Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


IV. Realizacja zadań i projektówPobieranie 1.46 Mb.
Strona15/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

IV. Realizacja zadań i projektów

W rozdziale tym przedstawiono listę zadań inwestycyjnych i remontowych w układzie tabelarycznym w ujęciu na lata 2005-2013.

Zaplanowane zadania na lata 2005–2013 realizowane będą w układzie przedstawionym poniżej w warunkach posiadania przez Gminę środków finansowych zarówno własnych jak i zewnętrznych (strukturalne UE), tak jak zaplanowane to zostało w niniejszym opracowaniu w rozdziale VII. Plan Finansowy. W latach 2007 – 2013 przedstawiono także zadania, które mają charakter fakultatywny, tzn. kolejność ich realizacji uzależniona będzie nie tylko od posiadanych środków finansowych, ale również od wykonania zaplanowanych zadań na lata 2004 – 2006.

Kryteria wyboru projektów do realizacji w Mieście i Gminie Jędrzejów:

Kryteria formalne:


  1. Zgodność ze studium uwarunkowań lub planem zagospodarowania przestrzennego.

  2. Zgodność ze strategią Gminy i Powiatu.

  3. Posiadanie pozwolenia na budowę, studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektów wymagających takich dokumentów

  4. Zagwarantowane posiadanie wkładu własnego na realizację inwestycji.

Kryteria merytoryczne:

   1. Niedostateczna infrastruktura drogowa jest poważną barierą dla potencjalnych inwestorów oraz w dużym stopniu ogranicza rozwój istniejącym już podmiotom gospodarczym.

   2. W pierwszej kolejności modernizowane i budowane powinny być drogi, które otwierają nowe tereny na inwestycje, w tym turystyczne oraz usprawniają ruch w centrum Jędrzejowa.

   3. Priorytetowo powinny być traktowane projekty znajdujące się w korelacji z projektami realizowanymi przez inne podmioty publiczne a nawet prywatne (np. budowa obwodnicy Jędrzejowa, budowa Euroubojni w Skroniowie).

   4. Przyjęta koncepcja zrównoważonego rozwoju Gminy wpływa na konieczność dokończenia wodociągowania i kanalizowania Gminy.

   5. W związku z uznaniem rozwoju turystyki na terenie Gminy za priorytetowy uznane powinny być także projekty ułatwiające dostęp turystów do atrakcyjnych turystycznie miejsc oraz projekty modernizacji i budowy obiektów infrastruktury turystycznej i kulturalnej.

W świetle powyższych kryteriów wyselekcjonowano 30 projektów drogowych, 38 projektów z zakresu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i innej infrastruktury ochrony środowiska i 23 z zakresu zaopatrzenia w wodę do realizacji w okresie od 2005 do 2013. Projekty te spełniają wszystkie kryteria merytoryczne.

Wszystkie przedstawione zadania na lata 2005-2013 zgodne są ze wskazaniami studiów uwarunkowań i planami zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie planowane do realizacji zadania mają być współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wymienione zadania spełniają w szczególności kryteria Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3: Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie albo Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.
Tabela 18.

Zadania na okres programowania 2005-2013 wraz z harmonogramem realizacji


Lp.

Nazwa planowanego działania

Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Etapy działania wraz z harmonogramem realizacji

Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Przewidywane nakłady do poniesienia w złotych

Budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym

Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa

31 Infrastruktura transportowa312 Drogi

1.

Modernizacja drogi Piaski – Kopaniny

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

100.000

w tym

75.000

EFRR

(75%)

15.000

wkład własny

(15%)

2.

Modernizacja drogi Ignacówka Górna - Podlaszcze

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,8 km drogi


Urząd Miejski w Jędrzejowie

150.000

w tym

87.500

EFRR

(75%)

22.500

wkład własny

(15%)

3.

Wolica – Rakówek - Lścin

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

250.000

w tym

187.500

EFRR

(75%)

37.500

wkład własny

(15%)

4.

Brzeżnica - Kotlice

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1,6 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

200.000

w tym

150.000

EFRR

(75%)

30.000

wkład własny

(15%)

5.

Brus – Gozna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

180.000

w tym

135.000

EFRR

(75%)

27.000

wkład własny

(15%)

6.

Sudół – Wilanów

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-20013

1 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

150.000

w tym

112.500

EFRR

(75%)

22.500

wkład własny

(15%)

7.

Jędrzejów – Ks. Skroniów

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

120.000

w tym

90.000

EFRR

(75%)

18.000

wkład własny

(15%)

8.

Łączyn – Mały

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

110.000

w tym

82.500

EFRR

(75%)

16.500

wkład własny

(15%)

9.

Potok – Borów Zabrzezienie

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

250.000

w tym

187.500

EFRR

(75%)

37.500

wkład własny

(15%)

10.

Skroniów I-II-I

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

240.000

w tym

180.000

EFRR

(75%)

36.000

wkład własny

(15%)

11.

Skroniów – Brynica Sucha

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

250.000

w tym

187.500

EFRR

(75%)

37.500

wkład własny

(15%)

12.

Prząsław – Prząsław Mały

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2,5 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

300.000

w tym

225.000

EFRR

(75%)

45.000

wkład własny

(15%)

13.

Chorzewa – Zagórze

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1,8 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

220.000

w tym

165.000

EFRR

(75%)

33.000

wkład własny

(15%)

14.

Lasków Mały – Dziadówki

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,8 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

100.000

w tym

75.000

EFRR

(75%)

15.000

wkład własny

(15%)

15.

ul. Barbary

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1,3 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

250.000

w tym

187.500

EFRR

(75%)

37.500

wkład własny

(15%)

16.

ul. Przemysłowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

2,6 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

300.000

w tym

225.000

EFRR

(75%)

45.000

wkład własny

(15%)

17.

ul. Konarskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,8 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

100.000

w tym

75.000

EFRR

(75%)

15.000

wkład własny

(15%)

18.

ul. Sportowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,3 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

7.830.000

w tym

5.872.500

EFRR

(75%)

1.957.500

wkład własny

(15%)

19.

ul. Okrzei

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

50.000

w tym

37.500

EFRR

(75%)

7.500

wkład własny

(15%)

20.

ul. Brzeźnica

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,6 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

120.000

w tym

90.000

EFRR

(75%)

18.000

wkład własny

(15%)

21.

ul. Żeromskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,3 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

50.000

w tym

37.500

EFRR

(75%)

7.500

wkład własny

(15%)

22.

ul. Zielona

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,5 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

70.000

w tym

52.500

EFRR

(75%)

10.500

wkład własny

(15%)

23.

ul. Spółdzielcza

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,4 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

60.000

w tym

45.000

EFRR

(75%)

9.000

wkład własny

(15%)

24.

ul. Jasionka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1,6 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

50.000

w tym

37.500

EFRR

(75%)

7.500

wkład własny

(15%)

25.

ul. Cicha

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,5 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

70.000

w tym

52.500

EFRR

(75%)

10.500

wkład własny

(15%)

26.

ul. Kadłubka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,7 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

60.000

w tym

45.000

EFRR

(75%)

9.000

wkład własny

(15%)

27.

ul. Górna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,6 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

80.000

w tym

60.000

EFRR

(75%)

12.000

wkład własny

(15%)

28.

ul. Torowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,7 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

90.000

w tym

67.500

EFRR

(75%)

13.500

wkład własny

(15%)

29.

ul. A. Krajowej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

0,4 km drogi

Urząd Miejski w Jędrzejowie

80.000

w tym

60.000

EFRR

(75%)

12.000

wkład własny

(15%)

30.

ul. Polna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne

2005-2013

1 km drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Jędrzejowie

120.000

w tym

90.000

EFRR

(75%)

18.000

wkład własny

(15%)

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa

31 Obszary wiejskie Infrastruktura podstawowasieci wodociągowe

1.

Rozbudowa ujęcia wody Wilanów; Stacja uzdatniania wody, montaż urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013
Urząd Miejski w Jędrzejowie

5.000.000

w tym

3.750.00

EFRR

(75%)

750.000

wkład własny

(15%)

2.

Budowa rurociągu tłocznego od st. 6 do stacji wodociągowej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

850 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

1.000.000

w tym

750.000

EFRR

(75%)

150.000

wkład własny

(15%)

3.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul Kielecka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

620 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

100.000

w tym

75.000

EFRR

(75%)

15.000

wkład własny

(15%)

4.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Polna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

640 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

130.000

w tym

97.500

EFRR

(75%)

19.500

wkład własny

(15%)

5.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Dygasińskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

970 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

150.000

w tym

112.500

EFRR

(75%)

10.500

wkład własny

(25%)

6.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. 3 Maja, Krótka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

80.000

w tym

60.000

EFRR

(75%)

12.000

wkład własny

(15%)

7.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Żeromskiego, Konopnickiej, łącznik Żeromskiego-Kopernika, łącznik Murawiec-Konopnickiej, Murawiec

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005

1200 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

200.000

w tym

150.000

EFRR

(75%)

30.000

wkład własny

(15%)

8.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Partyzantów (Pl. Kościuszki do byłej RPGK)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1200 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

200.000

w tym

150.000

EFRR

(75%)

30.000

wkład własny

(15%)

9.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Sadowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

600 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

90.000

w tym

67.500

EFRR

(75%)

13.500

wkład własny

(15%)

10.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Armii Krajowej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

350 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

55.000

w tym

41.250

EFRR

(75%)

8.250

wkład własny

(15%)

11.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul.Gądzio-Kosa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

150 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

25.000

w tym

18.750

EFRR

(75%)

3.750

wkład własny

(15%)

12.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Jana Pawła II

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

150 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

25.000

w tym

18.750

EFRR

(75%)

3.750

wkład własny

(15%)

13.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów – os. Piłsudskiego-Przypkowskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1300 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

200.000

w tym

150.000

EFRR

(75%)

30.000

wkład własny

(15%)

14.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Dr Sędka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

150 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

25.000

w tym

18.750

EFRR

(75%)

3.750

wkład własny

(15%)

15.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - os. Murawiec II

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

430 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

65.000

w tym

48.750

EFRR

(75%)

9.750

wkład własny

(15%)

16.

Zaopatrzenie w wodę Jędrzejów - ul. Słowiańska-Dygasińskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

270 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

35.000

w tym

26.250

EFRR

(75%)

5.250

wkład własny

(15%)

17.

Wodociąg we wsi Zagaje - wymiana rur azbestowo-cementowych

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

2800 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

420.000

w tym

315.00

EFRR

(75%)

63.000

wkład własny

(15%)

18.

Wodociąg Prząsław-Cierno

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

4450 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

1.800.000

w tym

1.350.000

EFRR

(75%)

270.000

wkład własny

(15%)

19.

Wodociąg Książe Skroniów

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1800 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

300.000

w tym

225.000

EFRR

(75%)

45.000

wkład własny

(15%)

20.

Wodociąg we wsi Mnichów

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

4000 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

600.000

w tym

450.000

EFRR

(75%)

90.000

wkład własny

(15%)

21.

Wodociąg we wsi: Jasionna, Lścin

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

6500 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

1.000.000

w tym

750.000

EFRR

(75%)

150.000

wkład własny

15%)

22.

Wodociąg we wsi: Piaski, Borki, Raków, Wolica, Kulczyzna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

12970 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

3.211.722

w tym

2.408.791,50

EFRR

(75%)

481.758,30

wkład własny

(15%)

23.

Wodociąg we wsi Chorzewa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

5500 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

800.000

w tym

600.000

EFRR

(75%)

120.000

wkład własny

(15%)

Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dziedziny interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa

31 Obszary wiejskie Infrastruktura podstawowasieci kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków

1.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

Lepsza sprawność techniczna

Urząd Miejski w Jędrzejowie

24.051.962

w tym

19.241.569

Fundusz Spójności

(80%)

2.405.196,20

wkład własny

(10%)

2.405.196,20

Pożyczki NFOŚ i WFOŚ

2.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Cmentarna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

290 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

150.000

w tym

120.000

Fundusz Spójności

(80%)

15.000

wkład własny

(10%)

15.000

Pożyczki NFOŚ i WFOŚ

3.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Kielecka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

614 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

170.000

w tym

136.000

Fundusz Spójności

(80%)

17.000

wkład własny

(10%)

17.000

Pożyczki NFOŚ i WFOŚ

4.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Polna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500 mb

Urząd Miejski w Jędrzejowie

170.000

w tym

144.500

EFRR

(75%)

25.500

wkład własny

(15%)

5.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Reymonta

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

600

Urząd Miejski w Jędrzejowie

220.000

w tym

165.000

EFRR

(75%)

33.000

wkład własny

(15%)

6.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Dygasińskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1200

Urząd Miejski w Jędrzejowie

430.000

w tym

322.500

EFRR

(75%)

64.500

wkład własny

(15%)

7.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Krzywa, Zielona, Rakowska + Przepompownia (szt.1)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1200

Urząd Miejski w Jędrzejowie

450.000

w tym

337.500

EFRR

(75%)

67.500

wkład własny

(15%)

8.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Wilanowska

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

800

Urząd Miejski w Jędrzejowie

270.000

w tym

202.500

EFRR

(75%)

40.500

wkład własny

(15%)

9.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Słoneczna-Sadowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

300

Urząd Miejski w Jędrzejowie

110.000

w tym

82.500 EFRR

(75%)

16.500

wkład własny

(15%)

10.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul.Żeromskiego-Konopnickiej, łącznik Murawiec-Konopnickiej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

900

Urząd Miejski w Jędrzejowie

320.000

w tym

240.000

EFRR

(75%)

48.000

wkład własny

(15%)

11.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Armii Krajowej

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

600

Urząd Miejski w Jędrzejowie

210.000

w tym

157.500

EFRR

(75%)

31.500

wkład własny

(15%)

12.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Dębowa-Dygasińskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

200

Urząd Miejski w Jędrzejowie

60.000

w tym

45.000

EFRR

(75%)

9.000

wkład własny

(15%)

13.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Kolejowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500

Urząd Miejski w Jędrzejowie

180.000

w tym

135.000

EFRR

(75%)

27.000

wkład własny

(15%)

14.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - os. Piłsudskiego-Przypkowskiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1300

Urząd Miejski w Jędrzejowie

450.000

w tym

1.425.00

EFRR

(75%)

475.000

wkład własny

(15%)

15.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - os. Dygasińskiego-Słowiańska

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

400

Urząd Miejski w Jędrzejowie

130.000

w tym

97.500

EFRR

(75%)

19.500

wkład własny

(15%)

16.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Klasztorna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500

Urząd Miejski w Jędrzejowie

170.000

w tym

127.500

EFRR

(75%)

25.500

wkład własny

(15%)

17.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Partyzantów

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

1300

Urząd Miejski w Jędrzejowie

660.000

w tym

495.000

EFRR

(75%)

99.000

wkład własny

(15%)

18.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Sędka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

600

Urząd Miejski w Jędrzejowie

210.000

w tym

157.500

EFRR

(75%)

31.500

wkład własny

(15%)

19.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Głowackiego

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

200

Urząd Miejski w Jędrzejowie

270.000

w tym

202.500

EFRR

(75%)

40.500

wkład własny

(15%)

20.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Pińczowska

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

400

Urząd Miejski w Jędrzejowie

140.000

w tym

105.000

EFRR

(75%)

21.000

wkład własny

(15%)

21.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Cicha, Spokojna, Kadłubka, Reja, Nowa, Kolejowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

2500

Urząd Miejski w Jędrzejowie

1.877.064

w tym

1.407.798

EFRR

(75%)

281.559,60

wkład własny

(15%)

22.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Jasionka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

630

Urząd Miejski w Jędrzejowie

247.126

w tym

185.344,50

EFRR

(75%)

37.068,90

wkład własny

(15%)

23.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul. Piastowska

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500

Urząd Miejski w Jędrzejowie

170.000

w tym

127.500

EFRR

(75%)

25.500

wkład własny

(15%)

24.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - ul.Górna

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

500

Urząd Miejski w Jędrzejowie

160.000

w tym

120.000

EFRR

(75%)

24.000

wkład własny

(15%)

25.

Kanalizacja sanitarna Jędrzejów - oś.Murawiec 2

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

400

Urząd Miejski w Jędrzejowie

140.000

w tym

105.000

EFRR

(75%)

21.000

wkład własny

(15%)

26.

Kanalizacja sanitarna Borki za torami

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

800

Urząd Miejski w Jędrzejowie

300.000

w tym

225.000

EFRR

(75%)

45.000

wkład własny

(15%)

27.

Kanalizacja sanitarna Sudół (przebudowa)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

300

Urząd Miejski w Jędrzejowie

100.000

w tym

75.000

EFRR

(75%)

15.000

wkład własny

(15%)

28.

Kolektor sanitarny "A" (renowacja bezwykopowa)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

3700

Urząd Miejski w Jędrzejowie

3.840.000

w tym

2.880.000

EFRR

(75%)

576.000

wkład własny

(15%)

29.

Kolektor sanitarny "B" (renowacja bezwykopowa)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

2900

Urząd Miejski w Jędrzejowie

3.100.000

w tym

2.325.000

EFRR

(75%)

465.000

wkład własny

(15%)

30.

Kolektor sanitarny "C" (renowacja bezwykopowa)

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

3990

Urząd Miejski w Jędrzejowie

5.058.689

w tym

3.816.675

EFRR

(75%)

763.335

wkład własny

(15%)

31.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Partyzantów + separator

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

700

Urząd Miejski w Jędrzejowie

280.000

w tym

210.000

EFRR

(75%)

42.000

wkład własny

(15%)

32.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Żeromskiego + separator

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

350

Urząd Miejski w Jędrzejowie

190.000

w tym

142.500

EFRR

(75%)

28.500

wkład własny

(15%)

33.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Kopernika

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

300

Urząd Miejski w Jędrzejowie

80.000

w tym

60.000

EFRR

(75%)

12.000

wkład własny

(15%)

34.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Kielecka + separator

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

510

Urząd Miejski w Jędrzejowie

230.000

w tym

172.500

EFRR

(75%)

34.500

wkład własny

(15%)

35.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Przypkowskiego + sep.

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

400

Urząd Miejski w Jędrzejowie

200.000

w tym

150.000

EFRR

(75%)

30.000

wkład własny

(15%)

36.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Kilińskiego + separator

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

200

Urząd Miejski w Jędrzejowie

150.000

w tym

112.500

EFRR

(75%)

22.500

wkład własny

(15%)

37.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Konarskiego, Kadłubka

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

215

Urząd Miejski w Jędrzejowie

61.482

w tym

46.111,50

EFRR

(75%)

9.222,30

wkład własny

(15%)

38.

Kanalizacja deszczowa Jędrzejów - ul. Cicha, Spokojna, Kadłubka, Reja, Nowa, Kolejowa

Określone w punkcie IV Planu

zgodne z planem

2005-2013

2700

Urząd Miejski w Jędrzejowie

2.330.812

w tym

1.748.109

EFRR

(75%)

349.621,80

wkład własny

(15%)


Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna