konsystorzu Państwa Watykańskiego; d.w. 12 lipca 1962 r., # 3-896, kryptonim wolnomularski

„TROVI"

TUCCI Roberto - dyrektor generalny Radia Watykańskiego; d.w. 21 czerwca 1957 r., #42-58, kryptonim wolnomularski „TURO".TUROLDO David, d.w. 9 czerwca 1967 r., # 191-44, kryptonim wolnom. "DATU".

VALE Georgio - ksiądz diecezji rzymskiej; d.w. 21 luty 1971 r., # 21328, kryptonim wolnomularski „VAGI".

VERGARI Piera – szef Protokołu Dyplomatycznego, urzędnik Watykańskiego Urzędu Segnatury, kontroluje zmiany prawa kanonicznego; d.w. 14

grudnia 1970 r., # 3241-6, kryptonim wolnomularski "PIVE". .

VILLOT Jean - Był (nie żyje) sekretarzem Stanu w Watykanie. Kardynałem został w lutym 1965 r. D. w. 6 sierpnia 1966 r., # 041-3, posiadał

dwa kryptonimy wolnomularskie: "JEANNI" i "ZURIGO", był camerlango (skarbnikiem)ZANINI Lino - tytularny arcybiskup Adrianopolu (Turcja), Nuncjusz Apostolski.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna