Wprowadzenie: Prezydent Giorgio Napolitano Kadencja 7 latPobieranie 13.8 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.8 Kb.
System partyjny Włoch

 1. Wprowadzenie:

  1. Prezydent – Giorgio Napolitano – Kadencja 7 lat

 • wybory pośrednie – połączone obie izby parlamentu i przedstawiciele

regionów, poprzez większość 2/3 elektorów, przy trzecim głosowaniu wystarczy większość bezwzględna

 • kompetencje głównie reprezentacyjne

 • Prezydentem można zostać po ukończeniu 50 lat

  1. Premier – Mauro Monti (wcześniej boski Silvio „Bunga Bunga” Berlusconi)

  2. Izba Deputowanych:

 • 630 deputowanych (w tym 12 wybieranych przez Włochów na emigracji)

 • przewodniczący izby: Gianfranco Fini

 • w 2 okręgach (Trydent i Górna Adyga ) wybory jednomandatowe – reszta proporcjonalna

 • mogą startować pojedyncze listy jak i zblokowane

 • w razie nieuzyskania przez partię zwycięską 340 mandatów stosuje się tzw premię większościową – przyznaje się jej dodatkowe mandaty, aby dorównać do tej liczby

 • próg dla partii – 4 % a dla bloku 10 %

 • partie:

    1. Lud wolności (Popolo della liberta) – 210

    2. Partia Demokratyczna (Partio democratico) – 206

    3. Liga północna Padania (Lega Nord Padania) – 59

    4. Unia Centrum – 38

    5. Przyszłość i Wolność dla Włoch – 26

    6. Kraj i ludzie – 24

    7. Włochy wartości – 22

    8. Małe kilkuosobowe partie łącznie mają 44 miejsca

 • blok prawicowy: a) c) d)

 • blok centrolewicowy b) e) g)

  1. Senat

 • 315 senatorów +senatorowie dożywotni obecnie 7

 • przewodniczący – Renato Schifanii

 • próg wyborczy – 8 % dla pojedynczych partii; 20% dla zblokowanych

 • premia większościowa – przyznaje się dodatkowe procenty do 55% ale nie na szczeblu izby tylko w okręgach wyborczych

    1. Lud wolności – 128

    2. Partia Demokratyczna (Partio democratico) – 106

    3. Liga północna Padania (Lega Nord Padania) – 25

    4. Unia Centrum – 15

    5. API – FLI (tłumacz gogle nie rozszyfrował nazwy) – 13

    6. Siła południa - 12

    7. Włochy wartości – 12

    8. Małe kilkuosobowe partie łącznie mają 11 miejsc 1. Partie polityczne

  1. Lud wolności (Popolo della liberta)

   • lider

   • partia reprezentująca konserwatywny liberalizm / chrześcijańsko –demokratyczna

   • poglądy:

    1. podkreślają judeo-chrześcijańskie korzenie Europy

    2. podstawową komórką społeczną jest rodzina

    3. dobro społeczności jest ważniejsze niż dobro jednostki – koncepcja „dobra wspólnego”

    4. ochrona środowiska

    5. dążenie do zacieranie rozwarstwienia społecznego, północ – południe, popieranie społecznej odpowiedzialności firm

    6. rozbudowa sektora prywatnego – także służba zdrowia

    7. przeciwko dyskryminacji kobiet

    8. wiara w kompromis między religią a nauką jeśli chodzi o biotechnologię

    9. przeciwko imigracji

  2. Partia demokratyczna

   • lider:

   • partia reprezentująca centrolewicę – socjaldemokracja/socjalliberalizm

   • poglądy:

    1. rozwój opieki społecznej

    2. poprawa jakości usług sektora publicznego

    3. rozwój kultury – zwiększanie nakładów, zaprzestanie cięć

    4. reforma systemu szkolnictwa wyższego

    5. zielona gospodarka

    6. sprzeciw wobec prywatyzacji służby zdrowia

  3. Liga północna

   • lider - Umberto Bossi

   • partia prawicowa

   • poglądy

    1. zwolennicy oddzielenia północy Włoch od południa

    2. przeciwko imigracji – dwa lata moratorium na przypływ imigrantów

    3. obniżenie podatków

    4. dostosowanie wynagrodzeń do kosztów utrzymania na terytorium (północ powinna mieć większe płace, południe mniejsze)

    5. zwolennicy dywersyfikacji energii zarówno atom, zielona jak i gaz

  4. Unia Centrum

   • lider:

   • konserwatyzm społeczny

   • jest to koalicja kilku partii: Unii Chrześcijańskich demokratów i centrum, Państwowo – federacyjnego ruchu ludowego, Białej Róży (taką nazwę podaje wikipedia)

   • poglądy:

    1. solidarność i subsydiarność

    2. potwierdzenie republikańskich cnót obywatelskich (chyba odwołanie się do korzeni starożytnego Rzymu czyli teoretycznie ładnie wygląda w praktyce nikt nie wie o co chodzi)

    3. nawiązywanie do chrześcijaństwa - bliski związek z kościołem

    4. rozwój polityki społecznej

    5. pomoc rodzinie

  5. Przyszłość i Wolność dla Włoch

   • lider: Gianfranco Finni

   • partia chrześcijańsko – demokratyczna, konserwatywno – liberalna (należy w europarlamencie do Europejskiej Partii Ludowej)

   • poglądy:

    1. partia proeuropejska

    2. propagowanie uczestnictwa w polityce zarówno kobiet jak i mężczyzn

    3. opozycja do partii rządzącej

    4. powstali w lutym 2011

  6. Włochy Wartości

   • lider Antonio di Pietro

   • partia centrowa (w PE należy do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)

   • poglądy

    1. partia nazywana antykorupcyjną

    2. sprawiedliwość społeczna

    3. populizm – połączenie wartości tradycyjnych i nowoczesnych

Wiem że notatki nie są najwyższych lotów ale strony włoskich partii nie mają wersji polskiej a ja z włoskim raczej na bakier jestem, mam nadzieje że to styknie na te zajęcia, nie wiem czy tu nie ma błędów, niektóre partie powstały dopiero w tym roku i nie ma o nich jeszcze nic sensownego. Tak czy inaczej enjoy.

Pobieranie 13.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna