Wrocławski Park Technologiczny S. A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław PolskaPobieranie 192.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar192.3 Kb.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław


Polska


tel. +48 71 798 58 00
fax. +48 71 780 40 34
e-mail: wpt@technologpark.pl


Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz i wniesienie), montaż i rozruch sprzętu technologicznego. Zamówienie obejmuje dostawę:

 1. Analizator DNA/RNA.

 2. Elektroporator.

 3. Chromatograf GC/MS.

 4. Nastołowa komora laminarna.

 5. Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną.

 6. pH-metr analityczny z zestawem elektrod.

 7. System chromatograficzny.

 8. Wytrząsarka mikrobiologiczna.

 9. Wytrząsarka rotacyjna.

 10. Komora laminarna z nawiewem poziomym.

 11. Lodówko - zamrażarka

 1. Urządzenia muszą posiadać:

 • certyfikat zgodności CE,

 • pełną dokumentację w języku polskim,

 • udokumentowany magazyn części oraz serwis na terenie Polski

 1. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

CPV: 38432210-7 Chromatografy gazowe

CPV: 38436000-0 Wstrząsarki i akcesoria

CPV: 38416000-4 pH-metry

CPV: 38432200-4 ChromatografyCPV: 39711110-3 Chłodziarko-zamrażarki


 1. Miejsce realizacji: Wrocławski Park Technologiczny S.A.; ul. Duńska 9, we Wrocławiu, budynek DELTA

 1. Termin realizacji zamówienia:

do 12 tygodni od dnia podpisania umowy


 1. GWARANCJA I SERWIS:
 • Minimalna gwarancja: 24 miesiące

od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

    1. W razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od momentu pisemnego jej zgłoszenia (z dopuszczeniem formy listu elektronicznego lub faksu) i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia (w trybie j.w.).

    2. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawionego urządzenia, upływ okresu gwarancji jakości określonej w pkt. 1, ulega zawieszeniu.

    3. Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu zamówienia, przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

    4. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu technologicznego i laboratoryjnego do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

    5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową.

    6. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji sprzętu technologicznego i laboratoryjnego należącego do przedmiotu zamówienia, zgłoszonego do naprawy, o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

    7. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, określonym w pkt. 1.

    8. Należy podać lokalizację serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail).

    9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie przedmiotu zamówienia, pozwalającego na samodzielne korzystanie z niego.

    10. Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne i schematy w języku polskim, konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

    11. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.
 1. OPIS SPRZĘTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

   1. Analizator dna/rna, wyposażony w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Analizator DNA/RNA

1

Wymagania:

- długość drogi optycznej w granicach: 0.05, 0.1,0.2 i 1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki,

- objętość mierzonej próbki: 0,5 µl niezależnie od stężenia próbki,

- długość fali w granicach: 190-840 nm, pełny zakres skanowania,

- źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa,

- typ detektora: matryca CCD co najmniej 2048 elementów,

- pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups”,

- rozdzielczość widmowa <1,8 nm,

- precyzja pomiaru absorbancji: 0,002,

- dokładność pomiaru absorbancji: 3%,

- zakres absorbancji w granicach: 0,02-300,

- zakres pomiaru stężenia dsDNA: 2-15 000 ng/µl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania,

- czas całego cyklu pomiarowego <5 sek łącznie z czyszczeniem,

- statyw pomiarowy instrumentu nie może być elementem wymiennym instrumentu,

- pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli,

- wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 15 cm,

- gwarancja producenta 12 miesięcy.

Oprogramowanie sterujące:

- możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodą X,Y,Z, metody kolorymetryczne oznaczania stężenia białek, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm,

- metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA, oligonukletorydów, mikromacierzy,

- możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez Internet,

- oprogramowanie musi pozwalać na eksport wyników do programu Excel,

- oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie własnych metod z lub bez użycia krzywych standardowych,

- oprogramowanie automatycznie wyświetla pełne spektrum UV-Vis od 190-840 nm.


2.

Dedykowany zestaw pipet

1

Dedykowany do urządzenia zestaw pięciu pipet nastawnych o objętościach: 0,1-2,5 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL,

- w zestawie z 6-miejscowym statywem obrotowym.Wymagania:

- 4-pozycyjne wskazanie objętości,

- osobny przycisk do zrzucania końcówek,

- ustawianie objętości mechaniczne,

- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,

- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki,

- możliwość autoklawowania pipety w całości w temp. 121oC przez 20 min,

- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych,

- dokładność pipetowania dla pipety 2-20 µl +/-: • max. błąd systematyczny dla objętości 2 μL 5%=0,1 μL, max. błąd przypadkowy 1,5%=0,03 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,2%=0,12 μL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,06 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 20 μL 1%=0,2 μL, max. błąd przypadkowy 0,3%=0,06 μL,

- dokładność pipetowania dla pipety 500-5000 μL +/-:

 • max błąd systematyczny dla objętości 0,5mL 2,4%=0,012mL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,003mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 2,5 mL

1,2%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,25%=006mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 5 mL

0,6%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL,

- każda pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy.

Dodatkowo w zestawie:

- do pipet 0,1-2,5µL, 2-20µl, 20-200 µl, 100-1000µl 500-5000µL, po jednym pudełku wielokrotnego użytku z odpowiednimi końcówkami, dopasowanymi do objętości pipety końcówek,

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem,

- końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem.

   1. Elektroporator, wyposażony w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Elektroporator

1

Elektroporator umożliwiający pracę z bakteriami, drożdżami, komórkami zwierzęcymi i roślinnymi z możliwością rozbudowy o moduł do fuzji komórkowych.

Wymagania:

- regulowane napięcie wyładowania: • dla komórek eukariotycznych (zwierzęcych i ludzkich):

- 20-100V, ze wzrostem co 1 V,

- 100-1000V, ze wzrostem co 10 V,

- 1000-1200V, ze wzrostem co 100 V,


 • dla bakterii i drożdży:

- 200-1000 V, ze wzrostem co 10 V,

- 1000-2500 V, ze wzrostem co 100 V,

- pulsacja wielokrotna 1-99, odstęp czasu 1 min,

- stała napięcia min. 15-500 µs (dla modułu do komórek eukariotycznych) oraz 5 ms dla modułu do bakterii i drożdży),

- kondensator o pojemności min. 10 µF,

- opór 600Ω równolegle, 56Ω serie,

- impulsy bezpieczne dla komórek, technologia Soft Pulse,

- elektroniczne ograniczenie napięcia zapobiegające tworzeniu się łuków elektrycznych w kuwecie,

- pobór mocy nie większy niż 60 W,

- rozładowywanie impulsu sterowane mikroprocesorem,

- wyświetlacz LCD,

- zintegrowany uchwyt na kuwetę, gwarantujący bezpieczeństwo pracy,

- możliwość stosowania kuwet do elektroporacji z 1,2,4 mm przerwą,

- wymiary nie większe niż 25 x 34 x 12 cm (szerokość x głębokość x wysokość),

- waga nie większa niż 5,5 kg,

- gwarancja 24 miesiące.Dodatkowo w zestawie startowym:

- min. 350 kuwet.2.

Dedykowany zestaw pipet

1

Dedykowany do urządzenia zestaw pięciu pipet nastawnych o objętościach: 0,1-2,5 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL,

- w zestawie z 6-miejscowym statywem obrotowym.Wymagania:

- 4-pozycyjne wskazanie objętości,

- osobny przycisk do zrzucania końcówek,

- ustawianie objętości mechaniczne,

- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron,

- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,

- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki,

- możliwość autoklawowania pipety w całości w temp. 121oC przez 20 min,

- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych,

- dokładność pipetowania dla pipety 2-20 µl +/-:


 • max. błąd systematyczny dla objętości 2 μL 5%=0,1 μL, max. błąd przypadkowy 1,5%=0,03 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,2%=0,12 μL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,06 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 20 μL 1%=0,2 μL, max. błąd przypadkowy 0,3%=0,06 μL,

- dokładność pipetowania dla pipety 500-5000 μL +/-:

 • max. błąd systematyczny dla objętości 0,5mL 2,4%=0,012mL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,003mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 2,5 mL

1,2%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,25%=006mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 5 mL

0,6%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL,

- każda pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy.

Dodatkowo w zestawie:

- do pipet 0,1-2,5 µL, 2-20µl, 20-200 µl, 100-1000µl 500-5000 µL po jednym pudełku wielokrotnego użytku z odpowiednimi końcówkami, dopasowanymi do objętości pipety końcówkami,

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem,- końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem.
   1. Chromatograf GC/MS, wyposażony w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Chromatograf gazowy sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem mas

1


Część chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • zakres temperatur pieca: +4oC ponad temperaturę otoczenia do 450oC,

 • szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50oC poniżej 4 min,

 • umożliwiać zastosowanie podczas analizy co najmniej 20 progów temperaturowych,

 • zakres ciśnień gazu nośnego 0-970 kPa,

 • programowanie przepływów i ciśnienia gazu nośnego – co najmniej 7 progów,

 • zakres przepływu gazu nośnego: 0-1200 ml/min,

 • dwa porty nastrzykowe: dozownik typu split/splitless i dodatkowy dozownik wielofunkcyjny,

 • systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami
  o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,1 kPa,

 • przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC,

 • kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego,

 • narost temperatury pieca chromatografu nie gorzej niż 120oC/min,

 • system wymywania wstecznego pozwalający na odwracanie kierunku przepływu
  i wymywanie zanieczyszczeń z układu nim osiągną detektor.

Dozownik wielofunkcyjny do chromatografii gazowej:

 • z pełną elektroniczną kontrolą przepływu/ciśnienia,

 • zakres temperaturowy dozownika do 600°C,

 • maksymalna szybkość grzania dozownika 60°C/sek. (około 3600°C/min.),

 • zakres ciśnieniowy: od 7 do 700 kPa,

 • zakres przepływów: od 5 do 500 ml/min.,

 • nie wykazuje żadnych dyskryminacji do C100,

 • programowanie do 9 narostów temperaturowych,

 • chemicznie inertny,

 • wykazuje minimalny rozkład i degradację nietrwałych związków

 • obsługuje bezpośrednie wprowadzanie próbek w linię analityczną, co-najmniej split/splitless (w trybie zimnym lub gorącym), pirolizę, termiczną desorpcję (pojedynczą i multi),

 • duże objętości nastrzyku LVI, derywatyzację, ekstrakcję i rozkład termiczny, wprowadzenie trudnej matrycy DMI,

 • wyposażony w czujnik rozpuszczalnika w linii podziału z automatycznym odpowietrzaniem rozpuszczalnika,

 • pełne sterowanie poprzez standardowe oprogramowanie.

Część detektora mas musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • detektor typu MS (pojedynczy kwadrupolowy analizator mas),

 • źródło jonów z jonizacją typu „electron impact” (EI) z dwoma filamentami i jonizacją chemiczną dodatnią i ujemną, ze zmianą trybu jonizacji bez konieczności wymiany elementów źródła, umożliwiające zmianę sposobu jonizacji bez konieczności wyłączenia systemu,

 • zakres energii źródła jonizacji: 10 – 200 eV, regulacja temperatury od 140oC do 300oC,

 • czułość przyrządu Scan i SIM: EI S/N ≥ 1500 (RMS) dla 1 pg OFN,

 • czułość przyrządu Scan w trybie NCI: S/N >500 dla 100 fg OFN,

 • czułość przyrządu Scan w trybie PCI S/N > 500 dla 100 pg benzofenonu,

 • zakres masowy detektora minimum m/z= 1,5 – 1090,

 • kwadrupol: metalowy z oktopolem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami bez konieczności grzania kwadropola,

 • pompa próżniowa, turbomolekularna, różnicowa o wydajności 179 l/s + 185 l/s dla He,

 • system dwóch linii chromatograficznych – dwie kolumny kapilarne podłączone do spektrometru mas jednocześnie,

 • szybkość skanowania: do 20000 amu/sec
  z częstotliwością do 50 Hz. w trybie Scan
  i 100 Hz w trybie SIM,

 • tryb SIM: pomiar 64 kanałów z możliwością oznaczania 128 grup w każdym kanale,

 • elektryczny zakres dynamiczny – co najmniej: 8x106,

 • oprogramowanie sterujące, zbierające dane
  i służące do ich opracowania z modułem uwzględniającym wpływ zmiany długości kolumny na czas retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu,

 • stabilność sygnału: 0,1 amu na 48 godz.,

 • tryb ekonomiczny zmniejszenie poboru mocy w trybie gotowości, mniej emisji CO2,

 • system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku, bez konieczności odpowietrzania próżni detektora MS,

 • bezpośrednie gniazdo nastrzyku do spektrometru z pominięciem linii gazowej,

 • wyposażone w dodatkową pompę rotacyjną do uzyskania wstępnej próżni,

 • możliwość grzania do 500°C.

Automatyczny podajnik na 150 próbek dual tower:

 • objętość nastrzyku: 0,1 do 200 µl zależnie od użytej strzykawki,

 • możliwość zastosowania strzykawek
  w zakresie od 5 µl do 250 µl,

 • możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki,

 • zmienna szybkość ruchu strzykawki,

 • zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki,

 • współczynnik przeniesienia: 10-4,

 • możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej,

 • możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika,

 • dozowanie do dwóch dozowników bez konieczności przekładania wieży autosamplera.

Zestaw wyposażony dodatkowo w:

 1. Zestaw komputerowy:

  • komputer klasy PC zgodny z wymaganiami oprogramowania sterującego, procesor Pentium i5, 4GB Ram, HDD 500GB, system operacyjny Windows 7 PI Professional, nagrywarka DVD,

  • monitor kolorowy 20'',

  • mysz optyczna,

  • klawiatura,

  • drukarka laserowa.

 2. Oprogramowanie sterujące (wraz z opcją upgrade do przyszłej wersji).

 3. Systemem podtrzymującym napięcie zasilające (zasilacz UPS) umożliwiający bezpieczne wyłączenie aparatu przy spadku napięcia sieci zasilającej:

  • moc pozorna: 6000 VA,

  • moc rzeczywista 4200 W

  • maksymalny czas przełączenia na baterię 0 ms

  • liczba i rodzaj gniazdka z utrzymaniem zasilania:

  • 8 x IEC320 C13 (10A)

  • 2 x IEC320 C19 (16A)

  • czas podtrzymania dla obciążenia 100% nie gorzej niż 3,3 min

  • czas podtrzymania przy obciążeniu 50% nie gorzej niż 11,9 min

  • układ automatycznej regulacji napięcia.

 4. Biblioteka widm masowych Wiley Mass Spectrum Library co najmniej wersja 9(1).

 5. Instalacja do gazów technicznych niezbędnych do zasilania zestawu (dwa gazy reakcyjne: metan, izobutan) oraz gaz nośny hel.

 6. Biurko do posadowienia zestawu dopasowane do aktualnych mebli laboratoryjnych.

 7. Materiały eksploatacyjne:

  • kolumna chromatograficzna Zebron ZB-1 kapilarna 30m x 0,25mm x 0,25 μm lub ekwiwalentna (1 szt.),

  • kolumna chromatograficzna Zebron ZB-5MSi kapilarna 30m x 0,25mm x 0,25 μm lub ekwiwalentna (1 szt.),

  • strzykawki: 5 µl (6szt.), 10 µl (6szt.),

  • wialki z nakrętkami o obj. 2ml: 1 opakowanie (1000 sztuk),

  • inserty do wialek,

  • linery min. (5 szt.),

  • septy min. (10 szt.),

  • ferule min. (10 szt.),

  • wialki na rozpuszczalnik i zlewki po płukaniu strzykawki min. 4 szt.   1. Nastołowa Komora Laminarna, wyposażona w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Nastołowa komora laminarna


1

Komora laminarna gwarantująca sterylne warunki pracy i ochronę przestrzeni roboczej zgodnie z wymaganiami klasy czystości ISO 3, do pracy z kwasami nukleinowymi (DNA/RNA) oraz z wszelkim materiałem o charakterze niepatogennym.

Wymagania:

- Komora powinna umożliwiać pracę w dwóch trybach: • nadciśnienia, gdzie komora zasilana jest powietrzem poprzez górny otwór, zaś przez otwór przedni powraca do otoczenia ta część powietrza, która została oczyszczona na filtrach HEPA,

 • podciśnienia, gdzie otwór górny wykorzystany jest do wyrzucania powietrza z komory, co jednocześnie wymusza pobieranie powietrza do komory prze otwór przedni,

Przepływ powietrza:

- pionowy przepływ powietrza,

- główny filtr HEPA H14 o wydajności wyższej od 99,999% dla cząstek 0,3 um (penetracja 0,001%), co zapewnia lepsze parametry pracy od wymaganych przez normy US Federal Standard 209 e; British standard 5295; VDI-2083 i AS 1386-1976,

- filtr z włókien syntetycznych pozwalający na zatrzymywanie kurzu z wydajnością 400g/m2 (80/90% ASHRAE / CEN-G3),

- wentylator z elektroniczną regulacją prędkości w celu zapewnienia jednakowego przepływu powietrza z prędkością 0,45 m/s bez względu na stopień zanieczyszczenia filtra.

Budowa:

- szyba frontowa i ściany boczne wykonane z bezpiecznego szkła,

- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo odpornej na korozję,

- powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI -304, perforowana, z możliwością autoklawowania,

- lampa UV zainstalowana na demontowalnym panelu frontowym.

Dane techniczne:

- wymiary zewn. (szer. x głęb. x wys.) nie więcej niż: 830 x 652 x 925 mm,

- wymiary wewn. (szer. x głęb. x wys.) nie więcej niż: 732 x 380 x 580 mm,

- natężenie światła nie mniej niż 600 lux,

- poziom hałasu nie wyższy niż 53 dB (A),

- moc pobierana nie wyższa niż 0,2 kW,

- zasilanie 230V / 50 Hz,

- waga nie większa niż 75 kg.


Dedykowany zestaw pipet

1

Dedykowane do urządzenia dwa komplety po pięć pipet nastawnych o objętościach:

- komplet 1: 0,1-2,5 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL,

- komplet 2: 0,1-2,5 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL,

- w zestawie z 6-miejscowym statywem obrotowym.Wymagania:

- 4-pozycyjne wskazanie objętości,

- osobny przycisk do zrzucania końcówek,

- ustawianie objętości mechaniczne,

- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron,

- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,

- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki,

- możliwość autoklawowania pipety w całości w temp. 121oC przez 20 min,

- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych,

- dokładność pipetowania dla pipety 2-20 µl +/-:


 • max. błąd systematyczny dla objętości 2 μL 5%=0,1 μL, max. błąd przypadkowy 1,5%=0,03 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,2%=0,12 μL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,06 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 20 μL 1%=0,2 μL, max. błąd przypadkowy 0,3%=0,06 μL,

- dokładność pipetowania dla pipety 500-5000 μL +/-:

 • max. błąd systematyczny dla objętości 0,5mL 2,4%=0,012mL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,003mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 2,5 mL

1,2%= 0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,25%=006mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 5 mL

0,6%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL,

- każda pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy.

Dodatkowo w zestawie:

- do pipet 0,1-2,5 µL, 2-20µl, 20-200 µl, 100-1000µl 500-5000 µL po jednym pudełku wielokrotnego użytku z odpowiednimi końcówkami, zawierającym dopasowane do objętości pipety końcówki,

- końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem,

- końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem.

   1. Mieszadło Magnetyczne z Płytą Grzejną, wyposażone w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4
Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną

1

Wymagania:

- mieszadło magnetyczne z grzaniem nie mniej niż 800 W,

- płyta grzejna wykonana z siluminu (stopu aluminium) pokryta Kera-Disk (warstwą ceramiczną):


- średnica płyty grzejnej: nie mniej niż 150 mm,

- obwód bezpieczeństwa i wyłącznik płyty grzejnej dzięki dwóm niezależnym czujnikom temperatury,

- systemy bezpieczeństwa zapobiegają przegrzaniu płyty poprzez natychmiastowe odłączenie zasilania,

- silne pole magnetyczne pozwala na mieszanie roztworów o wysokiej lepkości lub dużych obj. cieczy (nie mniej niż do 20 L wody),

- obwód bezpieczeństwa z zabezpieczeniem automatycznie wyłączającym grzanie, gdy temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 25°C,

- możliwość dołączenia opcjonalnego termometru kontaktowego, zapewniającego precyzyjną kontrolę temperatury, dodatkową ochronę przed przegrzaniem oraz zwiększenie powtarzalności wyników,

- niezależny przycisk włączający grzanie zapobiegający przypadkowemu włączeniu tej funkcji - przycisk jest podświetlony w czasie, gdy funkcja jest aktywna,

- duże, analogowe pokrętła pozwalają wygodnie regulować prędkość w zakresie 100 do 1400 obr./min z dokładnością ±2% i temperaturę w zakresie nie mniej niż od 20 do 300°C.


   1. pH-metr Analityczny z Zestawem Elektrod, wyposażone w (wymagania minimalne)::
l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1

Ph metr analityczny z zestawem elektrod

1

Wymagania:

- pH-metr/jonometr laboratoryjny z kolorowym wyświetlaczem

- zakres aplikacji nie mniej niż: rutynowe pomiary, analiza próbek, przechowywanie i archiwizacja danych zgodnie z procedurami GLP,

- bezpieczeństwo i wysoki stopień powtarzalności zapewnione dzięki ISM®,

- możliwość wykonania kwalifikacji IQ/OQ,

- zintegrowany interfejs USB i RS232 do wymiany danych,

- zestaw pH-metr/ jonometr powinien zawierać:


 • miernik,

 • uchwyt na elektrodę,

 • pokrywę ochronną,

 • protokół zgodności oraz certyfikat testowania,

 • przewodnik pomiarów pH,

- zakres pH: nie mniej niż od -2.000 do 20.000,

- dokładność pH: nie gorsza niż ±0,002,

- rozdzielczość pH z możliwością ustawienia przez użytkownika: 0,001/0,01/0,1,

- zakres mV: nie mniej niż od -2000,0 do 2000,0,

- dokładność mV: nie gorsza niż ±0,2,

- rozdzielczość mV, z możliwością ustawienia przez użytkownika: 0,1/1,

- zakres temperaturowy:


 • dla MTC: nie mniej niż od -30,0 do 130,0°C,

 • dla ATC: nie mniej niż od -5,0 do 130,0°C,

 • dokładność temp.: nie gorsza niż ±0,1°C,

- zakres stężenia: nie mniej niż od 1,00x10-9 do 9,99 x10+9,

- dokładność stężenia: nie gorsza niż ±0,5%,

- wyświetlacz: nie mniej niż od 4,3", TFT, kolorowy,

- zasilanie: 9-12 V/10 W,

- kabel połączeniowy z gniazdami S7 (do elektrody) oraz BNC (do miernika), szary, długości 1,2 metra – 1 szt.

Dodatkowo w zestawie:

- bufor techniczny pH 4.01; objętość 250mL – 1 opakowanie,

- bufor techniczny pH 7.00; objętość 250mL – 1 opakowanie,

- bufor techniczny pH 9.21; objętość 250mL – 1 opakowanie,

- bufor techniczny pH 10.00; objętość 250mL – 1 opakowanie,

- elektrolit odniesienia 3 mol/L KCl i nasycony AgCl; objętość 250mL – 1 opakowanie,

- elektrolit 3 mol/L KCl; objętość 250mL – 1 opakowanie.


2

Zestaw elektrod

1

Następujące elektrody z systemem zarządzania nimi, zintegrowanym czujnikiem temperatury NTC 30K, trzonkiem z PEEK, elektrolitem polimerowym z XEROLYT-u,

- elektroda InLab® Routine Pro-ISM – 1 szt.,

- InLab Solid Pro z czujnikiem temperatury – 1 szt.,

- elektroda pH InLab® Viscous Pro – 1 szt.,

- elektroda pH InLab® Science Pro – 1 szt..

   1. System Chromatograficzny, wyposażone w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

System chromatograficzny

1

System chromatograficzny dedykowany do analizy, rozdziału i oczyszczania białek oraz DNA.

Wymagania:

- system modułowy, zawierający poniższe moduły: • pompa - dwa moduły,

 • dynamiczny mieszalnik gradientu,

 • zawór do podawania próbek,

 • detektor UV/Vis o zmiennej długości fali,

 • detektor konduktometryczny,

 • moduł mieszalnika buforów,

 • zawór przełączania kolumn,

 • kolektor frakcji,

 • dedykowany dotykowy monitor kontrolno-sterujący,

 • oprogramowanie,

 • komputer PC,

- system powinien posiadać wspomaganie instalacji przez wskazywanie podświetlaniem na panelu przednim odpowiednich połączeń układu hydraulicznego,

- konstrukcja musi umożliwiać łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły takie jak moduł monitora pH, moduł pompy do podawanie próbek, moduły do przełączania eluentów przez użytkownika bez udziału serwisu producenta,

- poszczególne moduły muszą być automatycznie rozpoznawalne przez system: Plug-and-Play system,

- pompa dwutłokowa wykonana z materiałów biokomatybilnych,

- zakres natężenia przepływu od 0,001 do 10 ml/min z regulacją co 0,001 ml/min,

- ciśnienie do 3 650 psi (25,2 MPa),

- wyświetlacz aktualnych parametrów na panelu przednim modułów pompy, oraz detektora UV/Vis,

- wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu o objętości 263 µl lub 750 µl,

- dokładność tworzenia gradientu nie gorszy niż ±0,5%,

- system musi posiadać automatyczny zawór do nastrzyku próbek sterowany z oprogramowania,

- zawór do nastrzyku próbek musi posiadać możliwość podawania próbki strzykawką oraz podłączenia opcjonalnego autosamplera lub opcjonalnej pompy do automatycznego podawania próbek,

- pętla próbki o pojemnościach 1 ml,

- system musi posiadać moduł detektora UV/Vis i detektora konduktometrycznego,

- detektor UV/VIS o zmiennej długości fali w zakresie 190-800 nm z jednoczesnym pomiarem przy 4 długościach fali,

- detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodnictwa w zakresie 0,01 do 999 mS/cm,

- moduł niskociśnieniowego mieszania 4 składników fazy ruchomej zwiększającego maksymalną szybkość przepływu do 20 ml/min oraz umożliwiający tworzenie buforów o zadanym pH „in-line” w trakcie analizy,

- moduł zaworu przełączania kolumn umożliwiający podłączenie co najmniej do 5 kolumn i ich automatyczne przełączanie z poziomu oprogramowania kontrolnego,

- moduł zaworu przełączania kolumn powinien umożliwić odwrócenie kierunku przepływu eluentu jak również jego przepływ z pominięciem kolumn,

- moduł zaworu przełączania kolumn powinien zawierać dwa czujniki ciśnienia do kontroli ciśnienia przed i za kolumną,

- opcjonalna możliwość doposażenia systemu w moduł pompy do nakładania próbek o wydajności 100 ml,

- opcjonalna możliwość doposażenia systemu w dwa moduły z zaworem umożliwiający podłączenie co najmniej 8 różnych eluentów,

- system musi być wyposażony w kolektor frakcji,

- kolektor frakcji musi być wyposażony w dwa statywy każdy na 90 probówek o średnicy 13 mm,

- opcjonalnie muszą być dostępne statywy do zbierania frakcji w mikropłytki 96 dołkowe, eppendorfy o pojemności 0,5 oraz 1,5 ml, oraz statyw preparatywny umożliwiający podłączenie do 20 naczyń o dowolnej pojemności,

- kolektor musi umożliwiać zbieranie frakcji w czasie od 0,02 min – 99 999 min, zbieranie od 1-99 999 kropli lub zbieranie frakcji o objętości 0,02-99 999 ml,

- maksymalne natężenie przepływu dla kolektora 100 ml/min,

- kolektor musi pracować w trybach: czas, krople, okna czasowe (do 20), wykrywanie pików (treshold),

- system musi być kompatybilny z następującymi rozpuszczalnikami: 1M wodorotlenek sodu, kwas hydrochlorowy i kwasy organiczne, 1M kwas siarkowy, 7M mocznik, 100% etanol, izopropanol, acetonitryl, 0,1% kwas trifluorooctowy, 1% detergenty (SDS, Triton X-100),

- sterowanie systemem z poziomu dedykowanego dotykowego monitora kontrolno-sterującego, jak i z komputera PC,

- stacja robocza o parametrach nie gorszych niż: i3, 4GB, 500GB DVD-RW Win7pro64, monitor LCD 22”.Oprogramowanie:

- system musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, akwizycję danych oraz analizę wyników,

- oprogramowanie powinno umożliwiać zmianę konfiguracji systemu bez konieczności ingerencji w połączenia elektryczne, jak również proste zarządzanie konfiguracjami systemu,

- program musi umożliwiać tworzenie metod na podstawie powszechnie używanych szablonów dla chromatografii powinowactwa, jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, odziaływań mieszanych, filtracji żelowej, chromatoogniskowania,

- program musi zawierać bibliotekę parametrów kolumn różnych producentów,

- program musi umożliwiać nakładanie wielu chromatogramów umożliwiające porównanie eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach pH, poziomu przepływu, gradientu buforów itp.,

- program musi umożliwiać identyfikację frakcji w kolektorze frakcji,

- program musi umożliwiać integrację powierzchni pików,

- musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu.


2.

Dedykowany zestaw pipet

1

Dedykowane do urządzenia trzy zestawy po pięć pipet nastawnych o objętościach:

0,1-2,5 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL,

- dla każdego zestawu 6-miejscowy statyw obrotowy.

Wymagania:

- 4-pozycyjne wskazanie objętości,

- osobny przycisk do zrzucania końcówek,

- ustawianie objętości mechaniczne,

- ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron,

- stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki,

- barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki,

- możliwość autoklawowania pipety w całości w temp. 121oC przez 20 min,

- oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych,

- dokładność pipetowania dla pipety 2-20 µl +/-:


 • max. błąd systematyczny dla objętości 2 μL 5%=0,1 μL, max. błąd przypadkowy 1,5%=0,03 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,2%=0,12 μL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,06 μL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 20 μL 1%=0,2 μL, max. błąd przypadkowy 0,3%=0,06 μL,

- dokładność pipetowania dla pipety 500-5000 μL +/-:

 • max. błąd systematyczny dla objętości 0,5mL 2,4%=0,012mL, max. błąd przypadkowy 0,6%=0,003mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 2,5 mL

1,2%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,25%=006mL,

 • max. błąd systematyczny dla objętości 5 mL

0,6%=0,03mL, max. błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL,

- każda pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy.

Dodatkowo w zestawie:

- do pipet 0,1-2,5 µL, 2-20µl, 20-200 µl, 100-1000µl 500-5000 µL po jednym pudełku wielokrotnego użytku z odpowiednimi końcówkami, zawierającym dopasowane do objętości pipety końcówki,

- końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem,

- końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem.

   1. Wytrząsarka Mikrobiologiczna, wyposażona w (wymagania minimalne)::

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Wytrząsarka mikrobiologiczna

2

Wymagania:

- możliwość tworzenia modułów nastawnych,

- taca z uchwytami na kolby,

- taca z matą adhezyjną,

- prędkość wytrząsania: 20-400 rpm,

- średnica ruchu obrotowego platformy: ± 50 mm,

- zakres temperatury pracy: 20°C poniżej temperatury otoczenia do 65°C,

- dokładność kontroli temperatury: ± 0,2 °C,

- możliwość pracy ciągłej i cyklicznej (dla wszystkich parametrów),

- obsługa urządzenia ekranem dotykowy,

- osobno wyświetlane parametry temperatury i obrotów

- podwójne szklane drzwi,

- automatyczne włączanie się po nieprzewidywanym braku prądu,

- automatyczne zatrzymywanie się platformy i wentylatora po otwarciu drzwi, włączanie się po ponownym zamknięciu,

- optyczny i akustyczny alarm przekroczenia/obniżenia temperatury,

- złącze RS-232 do przesyłania danych i sterowania przez komputer,

- złącze do monitorowania centralnego (alarm),

- platforma o powierzchni min. 80 x 45 cm ,

- możliwość użycia, oprócz tradycyjnej platformy z uchwytami, również platformy pokrytej matą adhezyjną, która umożliwia pracę z kolbami Erlenmeyera o pojemności od 25 ml do 5000 ml, w całym zakresie prędkości wytrząsania tj. 20-400 rpm

- timer: do 10 dni lub możliwość pracy ciągłej lub cyklicznej,

- podwójny system zabezpieczający przed przegrzaniem,

- wnętrze inkubatora oraz platforma wykonane ze stali szlachetnej,

- panel obsługi oddzielony od przestrzeni inkubacyjnej pozwalający zredukowanie ryzyka awarii spowodowanej wilgotnością,

- wymiary pojedynczej jednostki: szer. x  gł. x wys.    max. 135 x 90 x 55 cm,

- waga pojedynczej jednostki: max. 160 kg,

- wymiary modułu łącznie:  szer. x  gł. x wys.    max 135 cm x 90 cm x 120 cm,


- waga modułu łącznie (bez platformy):  228 kg.
   1. Wytrząsarka rotacyjna, wyposażona w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Wytrząsarka rotacyjna

1

Wymagania:

- ruch falowym z częstotliwością wytrząsania nie mniej niż od 2 do 50 obr./min,

- elektroniczna regulacja częstotliwości wytrząsania,

- kąt maksymalny nachylenia platformy ustawiany na 10°,

- wbudowany zegar nie mniej niż od 1 do 120 min, z możliwością ustawienia trybu pracy ciągłej,

- możliwość połączenia wytrząsarki w przyszłości z inkubatorem modułowym,

- ładowność do nie mniej niż 5 kg, platforma przynajmniej 290 x 258 mm,

- zasilanie nie większe niż 120 W.


   1. Komora Laminarna z Nawiewem Poziomym, wyposażona w (wymagania minimalne)::

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Komora laminarna z nawiewem poziomym


1

Wymagania:

 • komora zgodna z normami: ISO Klasa 5; GMP Klasa A; EN61010-01,

 • wymiary przestrzeni roboczej min.: 180 x 50 x 70 cm (szer. x głęb. x wys.),

 • wymiary całkowite nie większe niż: 190 x 90 x 140 cm (szer. x głęb. x wys.),

 • filtr główny HEPA klasy H14 o skuteczności 99,995%,

 • filtr wstępny przeciwkurzowy,

 • oświetlenie wnętrza komory: min. 900 lux.,

 • sterowanie mikroprocesorowe z automatyczną kompensacją stopnia zapchania filtra,

 • panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe, odporne na zalanie,

 • zegar czasu rzeczywistego,

 • niezależne przyciski opisane piktogramami dla załączenia/wyłączenia oświetlenia komory, włączenia/wyłączenia wentylatora, przełączenia w tryb pracy stand-by, przycisk zatwierdzający wybór (enter),

 • niezależne diody informujące o: stanie alarmowym komory, załączonej lampie UV, normalnych warunkach pracy (parametry pracy zgodne z normami),

 • tryb pracy Stand-by – utrzymanie komory w gotowości do pracy przy 50% wydajności wentylatorów, umożliwiające natychmiastowe podjęcie pracy po przełączeniu w tryb normalnej pracy,

 • komora wyposażona w lampę UV sterowaną z poziomu panelu sterowania komory,

 • komora wyposażona w przyłącze elektryczne z możliwością odcięcia zasilania z poziomu panelu sterowania komory,

 • automatyczne odłączenie zasilania gniazda elektrycznego w przypadku wyłączenia komory oraz przejścia w tryb stand-by,

 • możliwość zaprogramowania tygodniowego cyklu załączania lampy UV, gniazd elektrycznych i wentylatorów z różnymi okresami załączania dla każdego dnia,

 • możliwość odczytu aktualnej prędkości przepływu powietrza,

 • licznik godzin pracy,

 • stany alarmowe sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo przynajmniej dla: niewłaściwych przepływów powietrza i awarii wentylatora,

 • szybkość przepływu laminarnego: 0,45m/s (+/- 0,2m/s),

 • ściany boczne przeszklone,

 • osłona przestrzeni roboczej łatwa do demontażu i montażu przez użytkownika,

 • blat roboczy wykonany z płyty laminowanej,

 • podstawa do komory z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 80-90 cm,

 • poziom hałasu ≤ 54dBa,

 • zasilanie: 230V, 50Hz

 • waga: max. 330kg.
   1. Lodówko-zamrażarka, wyposażone w (wymagania minimalne):

l.p.

Nazwa produktu

Ilość

Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (minimalne)

1

2

3

4

1.

Lodówko-zamrażarka


3

  Wymagania:

 • klasa energetyczna A+;

 • ilość sprężarek: 1;

 • klasa zamrażania: ****;

 • sterowanie mechaniczne;

 • pojemność użytkowa: całkowita min. 330 l w tym: chłodziarki min. 240 l, zamrażarki min. 90 l;

 • ilość półek szklanych w chłodziarce: min. 4;

 • ilość szuflad w zamrażarce: min. 3;

 • zdolność zamrażania: min 2 kg/24 h;

 • czas przechowywania w przypadku braku zasilania: min. 19 h;

 • dobowe zużycie energii: max. 0,9 kWh/24 h;

 • automatyczne rozmrażanie.

Pobieranie 192.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna