Wstęp do medycyny sądowej medycy sądowi to lekarze mający w swoich obowiązkachPobieranie 19.19 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.19 Kb.
WSTĘP DO MEDYCYNY SĄDOWEJ

MEDYCY SĄDOWI TO LEKARZE MAJĄCY W SWOICH OBOWIĄZKACH :

 • wykonywanie sekcji sądowo-lekarskich,

 • opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych,

 • badanie osób żywych dla potrzeb postępowania karnego i cywilnego,

 • na wezwanie sądu udział w rozprawach w charakterze biegłego,

 • jeżeli zachodzi taka potrzeba obecność przy oględzinach miejsca zdarzenia.

ŚMIERĆ

I. Definicja i rodzaje śmierci

II. zjawiska okołośmiertne

III. tanatologia sądowo-lekarska

ŚMIERĆ – TO PROCES UMIERANIA

AGONIA


 • VITA REDUCTA: upośledzenie czynności układu krążenia, oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego

 • VITA MINIMA: rutynowe metody obserwacji lekarskich mogą nie wystarczyć do zaobserwowania czynności układu krążenia i oddechowego

ŚMIERĆ KLINICZNA

 • Całkowite,potencjalnie odwracalne ustanie czynności oddychania i krążenia

 • Początek okresu interletalnego, który zakończy się w momencie śmierci biologicznej

DEFINICJA ŚMIERCI

 • KLASYCZNA: nieodwracalne ustanie krążenia krwi
 • NOWA: nieodwracalne ustanie funkcji mózgu
 • NOWA ZMODYFIKOWANA: nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu

STWIERDZANIE ŚMIERCI PNIA MÓZGU

 • Wysunięcie podejrzenia śmierci pnia mózgu

 • Wykonanie badań potwierdzających

 • Podpisanie protokołu przez trzyosobową komisję (trzech lekarzy w tym co najmniej jeden specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, oraz co najmniej jeden specjalista neurologii bądź neurochirurgii)

WYSUNIĘCIE PODEJRZENIA ŚMIERCI PNIA MÓZGU (STWIERDZENIA)

 • chory jest w śpiączce,

 • chory jest sztucznie wentylowany,

 • rozpoznano przyczynę śpiączki,

 • strukturalne uszkodzenie mózgu,

 • nieodwracalne wskutek wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu,

WYSUNIĘCIE PODEJRZENIA ŚMIERCI PNIA MÓZGU (WYKLUCZENIA) • zatrucie narkotykami lub lekami nasennymi lub lekami zwiotczającymi mięśnie,

 • hipotermia spowodowana czynnikami zewnętrznymi,

 • zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne,

 • drgawki i prężenia

 • noworodek donoszony poniżej 7 dnia życia

BADANIA POTWIERDZAJĄCE1. Brak odruchów pniowych

 • reakcji źrenic na światło;

 • odruchu rogówkowego;

 • spontanicznych ruchów gałek ocznych;

 • ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej;

 • brak odruchu oczno-mózgowego;

 • reakcji na ból;

 • odruchów wymiotnych i kaszlowych.

 

2. Bezdech

 • Brak ruchów oddechowych przy odłączeniu od respiratora i podawaniu tlenu dotchawiczo

OKRES INTERLETALNY

 • jest okresem umownym, ponieważ ustalenie momentu śmierci biologicznej jest praktycznie niemożliwe

 • trwa różnie długo, zwykle koło 24 h

 • niektóre komórki i tkanki przeszły już w stan śmierci biologicznej inne wykazują wyraźne cechy życiowe

 • Reakcje tkankowe lub narządowe, wywołane w okresie interletalnym za pomocą bodźców mechanicznych, elektrycznych i farmakologicznych nazywamy reakcjami suprawitalnymi lub interletalnymi

REAKCJE INTERLETALNERODZAJE ŚMIERCI

 • ŚMIERĆ NATURALNA (jest następstwem fizjologicznego starzenia się ustroju, bądź następstwem zmian chorobowych)
 • Powolna (Śmierć z przyczyn chorobowych następuje w toku dłużej trwającej choroby i jest poprzedzona wyraźną agonią)

 • Nagła (śmierć człowieka pozornie zdrowego występuje nagle i jest zaskoczeniem dla jego otoczenia )

RODZAJE ŚMIERCI

 • ŚMIERĆ GWAŁTOWNA

Jest ona następstwem szkodliwego działania

urazu w szerokim tego słowa znaczeniu – nie

tylko mechanicznego (wypadek komunikacyjny,

postrzał, rana kłuta), ale także termicznego,

działania toksycznych substancji chemicznych,

energii elektrycznej.


a) Powolna

b) Nagła

ZNAMIONA ŚMIERCI

1. Wczesne - całkowicie wykształcają się w ciągu 12 godzin po zgonie


 • plamy opadowe

 • stężenie pośmiertne

 • oziębienie pośmiertne

 • bladość pośmiertna

 • wysychanie pośmiertne

PLAMY OPADOWE

 • Plamy opadowe powstają w momencie gdy ustaje krążenie, a krew pod wpływem siły grawitacji przemieszcza się do naczyń żylnych włosowatych w najniżej położonych częściach ciała

PLAMY OPADOWE cd. • Pierwsze plamy (kark i małżowiny uszne) po około 30 min.

 • po około 2-4 godzinach plamy są w pełni wykształcone, ale bledną pod wpływem ucisku i są przemieszczalne

 • po około 10-12 godzinach plamy opadowe utrwalone

PLAMY OPADOWE cd. • gdy ciśnienie w drobnych naczyniach w których gromadzi się krew, jest stosunkowo wysokie lub też te naczynia są niepełnowartościowe może dojść do ich pęknięcia i wynaczynienia się krwi - powstają wtedy drobne wybroczynki krwawe tzw. plamki Tardieu

PLAMY OPADOWE cd.

Plama opadowa czy podbiegnięcie krwawe?

STĘŻENIE POŚMIERTNE • W pierwszym momencie – zwiotczenie mięśni

 • Następnie skrócenie i zesztywnienie mięśni (ATP i inne)

STĘŻENIE POŚMIERTNE cd. • 30-60’ – mięsień sercowy, przepona, mięśniówka przewodu pokarmowego

 • 1-3 h – mięśnie mimiczne, drobne mięśnie palców rąk i stóp

 • 6-12 h – pozostałe mięśnie

 • 48-72 h – ustępowanie stężenia

OZIĘBIENIE POŚMIERTNE • Stopniowe obniżanie temperatury (mierzone w odbytnicy obniża się w pierwszych godzinach o około 1 stopień C / h)

 • Szybkość może się zmieniać zależnie od: temperatury otoczenia, wilgotności środowiska, grubości tkanki tłuszczowej, ubrania itp.

 • Wyjątkowo temperatura tuż po śmierci może wzrosnąć np. gdy śmierć poprzedza choroba przebiegająca z wysoką gorączką, drgawkami itp.

BLADOŚĆ POŚMIERTNA

WYSYCHANIE POŚMIERTNE

ZNAMIONA ŚMIERCI

2. Późne

Zmiany o charakterze rozkładowym • Autoliza

 • Gnicie

Zmiany o charakterze utrwalającym (przeobrażenia zwłok)

 • Strupieszenie (mumifikacja)

 • Przeobrażenie tłuszczowo-woskowe

 • Przemiana torfowa

AUTOLIZA


 • proces rozpadu komórek i narządów wewnętrznych

 • spowodowany przez enzymy wewnątrzkomórkowe

 • Najszybciej autolizie ulegają komórki mózgu

 • Zmiany autolityczne szczególnie wyraźnie manifestują się w narządach bogatych w enzymy - trzustka, żołądek, jelita

GNICIE

GNICIE c.d.

GNICIE c.d.
GNICIE c.d.
ZMIANY POŚMIERTNE UTRWALAJĄCE

STRUPIESZENIE

STRUPIESZENIE

STRUPIESZENIE

PRZEOBRAŻENIE TŁUSZCZOWO-WOSKOWE

PRZEOBRAŻENIE TŁUSZCZOWO-WOSKOWE

PRZEOBRAŻENIE TŁUSZCZOWO-WOSKOWE
PRZEMIANA W TORFOWISKACH

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK

SĄDOWO LEKARSKA SEKCJA ZWŁOKODSTĘPSTWA OD TRADYCYJNEJ TECHNIKI SEKCYJNEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Pobieranie 19.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna