Wstaw czasowniki we właściwej formiePobieranie 5.8 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar5.8 Kb.
Wstaw czasowniki we właściwej formie


 1. If someone................(play) loud music late at night, I would complain

 2. If Tom won the lottery, he ..............( buy) a house in the country

 3. If she .............. ( study) harder, she would do better in her exams

 4. If Bill ....................(drive ) to work he would get there faster

 5. IF Julie .................( be ) you, she would .........( buy) that scarf

 6. If my father was a baker, we ...................( eat ) fresh croissants every day

 7. If we moved house, I .....................( miss ) my friends

Utwórz zdania warunkowe 2 stopnia według przykładu
Example: repair my bicycle - ride it

If I repaired my bicycle I would ride it

 1. exercise more often – be fit

 2. get lost – ask for help

 3. buy a camera – take pictures

 4. travel to New York – visit the Statue of Liberty

 5. go camping – take my sleeping bag

 6. need money – ask my parents

 7. won a lot of money – stop working

 8. it be cold - wear my coat

 9. break arm – go to hospital

 10. have a dog – name it Irma

Przetłumacz zdania

 • Gdybym miał siekierę, ściąłbym to drzewo

 • Pozwoliłabym mu wejść do środka gdyby mnie przeprosił

 • Gdybym mieli radio, wezwaliby pomoc

 • Znalazłby pracę w Hiszpanii gdyby znał ten język


Pobieranie 5.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna