Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Infrastruktura energetycznaPobieranie 1.46 Mb.
Strona11/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Infrastruktura energetyczna


Na terenie gminy sieć energetyczna spełnia parametry określane właściwymi przepisami.


5.4. Zasoby mieszkaniowe
Bazę mieszkaniową gminy w roku 2003 stanowiło 9.159 mieszkań z 33.493 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 641.979 m2.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie gminy przypadająca na jedną osobę wynosiła 21,45 m2 (według stanu na dzień 31.12.2003 r.). Wskaźnik dla województwa świętokrzyskiego wynosił 20,6 m2 i był niższy od analogicznego dla Gminy Jędrzejów.

W 2003 roku na terenie Gminy Jędrzejów średnio w jednym lokalu mieszkalnym przebywały 3,26 osoby. Analogiczna średnia dla województwa jest wyższa i wynosi 3,39 osoby.

W roku 2003 do użytku oddanych zostało 46 mieszkań z 265 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 5922 m2. Są to oficjalne dane wynikające z wydania decyzji o oddaniu do użytkowania obiektów mieszkalnych. Nie obejmują one informacji o oddanych do użytku obiektach, które nie zostały zgłoszone przez właścicieli do właściwych organów samorządowych.6. Gospodarka

Priorytetem rozwoju gospodarczego jest stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego dla wielofunkcyjnego rozwoju gminy, a przede wszystkim aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich przez tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla kapitału rodzimego i zagranicznego.


Koniecznością jest aktywizacja nadwyżek szczególnie wiejskiej siły roboczej. Prognozy popytu na pracę przewidują, że poszukiwani będą pracownicy w zawodach:

 • pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne,

 • księgowi,

 • pielęgniarki,

 • specjaliści do spraw finansowych,

 • portierzy, woźni i pokrewni,

 • nauczyciele szkół wyższych,

 • murarze i pokrewni,

 • pracownicy ochrony osobistej,

 • kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

 • kucharze,

 • magazynierzy i pokrewni,

 • specjaliści do spraw marketingu i handlu,

 • technicy budownictwa, urządzeń sanitarnych i pokrewni,

 • informatycy.

Według tych samych prognoz przewiduje się, że największy spadek popytu nastąpi w zawodach: • tragarze i pokrewni,

 • dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni,

 • operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin i pokrewni,

 • operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych i pokrewni,

 • szwaczki, hafciarki i pokrewni,

 • technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni,

 • hodowcy zwierząt i pokrewni,

 • robotnicy leśni,

 • operatorzy maszyn wykańczalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewne.

Gmina Jędrzejów jest obszarem o charakterze rolniczo-przemysłowym. Grunty rolne zaliczane są do czystych ekologicznie. W zagospodarowaniu rolnym przeważają gleby w klasach od III do V. Dominującą pozycję w strukturze upraw gminy zajmują zboża, ziemniaki oraz użytki zielone z przeznaczeniem na pasze dla inwentarza żywego. Na bazie produkcji zbóż rozwija się produkcja trzody chlewnej oraz drobiarstwo. Inną formą działalności podejmowaną przez gospodarstwa jest agroturystyka.
Do największych zakładów działających na terenie Gminy należą:

  • Zakład Przemysłu Tytoniowego „Universal Leaf Tabacco Poland” Sp. z o.o. Oddz. Jędrzejów,

  • Browary Polskie BROK „Strzelec” S.A. w Jędrzejowie,

Do najprężniej działających firm w sektorze prywatnym należą:

 • „BIK“ Zakłady Drobiarskie Eksport – Import w Jędrzejowie

 • „LECH – POL” Spółka Jawna w Jędrzejów

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” w Jędrzejowie

 • „Artur” Transport i Spedycja Międzynarodowa w Jędrzejowie

 • „ELMAR” – Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

W dniu 31.12.2001 r. w systemie REGON zarejestrowanych było 2455 podmiotów gospodarki narodowej.
Wskaźnik ilości podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON przypadających na 1000 mieszkańców osiąga dla gminy Jędrzejów wysoki poziom (81,78), w porównaniu do województwa (72,44) oraz kraju (87,8). Omawianą sytuację przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON na 1000 mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.Podmioty gospodarcze w gminie Jędrzejów
Na podstawie danych otrzymanych z Urzędów Miasta i Gminy Jędrzejów.


  • ilość podmiotów: 2390

  • główne branże: handel, usługi, transport, produkcja

  • liderzy gospodarki: Elmar, Kartel, Brok-Strzelec SA, Zakłady Tytoniowe Universal Leaf Tabacco, Zakłady Mechaniczne – Bifamet.

Tabela 17. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON - sektor prywatny (stan na 31.12.2003 r.)
Ilość

Wyszczególnienie

2390

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny liczba jednostek ogółem / jedn. gosp.

2055

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny osoby fizyczne / jedn. gosp.

50

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny spółki prawa handlowego / jedn. gosp.

7

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny spółki z udziałem kapitału zagranicznego / jedn. gosp.

16

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny spółdzielnie / jedn. gosp.

2

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny fundacje / jedn. gosp.

47

Jednostki zarejestrowane w systemie REGON sektor prywatny stowarzyszenia i organizacje społeczne / jedn. gosp.

Źródło: GUS, internet
     


Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna