Wspólnota anonimowych alkoholikóW


DO ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOWPobieranie 0.57 Mb.
Strona18/19
Data28.04.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

DO ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW


Bóg, miast zawiesić prawa natury przez bezpośrednią interwencję, wybrał w swej mądrości grupę ludzi, aby wprowadzili w życie Jego boską dobroć. A wybrał ich spośród najbardziej poniżonych, chorych i nieszczęśliwych: zwrócił się bowiem do słabych tego świata, do alkoholików, którzy mają upowszechnić Jego wielką sprawę! I tak oto zdaje się mówić do nas:

Waszym wątłym i słabym rękom powierzam siłę, jakiej się nie spodziewacie, siłę, której skuteczności nie przewidują najwięksi uczeni. Naukowcom ani politykom, wdowom ani matkom, ani nawet moim kapłanom nie dałem tego daru leczenia alkoholików, który powierzam wam.

Ten dar nie może być użyty dowolnie czy nieroztropnie; nakłada on bowiem na was poważną odpowiedzialność.

: Dzień nigdy nie może być dla was zbyt długi, nie wolno wam zasłaniać się brakiem czasu ani ważnymi wydarzeniami, czy też wymawiać się nadmiernym dla was wysiłkiem lub ciężarem nałożonego na was zadania. Dar mój musicie wykorzystać dla dobra ludzi w sposób umiejętny i cierpliwy, niezależnie od ich rasy, wyznania czy pochodzenia społecznego.

Nieraz wasz los wyda się wielu ludziom śmieszny, a wasze motywy będą źle oceniane; zaś wysiłki w pracy nad innymi alkoholikami nie zawsze zostaną uwieńczone sukcesem. musicie być przygotowani na przeciwności, lecz pokonując je wspinacie się stopniowo, jakby po drabinie, ku duchowej doskonałości. Pamiętajcie, że w wypełnieniu tego dążenia nie będę od was wymagał niczego, co byłoby ponad wasze możliwości.

(str.95)

Nie zostaliście wybrani z powodu wyjątkowych uzdolnień. Starajcie się więc przypisywać osiągnięte sukcesy nie własnej osobistej wartości, lecz jedynie łasce wam udzielonej. Jeżeli chciałbym polecić wykonanie tej misji ludziom wykształconym, to łaską obdarzyłbym lekarzy i naukowców. Jeżeli zaś wolałbym mieć ludzi z darem krasomówczym czy pedagogicznym, znalazłbym lepiej przygotowanych od was. Zostaliście wybrani, ponieważ znajdujecie się niejako poza społecznością, a wasze długotrwałe pijaństwo uczyniło was, lub powinno było uczynić, pokornymi i czujnymi na rozpaczliwe wołanie waszych braci alkoholików. Miejcie zawsze w

pamięci wyznanie, jakie złożyliście w dniu waszego przyjęcia do AA: że jesteście bezsilni i że w pełni dobrowolnie oddajecie wasze życie i waszą wolę pod moje władanie, abyście mogli odczuć ulgę.

Skoro nie pijecie przez rok, dwa lub dziesięć lat, nie sądźcie, że jest to tylko wynik waszego osobistego wysiłku. Moc, która utrzymywała was w tej równowadze ducha i ciała, będzie trwała w was tak długo, jak długo będziecie żyli według planu życia, jaki Ja wam naznaczyłem. Wystrzegajcie się pychy, rodzącej się z poczucia wzrostu liczebnego, z co- raz większych wpływów lub z porównań między wami i waszą organizacją, a innymi, których sukcesy uzależnione są od liczby członków, ich pozycji i zasobów pieniężnych. To nie materialne składniki kształtują waszą wiarę i siłę! Gdy więc powodzenie materialnej organizacji polega na łączeniu wspólnych aktywów, waszym sukcesem jest jedność oparta na wzajemnej odpowiedzialności. Wezwanie, by wstępować do organizacji dających materialne korzyści polega na chełpliwym powoływaniu się na dokonane czyny i osiągnięcia. Wasze wezwanie polega na pokornym przyznaniu się do słabości.

(Str.96)


Dewiza dobrze prosperującego przedsiębiorstwa głosi: "Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej obsługuje". Wasze za- wołanie niech brzmi: "Ten służy najlepiej, kto nie szuka korzyści". Bogactwo materialnych organizacji mierzy się wedle tego, co pozostaje w kasie; wasze - tym, co każdy z was dał z siebie.

Wśród praw wam przekazanych znajdują się nakazy, które r,.1ogą się wydać trudne do wykonania. Lecz jeśli wydają się one wam trudne, to tylko dlatego, że nie zrozumieliście lub zapomnieliście o właściwościach waszej słabości. Uleczenie choroby fizycznej wymaga niekiedy drastycznych środków, a w licznych przypadkach niebezpiecznej operacji. Wasza sytuacja w chwili wstąpienia do grupy ludzi leczących się, była poważniejsza niż sytuacja człowieka udającego się do szpitala z zakażoną nogą. Stawką ryzyka tego ostatniego jest jego życie, podczas gdy wy ryzykujecie nie tylko życiem, lecz również czymś o wiele cenniejszym: zdrowiem, pogodą ducha, szacunkiem dla samych siebie - waszą ludzką godnością t-.Jie spodziewajcie się, że łatwo rozwiążecie wasz problem, który nauka uznała przecież za nierozwiązalny; to nie zepsuty ząb, który trzeba usunąć, lecz długotrwały proces rehabilitacji wymagający czynów odważnych i trudnych, samodyscypliny i cierpliwej wytrwałości, a zawsze bez- względnego posłuszeństwa nakazowi sumienia. Wkracza tu więc Boska Terapia, z którą człowiek ma współpracować. A ta współpraca wymaga wielkiej moralnej odwagi w

wykonaniu trudnych zadań.

adaptował z języka angielskiego, według "Grapevine", Zbigniew T. Wierzbicki

(str.97)


PIĘTNAŚCIE MYSLI POD ROZWAGĘ ,

ALKOHOLIKOWI, KTORY STOI WOBEC

POTRZEBY WYPICIA ALKOHOLU
Jaj nieszczęśliwszą istotą na świecie jest chroniczny alkoholik, który ogromnie tęskni do radowania się życiem tak, jak radował się nim kiedyś, ale nie może już sobie wyobrazić życia bez alkoholu. Trzeźwość jest absolutnie najważniejszą sprawą Twego życia. Możesz sobie wyobrazić, że ważniejsza jest: Twoja praca, Twoje życie rodzinne lub wiele innych rzeczy. Ale pomyśl: dopóki nie staniesz się i nie pozostaniesz trzeźwy, prawdopodobnie stracisz pracę, rodzinę lub nawet życie. Z chwilą, gdy staniesz się szczerze przeświadczony o tym. że wszystko w Twoim życiu zależy od Twojej trzeźwości, bardzo powiększasz swoje szanse, aby stać się i pozostać trzeźwym. Jeśli inne sprawy stawiasz na pierwszym miejscu, szanse swoje zmniejszasz.

1

Podtrzymuj w sobie przekonanie i staraj się pogodzić z faktem, że masz tylko jeden wybór: albo tragiczne w skutkach picie, albo życie i działanie bez jednego, nawet najmniejszego kieliszka alkoholu.2

Zachowaj i podtrzymaj w sobie uczucie wielkiej radości że miałeś szczęście zrozumieć, iż jest z Tobą źle zanim stało się za późno.

(str.98)

3

Bądź przygotowany, że przez pewien okres czasu (może to być długi okres) będziesz doświadczał:

a) świadomego, drażniącego głodu alkoholu,

b) nagłego, nie przepartego pociągu do wypicia alkoholu zaraz, natychmiast,

c) potrzeby nie alkoholu jako takiego, lecz jako środka ukojenia, jakiego doznawałeś kiedyś po wypiciu jednego lub dwóch kieliszków.

4

Pamiętaj, że czas, w którym nie pragniesz alkoholu, jest czasem odbudowania sił do tego, żeby nie pić wtedy, kiedy pragniesz.5

Układaj i realizuj swój codzienny plan zajęć bez alkoholu, niezależnie od tego, co Cię w tym dniu spotyka i jak gwałtownie chwyci Cię, znana z przeszłości, potrzeba wypicia.6

Nawet na jedną sekundę nie pozwól sobie na myśl: "Czy to nie szkoda, czy to nie zwykła niesprawiedliwość, że nie mogę wypić sobie, jak tzw. normalni ludzie?!"

(str.99)

7

Nie pozwalaj sobie ani na myślenie, ani na mówienie o jakiejkolwiek prawdziwej, czy wyimaginowanej przyjemności, którą kiedykolwiek dał Ci alkohol.8

Nie dopuszczaj do siebie myśli, że jeden czy dwa kieliszki poprawią jakąś złą sytuację, albo uczynią ją łatwiejszą do zniesienia.

Zastąp tę myśl inną:

"Jeden kieliszek uczyni sytuację gorszą, bo jeden kieliszek oznacza cały ciąg picia" jeśli nie od razu, to niedługo).9

Staraj się nie uważać za przykrość faktu, że nie możesz pić alkoholu.

Pomyśl o niewidomym, albo o ciężko upośledzonym - jak byliby szczęśliwi, gdyby ich problem mógł być rozwiązany samym tylko nie wypiciem jednego małego kieliszka alkoholu. Pomyśl z zadowoleniem o tym, jak mały i prosty jest zatem TWÓJ problem.

10

Ciesz się i zachwalaj innym wolność płynącą z trzeźwienia: a) jak dobrze jest być wolnym od wstydu, wyrzutów sumienia i samo potępiania,

(Str.100)

b) jak dobrze jest być wolnym od lęku przed skutkami opilstwa dopiero co zakończonego, albo przed pijaństwem, które nadejdzie i którego dawniej nigdy nie byłeś w stanie przewidzieć,

c) jak dobrze być wolnym od tego wszystkiego, co ludzie myśleli albo szeptali o Tobie i od ich mieszanych uczuć litości i potępienia,

d) jak dobrze być wolnym od lęku przed samym sobą!11

Utrwalaj sobie w pamięci dodatnie skutki abstynencji, takie jak:

a) zwykła zdolność do normalnego jedzenia i snu, do odczuwania przyjemności z tego, że się żyje, przyjemności, że wczoraj było się trzeźwym; zdolność zrozumienia ja- kim przywilejem jest to, że się jest trzeźwym dzisiaj,

b) zdolność sprostania wszystkiemu, co życie może przynieść sprostania z wewnętrznym spokojem, z szacunkiem dla samego siebie, w poczuciu pełni posiadanych zdolności i umiejętności.12

Utrwalaj w sobie skojarzenia pewnych pojęć:

a) niech Ci się myśl o alkoholu kojarzy zawsze z pojęciem wielkiej nędzy, wstydu i udręki, jakich kiedykolwiek doznałeś,

(str.101)


b) o alkoholu myśl zawsze jako o jedynej rzeczy, która może zburzyć Twoje na nowo OdzY:3kane szczęście i zabrać Ci szacunek dla samego siebie i spokój ducha.

13

Podtrzymuj w sobie uczucie radości:

a) że tak wiele możesz zyskać dla siebie za tak małą cenę, że masz możność zamienić pierwszy kieliszek alkoholu na całe to szczęście, jakie daje ci całkowita abstynencja,

c) że istnieją Anonimowi Alkoholicy, a ty jeszcze we właściwym czasie trafiłeś po ich opiekę,

d) że jesteś tylko ofiarą choroby zwanej alkoholizmem, a nie degeneratem, łachmanem człowieka pozbawionego moralności lub wykolejeńcem z własnego wyboru,

e) że jeżeli inni tego dokonali, Ty też z czasem dojdziesz do tego, że nie będziesz pragnął pić i nie wypijesz, wcale się już nad tym nie zastanawiając.14

Szukaj sposobów, by przyjść z pomocą innym alkoholi- kom i pamiętaj, że pierwszą i najprostszą drogą pomocy innym jest własna trzeźwość.

(str.102)

15

Nie zapominaj, że gdy Ci ciężko na sercu, gdy Twoja odporność słabnie, a umysł jest zmęczony, wiele pokrzepienia znajdziesz w przeświadczeniu, że przy Tobie stoją i wspierają Cię Twoi przyjaciele: tysiące Anonimowych Alkoholików z całego świata.RAMOWY PROGRAM MITINGU AA

(propozycja, przykład)

UWAGI WSTĘPNE

Miting AA prowadzi dowolnie dobrana osoba spośród uczestników spotkania. Osoba ta nazywa się "prowadzącym" i służbę tę sprawuje najczęściej przez okres jednego miesiąca (albo okres ustalony przez grupę AA).

Prowadzący miting dba o porządek przebiegu spotkania i tylko on ma ewentualne prawo przerwania wypowiedzi każdego z uczestników mitingu, o ile nie są one zgodne z programem AA lub tradycjami AA.

Przed zakończeniem spotkania organizuje on zbiórkę dobrowolnych datków, w której uczestniczą wyłącznie alkoholicy.

Każdy kto chce zabrać głos na mitingu, sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki i przed wypowiedzią przedstawia się imieniem np.: na imię mam Andrzej, jestem przyjacielem AA (psychologiem, żoną itp.)
ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA - POWITANIE

Miting rozpoczyna prowadzący przedstawiając się:

- Na imię mam ............i jestem alkoholikiem.

- Następnie prowadzący zadaje pytanie:

- Czy wśród nas są również inni alkoholicy?

Każdy kto czuje się alkoholikiem podnosi w tym momencie rękę, przyznając się do swojej choroby.

W dalszym ciągu prowadzący pyta:

- Czy jest wśród nas ktoś, kto chciałby się z nami podzielić jakimś problemem?

Jeśli są osoby, które mają problem, smutek, radość i chciałby się tym podzielić z przyjaciółmi, będą miały prawo zabrać głos po odczytaniu stałych tekstów mitingu.

Kolejne pytanie prowadzącego:

- Czy jest wśród nas ktoś, kto jest dzisiaj po raz pierwszy na mitingu?

Jeśli zgłosi się ktoś nowy i przyzna, że alkohol jest dla niego problemem, należy powitać go szczególnie ciepło i serdecznie (można oklaskami), prosząc by zechciał przed- stawić się imieniem: ewentualnie ułatwić mu zabranie głosu w pierwszej kolejności, (również dopiero po stałych fragmentach mitingu). Na zakończenie części wstępnej prowadzący zaprasza do wspólnej, powtarzanej za nim "Modlitwy o Pogodę Ducha" (tekst wewnątrz książeczki) a po jej zakończeniu przedstawia:
STAŁE TEKSTY MITINGU

(znajdują się wewnątrz książeczki).

Pierwszym takim tekstem może być fragment V rozdz. "Wielkiej Księgi" - "Jak to działa". Fragment ten zawiera również 12 Kroków AA. Staramy się by kroki czytane były kolejno przez uczestników spotkania. W tej części można również odczytać 12 Tradycji AA. Po odczytaniu stałych tekstów przystępujemy do mitingu właściwego który można określić jako:

(str.104)


DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM, SIŁĄ I NADZIEJĄ

Na wstępie tej części prowadzący przypomina o zasadach obowiązujących na spotkaniu, a szczególnie o tym że:

- Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Nie teoretyzuje, nie krytykuje innych ani nie ocenia. Nie używa słów: "my", "wy", "się" itp.

- Nie udzielamy rad. Wypowiedź może jedynie ujawnić własne doświadczenia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innego uczestnika. Nie może przerywać wypowiedzi innych, zadawać w jej trakcie pytań czy komentować ich.

- Wszyscy obecni na mitingu zobowiązani są do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych na mitingu spraw i zdarzeń. Jest to fundamentalna zasada AA. Następnie jeśli w pierwszej części spotkania zgłosi się ktoś z problemem, albo ktoś kto jest po raz pierwszy - im to prowadzący udziela głosu.

Jeśli sprawa przez nich poruszana jest istotna i ważna, może być ona tematem spotkania. W innym przypadku temat spotkania podaje prowadzący i wokół niego toczymy rozmowy, dzieląc się wyłącznie swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. (Tematem spotkania może być: kolejny krok AA, tradycja AA, hasła AA, fragment tekstów AA itp.). W momencie kiedy prowadzący zorientuje się, że temat do dyskusji został wyczerpany, może przystąpić do:


ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

W tej części możemy odczytać fragment XI rozdziału Wielkiej Księgi (tekst w książeczce) albo inny tekst "AA-owski" tematyką związany ze spotkaniem.Z rozdziału XI Wielkiej Księgi, pt. "Wizja dla Ciebie".

Nasza broszurka pomyślana jest jedynie jako sugestia, podpowiedź.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiemy tylko niewiele (lub bardzo mało). Bóg - tak jak go rozumiesz - ciągle ujawnia coś więcej, tobie i nam. Pytaj go podczas swoich medytacji, co możesz uczynić dla człowieka, który jeszcze więcej jest chory. Odpowiedzi nadejdą, jeśli Twój własny dom będzie uporządkowany. Nie możesz jednak przekazać innemu człowiekowi czegoś, czego sam nie osiągnąłeś, nie otrzymałeś. Dbaj o to, aby Twój stosunek do Boga był prawidłowy, a wielkie wydarzenia nie ominą ani Ciebie, ani wielu, wielu innych.

Jest to dla nas Wielka Ważna Rzeczywistość.

Oddaj się Bogu. Wyznaj swoje błędy wobec Niego i wobec przyjaciół w AA. Wypowiedz swobodnie to, co cię dręczy, połącz się z nami (podaj nam ręce). Objaśnij jak to się stało, że znowu upadłeś. Będziemy przy tobie we wspólnocie ducha, ty zaś, na pewno spotkasz niejednego z nas w twej mozolnej Drodze ku Szczęśliwemu Przeznaczeniu. Niech Bóg Ci błogosławi i niech Cię podtrzymuje do tego czasu!!

Po odczytaniu tekstu wstajemy, tworzymy krąg i trzymając się za ręce mówimy: Modlitwę o Pogodę Ducha.

(str.105)
DOJRZAŁOSC EMOCJONALNA

Dojrzała osoba wypracowała w sobie zaufanie wobec siebie samej i otoczenia, co wyniosło ją ponad "dziecinność" w myśleniu i postępowaniu.Mój umysł jest ogrodem.

Moje myśli są nasionami.

Otrzymam z nich plon

- Albo kwiaty, albo chwasty.

Poniżej próbujemy określić cechy charakteryzujące człowieka, który osiągnął prawdziwą dojrzałość:

1. Przyjmuje krytykę z wdzięcznością, będąc szczerze zadowolonym z możliwości poprawy.

2. Nie pogrąża się w użalaniu nad sobą. Zaczyna odczuwać działanie praw równowagi w całym życiu.

3. Nie oczekuje, że wszyscy będą mu okazywać specjalne względy.

4. Potrafi zapanować nad swoim temperamentem.

5. W nagłych sytuacjach zachowuje się w sposób zrównoważony.

6. Nie jest łatwo zranić jego uczucia.

7. Uznaje odpowiedzialność za własne uczynki nie wyszukując sobie "alibi".

(str.106)

8. Wyrósł ze stadium "wszystko albo nic". Rozumie, że żadna osoba ani sytuacja nie jest wyłącznie dobra lub wyłącznie zła. Zaczyna doceniać wartość Złotego Środka.

9. Nie jest niecierpliwy wobec uzasadnionej zwłoki. Nauczył się, że nie jest sędzią świata i że powinien często dostosowywać się do innych ludzi oraz do ich wygody.

10. Umie przegrywać. Potrafi znieść porażkę i zawód, bez jęków i skarg.

11. Nie martwi się niepotrzebnie sprawami, którym nie jest w stanie zaradzić.

12. Nie przechwala się i nie "popisuje" w sposób społecznie nieakceptowany.

13. Szczerze cieszy się, gdy inni osiągają sukces czy powodzenie. Wyrósł z zawiści i zazdrości.

14. Jest na tyle otwarty, aby z uwagą wysłuchać zdania innych.

15. Nie jest "wyszukiwaczem błędów".

16. Swoje sprawy raczej uprzednio planuje, niż pozostawia podszeptom chwili.

Ponadto, rozumując w kategoriach dojrzałości duchowej:

1. Wierzy w Siłę większą od niego.

2. Czuje się organiczną częścią ludzkości w jej całokształcie, wnosząc swój wkład w każdą grupę, której jest członkiem.

(str.107)

3. Posłuszny jest duchowemu posłaniu Złotej Zasady: "Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego".

(oprac. A.A. Cleveland, Ohio, USA)

TERAZ, KIEDY PRZESTAŁES
Teraz, kiedy przestałeś pić, twoim głównym problemem jest nie zacząć pić od nowa. Oto kilka praktycznych wskazówek, opartych na doświadczeniu innych, które powinny ci to ułatwić:

1. Jedz tyle, ile możesz. Z pełnym żołądkiem będziesz odczuwać mniejszą chęć do picia.

2. Uczucie niepohamowanego pragnienia wypicia kieliszka może być zwyczajnie spowodowane tym, że organizm domaga się, często bardzo usilnie, płynu. Pij więc dużo, pod warunkiem, że będą to napoje niealkoholowe: soki owocowe z dużą zawartością glukozy, herbata lub kawa z dużą ilością cukru. Zaspokoją one najlepiej zapotrzebowanie organizmu na płyny.

3. Alkohol zubożył zawartość witaminy B w twoim organizmie. Bierz dużo tabletek witaminowych, zawierających szczególnie witaminę B compositum. Nie grozi ci przyzwyczajenie do ich zażywania, gdyż są one zupełnie nieszkodliwe.

4. Uczucie depresji może być spowodowane niedyspozycją fizyczną. Prowadź regularny tryb życia.

5. Nigdy nie siedź wpatrując się w przestrzeń, z umysłem niczym nie zajętym. Rób cokolwiek. Coś pozytywnego: a) Idź na spacer, b) Weź kąpiel, c) Ogól się, d) Zajmij się ogródkiem, e) Wyczyść buty, 1) Zatelefonuj gdzieś, itd., itd. Każda z tych czynności przerwie twój zły nastrój.

6. Telefon to dla ciebie najpewniejsza łączność dla uzyskania pomocy AA. Wykorzystuj go o każdym czasie. Oso-

(str.109)

ba, do której zadzwonisz, może potrzebować rozmowy z tobą tak samo, jak ty z nią. Nigdy więc nie wahaj się dzwonić.

7. Ułóż sobie plan dnia. Nie staraj się tylko jakoś tam go przeżyć. Może nie będziesz w stanie zrealizować planu całkowicie, ale staraj się, jak tylko możesz.

8. Spiesz się powoli. Alkoholicy mają skłonność starać się robić za dużo w zbyt krótkim czasie.

9. Dawaj pierwszeństwo rzeczom najważniejszym. Ułóż sobie to, co dla ciebie najważniejsze, pamiętając, że trzeźwość musi być na pierwszym miejscu.

10. Nie stać cię na taki luksus, jak utrata panowania nad sobą. Pamiętaj, że inni też mogą mieć rację więc bądź tolerancyjny i unikaj zdenerwowania.

11. Picie pogarsza tylko wszystkie problemy, zachowuj zatem trzeźwość, aby ich nie wyolbrzymić.

12. W chwilach, gdy nie możesz otrzymać pomocy, Modlitwa o Pogodę Ducha wypowiedziana do twego Boga, takie- go, jakim ty Go pojmujesz, przyniesie ci ufność, że dasz sobie radę ze swym problemem. On zawsze jest przy tobie.

Approved by The General Service Conference in Great Britain

(str.110)


MODLITWA FRANCISZKAŃSKA

(fragment z Jedenastego. Kroku AA)

O Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju,

abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

światło tam, gdzie panuje mrok;

radość tam, gdzie panuje smutek.


Spraw abym mógł

nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając - otrzymujemy,

wybaczając - zyskujemy przebaczenie,

a umierając - rodzimy się

do życia wiecznego. Amen.


MODLITWA TRZECIEGO KROKU

"Boże, ofiaruję Tobie mnie samego - abyś budował mnie i czynił ze mną to, co chcesz. Uwolnij mnie od więzów mojego "ego", abym lepiej mógł wypełniać Twoją wolę. Za- bierz ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym mógłbym pomóc poprzez Twoją moc, Twoją miłość i Twój sposób życia. abym zawsze pełnił Twoją wolę!"(fragment" Wielkiej Księgi)

(str. 111)
12 OBIETNIC

ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

(Frgment z V rozdziału Wielkiej Księgi AA)

Jeśli pracujemy starannie nad naszym rozwojem, doznamy cudownego zdumienia, jeszcze zanim znajdziemy się w połowie naszej drogi i poznamy:

1. Co to jest ta nowa, nieznana wolność i prawdziwe szczęście.

2. Nie będziemy ani żałowali przeszłości, ani "zatrzaskiwali za nią drzwi".

3. Zrozumiemy i przyswoimy sobie treść pojęcia "pogoda ducha".

4. Doświadczymy co znaczy "doznawać spokoju".

5. Niezależnie od tego jak głęboko dane nam było upaść, ujrzymy i zrozumiemy, że nasze doświadczenie może przynosić korzyść innym.

6. Zaniknie przykre uczucie bezużyteczności i ciągłe rozczulanie się nad sobą.

7. Uwolnimy się od samolubstwa, znajdując w zamian zainteresowanie się sprawami naszych przyjaciół.

8. Nasz egoizm rozpłynie się i opuści nas.

9. Zmieni się nasze nastawienie do życia, zmienią się także nasze oczekiwania.

10. Opuści nas strach przed ludźmi i obawa przed jutrem.

11. Nauczymy się jak radzić sobie w życiu z sytuacjami, które przedtem doprowadzały nas do picia.

(str.112)

12. Uświadomimy sobie nagle, że oto Bóg czyni dla nas to, czego sami nie moglibyśmy własnymi siłami nigdy zdziałać.

Czy są to obietnice przesadne? Uważamy, że nie! Spełniały się bowiem w praktyce. Czasami prędko - kiedy indziej powoli. Urzeczywistnią się one zawsze i niezawodnie, jeśli będziemy na ich rzecz pracować.(str.113)
CZEGO NIE ROBI WSPÓLNOTA AA

1. Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.

2. Nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby".

3. Nie angażuje się w badania, ani im nie sponsoruje.

4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też

z organizacjami społecznymi.

5. Nie tropi, ani nie usiłuje "kontrolować" swoich członków.

6. Nie stawia diagnoz czy prognoz - medycznych ani psychologicznych.

7. Nie udziela pomocy w wytrzeźwianiu (tj. odtruwaniu), pielęgnowaniu, hospitalizacji, nie podaje leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej

8. Nie oferuje usług duchowych, ani religijnych.

9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.

10. Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub usług socjalnych.

11. Nie zapewnia konsultacji domowych, ani zawodowych.

12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi, ani żadnych dotacji spoza AA.

Indywidualny uczestnik Wspólnoty AA może robić niektóre z tych rzeczy na "prywatny rachunek", nie należy to

(str.114)


jednak do członkostwa AA. Członkami AA są także liczni profesjonaliści od spraw alkoholizmu. Ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA. AA - jako Wspólnota - nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej).

(str.115)


ORĘDZIE SERCA

We śnie


szedłem brzegiem morza z Panem,

oglądając na ekranie nieba

całą przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni

zostawały na piasku dwa ślady

- mój i Pana.

Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mego życia.

I rzekłem:

"Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą, przyrzekłeś być zawsze ze mną;

czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy było mi tak ciężko?"

Odrzekł Pan:

"Wiesz, synu, że cię kocham i nigdy cię nie opuściłem.

W te dni, gdy widziałeś tylko jeden ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach".Anonim brazylijski

(str.116)


I JEŻELI ZDOŁASZ...

Jeżeli zdołasz zachować spokój.

chociażby wszyscy już go stracili, ciebie oskarżając;

Jeżeli nadal masz nadzieję, chociażby wszyscy o tobie zwątpili licząc

się jednak z ich zastrzeżeniem;

Jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia,

jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami.

jeżeli nie odpłacasz za nienawiść nienawiścią,

nie udając jednakże mędrca i świętego;

Jeżeli marząc - nie ulegasz marzeniom;

Jeżeli rozumując - rozumowania nie czynisz celem;

Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę

traktując jednakowo oba te złudzenia;

Jeżeli ścierpisz wypaczenie prawdy przez ciebie głoszonej

kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę.

by wydrwić naiwnych albo zaakceptujesz ruinę tego,

co było treścią twego życia.

kiedy pokornie zaczniesz odbudowę zużytymi już narzędziami;

Jeśli potrafisz na jednej szali położyć wszystkie twe sukcesy

i potrafisz zaryzykować. stawiając wszystko na jedną kartę.

jeśli potrafisz przegrać i zacząć wszystko od początku.

bez słowa. nie żaląc się. że przegrałeś;

Jeżeli umiesz zmusić serce. nerwy, siły. by nie zawiodły,

choćby:; od dawna czuł ich wyczerpanie, byleby wytrwać.

gdy poza wolą nic już nie mówi o wytrwaniu;

Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi.

nie tracąc uczciwości lub spacerować z królem w sposób naturalny;

Jeżeli nie mogą cię zranić nieprzyjaciele ani serdeczni przyjaciele;

Jeżeli cenisz wszystkich ludzi, nikogo nie przeceniając;

Jeżeli potrafisz spożytkować każdą minutę,

nadając wartość każdej przemijającej chwili;

twoja jest ziemia i wszystko. co na niej

i - co ważniejsze - synu mój - będziesz CZŁOWIEKIEM.

Rudyarr J Kipling
Literatura AA dostępna w Polsce

1. ,ArIonimowi Alkoholicy" lub "Wielka Księga" (,Alcoholics Anonymo- us", "Big Book') - w wersji polskiej wydano tylko część I (bez piciorysów pierwszych uczestników Wspólnoty AA oraz następnych)

2. "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji" ("Twelve Steps and Twel- ve Traditions') I

3. "Jak to widzi Bill" {,As Bill Sees ItI

4. "Życie w trzeźwości" ("Living Sober') ,

5. "Uwierzyliśmy..." ("Came to Believe')

6. "Refleksje AA na każdy dzień w roku" ("Daily Reflections)

7. "Myślisz, że jesteś inny"

8. "Młodzi i AA"

9. "Duchowny pyta o Wspólnotę Anonimowych Alkoholików"

10. ,,44 pytania o Wspólnotę AA"

oraz


11. "Sześć prawd Billa"

12. "Ostatnie publiczne wystąpienie Billa i Boba"

13. ,Alkohol i leki" (ze wstępem dr med. Bohdana T. Woronowicza)

W przygotowaniu:

14. "Wspólnota AA dojrzewa" (,Alcoholics Anonymous Comes ot Age')

15. "Bob i weterani" {"Bob and Oldtimers}

(str.118)Pobieranie 0.57 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna