Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona16/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

W miarę posiadanych środków własnych i zewnętrznych planuje się w dalszej kolejności realizację następujących projektów:

DROGI

L.p.

Przedmiot działań


Szacunkowa kwota

Składający

UwagiWystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego celem zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie budowy drogi powiatowej od Kulczyzny do tzw. Klasztorówki w kierunku Cegły.Sołectwo Kulczyzna


Położenie dywanu asfaltowego w Kopaninach
Budowa chodnika w m. Jasionna przy drodze krajowej nr 78GDDKiA

Gawłowski Andrzej

Radny RM
Wyrównanie i nawiezienie kamienia na drogę polną w m. Jasionna (droga wzdłuż torów Ciuchci Expres Ponidzie na odcinku 500 mb)
Modernizacja drogi powiatowej w m. Lścin (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1000 mb.)
Modernizacja drogi powiatowej Jasionna – Lścin (nawierzchnia asfaltowa 400 mb.)
Modernizacja drogi polnej w m. Jasionna w kierunku Jakubowa - odcinek 1500 mb.
Budowa drogi w m. Folwark (nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna)Teofil Sęk

Radny RM


Sołectwo

Chwaścice

Budowa drogi w m. Lścin (nawierzchnia kamienna)
Budowa drogi w m. Brzeźnica przez wieś (nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna)
Budowa drogi polnej Chwaścice-Folwark (nawierzchnia kamienna)
Dokończenie drogi na Zabrzezienie 1050 mb.nawierzchni asfaltowej – 850 mb. zostało położone.


Sołectwo Borów


Wyrównanie drogi od remizy strażackiej do posesji P. Jana Molędy na odcinku 300 mb. (nawiezienie kamienia, wykonanie rowów).
Kamień na drogę na odcinku Borowiec
Budowa drogi utwardzonej we wsi Zaborowiec
Remont drogi od remizy strazackiej w kierunku Zagórza (wyrównanie kamieniem miejsca najbardziej uszkodzone i wyrównanie pobocza
Wykonanie remontu drogi bitej na terenie zabudowy od krzyżówki w stronę wschodnią w m. Przysów.Sołectwo Przysów


Całkowita odnowa drogi głównej w Podchojnach


Sołectwo Podchojny


Wykonanie drogi od posesji P. Marca do drogi głównej
Remont drogi na odcinku od P. Nawrot do P. Wydrych z wykonaniem rowu odwadniającego


Sołectwo Chwaścice


Utwardzenie drogi Chwaścice-Folwark w kierunku Gozny
Budowa drogi (nawierzchnia asfaltowa ) przez Ks. Skroniów

Sołectwo Ks. Skroniów

Połączenia wsi Ks. Skroniów i Przasław poprzez budowę drogi z kamienia
Budowa drogi z kamienia od mostku PKP do stacji Trafo lub ostatniego domu zamieszkałego.
Położenie asfaltu we wsi Ks. Skroniów od mostu PKP w kier. Zachodnim do P. Szewczyków
Naprawa drogi przez wieś Wolica – położenie dalszego odcinka asfaltu ok. 1000 mb.


Sołectwo Wolica


Utwardzenie drogi tzw. Jaszczykowej kamieniem na odcinku 200 mb.
Dokończenie modernizacji drogi Sudół – Wilanów inwestycja rozpoczęta w 2003

99.000,00Sołectwo Sudół


Budowa drogi bitej na odcinku od Kopca do ul. Bł. W. Kadłubka w celu umożliwienia dojazdu do cmentarza parafialnego
Budowa drogi kamiennej odcinek Podlaszcze - CzarnociceSołectwo Podlaszcze


Budowa drogi kamiennej Podlaszcze – Gozna
Budowa drogi kamiennej ok. 1 km. we wsi Chorzewa od strony gaju.


Sołectwo Chorzewa


Położenie dywanika asfaltowego na odcinku 2000mb

Chorzewa-Caców


Remont drogi Chorzewa-Lasków na odcinku 2500 mb.
Budowa chodnika na odcinku ul. Armii Krajowej w Jędrzejowie na wysokości dawnej Przychodni lekarskiej
Komenda Powiatowa           Policji
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dokończenie ulicy Kadłubka i BrzeźnicyMieszkańcy


Położenie asfaltu na drodze Wygoda-Minichów droga nr 956 (dokończenie robót z 2002r.)


Sołectwo Mnichów
Stefan Fiutek


Odbudowa drogi polnej od drogi powiatowej Mnichów-Brus do drogi powiatowej Mnichów-Wola Kawęcka.
Wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej przy drodze E7

od dr. „Zakościele” do cmentarza.


Ddokończenie budowy drogi Mnichów-Zaogrodzie
Budowa parkingu dla samochodu przy cmentarzu (od strony wschodniej) w Mnichowie
Asfaltowanie drogi od drogi Mnichów-Mniszek do drogi Mnichów -Stara WieśWykonanie drogi:

  1. ul. Żeromskiego – odcinek Kopernika

  2. ul. Sadowa – łącznik

  3. ul. Jasionka (od ul. Partyzantów po prawej stronie)

  4. ul. Murawiec – Kopernika


Janina Szreniawa

Radny RM


Chodniki:

  1. ul. Partyzantów,

  2. ul. Sadowa,

  3. ul. Przypkowskiego (chodnik do Szkoły Nr 2)

  4. ul. Jana Pawła II,

  5. ul. Cmentarna,

  6. ul. Górna,

  7. ul. Strażacka,

h) ul. Dr Kwarty
Parking przy cmentarzu Św. Trójcy

Modernizacja ul. GłowackiegoAlfred Biały


Radny RM

Modernizacja drogi Łysaków pod Lasem - Września

50.000,00

Kazimierz Michalski

Radny RM


Remont dróg :

  1. ul. Krzywa,

  2. ul. Pińczowska,

  3. ul. Kilińskiego

i odwodnienie tych ulic


GDDKiA


Zniwelowanie drogi ok. 400 mb. i wykopanie rowówSołectwo Lścin


Utwardzenie drogi wiejskiej od drogi powiatowej na zachód, ok. 200 mb.
Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Sudół w kierunku zabudowań P. KałwyMarian Wnuk


Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Potok - Zaborowiec
Budowa drogi Prząsław Mały-Prząsław
Sołectwo Mały Prząsław

Utwardzenie drogi na odcinku ok. 200 mb od wsi do łąkSołectwo Brus


Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze szkolnej, ok. 200 mb.
Wyrównanie dróg polnych kruszywem gorszej jakości w ilości, ok. 150 ton
Wykonanie drogi ok. 150 mb od P. Z. Klamki do drogi powiatowej
Interwencja do Starostwa powiatowego w sprawie naprawy nowo wybudowanej drogi nr 324 T, która uległa zniszczeniu wskutek objazdu związanego z budowa obwodnicy. Podsypanie poboczy oraz wykonanie odwodnienia.Sołectwo Węgleniec


Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mieszka I w Jędrzejowie od bloku Nr 10 do 12 aż do chodnika przy ul. B. Chrobrego 5.Jan Kalisz


Asfaltowanie drogi powiatowej Mnichów-Brus i drogi Mnichów-Mniszek (kontynuacja)

Stefan Fiutek

Radny RM


Remont dróg polnych tłuczniem Wygoda-Mnichów (kontynuacja)Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna