Wspólnota anonimowych alkoholikóWPobieranie 0.57 Mb.
Strona19/19
Data28.04.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

DWANAŚCIE KROKÓW


1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jak- kolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.DWANAŚCIE TRADYCJI


1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.

2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą..

10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

(str.119)
Spis treści f

Wstęp 3


Prawdy i zasady ' 5

Alfabetyczny wykaz haseł odpowiadających l kolejnym Dwunastu Krokom AA 69

Alfabetyczny wykaz haseł 87

Aneks

Bóg przemawia do Anonimowych Alkoholików. . . . . . . . . . . . . ., 95

I Piętnaście myśli pod rozwagę alkoholikowi,

który stoi wobec potrzeby wypicia alkoholu 98

Ramowy program mitingu AA 104

Dojrzałość emocjonalna 106

Teraz, kiedy przestałeś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 109

Modlitwa Franciszkańska 111

Modlitwa Trzeciego Kroku 111

12obietnic Anonimowych Alkoholików 112

Czego nie robi Wspólnota 114

Orędzie serca 116

Jeżeli zdołasz... 117

Literatura AA dostępna w Polsce 118

Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119

oraz

Preambuła Wspólnoty AA

Modlitwa AA

Jestem odpowiedzialny okładka II

Desiderata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okładka III

Zmartwychwstanie okładka IV

(str.120)


DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe,

nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty! wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, t nie wątp, że wszechświat jest taki - jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

Tekst znaleziony w starym kościele w BALTIMOR" datowany w roku 1692.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w USA, gdy dwóch alkoholików, uznanych wówczas za nieuleczalnych - Bill, makler giełdowy oraz Bob, lekarz, spotkało się po raz pierwszy w Akron (stan Ohio). Dzieląc się ze sobą swoim doświadczeniem stwierdzili nie bez zdziwienia, iż nie odczuwają podczas swoich spotkań obsesji picia oraz że potrzebują do wytrwania w trzeźwości innych alkoholików. Ich inicjatywa spowodowała, że w roku;

1936 - trzeźwiało 5 alkoholików

1937 - trzeźwiało 15 alkoholików

1938 - trzeźwiało 40 alkoholików

1939 - trzeźwiało 100 alkoholików

1940 - trzeźwiało 400 alkoholików

1941 - trzeźwiało 2000 alkoholików

1942 - trzeźwiało 8000 alkoholikówDzisiaj Wspólnota AA działa w ponad 110 państwach i liczy wiele milionów osób. Opiera ona swoje działanie na Dwunastu krokach oraz Dwunastu Tradycjach, a także na Trzech Dziedzictwach: Zdrowieniu, Jedności i Służbie. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestanie picia.
W Polsce pierwsza grupa AA powstała w roku 1974 w Poznaniu. W marcu 1994 roku działały w naszym kraju 832 grupy AA.
Dotychczas ukazało się w Polsce kilka książek należących do literatury AA. Jedną z nich stanowią opracowane przez Grupę AA "Ursynów" w Warszawie "Prawdy i Zasady Wspólnoty AA pomagające w trzeźwieniu".
Są w niej zawarte hasła, stanowiące zbiorową mądrość Wspólnoty AA w Polsce wraz z komentarzami oraz przyporządkowaniem kolejnym Dwunastu Krokom AA, a także krótkie teksty i modlitwy AA.

Pobieranie 0.57 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna