Wprowadzenie do analizy behawioralnejPobieranie 28.9 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar28.9 Kb.
mgr Jacek Kozłowski

Instytut Psychologii U.G.

Zakład Psychologii Klinicznej

Rok akademicki 2003/2004

WPROWADZENIE DO ANALIZY BEHAWIORALNEJ

Treści programowe:


  1. Zajęcia organizacyjne

  2. Analiza behawioralna (behavior analysis) – charakterystyka podejścia

Geneza, przedmiot, podstawy filozoficzne i podstawowe założenia analizy behawioralnej. Charakterystyka głównych działów analizy behawioralnej: eksperymentalnej analizy zachowania, analizy behawioralnej stosowanej i konceptualnej analizy zachowania (filozofii radykalnego behawioryzmu).

Literatura:

Hall, C. S., Lindzey, G. (1990). Teorie osobowości. Warszawa: PWN. Str.: 583-594, 610-620.

Ostaszewski, P. (2001). ABC analizy behawioralnej. Charaktery, 3 (50). Str.: 58-59 – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Sloane, H. (1992). What is behavior analysis kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Tekst Behavior Analysis and Radical Behaviorism – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Tekst Wprowadzenie do analizy behawioralnej (cz. 1) – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. Str.: 312-314.
  1. / 4. Analiza behawioralna – podstawowe pojęcia

Zachowanie a etykieta. Zachowania reaktywne i warunkowanie klasyczne. Warunkowanie klasyczne w realnym świecie. Zachowania sprawcze i warunkowanie sprawcze. Konsekwencje zachowań (bodźce wzmacniające i bodźce karzące, wygaszanie). Pierwotne i warunkowe bodźce wzmacniające i karzące. Bodźce dyskryminacyjne. Zależność trójczłonowa (three-term contingency). Złożoność zachowania człowieka.

Literatura do ćwiczeń nr 3 i 4:

Tekst Wprowadzenie do analizy behawioralnej (cz. 2) – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Hall, C. S., Lindzey, G. (1990). Teorie osobowości. Warszawa: PWN. Str.: 594-610.

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka. Str.: 179-194.

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. Str.: 314-321, 325-331.


5. / 6. Film: Reese, E. P. (1965). Behavior theory in practice. New York: Filmed by Charter Oak Studios, Produced by Appleton-Century-Crofts.


  1. Wzmocnienie sprawcze (operant reinforcement)

Rola wyposażenia genetycznego. Definicja wzmocnienia sprawczego. Wzmocnienie pozytywne. Właściwości bodźców (czynników) wzmacniających. Wzmocnienie negatywne. Ucieczka i unikanie. Rodzaje potencjalnych wzmocnień: wzmocnienia pierwotne i wtórne (warunkowe), preferowane czynności jako bodźce wzmacniające (zasada Premacka), wzmocnienia społeczne. Wybór potencjalnych wzmocnień. Czynniki wpływające na efektywność wzmocnień. Rozkłady wzmocnień.

Referat:


Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Merrill Publishing Company:

Rozdz. 11. Operant reinforcement (str. 254-274) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Literatura:

Anderson, J. R. (1998). Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: WSiP. Str.: 143-150, 155-181.

Ostaszewski, P. (2002). Jak rozpoznać wzmocnienie. Charaktery, 12 (59). Str.: 53-54.

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka. Str.: 196-198.

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. Str.: 331-333, 334-336.


  1. Kontrola bodźcowa (stimulus control)

Bodźce dyskryminacyjne (różnicujące). Kontrola bodźcowa. Generalizacja i różnicowanie bodźców. Rozwój kontroli bodźcowej poprzez wzmacnianie różnicowe (trening różnicowania). Formowanie pojęć (concept formation). Czynniki wpływające na rozwój kontroli bodźcowej. Podpowiedzi. Przeniesienie kontroli bodźcowej.

Referat:


Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Merrill Publishing Company:

Rozdz. 13. Stimulus control (str. 298-326) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Literatura:

Anderson, J. R. (1998). Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: WSiP. Str.: 107-111, 114-119.

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka. Str.: 195-196.  1. Rozwijanie nowych zachowań

Kształtowanie (shaping) nowych zachowań. Zróżnicowane wzmacnianie (differential reinforcement) stopniowych przybliżeń do reakcji pożądanej. Wiązanie (chaining) reakcji. Naśladowanie – uczenie się przez obserwację. Uczenie się reguł.

Referaty:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Merrill Publishing Company:

(1) Rozdz. 14. Behavioral shaping (str. 328-338) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

(2) Rozdz. 16. Imitation (str. 365-376) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Literatura:

Kozłowski, J. (w druku). Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie Projektu Wczesnej Interwencji O. I. Lovaasa. Str.: 1-2, 4-14 – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka. Str.: 198-200.

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. Str.: 333-334, 341-343.  1. Redukowanie zachowań (I)

Analiza funkcjonalna zachowania. Wygaszanie zachowań podtrzymywanych przez wzmocnienie pozytywne. Wygaszanie zachowań podtrzymywanych przez wzmocnienie negatywne. Charakterystyczne efekty wygaszania. Czynniki wpływające na efektywność wygaszania. Wybiórcze wzmacnianie zachowań niekompatybilnych (DRI) i zachowań alternatywnych (DRA). Wybiórcze wzmacnianie innych zachowań (DRO). Wybiórcze wzmacnianie niskiego tempa reagowania (DRL).

Referaty:

Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Merrill Publishing Company:

(1) Rozdz. 17. Extinction (str. 378-390) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

(2) Rozdz. 18. Decreasing behavior with differential reinforcement (str. 391-407) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Literatura:

Kozłowski, J. (w druku). Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie Projektu Wczesnej Interwencji O. I. Lovaasa. Str.: 14-17 – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).


  1. Redukowanie zachowań (II)

Karanie poprzez prezentację bodźców awersyjnych. Bezwarunkowe i warunkowe bodźce awersyjne. Karanie poprzez wycofanie pozytywnych konsekwencji: wykluczenie (time-out), koszt reakcji (respons cost). Konsekwencje karzące oparte na wysiłku: hiperkorekcja i inne. Racjonalne podstawy użycia kary. Czynniki wpływające na efektywność kary. Niekorzystne efekty uboczne karania. Zagadnienia etyczne i prawne.

Referat:


Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (1987). Applied behavior analysis. Merrill Publishing Company:

Rozdz. 19. Punishment by contingent presentation of a stimulus (str. 410-426) – kserokopia dostępna w czytelni i w punkcie ksero.

Literatura:

Anderson, J. R. (1998). Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: WSiP. Str.: 151-155.

Kozłowski, J. (w druku). Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie Projektu Wczesnej Interwencji O. I. Lovaasa. Str.: 17-19 – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).

Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka. Str.: 200-203.

  1. Generalizowanie i utrzymywanie zmian zachowania. Podsumowanie. Kolokwium.

Generalizacja bodźca. Generalizacja reakcji. Strategie sprzyjające generalizacji i utrzymaniu zmian zachowania.

Literatura:

Kozłowski, J. (w druku). Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci z autyzmem na przykładzie Projektu Wczesnej Interwencji O. I. Lovaasa. Str.: 19-22 – kopia dostępna w czytelni, w punkcie ksero i pocztą elektroniczną (psyjk@univ.gda.pl).
Ciekawe strony internetowe związane z tematem kursu:

Behavior Analysis and Learning (zbiór ciekawych linków): http://psych.athabascau.ca/html/aupr/ba.shtml

Behavior Analytic Theories in Psychology: http://www.psychology.org/links/Paradigms_and_Theories/Behavior_Analysis/

Behavior Analysis and Therapy: http://www.behavior-analysis.org/

Behavior Analysis Resources: http://www.fyinow.com/threshold/aba.htm

Cambridge Center for Behavioral Studies: http://www.behavior.org/

Glossary of Terms for the Experimental Analysis of Behavior: http://www.psychology.uiowa.edu/Faculty/wasserman/Glossary/homepage.html

Journal of Applied Behavior Analysis: http://www.envmed.rochester.edu/wwwrap/behavior/jaba/jabahome.htm

Los Horcones – Walden Two Community: http://www.loshorcones.org.mx/

Moore, J. (1999). Behaviorism Tutorial. Athabasca University: http://server.bmod.athabascau.ca/html/BehaviorismPositive Reinforcement: A Self-Instructional Exercise (1996). Athabasca University: http://server.bmod.athabascau.ca/html/prtut/reinpair.htm

Task list and knowledge, skills, and abilities statements for applied behavior analysis – 2nd ed. (1997). Department of children and famielies. Developmental Services Program (Tallahassee, Florida): http://www.bacb.com/TaskList/tasklist.html
Pobieranie 28.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna