WprowadzeniePobieranie 0.85 Mb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Realizacja Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim

w roku 2007/2008 /2009/2010 przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

oraz inne departamenty i PROT.


 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 456/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 lipca 2004r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004-2013, raz na rok sporządzane jest sprawozdanie z realizacji i wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004-2013, przyjętej uchwałą Nr 327/XXIII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2004roku.

Raport przedstawia dane z roku 2010 oraz porównanie z latami poprzednimi 2006/2007/2008/2009. 1. MISJA

Turystyka daje możliwości dynamicznego rozwoju regionu opartego na bogatym potencjale walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zasobach ludzkich. Poprzez zrównoważony rozwój chronimy obszary przyrodniczo i kulturowo cenne, a także umacniamy tożsamość opartą na historii i kulturze oraz tradycjach, w tym morskich. Rozwój turystyki stwarza szansę na zaktywizowanie obszarów strukturalnie słabych, a w tym obszarów wiejskich.

Zintegrowane działania regionalne w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych sprawią, że Pomorze będzie regionem znanym i chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i zagranicznych oraz miejscem wypoczynku jego mieszkańców. 1. SPRAWOZDANIE

Głównym celem sprawozdania jest określenie postępu w osiąganiu oczekiwanych efektów wdrażania Strategii, a także zaktualizowanie dokumentu zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. Zostało przygotowane przez pracowników Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sprawozdanie opiera się na kilku podstawowych grupach źródeł informacji. Należą do nich m.in. :

- Departament Turystyki UMWP

- PROT


- poszczególne Departamenty UMWP

- przewoźnicy lotniczy i promowi

- turystyczne uczelnie wyższe

- kuratorium oświaty

- biura podróży

- komenda wojewódzka policji i straży pożarnej

- straż miejska Gdańska, Gdyni i Sopotu

- zarząd dróg wojewódzkich

- PTTK

- wojewódzki urząd pracy- urząd statystyczny

- Instytut Turystyki w Warszawie

Raport został przygotowany przez Departament Turystyki UMWP


 1. REALIZACJA STRATEGII

Realizacja Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim następuje poprzez wykonanie zadań ujętych w zakładanych 6 priorytetach Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013 przyjętej uchwałą nr 327/XXIII/04 przez Sejmik Województwa Pomorskiego, w dniu 17 maja 2004 r.

Priorytet I

Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego systemu zarządzaniaPriorytet II

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz poprawa dostępności transportowej dla turystykiPriorytet III

Tworzenie markowych produktów turystycznychPriorytet IV

Opracowanie i wdrażanie koncepcji monitoringu rynku turystycznegoPriorytet V

Tworzenie spójnej koncepcji oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznejPriorytet VI

Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i przedsiębiorczości skierowany na wzrost jakości usług turystycznychSugerowane wskaźniki osiągnięto poprzez następujące działania :
PRIORYTET 1

Cele strategiczne w ramach PriorytetuRozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego systemu zarządzania:
1.1 Współpraca pomiędzy samorządem, branżą turystyczną i organizacjami pozarządowymi poprzez rozwiązania instytucjonalne i pozainstytucjonalne- obejmująca m.in. inicjowanie i wspieranie działań lokalnych organizacji turystycznych, współdziałanie samorządowców z branżą turystyczną, a także wspieranie pozainstytucjonalnej współpracy związanej z partnerstwem publiczno- prywatnym w zakresie turystyki.
Cel strategiczny był głównie realizowany poprzez przedsięwzięcia w zakresie rozwoju turystyki samorządu, branży turystycznej i organizacji pozarządowych.


2006/2007

2008

2009

2010

9 przedsięwzięć :

1) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki w Łebie, 2006 1. krajowe obchody Światowego Dnia Turystyki w Sopocie 25-27 września 2007 – święto branży turystycznej jako okazja do podsumowania rocznych działań

 2. organizacja I Międzynarodowego Sejmiku Przewodnickiego wraz z Federacją Pilotażu i Przewodnictwa trakcie obchodów Światowego Dnia Turystyki

 3. CZAK – zlot PTTK - współpraca

 4. Misja Gospodarcza do Pragi z oddziałem PIT w Gdańsku

 5. Forum LOT jak platforma wymiany doświadczeń

 6. Współpraca z obecnie funkcjonującymi 24 lokalnymi organizacjami

 7. współpraca w ramach projektu „Turystyka-Wspólna Sprawa” – wsparcie promocji projektu, efekt budowy partnerstw trójsektorowych w zakresie rozwoju produktów turystycznych, szkolenia dla przedsiębiorców, branży i NGO (w latach 2006-2007 ok.200 szkoleń i spotkań w regionie pomorskim)

 8. Współpraca międzynarodowa w ramach Euroregionu Bałtyk (sieć turystyczna dla obszaru Euroregionu w roku 2007 w ramach projektu Seagull II)
10 przedsięwzięć:

1) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki w Malborku 26 września 2008 na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku ( DT, PROT) 1. Misja Gospodarcza do Rygi-Tallina z oddziałem PIT w Gdańsku( DT, PIT oddział Pomorski)

 2. Forum Lotów Ustka 3-4 kwietnia 2008 oraz Krynica Morska 9-10 październik 2008 (PROT)

 3. Współpraca z obecnie funkcjonującymi 24 lokalnymi organizacjami (PROT, DT)
 1. Współorganizacja Konferencji „Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu” w dniach 23-25.05.2008 r. oraz IV Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich i Pocysterskich na Pomorzu w dniach 20-24 września 2008 r. odbywających się w Pelplinie. ( DT, Diecezjalne CIT w Pelplinie)

 2. Przystąpienie do realizacji międzynarodowego projektu pod nazwą „ Inspiartions for Innovations – towards Sustainable and Competitive Tourism In the BSR”( DWZ)

 3. Współpraca międzynarodowa w ramach Euroregionu Bałtyk (DT, DWZ, PROT)

 4. 11 marca 2008r. w ramach XV Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich „ Amberfi” podpisany został list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy” (PROT, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników)

 5. 07 kwietnia 2008r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie branży turystycznej w ramach „Forum Turystycznego 2008”, którego celem było przedstawienie, głównych atrakcji, produktów turystycznych, imprez. W trakcie Forum przedstawiono kierunki podejmowanych działań promocyjnych województwa pomorskiego, problemy branży turystycznej w szczególności turystyki przyjazdowej.

 6. Wspierane zadania w 2008 r. – 100 000 zł

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego realizowana w ramach programu rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego – realizacja zadań województwa pomorskiego
 • Krynickie Spotkania Turystyczne- projekt zgłoszony przez Miasto Krynica Morska – organizacja spotkań; promocja regionu (mierzeja Wiślana ); promocja turystyki w woj. pomorskim; druk; występy; zakup materiałów promocyjnych

 • Wejherowo-centrum turystyki pielgrzymkowej- projekt zgłoszony przez Miasto Wejherowo - kompleksowa oferta turystyczna dla turysty-pielgrzyma; umowy z przewodnikami

 • Port jachtowy w Łebie, jako krajowe centrum żeglarstwa i wędkarstwa morskiego- projekt zgłoszony przez Gminę Miejską Łeba – pamiątka; zakup materiałów promocyjnych

 • Otwarcie przystani na rzece Wiśle w Tczewie, połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego- projekt zgłoszony przez Miasto Tczew - monitoring, stend promocyjny; promocja projektu i zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przystani.

 • Śladami Dawnej Rumi- projekt zgłoszony przez Miasto Rumia - tablice stojące 12 szt.,oznakowanie

 • Ścieżka rowerowa „Morenowe Wzgórza”- projekt zgłoszony przez Gminę Trzebielino -20 szt. drogowskazów; oznakowanie

 • Szlak historii militarnej gminy Jastarnia- projekt zgłoszony przez Gminę Miejską Jastarnia - 5 tablic oraz materiały promocyjne; oznakowanie

 • Pszczela Gmina- projekt zgłoszony przez Gminę Pszczółki – baner; Zakup materiałów promocyjnych

 • Ruiny średniowiecznego zamku pokrzyżackiego z wieżą ochronną, lochami, fosami oraz pozostałości murów obronnych-machiny oblężnicze- projekt zgłoszony przez Gminę Miejską Człuchów - posadowienie na terenie zamku pokrzyżackiego repliki średniowiecznych machin oblężniczych

 • Jarmark Cysterski- Cysterskie Złoto - projekt zgłoszony przez Gminę Miasto i Gminę Pelplin - akcesoria do przygotowania Pikniku „Cysterskie Złoto” w ramach „Jarmarku Cysterskiego”

 • Gmina Puck na cysterskim szlaku - projekt zgłoszony przez Gminę Puck - oznakowanie obiektów i miejsc pocysterskich na terenie Gminy Puck

 • Puck na Pomorskim Szlaku Cysterskim- projekt zgłoszony przez Miasto Puck - oznakowanie obiektów i miejsc pocysterskich na terenie Pucka

 • Jarmark Św. Jakuba – Międzynarodowy Zlot Jakubów- projekt zgłoszony przez Miasto Lębork - galeria Jakubowa; zakup materiałów promocyjnych

  • X Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu 2008 - projekt zgłoszony przez Gminę Stegna - organizacja finałów X Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu JANTAR 2006

  • Żuławski Rajd Rowerowy - projekt zgłoszony przez Miasto Nowy Dwór Gdański – organizacja rajdu

  • Ogólnopolski rajd rowerowy – Szlakiem Zwiniętych Torów- projekt zgłoszony przez Gminę Ustka – zakup materiałów promocyjnych

  • Oznakowanie dojazdu do unikalnych atrakcji turystycznych gminy Brusy - projekt zgłoszony przez Miasto Brusy – 2 tablice, oznakowanie

  • Lęborska Droga Św. Jakuba- projekt zgłoszony przez Powiat Lębork – rzeźba, materiały promocyjne

  • Witkacy w Słupsku- projekt zgłoszony przez Miasto Słupsk – pylony świetlne, tzw witacze „witkacze”
11 przedsięwzięć

1) ) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki w Słupsku 02.10.2009 ( DT, PROT)


2) Misja Gospodarcza do Sztokholm – Helsinki z oddziałem PIT w Gdańsku( DT, PIT oddział Pomorski)
3)Forum ROT i LOT 13-14 maja Szymbark i listopad – Bytów (PROT)
4)Współpraca z obecnie funkcjonującymi 22 lokalnymi organizacjami (PROT, DT)
5) 13 luty 2009r. spotkanie z branżą turystyczną w siedzibie UMWP. Jego celem było zaproszenie do szerokiej współpracy oraz tworzenia oferty w ramach wydawanego katalogu produktów turystycznych dla turystów zagranicznych.
6).10 czerwca 2009r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku, konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej oraz PROT. Gospodarzem był Samorząd Województwa Pomorskiego. Konferencja poświęcona była Strategii Marketingowej dla Polski, na której goszczono panią wiceprezes POT Elżbietę Wąsowicz- Zaborek
7) 11-14 czerwca 2009r. Gdańsk był gospodarzem prestiżowej konferencji AITO, współorganizowanej przez PROT, podczas której gościło na Pomorzu niemal 80 brytyjskich agentów turystycznych.
8) 20-21 maja Forum Miast Szlaku Bursztynowego, współorganizacja PROT
9) W dniach 22-25 października w Gdańsku odbył się XII Kongres Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych AJT z Francji. Wspólorganizacja UMWP i PROT
10) 20 listopada 2009 spotkanie z branżą turystyczną – współpraca z POIT-em w Szwecji i postrzeganie Polski przez Szwedów.
11) Wspierane zadania w 2009 r. – 150 000 zł

 • Fundacja Ekologiczno-sportowa im. Tomasza Hoppera Nowa Wieś Lęborska

 • LOT Gminy Sztutowo

 • Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

 • Stowarzyszenie Gmin ”Polskie Zamki Gotyckie” Olsztyn

 • PTTK O/ Słupsk

 • Lokalna Grupa Działania „Żuławy i Mierzeja”

 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego „Klub Nowodworski”

 • Stowarzyszenie Proekologiczna „Słupia”

 • Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia”Słupsk

 • Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”

 • Fundacja „Naszyjnik Północy”

 • LOT „Jantarowe Wybrzeże”

 • Stowarzyszenie Przewodników Malborskich

 • Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko- Borowiackich „Bór”

 • Kwidzyńskie Stowarzyszenie Kultury i tradycji Łowieckiej

 • Gdańska Fundacja Wody

 • PTTK O/Regionalny Gdańsk

 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
10 przedsięwzięć

1) regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki w Gdańsk 22.09.2010 ( DT, PROT)


2) Misja Gospodarcza do Sztokholm – Helsinki z oddziałem PIT w Gdańsku( DT, PIT oddział Pomorski)
3) Forum LOT 27-28.04.10 – Starogard Gdański, 28-29.10.10 Jurata (PROT)
4) Współpraca z obecnie funkcjonującymi 22 lokalnymi organizacjami (PROT, DT)
5) Współpraca w zakresie promocji turystycznej Polski – współudział w projekcie „Promujmy Polskę Razem” – PROT
6) PROT przeprowadził Certyfikację Punktów IT zgodnie z kryteriami certyfikacji ustalonymi przez POT przy współpracy z ROT-ami oraz Forum IT. Od września 2010r. certyfikowano 6 punktów IT w województwie pomorskim.
7) 30.06.10 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie w ramach projektu Cruise Poland. Inicjatywa powstała w POIT w Nowym Jorku. Przedstawiono szanse i problemy jakie pojawiają się w rozwoju tej gałęzi polskiej i pomorskiej turystyki.
8) Koordynowanie i realizacja projektu „ Czas na Bałtyk” – promocji polskiego wybrzeża. Wspólna kampania województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego ma na celu wypromować ideę spędzania wolnego czasu nad Morzem Bałtyckim przez cały rok.
9) Promocja w województwie pomorskim „ Bursztyn inspiruje Pomorskie” – we współpracy PROT-u z Gdańskiem, Gdynią, Słupskie, Sopotem , Pruszczem Gdańskim, SKM i firmami z woj.pom.
10) Wspierane zadania w 2010 r. – 40 000 zł


 • XII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu

 • Wytyczanie, zagospodarowanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych woj. pomorskiego

 • Północne Kaszuby –pieszo, rowerem i pod żaglami

 • Współorganizacja XII Zjazdu Kaszubów – Puck 2010

 • Ogólnopolska konferencja „Cysterskim traktem – XX lat Szlaku Cysterskiego”

 • Wzbogacenie Szlaku Domów Podcieniowych o Muzeum Wsi Żuławskiej w 290- letnim domu podcieniowym

 • Opracowanie dokumentacji i oznakowanie produktu turystycznego Centra Rekreacyjne „Biesiady Łebieńskiej” i błękitnej Pradoliny Lędziechowa, powiązane przyrodniczo z miejscami pamięci historycznej ”Gęsi i Krępy Kaszubskiej”, jako etap dużego projektu turystycznego pn. ”Błękitna Kraina Maratonu Ekologicznego

 • Dzień Rybaka”- promocja tradycji rybackich na Mierzei Wiślanej


1.2 Wzmocnienie pozycji regionalnej organizacji turystycznej jako wiodącej instytucji turystycznej w regionie

Wychodząc z założenia, że partnerstwo i współpraca są podstawą do racjonalnego wykorzystania zasobów materialnych i wiedzy, wzmacnianie wizerunku PROT odbywało się poprzez następujące działania :
2006/2007

2008


2009

2010

Działania promocyjne takie jak :


 • Nowa strona internetowa PROT oraz Biuletyn PROT w celu ułatwienia komunikacji i dostępności informacji w regionie

 • Konkurs wydawniczy – wsparcie lokalnych inicjatyw w 2007 r. zmieniony regulamin dostosowując go do potrzeb lokalnych,

 • Współorganizacja imprez promocyjnych – wsparcie lokalnych inicjatyw

 • Pozycja PROT jako głównego Partnera w zakresie promocji naszego regionu dla przewoźników lotniczych i promowych poprzez:

 • udział Trójmiasta w dodatkowych świadczeniach składkowych na promocję wraz z niskokosztowymi liniami lotniczymi
Działania promocyjne takie jak :


 • pilotażowy projekt www.shopandsee.eu

 • zagraniczne targi turystyczne

 • Konkurs wydawniczy – wsparcie lokalnych inicjatyw w 2008 r. nagrodzono 17 podmiotów. Łączne dofinansowanie PROT-u wyniosło 50 400 zł.

 • organizacja Pomorskiego Festiwalu Regionów, który odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2008r. w Galerii Bałtyckiej.

 • Organizacja nietypowej akcji marketingowej w dniu 25.09.08 w Warszawie ( kilkadziesiąt osób ze znakami turystycznymi zapraszającymi do Pomorskiego – „ Pomorskie – dobry kurs”)

 • Targi krajowe

 • Organizacja wizyt studyjnych ( 28 wizyt , łącznie wzięło w nich udział 139 osób)


Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
obejmowanie patronatem Portalu „Wrota Pomorza” działań PROT-u, współpraca przy tworzeniu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Działania promocyjne takie jak :


 • Portal www.poznaj3miasto.pl

 • zagraniczne targi turystyczne

 • Konkurs wydawniczy – wsparcie lokalnych inicjatyw w 2009 r. nagrodzono 17 podmiotów. Łączne dofinansowanie PROT-u wyniosło 50 400 zł.

 • III Międzynarodowy Zlot Żeglarski na Zalewie Wiślanym ( Krynica Morska 04.07.09)

 • Organizacja II Pomorskiego Festiwalu Regionów, który odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2009r. w Galerii Bałtyckiej.

 • Organizacja nietypowej akcji marketingowej w dniu 25.09.09 w Warszawie ( kilkadziesiąt osób ze znakami turystycznymi zapraszającymi do Pomorskiego – „ Pomorskie – dobry kurs”)

 • Targi krajowe

 • Organizacja wizyt studyjnych ( 29 wizyt , łącznie wzięło w nich udział 440 osób)
Działania promocyjne takie jak :


 • Kontynuacja funkcjonowania portalu Portal www.poznaj3miasto.pl, www.shopandsee.eu

 • Portal www.aufnachnordpolen.de

 • Portal www.amber-route.eu

 • Zagraniczne targi turystyczne

 • Konkurs wydawniczy – wsparcie lokalnych inicjatyw w 2010 r. nagrodzono 11 podmiotów. Łączne dofinansowanie PROT-u wyniosło 31.000 zł.

 • Targi krajowe

 • Organizacja wizyt studyjnych ( 34 wizyty , łącznie wzięło w nich udział 309 osób)

 • Kampania „Czas na Bałtyk”

 • Promocja na autostradach Europy – Bursztyn inspiruje Pomorskie

 • Promocja w województwie pomorskim „ Bursztyn inspiruje Pomorskie” – we współpracy PROT-u z Gdańskiem, Gdynią, Słupskie, Sopotem , Pruszczem Gdańskim, SKM i firmami z woj.pom.

 • Konkurs „Nie bądź Bałwanem” – podziel się pomysłem …na zimowy wypoczynek na Pomorzu
Stopień satysfakcji z członkostwa w PROT
Mierzalny poprzez liczny udział w spotkaniach organizowanych przez Departament Turystyki i PROT oraz udzielenie absolutorium Zarządowi PROT


2007

2008


2009

2010

Uchwała Walnego Zebrania PROT nr 6/I/2008 z dnia 15 maja 2008 r.Uchwała Walnego Zebrania PROT nr 5/I/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.


Uchwała Walnego Zebrania PROT nr 5/I/2010 z dnia 24 maja 2010 r.Uchwała Walnego Zebrania 10/II/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.a także poprzez wzrost liczby członków PROT-u
2007


2008

2009

2010

69

73

77

85

Coraz wyższa pozycja PROT w regionie potwierdzona relacjami prasowymi, komentarzami w Internecie, ilość chętnych do współpracy ( wzrost ilości członków PROT).Rok 2010 – PROT zajmuje I miejsce w ogólnopolskim rankingu ROT-ów.
1.3 Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji turystycznych jako instytucji reprezentujących środowisko turystyczne na szczeblu lokalnym ( przykładowe)
- Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub „NORDA”-LOT ( 12)

Starostwo Puck, Gmina Puck, Miasto Puck, Miasto Władysławowo, Miasto Jastarnia, Miasto Hel, Gmina Kosakowo, Miasto Wejherowo, Hotel SPA**** Dom Zdrojowy, Hotel *** Neptun, Ośrodek Szkoleniowy DELFIN z Pucka, Harcerski Ośrodek Morski z Pucka- LOT Kociewie ( 28)

Gmina Smętowo Graniczne, Powiat Tczewski, Miasto i Gmina Pelplin, Miasto i Gmina Gniew ,Miasto Starogard Gdański, Gmina Morzeszczyn, Gmina Skórcz, Miasto Skórcz ,Miasto Tczew, Powiat Starogardzki, Gmina i Miasto Czarna Woda, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL, Stowarzyszenie „Instytut Kociewski”, Fundacja Zamek w Gniewie, Federacja Stowarzyszeń Wojak (osoba prywatna) i Związków „Kociewska Więźba”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych TRAMPAgro Kociewie, Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Borowiackich BÓR, Kwatera Agroturystyczna Hanna Gliniecka, Kwatera Agroturystyczna Jerzy Maśliński, Klub Jeździecki Hubertus, Starogardzkie Klub Biznesu GRASO, Zajazd GNIEWKO, Biuro Turystyczne ELŻBIETA GALEDO, Pensjonat GOLF, Pracownia Usług Plastycznych, PHU MLECZARZ, Karczma „Pod Wygodą” HUBERTUSAdamowscy Sp. z o.o.- Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska ( 17 )

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Gminy Choczewo, Urząd Gminy Gniewino, Urząd Gminy Linia, Urząd Gminy Luzino, Urząd Gminy Łęczyce ,Urząd Gminy Szemud, Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Miasta Redy, Urząd Miasta Wejherowo, Urząd Miasta Rumi, Hotel „MURAT, Ośrodek Wczasowy Relaks w Zwartowie, Stowarzyszenie LKS „Orzeł” Choczewo, Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne, Dwór w Bychowie, Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów Hotel Wieniawa
Pobieranie 0.85 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna