Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowańPobieranie 24.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.31 Kb.
TEST 1
Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań.
rodzaje zainteresowań

Wiedząc, że każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań, rozwiąż zadania 1 – 3.


Zadanie 1. (0–1)

Ilu uczniów brało udział w ankiecie?


A. 250 B. 320 C. 350 D. 370
Zadanie 2. (0–1)

O ilu mniej uczniów interesuje się kolarstwem niż informatyką?


A. 70 B. 110 C. 120 D. 130
Zadanie 3. (0–1)

Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?


A. 5% B. 20% C. 50% D. 70%
Zadanie 4. (0–1)

Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?


A. 145 B. 160 C. 190 D. 205

Zadanie 5. (0–1)

Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?
A. 4 zł B. 10 zł C. 12 zł D. 13 zł
Zadanie 8. (0–1)


Zamieszczona obok figura ma:


  1. dokładnie 4 osie symetrii i ma środek symetrii,

  2. co najmniej 4 osie symetrii i nie ma środka symetrii,

  3. dokładnie 2 osie symetrii i nie ma środka symetrii,

  4. dokładnie 2 osie symetrii i ma środek symetrii.

Zadanie 15. (0–1)

Podczas pobytu w miejscowości górskiej Adam wypożyczył narty w wypożyczalni SUPER, a Bartek w wypożyczalni EKSTRA.


Koszt wypożyczenia nart w obu firmach będzie taki sam, jeżeli chłopcy będą używać nart przez:


A. 4 godziny B. 6 godzin C. 8 godzin D. 10 godzin
Zadanie 16. (0–1)

Rysunek przedstawia ślad na śniegu, który pozostawił jadący na nartach Adam.Długość trasy przebytej przez Adama równa jest:

A. 350 m B. 700 m

C. 1400 m D. 2100 m

Zadanie 21. (0–1)

Pasją Filipa są komputery. Filip wie, że elementarną jednostką informacji jest bit. Jeden bit informacji jest kodowany jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Dwóm bitom odpowiadają cztery możliwości: 00, 01, 10, 11. Ile możliwości odpowiada trzem bitom?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Zadanie 23. (0–1)

Dorota stworzyła bazę danych o krajach azjatyckich. Zamieściła w niej następujące informacje na temat Mongolii:
Mongolia

ludność

stolica

w tysiącach

nazwa

ludność w tys.

2538

Ułan Bator

627


Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, Warszawa 1998

W stolicy Mongolii mieszka:

A. prawie co drugi mieszkaniec Mongolii,

B. prawie co czwarty mieszkaniec Mongolii,

C. prawie co dziesiąty mieszkaniec Mongolii,

D. prawie co trzysta czterdziesty mieszkaniec Mongolii.


Zadanie 24. (0–1)

Do pracowni komputerowej zakupiono 8 nowych monitorów i 6 drukarek za łączną kwotę 9400 zł. Drukarka była o 300 zł tańsza niż monitor. Cenę monitora można obliczyć, rozwiązując równanie:


A. 8x + 6(x + 300) = 9400

B. 8x + 6(x – 300) = 9400

C. 8(x-300) + 6x = 9400

D. 8(x + 300) + 6(x-300) = 9400


Zadanie 26. (0–3)

Akwarium, w którym Marek hoduje rybki, ma wymiary 5 dm, 8 dm, 6 dm. Marek wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 8 dm3 na minutę.
Do jakiej wysokości woda w akwarium będzie sięgać po 10 minutach. Zapisz obliczenia.

Zadanie 29. (0–3)

Marcin przebywa autobusem drogi do jeziora, a pozostałą część piechotą. Oblicz odległość między domem Marcina a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż trasa, którą przebywa autobusem. Zapisz obliczenia.

Zadanie 32. (0–2)

Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1:10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długości odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4 cm i 2 cm, oraz AC  BD i S – środek BD. Zapisz obliczenia.

Zadanie 33. (0–3)

N
30 cm

długość tworzącej


a zabawę karnawałową Beata wykonała kartonowe czapeczki w kształcie brył narysowanych poniżej:


30 cm

wysokość ściany bocznej


długość średnicy 20 cm10 cm

długość krawędzi podstawyw kształcie sześciokąta foremnego


Ile papieru zużyła na każdą z czapeczek? Na którą czapeczkę zużyła więcej papieru? Zapisz obliczenia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna