Wspólna trasa Młodzieżowego Rajdu Szlakiem Hymnu oraz Rajdu MotocyklowegoPobieranie 29.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.69 Kb.
Wspólna trasa Młodzieżowego Rajdu Szlakiem Hymnu
oraz Rajdu Motocyklowego.


14 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

WARSZAWA – RADZYMIN – TYKOCIN – MOŃKI – GRODNO
WARSZAWAspotkanie uczestników godz. 6.30 – parking Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie, ul. Blokowa 1

Warszawa – Radzymin  (nawiedzenie cmentarza wojennego z 1920r. Msza św. o godz. 8.00 z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abpa Celestino Migliore. W roku 1920, ks. abp Achille Ratti przebywał w Warszawie jako nuncjusz apostolski. W sierpniu 1920 roku jako jedyny dyplomata odmówił wyjazdu z zagrożonej przez bolszewików Warszawy. Jego postawa była istotnym elementem podtrzymywania woli walki ludności zagrożonej stolicy.)

bł. Papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku modlił się na radzymińskim Cmentarzu Żołnierzy Polskich, na którym w zbiorowych mogiłach spoczęło ponad tysiąc żołnierzy polskich. Dwa miesiące po tej wizycie, 15 sierpnia 1999 roku, przemawiając w Castel Gandolfo do Polaków, Jan Paweł II powiedział: „Wśród wszystkich miejsc, które dane mi było nawiedzić w Polsce w czerwcu, w szczególny sposób zapadł mi w serce Radzymin. To miejsce, gdzie rozegrała się bitwa decydująca w wojnie z bolszewikami; jednej — jak powiedziałem — z najważniejszych wojen w dziejach Europy. Ciągle wracam na to miejsce. W tym roku się urodziłem. Zawsze myślę, co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego Cudu nad Wisłą. Jest głęboko to wydarzenie, ten dzień wpisany w moją historię osobistą, w historię nas wszystkich…”


RADZYMIN: godz. 8.00 Msza św. celebrowana przez nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abpa Celestino Migliore.

godz. 9.00 - uroczysty start rajdu; (90km do Zuzeli droga 694)

BROK - godz. 10.30 spotkanie z mieszkańcami i grochówka wojskowa; wyjazd godz.11.30

ZUZELA - godz. 12.00 i godz. 13.00 wyjazd do Tykocina

TYKOCIN - godz. 14.15 (złożenie kwiatów pod pomnikiem hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. Tykocin otrzymał St. Czarniecki od Sejmu Rzeczpospolitej jako dobra dziedziczne, po powrocie z Danii, za cały okres potopu szwedzkiego) wizyta na Zamku w Tykocinie;

godz. 15.30 - wyjazd motocyklistów (30km)

MOŃKI - godz. 16.00 (posiłek – ufundowany przez Włodzimierza i Sławomira Szypciów) - wyjazd 17.30 trasa przez Jaświły, Bobrówka – spotkanie z abpem Sławojem Leszkiem Głódziem; Brzozowa, Skindzierz- Janów- Sokółka- Kuźnica Białostocka; przejście graniczne PL/BY;

Kuźnica Białostocka – Bruzgi;UWAGA – następuje przesuniecie czasu o jedną godzinę.

godz. 20.30 - 21.00 czasu miejscowego - przyjazd do Grodna; chwila zadumy na Placu Batorego (ob. Sowieckim) - posiłek, spojrzenie na kościół farny; przejazd do hotelu; nocleg.
15 MAJA (WTOREK)

GRODNO – SKIDEL – LIDA – NOWOGRÓDEK - BARANOWICZE

Po śniadaniu wyjazd na trasę:


SZCZUCZYN: pałac Druckich-Lubeckich, zbudowany przez Franciszka Druckiego - Lubeckiego

LIDA: pozostałości zamku Giedymina, kościoły;

NOWOGRÓDEK: Dom - Muzeum Adama Mickiewicza, kościół farny - miejsce ślubu Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską w 1422r, oraz chrztu Adama Mickiewicza w 1799r., ruiny zamku książąt litewskich; pomnik i kopiec Adama Mickiewicza;

Jezioro Świteź – ZAOSIE: rekonstrukcja zespołu dworskiego, miejsca narodzin A. Mickiewicza BARANOWICZE. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, obiadokolacja.

Spotkanie w Polskiej Szkole Społecznej im. Tadeusza Reytana. Powrót do Domu Pielgrzyma.

Wieczorna msza św. z udziałem miejscowych Polaków. Nocleg. Trasa ok. 340 km.
16 MAJA (ŚRODA)

BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – KUROPATY – BORYSÓW - ORSZA

Po śniadaniu wyjazd na trasę:NIEŚWIEŻ: jedna z najokazalszych siedzib magnackich, kościół Bożego Ciała - mauzoleum rodu Radziwiłłów - wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 r. pod nazwą: „Rezydencja Radziwiłłów”

MIR: zamek wpisany na listę UNESCO, pierwowzór dla Mickiewiczowskiego zamku Horeszków;

MIŃSK - uroczysko Kuropaty na obrzeżach Mińska; miejsce stracenia wielu Polaków i Białorusinów

w latach 1937 - 1941; polowa msza św.BORYSÓW – miejsce przeprawy przez Berezynę (podczas odwrotu) Wielkiej Armii; pomniki na Brylowskim Polu; omówienie działań gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w obronie mostu na Berezynie podczas odwrotu Wielkiej Armii Napoleona.

ORSZA – zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Wieczorny spacer z krótkim zwiedzaniem: b. kolegium jezuickiego - obecnie ośrodek kultury, kościół św. Józefa – wewnątrz zdewastowany i powolutku remontowany, z kopią obrazu "Bitwa pod Orsza"; pozostałości grodziska z pomnikiem z widoczną datą "1067" - pierwszej wzmianki o tej osadzie; Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 390 km
17 MAJA (CZWARTEK)

ORSZA – granica - SMOLEŃSK – KATYŃ

Po śniadaniu wyjazd na trasę:LENINO - pole bitwy w dniach 12-13.10.1943r; nabożeństwo; zwiedzanie: cmentarz wojenny; symboliczna mogiła ze szczątkami żołnierzy odnalezionymi na polach; pobranie ziemi z pola bitwy.

Przejazd na teren Rosji:UWAGA – następuje przesuniecie czasu o jedną godzinę

SMOLEŃSK, miejsce katastrofy pod lotniskiem - nabożeństwo. Zwiedzanie twierdzy, objazd miasta. Omówienie wyprawy z czasów Zygmunta III Wazy - oraz czasów napoleońskich, czyli działania korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. Wizyta w Soborze Uspieńskim oraz Muzeum Historii Miasta.

KATYŃ Msza św. w Katyniu oraz złożenie kwiatów. Odwiedzenie stacji kolejowej w GNIEZDOWIE. Przejazd na nocleg do ośrodka; obiadokolacja. Nocleg. Łączny przejazd ok. 280 km.
18 MAJA (PIĄTEK)

SMOLEŃSK – MOSKWA

Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:KŁUSZYN – omówienie bitwy 1610 r. - przejazd na pole bitwy;

BORODINO (Bitwa pod Możajskiem - 26.08.1812r. wojsk francuskich pod wodzą Napoleona oraz wojsk rosyjskich pod wodza Kutuzowa) – Muzeum bitwy, pomniki,

MOSKWA. Obiadokolacja. Msza św. w katedrze. Nocleg w hotelu. Przejazd ok. 400 km.
19 MAJA (SOBOTA)

MOSKWA - TWER

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie MOSKWY;

Plac Czerwony, oglądanie z zewnątrz soboru Kazańskiego, cerkwi Wasyla Błażennego, Muzeum Historycznego, „Wierchnije Targowyje Riady”, cerkiew Chrystusa Zbawiciela, plac widokowy na Worobiowych Wzgórzach, z którego można podziwiać budynki Uniwersytetu MGU i całą panoramę miasta. Wycieczka kończy się krótkim spacerem moskiewskimi bulwarami i zwiedzaniem placu Teatralnego; w drodze Cmentarz Daniłowski i pomnik „procesu 16”- polowa msza św.

Spotkanie z przedstawicielami Kongresu Polaków w Rosji oraz studentami polonistyki Uniwersytetu Moskiewskiego. Organizator Halina Subotowicz - Romanowa konpolros@mail.ru (program w Moskwie jeszcze do dalszego uzgodnienia). Obiadokolacja.

Przejazd do TWERU na nocleg. Przejazd ok. 180km + Moskwa ok.50 km
20 MAJA (NIEDZIELA)

TWERMIEDNOJE – OSTASZKÓW – WIELKIE ŁUKI

Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie:TWER - bardzo krótka wizyta (rano) przy budynku Akademii Medycznej (dawne NKWD) miejsce rozstrzeliwania Policjantów.

MIEDNOJE: cmentarz polski, msza św.; muzeum;
OSTASZKÓW, prawosławny monastyr na półwyspie jeziora Seligier, miejsce internowania m.in. polskich policjantów. Nabożeństwo ekumeniczne przy kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W odległości 11 km od Ostaszkowa na wysepce Stołobnyj i częściowo na półwyspie Swietlica, na jeziorze Seliger, znajdują się zabudowania prawosławnego monasteru - Pustelni Niłowo - Stołobieńskiej z XVII-XIX w.; kopia ikony M.B. Częstochowskiej (kaplica w budowie).

WIELKIE ŁUKI. Zakwaterowanie; obiadokolacja. Nocleg. Przejazd ok. 420 km.
21 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

WIELKIE ŁUKI REZEKNE – DYNEBURG

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Wilna przez granicę rosyjsko-łotewską.UWAGA – następuje cofnięcie czasu o jedną godzinę.

REZEKNE (przerwa na obiad we własnym zakresie) – (ew. w przypadku wolnego czasu – Aglona, kościół i klasztor w miejscu objawień Maryjnych).

DYNEBURG. Zakwaterowanie w hotelu. Msza św. w kościele katolickim.

Obiadokolacja - piknik na posesji przy Domu Polskim, z udziałem kilkunastu osób z Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu. Nocleg. Przejazd ok. 400 km.dom
22 MAJA (WTOREK)

DYNEBURG – ZUŁÓW - WILNO

Po śniadaniu wyjazd na trasę:DYNEBURG - wizyta w szkole polskiej, apel, na prośbę - prezentacja motocykli z możliwością dotknięcia czy nawet przewiezienia dzieciaków na dziedzińcu szkolnym (choćby parę metrów); zwiedzanie miasta z pokazaniem: Krzyża Legionów, tablicy upamiętniającej przekazanie władzy Łotyszom przez Józefa Piłsudskiego w 1918r.

ZUŁÓW: miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego, dąb posadzony w 1937r., pomniki;

POWIEWIÓRKA – kościół – miejsce chrztu Józefa Piłsudskiego; msza św. z udziałem miejscowej społeczności;

WILNO: Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościół św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, brama bazyliańska, Plac Ratuszowy i z zewnątrz Uniwersytet Wileński oraz pałac prezydencki, następnie Plac Katedralny i Katedra, Góra Zamkowa. Obiadokolacja na mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Przejazd ok. 190 km.
23 MAJA (ŚRODA) WILNO

Śniadanie. WILNO c.d. zwiedzania: kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu z 2000 rzeźb, najwspanialszy przykład rozwiniętego baroku w tej części Europy – msza św.; kościół św. Anny i zespół klasztorny bernardynów, dom-muzeum A. Mickiewicza. Czas wolny.Godz.16.00 - cmentarz na Rossie – spotkanie z harcerzami - wspólny apel przy udziale młodzieży ze szkół polskich i społeczności polskiej.

Obiadokolacja. Nocleg.


24 MAJA (CZWARTEK)

WILNO – GIBY – AUGUSTÓW – WASZETA (400KM)

Po śniadaniu wyjazd z Wilna; przejście graniczne Lazdijaj - Ogrodniki;UWAGA – następuje cofnięcie czasu o jedną godzinę.

GIBY – godz. 10.00 - historia "Obławy Augustowskiej"; miejsce pamięci ofiar "obławy"

STUDZIENICZNA – godz. 11.30; sanktuarium; odrobina czasu wolnego w Augustowie;

AUGUSTÓWGodz. 15.00 Msza św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura z Ełku.

OLSZTYN – przejazd przez miasto.

WASZETA - przyjazd do ośrodka wypoczynkowego (nad Jeziorem Pluszne - ok. 25 km od Olsztyna); domki

z łazienkami. Obiadokolacja. Wspólne ognisko ze śpiewaniem piosenek patriotycznych.


25 MAJA (PIĄTEK)

WASZETA – GDAŃSK – WDZYDZE (270KM)

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie i uroczystości:GDAŃSK – zwiedzanie m.in. godz. 10.30 Westerplatte, godz. 11.15 Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku,

12.00 Katedra w Oliwie – koncert organowy; czas wolny; posiłek.godz. 17.00 - kościół pw.św. Ignacego (kolegium oo.Jezuitów, do którego uczęszczał Józef Wybicki). Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka. Głódzia.

Odsłonięcie i poświęcenie popiersia Józefa Wybickiego – twórcy „Pieśni Legionów Polskich:”.

Nocleg - Ośrodek PTTK we Wdzydzach Kiszewskich – domki z łazienkami. Kolacja + ognisko.
26 MAJA (SOBOTA)

WDZYDZE – LUBAŃ – BĘDOMIN – SZYMBARK - WARSZAWA

Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Lubania. Msza św. w Lubaniu godz. 7.30BĘDOMIN - Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; „Majówka z Generałem Józefem Wybickim – czyli wyprawa po generalskie epolety”;

Początek godz. 9.00 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie;SZYMBARK - 10.30 Konferencja w Centrum Sybiraków. Posiłek.

godz. 12.00 - Oficjalne zakończenie rajdu.


Wyjazd do Warszawy; przewidywany przyjazd ok. godz. 20.00
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna