Wprowadzenie do chrześcijańskiej służby David SaundersPobieranie 137.38 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar137.38 Kb.
  1   2   3


Wprowadzenie do chrześcijańskiej służby

David SaundersSeminarium KE, Bydgoszcz 2013
SPIS TREŚCI

WSTĘP (str. 2)

Studium 1. KIM JEST BOŻY CZŁOWIEK (str. 3)

Studium 2. GŁOSZENIE SŁOWA (str. 8)

Studium 3. STRUKTURA SŁUŻBY W LOKALNYM ZBORZE (str. 13)

Studium 4. SŁUŻBA KOŚCIOŁOWI (str. 17)

Studium 5. KONFLIKTY I PRZECIWNOŚCI (str. 22)

WSTĘP

“ Istnieje wiele metod, zasad jest mało. Metody nieustannie się zmieniają, a zasady pozostają.”Definicja: Służba ma miejsce wtedy, kiedy Boże zasoby zaspokajają ludzkie potrzeby poprzez oddane kanały ku chwale Boga. (Dz Ap 3)

Piotr i Jan ujrzeli człowieka w ogromnej potrzebie, który był fizycznie upośledzony i duchowo martwy. Apostołowie poprzez ukazanie mu litości w Chrystusie, podzielili się z nim mocą Bożą. Człowiek ten został zupełnie uzdrowiony i zdrowo nawrócony do Chrystusa. Bóg został wychwalony, była to sposobność do zwiastowania Ewangelii i jeszcze dwa tysiące osób zaufało Chrystusowi (Dz 2:21, 4:4).

Dlatego musimy:


 1. znać osobiście Boże bogactwa

 2. patrzeć na ludzkie potrzeby z współczuciem

 3. stać się kanałami potężnej mocy Bożej

 4. upewnić się, że jedynie Bóg jest wywyższony

Świat, w którym żyjemy wypełniony jest ludźmi z niewiarygodnymi potrzebami. Możemy odpowiedzieć na te potrzeby na wiele sposobów.

 1. Możemy być na nie zaślepieni i żyć swoim życiem. (Flp 2:3,4)

 2. Możemy wykorzystać te potrzeby polepszając swoją sytuację. (Mt 21:1-12)

 3. Możemy wiedzieć o nich nic nie robiąc z tym nie robiąc. (Łk 10-25-37)

 4. Odkrywamy, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale możemy coś zrobić i ta rzecz jest służbą, do której wypełnienia powołał nas Bóg.

Ludzie z problemami oraz problemowe sytuacje będą występowały wszędzie, zatem nastaw się na ich nadejście, zaakceptuj je i pozwól Bogu wykorzystać je w twoim życiu. Szatan chce użyć ludzi z problemami jako broni, aby zniszczyć ciebie i Boże dzieło, lecz Duch Święty może użyć ich jako narzędzi, aby cię wzmocnić i poprzez ciebie pobłogosławić dzieło kościoła. Doświadczysz Jego łaski w tak cudowny sposób, że staniesz się lepszym sługą.

Ezechiel napisał: “I przybyłem do Tel-Abib do wygnańców mieszkających nad rzeką Kebar, i przebywałem tam osłupiały siedem dni wśród nich.” (Ez 3:15) Taka postawa charakteryzuje prawdziwego sługę Jezusa Chrystusa. Sługę, który pragnie być oddanym kanałem przepływu łaski Bożej. Służąc i usługując pamiętaj: “A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.” (1 Kor 10:31)

Jeśli chodzi o odnalezienie swojej roli w Bożym królestwie:


 1. Każdy wierzący ma swoją posługę, ale mniej niż 10% jest zaangażowanych w jakąś formę służby. W Bożej armii nie powinno być wolontariuszy - Bóg zaciągnął nas wszystkich do służby.

 2. Każda służba jest ważna (1Kor 12:18-21)

 3. Jesteśmy od siebie wzajemnie zależni - żadna służba indywidualnie nie jest w stanie osiągnąć wszystkiego, do czego zostaliśmy powołani. Porównać możemy to do puzzli - aby obraz był kompletny potrzebne są wszystkie części.


Studium 1. KIM JEST BOŻY CZŁOWIEK?

Żyjemy w dobie szybkich rozwiązań; “Jak zrobić to czy tamto”, w trzech łatwych krokach. Nie istnieje jednakże łatwa droga, czy skrót prowadzący do stania się “Bożym człowiekiem.” Nie istnieje pigułka na duchową dojrzałość. Taki człowiek nie pojawia się nagle, przeciwnie, wiąże się to z procesem. Potrzeba czasu, aby stać się jak Jezus Chrystus.1. Jak zaczyna Boży człowiek?

 1. Osobiste doświadczenie zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 2. Świadomość Bożego powołania do służby. W Łk 3:1-3 znajdujemy ambitną ilustrację tego jak mało znaczący człowiek, w nieistotnym miejscu (pustynia) jest wezwany przez Boga - “Słowo Boże przyszło do Jana” a on odpowiedział.

 3. Konieczne było posłuszeństwo Bożym drogom, Bożym metodom i Bożym standardom sukcesu. Potrzeba odwagi i dyscypliny, by odkryć i wprowadzać Jego misję w życie.

2. Kim staje się Boży człowiek?

W 1Tym 3:1-7 oraz Tt 1:5-10 znajdziemy listę następujących cech:

a. CIESZĄCY SIĘ SZACUNKIEM “nienaganny” 1Tym 3:2. Jest to najistotniejsza cecha.

Wszystkie cechy, które zostaną wymienione konstytuują tę pierwszą. Nie jest to kwestia wyglądu fizycznego, zdolności oratorskich czy przywódczej osobowości.

b. MĘŻEM JEDNEJ ŻONY 1Tym 3:2. Intymnie związanym tylko z jedną kobietą. Prowokujące społeczeństwo, w którym żyjemy stawia ogromne pokusy na naszej drodze.

c. UMIARKOWANY 1Tym 3:2. Kwestia posiadania klarownego, ugruntowanego spojrzenia na życie. Człowiekiem umiarkowanym nazwiemy męża wiary, męża nadziei, męża miłości.

d. ROZWAŻNY/TRZEŹWY. Posiadanie właściwego spojrzenia na siebie w relacji z Bogiem i innymi chrześcijanami. Człowiek taki będzie pokorny a także właściwie postrzegać będzie Bożą łaskę działającą w jego życiu. W przeciwieństwie do tych, którzy myślą o sobie jako o “wyjątkowych darach” od Boga dla kościoła.

e. PRZYZWOITY/PORZĄDNY 1Tym 3:2. Człowiek, który wiedzie uporządkowane życie. Jego całe życie jest “ozdobą” nauk płynących z Biblii (Tyt 2:9,10). Jego ubiór, mowa, wygląd, dom, sposób w jaki pracuje, wszystko odzwierciedla biblijne zasady.

f. GOŚCINNY 1Tym 3:2, Tyt 1:9. Chrześcijańska gościnność ma być wyrazem miłości. Jest to sposób w jaki człowiek wykorzystuje Jego dom.

g. DOBRYM NAUCZYCIELEM 1Tym 3:2, Tyt 1:9. Zwróć uwagę 2Tym 2:24 Człowiek zdolny nauczać powinien posiadać pewne cechy w życiu, które uzdalniają go do przekazywania treści innym w niezastraszający i rzeczowy sposób. Człowiek ten będzie posiadał pewne przekonania (2Tym 2:23-26). Będzie duchowo i emocjonalnie dojrzały, zatem konieczna jest ciągła nauka, nieustanny wzrost wiary, oraz coraz głębsze zakorzenienie w Słowie Bożym.

h. NIE JEST UZALEŻNIONY OD WINA 1Tym 3:2. Tyt 1:7. “nie oddający się pijaństwu”. Dwie kwestie, z którymi należy się zmierzyć: (1) nie uzależniaj się, (2) czas, w którym totalna abstynencja jest najlepszym wyborem. Nie pozwól, aby cokolwiek cię kontrolowało!

i. NIE KIERUJE SIĘ WŁASNĄ WOLĄ Tyt 1:7. Człowiek, który kieruje się własną wolą jest skoncentrowany na sobie. Sam dla siebie jest autorytetem.

j. NIESKORY DO GNIEWU Tyt 1:7. Boży człowiek nie jest w gorącej wodzie kąpany. Gniew jest grzechem wtedy, kiedy: pojawia się zbyt wcześnie, jest długotrwały, niesie niechęć, skupiony jest na człowieku - mściwy, odpłaca złem za zło.

k. NIE JEST KŁÓTLIWY/PORYWCZY Tyt 1:7. Mowa o kimś, kto fizycznie atakuje innych. Jest to niekontrolowana złość - cecha pochodząca z wcześniejszego, pogańskiego życia, która nadal może występować życiu wierzącego. Powołanie dotyczy bycia niekłótliwym i łagodnym.

l. JEST WOLNY OD MIŁOŚCI DO PIENIĘDZY 1Tym 3:3 Pieniądze nie są złem, lecz miłość pieniędzy jest niewłaściwa. Przypisywanie większej wartości rzeczom materialnym niż duchowym, gromadzenie pieniędzy dla czysto osobistego zysku i korzyści. Złe jest zdobywanie pieniędzy w przekupny czy nieuczciwy sposób. Złe jest wykorzystywanie pieniędzy do zdobycia osobistej pozycji czy władzy. Bóg oczekuje, by chrześcijanie regularnie i proporcjonalnie ofiarowywali pieniądze. Bóg oczekuje, aby Jego ludzie troszczyli się finansowo o swoich liderów.

m. DOBRZE ZARZĄDZA WŁASNYM DOMEM 1Tym 3:4. Nie ma tu mowy o idealnej rodzinie, ale celem jest bycie dobrym mężem i ojcem jak i posiadanie dobrze zorganizowanego domu. Wizerunek ojca jest istotnym pojęciem w Słowie Bożym, gdyż pouczamy nasze dzieci, że Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem.

n. człowiek, który CIESZY SIĘ DOBRYM IMIENIEM WŚRÓD LUDZI Z ZEWNĄTRZ 1Tym 3:7. Dobra reputacja jest konieczna. Ale należy zachować równowagę - możemy spotkać się z zarzutami, ponieważ bogobojne życie gorszy. Nie bądźmy napominani z powodu bezbożnego zachowania.

Mając taką listę w jakim miejscu zaczynam? Rozważ każdą z wyżej wymienionych cech, zrozum ich znaczenie i obierz sobie każdą z nich za cel w swoim życiu. Następnie, chwila po chwili, dzień po dniu staraj się być takim mężem. Bóg interesuje się tym: • w jaki sposób używamy pieniędzy (2Kor 9:6,7) i naszego czasu (Ef 5:16),

 • jak bardzo cierpimy dla Chrystusa (Mt 5:11, 12:1; 1Pt 4:12),

 • jak biegniemy w wyścigu (1Kor 9:24; Hbr 12:1)

 • jak dyscyplinujemy siebie (1Kor 9:27)

 • jak odpowiadamy na pokusę (Jk 1:2,3)

 • jak radzimy sobie z niepowodzeniami i trudnościami

 • jakie wydajemy świadectwo (Prz 11:30)

 • jak żyjemy dla Jezusa - czy żyjemy tak jak mówimy?


OCZEKIWANIA STAWIANE LIDEROWI

LIDER TO:

1. Człowiek WEDŁUG BOŻEGO SERCA (1Sm 13:14)

Miłość do Boga jest w centrum nauczania Biblii. Ten, który zdobył twoje serce, jest motywacją twojego całego życia. (Łk 6:45). Rzeczy, które panują w twoim sercu, zdominują twoje myśli, a twoje myśli opanują twoje życie (na przykład kibic piłki nożnej). Kochając Boga przestrzegasz Jego słowa (J 14:23). Kochając Boga znajdujesz bezpieczeństwo (Rz 8:14-16). Kochając Boga stajesz się nieustraszony (1 J 4:18)2. Ktoś, kto STOI PRZED BOGIEM (1Mż 18:22; 5Mż 10:8)

Jest to fundamentalna zasada, ponieważ jesteśmy powołani do stania przed Bogiem i służenia Jemu. Jeżeli nasza służba nie jest przyjemna Panu, nie będzie miała mocy.3. Ktoś, kto jest POD BOŻYM AUTORYTETEM (Mt 8:8,9; J 5:19; Łk 22:27)

Wszystko to, co mówił i robił Jezus było oparte na Bożym autorytecie. Boży autorytet przynosi pokój, ład i kierunek.4. Ktoś, kto ŻYJE POD KRZYŻEM (Gal 6:14)

Krzyż jest najbardziej przełomowym wydarzeniem, które stało się udziałem ludzkości. • Krzyż jest miejscem przebaczenia.

 • Krzyż jest miejscem zwycięstwa.

 • Krzyż jest miejscem stawania się uczniem.

 • Krzyż i jego przesłanie musi być realizowane w naszym życiu.

5. Ktoś, kto SŁÓW BOŻYCH SŁUCHA (J 8:47) W jaki sposób?

 • poprzez Boże Słowo

 • przebywając w Jego obecności

 • poprzez wydarzeniach naszego życia

6. Ktoś kto ŻYJE SWOIM POSELSTWEM

 • w życiu osobistym (1Tym 3:1-13; Tt 1:6-9)

 • w małżeństwie (Ef 5:25)

 • w rodzinie i domu

 • w finansach (Ml 3:10; 2Kor 9:7,8)

 • w pracy (Kaz 9:10)


KONIECZNOŚĆ BYCIA WYPRÓBOWANYM I DOŚWIADCZONYM

Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!” (Ps 26:2)Sprawdzian jest wykładnią tego, czego się nauczono. Dopóki nie podchodzisz do egzaminu, nie wiesz tak naprawdę jaki jest stan twojej wiedzy. Doświadczenia są szansą na potwierdzenie twojej dojrzałości i potencjału. Na ogół Bóg doświadczając nas chce określić nasz charakter.

 1. Próba małych rzeczy. O tym teście mówimy wtedy, kiedy jesteśmy poproszeni o zrobienie czegoś poniżej naszych możliwości i potencjału. Test ten dowodzi tego jak wierni jesteśmy swoim zobowiązaniom. Ujawnia on także naszą gotowość do podjęciach większych obowiązków. W Łk 16:10 czytamy “kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny.”

 2. Próba motywu. Czasami wypełniamy wszystkie słuszne sprawy, lecz niekoniecznie z właściwie powodów. Właściwą rzeczą jest modlitwa. Jezus ostrzegał “A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią się pokazać ludziom”(Mt 6:5). Boże Słowo jest pomocą (Hbr 4:12) “… zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” Dlatego ważne jest nie tylko to, co robisz, lecz także twoja motywacja.

 3. Test zarządcy. Tylko wtedy, kiedy twoje ręce są otwarte możesz otrzymać więcej od Boga. Upewnij się, że to, co posiadasz nie posiada ciebie. “Pieniądze nazywane są walutą (w języku angielskim ‘currency’), ponieważ powinny przepływać przez nas.”

 4. Próba pustyni. To czas, kiedy odczuwasz duchową pustynię i poziom radości jest niski a trudności nie znikają. Czy jesteś zdolny przystosować się do przeciwności i zmiany? Czy możesz działać dla Boga nawet wtedy, kiedy życie nie jest łatwe. “ Który cię prowadzi przez tę wielką i straszną … aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu.”(5Mż 8:15). To tutaj poddajesz się krótkotrwałemu bólowi z nadzieją, że ostatecznym produktem będzie długoterminowy zysk.

 5. Próba wiarygodności. Nic nie jest tak ważne jak twoje zaufanie Bogu i twoja autentyczność przed ludźmi. Kiedy Lot próbował wyratować swoich zięciów od zniszczenia Sodomy “… wydawało się, że żartuje.” (1Mż 19:14) Dlaczego? Prawdopodobnie widzieli sposób, w jaki samolubnie potraktował Wuja Abrahama i podejrzane interesy, którymi się zajmował. W rezultacie Lot utracił całą wiarygodność wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna. Upewnij się, że tobie to się nie przytrafi.

 6. Próba autorytetu. Zanim Paweł wyruszył z zwiastowaniem Ewangelii do pogan, udał się do Jerozolimy i przedłożył swoje plany apostołom, prosząc o ich błogosławieństwo. Zbyt czysto podejście “Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić!” może brać górę. Jeśli chcesz być dobrym przywódcą, musisz nauczyć się bycia naśladowcą oraz odkryć jak poddawać się innym.

 7. Próba zgorszenia. Tym, którzy przewodzą zawsze przypadają najgorsze słowa krytyki. Spójrz na Łk 17:1 “Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły.” Zatem jak postępujesz kiedy to się dzieje. Złościsz się, zdążając donikąd? Zachowujesz spokój, brnąc w kłopoty? Czy przezwyciężasz to praktykując przebaczenie? (Mk 11:25)

 8. Próba walki. Tak łatwo jest twierdzić, że jest się mocnym w wierze, lecz okazać się słabym w walce. Wystarczy spojrzeć na 1Mj 13:17, aby dowiedzieć się dlaczego Izraelici musieli przejść przez pustynię. Nie możesz być konfliktowy i obojętny, tylko powstać i zaangażować się. Służba dla Boga jest polem walki, nie zaś życiem usłanym różami. Doświadczysz opozycji i rozczarowania w pracy dla Boga. Używaj broni duchowej, którą dał Bóg. Niepowodzenie w tej kwestii doprowadzi do tego, że przeciwnik będzie okradał ciebie i służbę z Bożych błogosławieństw. Zły atakować będzie na każdym poziomie włączając w to twoją tożsamość, integralność, rodzinę, powołanie i przyszłość. Poziom ataku często najlepiej sygnalizuje to jak wielkie błogosławieństwo zostało przygotowanie.

 9. Próba czasu. Dwa wymiary: siła wpływu twojego życia i długość życia. Co po sobie zostawisz? Co objawi wieczność? Sposób, w jaki przeżywasz swoje życie, dziś rozstrzygnie o twoich nagrodach i statusie w wieczności (1Kor 3:12-13)

 10. Próba, kto tutaj jest Panem? Piotr zdał ten test, ponieważ był posłuszny przykazaniu, które wydawało się być niedorzeczne (Łk 5:4-6). Łowiąc ryby samotnie, nie złapał nic. Powiodło mu się czyniąc to w sposób, jaki polecił mu Jezus! Ci sami rybacy, te same łodzie, te same sieci. Co się zmieniło? Gotowość uczynienia tego, tak jak chce Bóg.


BIBLIJNY PRZYKŁAD PRZYWÓDCY, KTÓRY ODNIÓSŁ SUKCES: NEHEMIASZ

 1. NEHEMIASZ WIEDZIAŁ, ŻE ZOSTAŁ POWOŁANY PRZEZ BOGA. Kiedy wszystko inne zawodzi, to właśnie Boże powołanie da ci siłę i determinację, którą potrzebujesz, aby ukończyć dzieło. 1Tes 5:24

 2. NEHEMIASZ POLEGAŁ NA MODLITWIE. Zadanie jest przeogromne, ALE nie jest zbyt duże dla Boga.

 3. NEHEMIASZ MIAŁ WIZJĘ I ROZUMIAŁ ZNACZENIE TEGO DZIEŁA. Przywódcy muszą wiedzieć, to czego nie wiedzą inni i wezwać resztę do pójścia za swoim przykładem. (6:3)

 4. NEHEMIASZ PODLEGAŁ AUTORYTETOWI. Boże powołanie nie jest zaproszeniem do stania się niezależnym i zignorowania autorytetu.

 5. NEHEMIASZ BYŁ ZORGANIZOWANY W SWOJEJ PRACY. Planował pracę i pracował według planu.

 6. NEHEMIASZ BYŁ W STANIE ROZPOZNAĆ TAKTYKĘ WROGA. Nie dał się oszukać ofertom wroga albo zastraszyć jego groźbami.

 7. NEHEMIASZ CIĘŻKO PRACOWAŁ. Był gotów na poświęcenie i ciężką pracę, jesteśmy pracownikami nie próżniakami. (Łk 10:7)

 8. NEHEMIASZ ŻYŁ WZORCOWYM ŻYCIEM. Przykładny, prawy, identyfikował się z ludźmi; niczego nie ukrywał, więc nie miała czego się obawiać.

 9. NEHEMIASZ SZUKAŁ JEDYNIE BOŻEJ CHWAŁY. Nie promował siebie, był sługą, szukał Bożej chwały we wszystkim.

 10. NEHEMIASZ MIAŁ ODWAGĘ. Przywódcy muszą podejmować ryzyko, w związku z czym mogą nawet popełniać błędy. Nehemiasz miał odwagę żyć w mieście pełnym niebezpieczeństw i stawiać czoła przebiegłemu przeciwnikowi.

 11. NEHEMIASZ ZJEDNAŁ SOBIE INNYCH DO POMOCY W PRACY. Zadaniem jest rzucenie wyzwania innym, aby dali z siebie wszystko i pomogli ukończyć dzieło.

 12. NEHEMIASZ BYŁ ZDETERMINOWANY.


Studium 2. BYCIE GŁOSICIELEM SŁOWA

Opis pracy Kaznodziei: Kaznodzieje to:

 1. Rybak - “Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.” (Mk 1:17)

 2. Ambasador - “Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał.” (2Kor 5:20)

 3. Świadek - “ My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.” (Dz 4:20)

 4. Siewca i żniwiarz - “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” (Mt 9:37)

 5. Pasterz - “ Paś owieczki moje.” (J21:15; J10:1-18)

 6. Wybawca - Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich.” (Jud 26; Za 3:1-4; Prz.24:11,12)

 7. Duchowy rodzic - “wszak ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.” (1Kor 4:15; 1Tes 2:7,11)

 8. Boży kapłan - “Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawując świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej.” (Rz 15:16; 1Pt. 2:5,9)

 9. Żołnierz - “Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni.” (2Kor 10:4; 2Tym 2:3,4)

 10. Poseł (Herold) Króla - “ Głoś (zwiastuj) Słowo.” (2Tm 4:2; Rz 10:8)

 11. Zarządca - “zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia.” (1Tes 2:4; 1Kor 4:1-7)

Głoś Słowo” (2 Tym 4:2)

Termin “kaznodzieja” w Biblii ma bardzo charakterystyczne i ściśle określone znacznie. Traktuje o pewnej czynności - “publiczne głoszenie”. Kaznodzieja jest osobą, która przekazuje komunikat, jest wysłannikiem, interpretuje to, co mówi Bóg. Kaznodzieja słyszy Boże Słowo w swoim duchu i przekazuje je swoim głosem. Rozwija umiejętność, by być zdolnym przekazywać treść zrozumiałą dla innych. Ma coś do powiedzenia i robi to w tak jasny sposób, że jego słuchacze rozumieją przesłanie.

Jego przesłanie może napominać, pasjonować, pocieszać, być wyzwaniem, skazywać, przemieniać słuchaczy. Wykorzystując przenośnię z Iz 6:6, kaznodzieja przynosi “rozżarzony węgielek, który wziął z ołtarza”, by rozświetlić życie słuchaczy przed Bogiem. Izajasz jest złamanym człowiekiem, kimś, kto rozumie swoją własną grzeszność i niegodność. On nie przemówi, nie odważy się mówić dopóki Bóg nie dotknie jego ust rozpalonym węglem z niebiańskiego ołtarza. Lub, mówiąc słowami Baxtera, jest on “umierającym mówiącym do umierających.” Alexander Maclaren zwykł słuszne mówić “Trzeba ukrzyżowanego człowieka, by zwiastować ukrzyżowanego Zbawcę.” Musimy stosować to, co głosimy.

Jeśli mamy przemawiać w imieniu Boga, musimy być osobami, które mówią z Bogiem. Kaznodzieja musi być podobny do Ehuda “Mam dla ciebie słowo od Boga” (Sędź 3:20). Będzie to prawdziwe tylko poprzez społeczność z Bogiem, zatem kaznodzieja musi dbać o swoje własne duchowe korzenie.

Księga Dziejów Apostolskich jest manifestacją Bożej mocy w głoszeniu Słowa i życiu uczniów. Patrz: 1:8; 2:4; 4:8; 4:31; 7:55; 10:42; 13:9; 10:32; 13:52, itd. Jest to niesamowita odpowiedzialność, gdyż kaznodzieja otrzymał bardzo poważne zadanie oraz odpowiedzialność.

Tak proste - “głoś Słowo”

Tak nieskończone - “głoś … w każdy czas, dogodny czy niedogodny”

Tak poważne - “karć, grom, napominaj”

1. Znaczenie głoszenia Słowa.

Głoszenie Słowa jest nadaną przez Boga służbą mającą ogromne znacznie. (1Tym 2:7; 2 Tym 1:11). Głoszenie Słowa stanowi preludium do użycia wiary. (Rz 10:14,17). Bóg nadaje wysoki priorytet głoszeniu Słowa w życiu Jezusa. (Mt 4:17; Łk 4:18,21; J 7:46; Mt 10:27). Głoszenie nie czymś nowym. Np. Noe, Jonasz. (2 Pt 2:5; Jon 3:2). Głoszenie zawsze było jednym z kluczowych sposobów przekazywania Bożej miłości i Bożego Słowa do ogromnej liczby ludzi (1Kor. 1:21; 12:23). Paweł podkreślał znaczenie głoszenia (1Kor 9:16).

Podkreślając ważność „służby każdego członka” pierwszeństwo zwiastowania wyparliśmy na dalszy plam (1Kor 1:17, 21, 23; 2:1). Wierna ekspozycja Słowa Bożego jest absorbującą wszystko pracą, ale jest to metoda nadana przez Boga.

Głoszenie jest głównym, podstawowym, decydującym zadaniem kościoła.” Marcel

Co zwiastuje brzask Reformacji lub przebudzenia? Powrót do głoszenia!”

M. L. Jones

Nie głoś, aby przyciągnąć tłum, zadowolić audytorium, pokazać swoją wiedzę, zostać opublikowanym, czy umacniać swój sposób myślenia.

Nasze głoszenie (kazania) powinny pomagać ludziom, więc zawsze powinniśmy:


 1. dążyć do nawrócenia grzeszników

 2. dążyć do skarcenia ignorantów

 3. dążyć do napomnienia przewrotnych

 4. dążyć do uzdrowienia złamanych

 5. dążyć do pouczenia prostych

 6. dążyć do podniesienia utrudzonych

 7. dążyć do ochronienia bezsilnych

Boża szkoła doświadczeń uczy nas koncentrować się na tym, co naprawdę ważne jest w życiu.” - upewnij się, że twoje głoszenie jest rzeczowe!
2. Kaznodzieja jako OSOBA

Salomon oznajmia, że sam jest kaznodzieją oraz udziela trafnych rad głoszącym Słowo (Kaz 12:9-14).Bądź mądry”: nie oznacza to bycia sprytnym czy błyskotliwym, ale mądrym, gdyż prawdziwa mądrość jest wiedzą o Bożych kolejach rzeczy. (1Kor 12:8; Prz 9:10; Jk 1:8)

Bój się Boga”. Osoba, która publiczne obwieszcza Boże poselstwo, nie może dopuścić się przedstawienia Boga jako trywialnego lub banalnego - On jest Święty, Jego Słowa są pełne autorytetu i mocy. Tymi słowami On stworzył świat i słowa te mają moc stwarzać nowe życie dla ludzi dzisiaj.

Zachowuj Jego przykazania”: kaznodzieja jest kimś więcej niż posłańcem, jest przykładem prawdziwości tego, co głosi. Bóg wielokrotnie używał życia głoszących w Jego imieniu proroków, by wzmocnić poselstwo, które przekazywali. Oczekuje się, że kaznodzieja będzie praktykował to, czego naucza.

Upewnij się, że żyjesz pośród ludzi. Nie mamy żyć w izolacji, na uboczu, gdyż stracimy kontakt z rzeczywistością. Doświadcz tego, czego doświadczają ludzie. Pomoże ci to odróżnić kwestie naglące od powierzchownych; ważne od trywialnych. Upewnij się, że bacznie obserwujesz ludzi - kaznodzieja musi być stróżem ludzi. Jestem “stróżem brata mego”! Pamiętaj, że głosisz do prawdziwych ludzi. Ludzie, mają umysły zdolne do myślenia, więc nie traktuj ich protekcjonalnie. Jezus nie ignorował ani wykorzystywał uczuć Swoich słuchaczy. Zwróć uwagę na Jego ubolewanie w Łk 13:34 i zauważ komentarz Pawła w 1Tes 2:3. Wsłuchaj się w wołanie serca - uwielbiamy mówić - musimy nauczyć się słuchać. Powiedzenie: “Mam się dobrze”, może być krzykiem serca potrzebującego pomocy i współczucia. Pewien sędziwy kaznodzieja kiedyś powiedział: “Bądź życzliwy dla każdego, ponieważ każdy przechodzi trudności.”
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna