Współpraca z zagranicą 2009 r. I. Działania w obszarze kontaktów katowic z miastami partnerskimi I zaprzyjaźnionymiPobieranie 64.9 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar64.9 Kb.
Współpraca z zagranicą 2009 r.
I. DZIAŁANIA W OBSZARZE KONTAKTÓW KATOWIC Z MIASTAMI PARTNERSKIMI I ZAPRZYJAŹNIONYMI
W dniach 26 - 28 czerwca 2009 r. odbył się w Katowicach II Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych w Koszykówce Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Katowice przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz.

W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe chłopców z roczników 1990 - 1992 z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: I miejsce - Wilno, II miejsce - AZS Katowice, III miejsce - Koszyce, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce – Ostrawa, VI miejsce – Miszkolc. Impreza była jednym z elementów promocji finałów Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009 w Katowicach.


OSTRAWA /Czechy/
W dniach 17 – 31 marca 2009 r. w Magistracie w Ostrawie prezentowana była wystawa „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa - Co spojuje partnery?” na temat podobieństw i analogii łączących Katowice i Ostrawę, przygotowana przez Archiwa Miejskie obu miast.
W dniach 21 - 22 maja 2009 r. pod patronatem Primatora Ostrawy i Prezydenta Miasta Katowice odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich", zorganizowana w Ostrawie.

Najważniejsze punkty programu to:


- polsko - czeski konkurs fotografii ekologicznej pt. "Wędrówki z kroplą wody” zorganizowany przez MDK "Koszutka" w Katowicach dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych; w dniu 25 maja 2009 r. w MDK „Koszutka” odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla dzieci z Ostrawy i Katowic oraz zaprezentowano wspólny program artystyczny,
- turniej sportowy dla młodzieży z udziałem drużyn z Katowic i Ostrawy w unihokeju i tenisie stołowym; Katowice reprezentował Uczniowski Klub Sportowy „Kokociniec 67” ,

- konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Ostrawy i Katowic pt. "Moje miasto w przyszłości” – współorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Katowicach; dla autorów nagrodzonych prac wraz z opiekunami (Gimnazjum nr 6, SP Nr 59 i SP Nr 2) zorganizowano w Ostrawie uroczystość wręczenia nagród i dyplomów połączoną z prezentacją prac oraz przygotowano całodzienny program pobytu wzbogacony o część artystyczną, tj.:

- występ mażoretek (MDK „Ligota”),

- wystawa malarstwa „Grupy Janowskiej” z Katowic w galerii w ostrawskim Magistracie,

- przedstawienie pantomimy pt. „Pokusa” prezentowane przez Teatr Ruchu „Kinesis” (Gimnazjum nr 23 w Katowicach-Ligocie).
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz Ostrawy i Katowic – Primator - Pan Petr Kajnar i Wiceprezydent Katowic - Pan Józef Kocurek.
W dniach 19 - 20 września 2009 r. w Teatrze Śląskim im. S.Wyspiańskiego w Katowicach odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Weekend Czeski”. W ramach imprezy artyści Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna „Těšinske Divadlo” zaprezentowali sztukę Paula Barza „Viva Verdi”, natomiast zespół Teatru „Aréna” z Ostrawy wystawił komedię Williama Shakespeare'a pt. „Sen nocy letniej”.
W dniu 7 października 2009r. odbył się w Ostrawie II Konkurs Międzynarodowy dla szkół specjalnych pt.: „Co wiesz o Unii Europejskiej”. Na zaproszenie Szkoły Podstawowej z dzielnicy Ostrawa - Zabreh, w konkursie miasto Katowice reprezentowali uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych nr 8 i 9. Oprócz Katowic w spotkaniu uczestniczyła młodzież z Raciborza oraz z Czech, Słowacji, Włoch, Francji. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 z Katowic-Bogucic zajął w konkursie II miejsce. Po zakończeniu konkursu odbyła się wspólna międzynarodowa konferencja na temat: ”Europejskie Dni Niepełnosprawności, Ostrawa !!! 2009. Autyzm u dzieci i młodzieży szkolnej”. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy z wyżej wymienionych państw.
W dniach 19 - 20 października 2009 r. Wiceprimator Ostrawy, Pan Vojtěch Mynář uczestniczył w konferencji metropolitalnej pt.: „Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy”- zorganizowanej przez Górnośląski Związek Metropolitalny.
KOSZYCE /Słowacja/
W dniu 6 maja 2009 r. w Koszycach podczas uroczystych obchodów „Dni Koszyc” podpisana została „Umowa o stosunkach partnerskich i współpracy między miastem Koszyce a miastem Katowice” przez Prezydenta Miasta Katowice, Pana Piotra Uszoka oraz Pana Františka Knapika, Primatora Miasta Koszyce. Mieszkańcy Koszyc mieli możliwość uzyskania informacji o Katowicach na stoisku promocyjnym miasta. W ramach programu artystycznego wystąpiło Trio Marcina Wyrostka (w składzie: Marcin Wyrostek, Maciej Grabowski oraz Krzysztof Nowakowski) z Katowic. Uczestniczący w wyjeździe przedstawiciele instytucji kultury nawiązali kontakty z partnerami z Koszyc.

 

OPAWA /Czechy/


 W dniu 9 września 2009 r. na zaproszenie Miasta Opawa, Katowice po raz drugi uczestniczyły w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Opawie w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekkoatletyka i piłka nożna. Miasto reprezentowała młodzież w wieku 11-15 lat z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego /grupa pływacka i lekkoatletyczna/ oraz drużyna piłkarska GKS. W Olimpiadzie oprócz Katowic udział wzięła młodzież szkolna z Raciborza oraz z miast: Liptovsky Mikuláš ze Słowacji i czeskiej Opawy. Młodzież z Katowic zajęła wiodące miejsca w trzech dyscyplinach sportu. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna piłkarska, natomiast lekkoatletyczna i pływacka miejsca I, II i III w zależności od rodzaju konkurencji.
MISZKOLC /Węgry/
W dniach 3 - 6 czerwca 2009 r. w Katowicach przebywała delegacja radnych, przedstawicieli urzędu, młodzieży wraz z opiekunami oraz mniejszości polskiej z Miszkolca, która w dniu 4 czerwca 2009 r. uczestniczyła w konferencji pod hasłem: „Drogi do wolności. Doświadczenia roku 1989 w Europie Środkowowschodniej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc w sali Sejmu Śląskiego, pod patronatem Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice. W roli prelegentów wystąpili m.in. przedstawiciele ówczesnej opozycji na Węgrzech i opozycji solidarnościowej w Polsce.
W dniach 2 - 3 czerwca 2009 r., w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice - Dzieciom” wystąpił gościnnie w Katowicach Miszkolcki Teatr Lalek „Miskolci Csodamalom Bábszínház”.

W dniu 22 czerwca 2009 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nadającą nazwę Skwer Przyjaciół z Miszkolca placowi przy ulicy Sokolskiej w Katowicach.

W dniach 27 – 30 sierpnia 2010 r. w Spotkaniu Miast Partnerskich Czwórki Wyszehradzkiej V4 w Miszkolcu (Węgry) wzięli udział Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Arkadiusz Godlewski oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta Katowice. Spotkanie miało charakter turnieju sportowego, gdzie reprezentanci czterech miast tj. Miszkolca, Koszyc, Ostrawy i Katowic brali udział w zmaganiach sportowych.

W dniach 19 – 21 października 2009 r. przebywała w Katowicach Pani Judit V. Molnár utytułowana wokalistka operowa z Miszkolca. Artystka wystąpiła w MDK Koszutka, podczas spotkania z aktorką Panią Elżbietą Zającówną. Śpiewaczce akompaniowała znakomita polska pianistka Pani Hanna Holeksa z Akademii Muzycznej w Katowicach. W czasie pobytu artystka spotkała się z prof. Janem Ballarinem z Akademii Muzycznej, zwiedziła centrum Katowic, Nikiszowiec, Giszowiec, a także spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc. Jej występ w Katowicach odbył się w ramach tournée solistki po miastach partnerskich Miszkolca. Węgierski kanał telewizyjny Duna TV przygotowuje materiał filmowy o tournée, zawierający krótkie prezentacje miast partnerskich.


Dzięki staraniom Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice - Miszkolc, na zaproszenie miasta Miszkolc i przy wsparciu miasta Katowice, przebywała w Miszkolcu w dniach 19 - 21 listopada 2009 r. delegacja przedstawicieli katowickich instytucji kultury i edukacji - Pani prof. Henryka Januszewska-Stańczyk z Wydziału Wokalistyki Akademii Muzycznej w Katowicach, Pani Lidia Zdulska z Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, Pani Ewa Kafel - dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA, Pani Krystyna Kajdan – dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum, Pani Lidia Gałęziowska – dyrektor MDK Koszutka, Pani Joanna Bańczyk – dyrektor MDK Ligota, Pan Marek Augustyniak – dyrektor MDK Szopienice – Giszowiec, Pan Edward Josefowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych, Pan Dariusz Koclejda – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza, inżynierowie nadzoru Pan Bolesław Bobrzyk i Grzegorz Skurczak z Nadleśnictwa Katowice, oraz członkowie Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice- Miszkolc. Strona węgierska zorganizowała szereg merytorycznych spotkań z odpowiednikami katowickich instytucji w Miszkolcu. Przedstawiciele obu stron zadeklarowali chęć realizacji wspólnych projektów w 2010 roku i kolejnych latach.
W dniu 12 grudnia 2009 r. doszło do spotkania roboczego z Panem Istvanem Gordonem – dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury i Radcą Ambasady Węgier w Polsce. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyli również Pan Marek Chmieliński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice, Pan Jerzy Dolinkiewicz – Radny Miasta Katowice. Efektem tego działania będzie rozwijanie węgierskich inicjatyw kulturalnych na terenie Katowic w 2010 r. oraz udział delegacji węgierskiej w uroczystościach w dniu 28 stycznia 2010 r. w Katowicach - Murckach, ku czci żołnierzy węgierskich, którzy zginęli w styczniu 1945 r. na terenie naszego miasta.
KOLONIA /Niemcy/
W dniach 25 - 27 lutego 2009 r. w Katowicach gościli Pan Dr Andreas Engel – dyrektor Wydziału ds. Przetwarzania Informacji Miasta Kolonia oraz Pan Dr Uwe Korch – przedstawiciel Wydziału ds. Zagranicznych. Wzięli udział w konferencji pt. „Państwo w mikro- i makroskali“, podczas której Pan Andreas Engel wygłosił referat zatytułowany „Jak zarządzać metropolią – ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) jako katalizator“. Oprócz tego, przyjazd delegacji z Kolonii stanowił okazję do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie przetwarzania informacji w obu miastach.

W dniach 24 - 30 września 2009 r. w Kolonii na zaproszenie Stowarzyszenia Kolonia - Katowice („Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Kattowitz e.V”) gościł Młodzieżowy Chór Męski z Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego z Katowic.W czerwcu 2009 r. w Kolonii na zaproszenie Stowarzyszenia Kolonia - Katowice („Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Kattowitz e.V”) gościła taneczno-wokalna grupę dziewczęcą „Ychtis”.
Na zaproszenie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej z Katowic w naszym mieście przebywała delegacja nauczycieli i uczniów Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii. Wizyta ta odbywała się w ramach partnerstwa obydwu szkół. W dniu 6 października 2009 r. goście z Niemiec oraz przedstawiciele VIII LO zostali przyjęci w Urzędzie Miasta przez Panią Krystynę Siejną - Wiceprezydent Miasta Katowice.
SHENYANG /Chiny/
W dniach 23 – 25 listopada 2009 r. gościła w Katowicach delegacja miasta Shenyang. W trakcie spotkań omawiano propozycje współpracy w zakresie gospodarczym, naukowym i wymiany kulturalnej.

23 listopada 2009 r. w Urzędzie Miasta Katowice podpisany został plan współpracy na rok 2010 pomiędzy obydwoma miastami. Goście z Shenyang złożyli również wizytę w Akademii Muzycznej w Katowicach, odwiedzili Silesia Expo w Sosnowcu, gdzie zapoznali się z planami wystawienniczymi na rok 2010 oraz polityką rozwojową obiektu. Następnie wzięli udział w spotkaniu poświęconym tematom biznesowym, zorganizowanym w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach programu kulturalnego delegacja miasta Shenyang uczestniczyła w koncercie "Z operą w tle", przygotowanym przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
MOBILE /USA/
Na przełomie maja i czerwca 2009 r. gościł w Katowicach Pan Jim Siewert - członek Polish Heritage Society z Mobile. Na spotkaniu z Panem Prezydentem Miasta Katowice omówił stan relacji obu miast oraz przygotowania do jubileuszu 20-lecia współpracy, który przypada w 2010 roku. Przedstawiciel miasta Mobile uczestniczył jako prelegent w spotkaniu ze studentami Akademii Ekonomicznej na temat: „Miasta Partnerskie Katowic” w dniu 28 maja 2009 r. oraz w konferencji „Drogi do wolności. Doświadczenia roku 1989 w Europie Środkowowschodniej”, zorganizowanej dnia 4 czerwca 2009 r. przez Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice – Miszkolc” w sali Sejmu Śląskiego pod patronatem Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice.
REHOVOT /Izrael/
W dniu 20 października 2009 r. w ramach projektu “Bliżej siebie – historia i kultura dwóch narodów” przebywała w Katowicach 120 - osobowa grupa młodzieży z miasta Rehovot. W trakcie tego pobytu goście z Izraela spotkali się z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, uczestniczyli w warsztatach, zwiedzili miasto i złożyli wizytę na cmentarzu żydowskim.
SAINT-ETIENNE /Francja/
31 marca 2009 r –odbyła się w Katowicach polsko - francuska konferencja pt. “Czy idea metropolii może być zaraźliwa?“ zorganizowana we współpracy Urzędu Miasta Katowice, Domu Miasta Saint-Etienne oraz Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta partnerskiego Saint-Etienne Métropole oraz Uniwersytetu Jean Monet z Saint-Etienne.
8 - 10 czerwca 2009 r. przebywała w Katowicach delegacja partnerskiego miasta Saint-Etienne pod przewodnictwem Wicemera ds. Kontaktów Międzynarodowych Pana André Friedenberga, przedstawicieli Merostwa, a także Izby Przemysłowo-Handlowej Saint-Etienne oraz stowarzyszenia ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International). Głównym celem wizyty delegacji było przedyskutowanie możliwości współpracy gospodarczej w przyszłości, z włączeniem  Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.  Francuscy goście mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także wysłuchać prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną dotyczącą możliwości inwestycyjnych miasta Katowice.

10 - 15 października 2009 r. gościła w Katowicach misja handlowa z udziałem francuskich przedsiębiorców z Regionu Rodan Alpy, w którym znajduje się miasto partnerskie Katowic, Saint-Etienne. Głównymi organizatorami i koordynatorami misji były: Izba Handlowo-Przemysłowa w Saint-Etienne oraz Bank CIC Lyonnaise Banque. Celem misji było doprowadzenie do współpracy handlowej między zainteresowanymi przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi podmiotami gospodarczymi. Podczas pobytu w Katowicach, przedstawiciele organizatorów misji spotkali się również z władzami miasta Katowice oraz dyrekcją Regionalnej Izby Gospodarczej.

II. UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH

RADA GMIN I REGIONÓW EUROPY

Przedstawiciele Katowic uczestniczyli w 24 Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów Europy w dniach 21 – 25 kwietnia 2009 r. w Malmö /Szwecja/. Udział delegacji polskiej zorganizował Związek Miast Polskich, tematem obrad były m.in. wspólne projekty realizowane przez miasta, budowa społeczeństwa opartego na współpracy i solidarności oraz sposoby przezwyciężania kryzysu gospodarczego przez władze lokalne.EUROCITIES

Przedstawiciel Katowic uczestniczył w pracach grupy roboczej „Kreatywne miasta”. W dniach 18 - 21 kwietnia 2009 r. w Tampere /Finlandia/ oraz w dniach 22 - 23 października 2009 r. w odbywającym się w Warszawie spotkaniu poświęconym rozwojowi przemysłów kreatywnych w miastach.

W ramach Forum Społecznego podjęto współpracę przy organizacji imprez związanych z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Społecznym Wykluczeniem w 2010. W dniach 23 - 25 września 2009 r. w Brukseli (Belgia) oraz w dniach 8 - 9 października 2009 r. w Warszawie na spotkaniach roboczych ustalono program wydarzeń i tematy konferencji, z których jedna odbędzie się w Katowicach.

W dniach 25 - 27 listopada 2009 r. w Sztokholmie (Szwecja) odbyła się konferencja i 18 Doroczne Walne Zgromadzenie EUROCITIES, w którym wziął udział przedstawiciel Wydziału Rozwoju Miasta. Zagadnienia konferencji pt. „Miejskie Wyzwania – Zrównoważone Rozwiązania” były poświęcone kwestiom związanym z harmonijnym i zrównoważonym rozwojem miast europejskich, zapobieganiem zmianom klimatycznym oraz wzrostem gospodarczym.MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MIAST EDUKACYJNYCH (AIVE)

W ramach przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych (AIVE), miasto Katowice złożyło do Banku Doświadczeń AIVE doświadczenia związane z tematyką „Życia we wspólnocie, współpracą i pokojem” (doświadczenie zgłoszone w lutym 2009 r. przez Pałac Młodzieży w Katowicach).

W sierpniowym biuletynie informacyjnym AIVE został opublikowany artykuł na temat działalności stowarzyszenia "Dom Miasta Saint-Etienne" w Katowicach.

W dniach 22 - 25 października 2009 r. na spotkaniu Komitetu Wykonawczego AIVE w Tampere (Finlandia), przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice przedstawili kandydaturę miasta Katowice na organizatora XII Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2012 r. proponując temat „Edukacja poprzez sztukę”. Decyzją Komitetu Wykonawczego prawo organizacji kongresu przyznano miastu Changwon (Korea Płd.), jednakże ustalono, że tematyka zaprezentowana przez Katowice mogłaby zostać podjęta w ramach regionalnej konferencji Stowarzyszenia w 2011 roku.KLUB STRASBURSKI

W dniach 16 - 18 listopada 2009 r. Radny Miasta Katowice oraz przedstawiciel Wydziału Zagranicznego uczestniczyli w VII Spotkaniu Miast Klubu Strasburskiego w ramach obchodów 20 rocznicy podpisania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. Na spotkaniu zaprezentowano Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.STOWARZYSZENIE MIAST LAUREATÓW NAGRODY EUROPY

12 - 13 marca 2009 r. w 25 rocznicę utworzenia, odbyło się w Szeged Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy z udziałem przedstawicieli 21 miast członkowskich. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności międzynarodowej Katowic za rok 2008 a młodzież z Pałacu Młodzieży uczestniczyła w warsztatach filmowych.

9 - 11 października 2009 r. odbyły się uroczystości wręczenia Miastu Ankara Nagrody Europy 2009. Trofeum przechodnie zostało przekazane przez Przewodniczacego Rady Miasta Katowice.

III. MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE I TARGI

21 marca 2009 r. w Londynie /Wlk.Brytania/ w ramach kampanii adresowanej do młodej Polonii zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem “Wracać ale dokąd? Kierunek: Katowice  - Porozmawiajmy o konkretach”. W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele instytucji oferujących zatrudnienie i wsparcie dla powracających z emigracji.

14 maja 2009 r. w Ambasadzie RP w Paryżu /Francja/ odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm francuskich poświęcone prezentacji potencjału inwestycyjnego Metropolii Górnoślaskiej. W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

17 - 19 kwietnia 2009 r. w Porto /Portugalia/ odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Młodzieżowe Polityki w Lokalnej Administracji”, w ramach programu UE „Młodzież w Działaniu”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wydziału Edukacji oraz Radny Miasta Katowice wraz z młodzieżą angażującą się w życie publiczne i polityczne.
7 – 10 czerwca 2009r. przedstawiciele Katowic uczestniczyli w konferencji i spotkaniu z inwestorami hiszpańskimi zorganizowanymi w Madrycie i Barcelonie /Hiszpania/ przez Ambasadę RP.

4 - 9 października 2009 r. przedstawiciele Katowic wzięli udział w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów „Open Days 2009” organizowanym co roku w Brukseli przez m.in. Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Wydarzenie poświęcone było czterem tematom, tj: ożywienie wzrostu i innowacji w europejskich regionach i miastach, regiony a zmiany klimatu, współpraca terytorialna oraz wartość dodana i przyszłość polityki spójności.

19 - 25 października 2009 r. Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele sektora akademickiego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firm ze Śląska wzięli udział w misji gospodarczej do Kolorado /USA/. Misja została zorganizowana z inicjatywy i we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy biznesowej aktywizującej działalność polskich firm na rynku stanu Kolorado oraz prezentacja miasta, zachęt inwestycyjnych i realizowanych projektów pod kątem pozyskania inwestorów i wykonawców.

10 - 12 listopada 2009 r. w Mediolanie /Włochy/ zostało zorganizowane przez Ambasadę RP seminarium dla inwestorów włoskich zainteresowanych realizacją projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Katowic.

Miasto Katowice w roku 2009 uczestniczyło w następujących targach inwestycyjnych:

- Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych MIPIM Cannes /Francja/

- Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL Monachium /Niemcy/

- Targi Turystyczne ITB Berlin /Niemcy/

- Targi Turystyczne WTM Londyn /Wlk.Brytania/

- Targi Turystyki Biznesowej EIBTM Barcelona /Hiszpania/

- Targi Turystyki Biznesowej IMEX Frankfurt /Niemcy/III. KONFERENCJE I SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE W KATOWICACH
15 stycznia 2009 r. Konferencja „Potencjał inwestycyjny Katowic i Metropolii Górnośląskiej” organizowana przez miasto Katowice, Brytyjsko - Polską Izbę Handlową i GZM. Wzięli w niej udział inwestorzy oraz samorządowcy.
23 – 25 lutego 2009 r. Wizyta delegacji Parlamentu Europejskiego organizowana przez Biuro Posła PE Jana Olbrychta przy współudziale miasta Katowice.
25 – 27 lutego 2009 r. Konferencja „Państwo w mikro- i makro skali. Metropolie rządzą światem” organizowana przez tygodnik Computerworld i miasto Katowice, skierowana była do samorządowców i firm sektora ICT.
18 – 19 marca 2009 r. 13 Posiedzenie Polsko Niemieckiej Grupy Roboczej organizowane przez Związek Miast Polskich i Miasto Katowice.
20 marca 2009 r. Konferencja „Miasto 2009. Zarządzanie miastem XXI wieku” Organizatorzy: Biuro Posła J. Olbrychta i Miasto Katowice. Skierowana do samorządowców.
31 marca 2009 r. Konferencja „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” Organizatorzy: Miasto Katowice i Dom Miasta Saint-Etienne. Konferencja skierowana do środowiska akademickiego, przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz samorządowych i szerokiej publiczności.
15 – 17 kwietnia 2009 r. I Europejski Kongres Gospodarczy, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA przy współudziale m.in. Miasta Katowice. Kongres zgromadził szeroką publiczność – ok. 3000 uczestników oraz wybitnych prelegentów ze świata polityki, nauki i biznesu.
22 – 25 kwietnia 2009 r. III Środkowoeuropejski Kongres Chirurgiczny, organizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny przy współudziale Miasta Katowice, skierowany do środowiska medycznego
11 maja 2009 r. Irlandzka Misja Handlowa w Katowicach. Możliwości biznesowe w woj. śląskim Organizatorzy: Miasto Katowice, Ambasada Irlandii w Polsce, Enterprise Ireland. Odbiorcy: potencjalni inwestorzy, głównie z sektora budowlanego
9 – 10 września 2009 r. XVII Światowe Forum Mediów Polonijnych organizowane przez Małopolskie Forum Współpracy z Polonią, Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt i Miasto Katowice. Uczestnikami forum było ok.150 dziennikarzy polonijnych niemal z całego świata.
27 – 28 października 2009 r. Dni Luksemburga w Katowicach organizowane przez Ambasadę Luksemburga. W ramach obchodów na uroczystej gali otwarcia Ambasador Luksemburga JE Roland Dofing wręczył order Officier de l’Ordre du Mérite Kazimierzowi Kutzowi. W Bibliotece Śląskiej miała miejsce wystawa fotograficzna o polskiej emigracji w Luksemburgu, a w Galerii Szyb Wilson wernisaż wystawy fotografii współczesnej „Deep South”.
6 – 8 listopada 2009 r. SpaceMet organizowane przez Europejskie Forum Studentów AEGEE przy wsparciu miasta Katowice, z udziałem 300 studentów z Europy.
9 grudnia 2009 r. Forum Produkcyjne, zorganizowane przez Miasto Katowice, Amerykańską Izbę Handlową, GZM i KSSE, skierowane do inwestorów amerykańskich.

IV. INNE WYDARZENIA I INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE

6 czerwca 2009 r. w dzielnicach Szopienice, Nikiszowiec i Załęże odbył się I Europejski Dzień Sąsiada w Katowicach. Inicjatywa ma na celu integrację mieszkańców w ramach danej dzielnicy czy osiedla oraz rozwijanie wzajemnej solidarności i aktywności w społecznościach lokalnych

17 - 20 września 2009 r. odbyły się w Katowicach finały Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2009

W dniach 29 września – 1 października 2009 r. w Katowicach rozgrywane były mecze grupowe oraz półfinały Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet.


12 - 18 października 2009 r. odbyła się w Katowicach pierwsza edycja „Tygodnia Demokracji Lokalnej” organizowana z inicjatywy Rady Europy. Katowice były jednym z dwóch miast polskich które włączyły się w tę inicjatywę. Zorganizowany został czat internetowy z udziałem Prezydenta Miasta, Dzień Otwarty Urzędu Miasta, stoisko informacyjne dotyczące Rady Europy w Centrum Informacji Turystycznej oraz uroczyste odsłonięcie na placu Rady Europy Repliki Nagrody Europy przyznanej Katowicom w 2008 roku za działalność proeuropejską i międzynarodową. Ponadto w miejskich instytucjach kultury odbyły się spotkania z Radnymi, prelekcje, konkursy oraz imprezy dla dzieci i młodzieży

III. SPOTKANIA DYPLOMATYCZNE

26 stycznia 2009 r. JE Ambasador Szwecji, Pan Dag Hartelius spotkał się z Prezydentem Miasta Katowice w Domu Kultury Kopalni „Wujek”. Wizyta miała charakter kurtuazyjny

12 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Katowice przyjął JE Ambasadora Irlandii Pana Declan’a O'Donovan’a. Spotkanie związane było z organizacją misji gospodarczej w Katowicach  
2 marca 2009 r. Prezydent Miasta Katowice spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z JE Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej, Panem Sun Rogmin podczas wizyty Ambasadora w województwie śląskim
1 kwietnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice spotkał się z Panem Józefem Foxem, który objął funkcję Zastępcy Konsula Honorowego Austrii w Katowicach
27 kwietnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice wziął udział w uroczystości otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Katowicach

30 kwietnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice spotkał się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z JE Ambasadorem Kanady, Panem David’em Preston’em. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny
11 maja 2009 r.  JE Ambasador Irlandii, Pan Declan O'Donovan przewodniczył misji handlowej w Katowicach, gdzie przedstawiciele irlandzkich firm z sektora budowlanego mięli okazję poznać możliwości inwestycyjne Katowic i Aglomeracji
5 czerwca 2009 r. Podczas obchodów 20 - lecia odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowowschodniej Prezydent Miasta Katowice spotkał się z JE Ambasadorem RP w Brukseli, Panem Sławomirem Czarlewskim
8 lipca 2009 r. Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Józef Kocurek przyjął JE Ambasadora Republiki Litewskiej, Pana Egidijus’a Meilunas. Rozmowy dotyczyły organizacji przez miasto Katowice finałów EuroBasket 2009
21 lipca 2009 r. Prezydent Miasta Katowice wziął udział w spotkaniu z JE Ambasadorem Ukrainy, Panem Olexandrem Motsykiem, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
27 lipca 2009 r. Prezydent Miasta Katowice spotkał się z Zastępcą Konsula Honorowego Austrii, Panem Józefem Foxem w celu omówienia współpracy partnerów austriackich i polskich
7 września 2009 r. Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Józef Kocurek uczestniczył w spotkaniu pożegnalnym z JE Ambasadorem USA Panem Victorem Ashe, w związku z zakończeniem pełnienia misji w Polsce
18 września 2009 r.    Prezydent Miasta Katowice uczestniczył w spotkaniu pożegnalnym z Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej, Panem Ivanem Horsky'm, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
25 września 2009 r.    Prezydent Miasta Katowice wziął udział w spotkaniu z JE Ambasadorem Australii, Panią Ruth Pearce oraz Radcą Handlowym Ambasady, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
28 października 2009 r. Pierwsza Wiceprezydent Miasta Pani Krystyna Siejna przyjęła Konsula Generalnego Republiki Niemiec we Wrocławiu, Pana Bernharda Brasack’a
3 listopada 2009 r. Prezydent Miasta Katowice przyjął Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Pana Allena S. Greenberga
30 listopada 2009 r. Pan Arkadiusz Godlewski, Wiceprezydent Miasta Katowice uczestniczył w s potkaniu z Ambasadorem Republiki Litewskiej, Panem Egidijus’em Meilunas oraz z przedstawicielami izb turystycznych województwa śląskiego. Spotkanie miało miejsce w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

 

1 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice spotkał się z Panem Józefem Foxem, Zastępcą Konsula Honorowego Austrii. Spotkanie miało charakter roboczy

 

7 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice uczestniczył w spotkaniu z Ambasadorem Republiki Czeskiej, Panem Janem Sechterem oraz nowomianowanym Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej, Panem Jarosławem Krykwińskim
10 grudnia 2009 r. Pan Leszek Piechota, Wiceprezydent Miasta Katowice uczestniczył w uroczystości otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Częstochowie.

Sporządzono: styczeń 2010 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna