Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Powierzchnia nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod działalność gospodarcząPobieranie 1.46 Mb.
Strona3/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.2. Powierzchnia nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą


Możliwości i kierunki rozwoju Gminy uzależnione są w znacznym stopniu od obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich zapisy decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy. W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych pragnących rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.
W dniu 31.12.2003 r. niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Jędrzejów straciły swą moc obowiązującą. Trwają prace nad przygotowaniem nowych dokumentów.

Na przestrzeni ostatnich lat w okresie obowiązywania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) – gmina Jędrzejów opracowała szereg „nowych” miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

Struktura funkcji określonych w tych planach kształtuje się następująco :


 • Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

 • Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,

 • Budownictwo mieszkaniowe zagrodowe,

 • Budownictwo usługowo – handlowe, rzemieślnicze,

 • Budownictwo przemysłowe, produkcyjne.

Szczegółowy wykaz miejscowych planów / zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów opracowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami):


Tabela 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Jędrzejów

Lp.

Nazwa planu


Nr uchwały Rady Miejskiej i data jej podjęcia

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa

Powierzchnia

(ha)

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.10 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Słowiańskiej

Nr XLVII/326/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,20

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.11 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy Ul. Dygasińskiego

Nr XLVII/327/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r


0,70

3.

Zmiana Nr 8 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Reymonta

Nr XLVII/331/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,10

4.

Zmiana Nr 9 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Głowackiego

Nr XLVII/332/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,50

5.

Zmiana Nr 13 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy

ul. SłowiańskiejNr XLVII/337/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,10

6.

Zmiana Nr 14 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dojazd

Nr XLVII/338/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,05

7.

Zmiana Nr 16b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Lasków - Wilanów

Nr XLVII/341/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

0,20

8.

Zmiana Nr 17 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Łączyn

Nr XLVII/342/98 17.06.1998 r.

29.07.1998 r

1,50

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem A.18 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Polnej

Nr XLVII/328/98 17.06.1998 r.

28.08.1998 r

0,40

10.

Zmiana Nr 11 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Wiejskiej

Nr XLVII/335/98 17.06.1998 r.

28.08.1998 r

0,30

11.

Zmiana Nr 15 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Przemysłowej

Nr IX/66/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,70

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.9 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów -–dotyczący terenu przy

Al. J. PiłsudskiegoNr IX/67/99 25.05.1999 r.

30.06.1999 r

1,00

13.

Zmiana Nr 10a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Jasionka

Nr IX/68/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,15

14.

Zmiana Nr 10b części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Jasionka

Nr IX/69/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,10

15.

Zmiana Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dygasińskiego

Nr IX/70/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,70

16.

Zmiana Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Przypkowskiego ul. Strażackiej

Nr IX/71/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,40

17.

Zmiana Nr 16a części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Lasków - Wilanów

Nr IX/72/99 25.05.1999 r.

14.07.1999 r

0,50

18.

Zmiana Nr 18 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Jasionna

Nr XII/138/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

4,20

19.

Zmiana Nr 12 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Polnej

Nr XII/139/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

0,40

20.

Zmiana nr 24 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu położonego na osiedlu „Murawiec II” między ul. Sienkiewicza i Słowackiego

Nr XII/141/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

2,30

21.

Zmiana Nr 22 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Przypkowskiego

Nr XII/142/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

0,10

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem A7 MN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Polnej

Nr XII/143/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

30,50

23.

Zmiana Nr 23 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotycząca terenu przy ul. Dygasińskiego, działka Nr ewid. gruntu 118

Nr XII/144/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

0,20

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B9 MWMN w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów – dotyczący terenu przy ul. Okrzei i Al. Piłsudskiego

Nr XII/147/99 28.09.1999 r.

16.11.1999 r

2,90

25.

Zmiana Nr 21 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jędrzejów – dotycząca terenu w miejscowości Piaski

Nr XIX/198/2000 28.04.2000 r.

03.07.2000 r

0,30

26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Al. J. Piłsudskiego, ul. Przypkowskiego i Szkołą Podstawową Nr 2 na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XXXVI/336/01 06.09.2001 r.

08.11.2001 r

9,00

27.

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do Al. Piłsudskiego od strony zachodniej na obszarze miasta Jędrzejowa

Nr XXXVI/337/01 06.09.2001 r.

08.11.2001 r

1,40

28.


Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jędrzejów terenu przy ul. Klasztornej na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLI/376/01 29.12.2001

19.02.2002

0,20

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przemysłowej (część dawnej bazy LHS) na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLI/377/01 29.12.2001

19.02.2002

0,70

30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Słowiańską i ul. Dygasńskiego na obszarze miasta Jędrzejów

Nr XLV/408/02 28.03.2002

13.05.2002

15,0

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Potok Wielki i Potok Mały na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/415/02 25.04.2002

05.07.2002

2,0

32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Podchojny na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/416/02 25.04.2002

05.07.2002

1,0

33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Książę Skroniów na obszarze gminy Jędrzejów

Nr XLV/417/02 25.04.2002

05.07.2002

5,0

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów

Łączna powierzchnia terenów objętych „nowymi” planami miejscowymi ok. 83 ha.


W celu określenia polityki przestrzennej gminy, Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła uchwałę nr IX/65/99 z dnia 25.05.1999 r. w sprawie uchwalenia „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów”,

W tym opracowaniu, zostały szczegółowo określone i przeanalizowane występujące uwarunkowania dotyczące szeregu zagadnień.

W wyniku powyższego, została określona polityka przestrzenna oraz kierunki rozwoju gminy w takich dziedzinach jak:


 • działania w obszarach krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego,

 • kształtowanie i ochrona systemu przyrodniczego,

 • kształtowanie struktur funkcjonalno – przestrzennych miasta takich jak :

 • strefa mieszkalno – usługowa,

 • strefa działalności gospodarczej,

 • strefa zielonej przestrzeni publicznej

 • strefa osiedleńczo – usługowa

 • strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 • strefa lasów

 • kierunki rozwoju systemu transportowego,

 • kierunki rozwoju infrastruktury technicznej,

 • kierunki rozwoju gospodarki komunalnej,

 • kierunki rozwoju w zakresie warunków bezpieczeństwa publicznego.

Na podstawie określonych wniosków w ww. opracowaniu, gmina Jędrzejów podejmuje działania zmierzające do realizacji kierunków rozwoju.

Z uwagi na znaczenie studium dla kształtowania i polityki przestrzennej przyjęto rozszerzony tryb prac nad dokumentem, uwzględniający udział społeczeństwa w formułowaniu treści studium w trakcie omawiania zasadniczych problemów rozwoju i kształtowania przestrzennego gminy.

Celem polityki przestrzennej gminy Jędrzejów określonym w studium jest ukierunkowanie procesu podnoszenia jakości życia mieszkańców i poziomu funkcjonowania gminy poprzez ocenę wykorzystania terytorialnych warunków jej rozwoju. Rozwój gminy w rozumieniu studium to wykorzystanie walorów położenia, zainwestowania i użytkowania terenów dla kształtowania korzystnych warunków zamieszkiwania i aktywności gospodarczej, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz podnoszenie standardów cywilizacyjnych gminy.

Na podstawie scharakteryzowanego stanu występujących uwarunkowań sformułowano wnioski określające zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium zabezpieczono odpowiednio duże i właściwie zlokalizowane tereny pod różne formy aktywności gospodarczej, także pod usługi i rzemiosło. Zaproponowano rozbudowę terenów zielonych jako elementu strukturalnego miasta

W studium zwrócono także uwagę na przekształcenie układu drogowego w mieście w taki sposób, który eliminuje uciążliwość ruchu tranzytowego przez centrum miasta oraz koncentracji działalności gospodarczej w części południowo – zachodniej (ul. Przemysłowa, Dygasińskiego, Reymonta), północno-wschodniej (ul. Rakowska) i południowo – wschodniej (ul. Głowackiego) miasta Jędrzejowa.

Wyznaczone w studium kierunki rozwoju przestrzennego miasta w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązują do zachowania zgodności rozwiązań każdego z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla obszaru gminy lub jego fragmentu.Rezerwy terenowe pod inwestycje:

Na dzień dzisiejszy rezerwa terenowa do zagospodarowania obiektami z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (obiekty przemysłowe, składowe, usługi rzemiosła) to ok. 200 ha w różnych lokalizacjach, a mianowicie:

- ul. Rakowska – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło - PS

- ul. Głowackiego – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło - PS

- ul. Dygasińskiego, Przemysłowa – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło, usługi– PS, U

- ul. Reymonta – składy, rzemiosło, usługi – U, S

- al. J. Piłsudskiego – usługi nieuciążliwe, obiekty komercyjne, handel, usługi - UC
Wśród tych terenów, znajdują się działki stanowiące własność gminy Jędrzejów: w rejonie ul. Rakowskiej, Przemysłowej, Reymonta, Głowackiego, al. J. Piłsudskiego

Dla określenia potencjalnych możliwości rozwoju Gminy, wynikających z przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzona została w tej części opracowania analiza wielkości powierzchni terenów niezabudowanych o następującym przeznaczeniu: • pod obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, składowe, itp. – (PS)

 • pod obiekty komercyjne, handlowo-usługowe, biurowe i inne – (UC)

 • pod obiekty sportowo-rekreacyjne i turystyczne – (RS)

Analiza przeprowadzona została w oparciu o udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy informacje o szacunkowej powierzchni terenów niezabudowanych według już nieobowiązującego planu zagospodarowania (według stanu w dniu 31.12.2002 r.). W związku z tym przedstawione poniżej dane mają wyłącznie charakter poglądowy.

Dla zobiektyzowania wyników analizy, podstawowym sposobem porównywania gminy jest udział procentowy terenów niezabudowanych w ogólnej powierzchni gminy. Poniżej zostaną omówione i scharakteryzowane dane dotyczące dostępnych powierzchni nieruchomości o przeznaczeniu PS, UC, RS. Dane dotyczą wszystkich gruntów niezabudowanych o wspomnianym przeznaczeniu bez względu na ich obecny stan prawny.Przeznaczenie gruntu – PS

Wyniki przeprowadzonych porównań tworzą czytelny obraz możliwości dalszego rozwoju przedsięwzięć o charakterze produkcyjnym lub magazynowym na terenie Gminy Jędrzejów.Gmina Jędrzejów posiada najwyższy wskaźnik terenów niezabudowanych o omawianym przeznaczeniu w powiecie jędrzejowskim (202 ha – 0,89%), w innych gminach przedstawia się on w sposób następujący: Gmina Nagłowice (80 ha – 0,68%) oraz Gmina Sędziszów (96,6 ha – 0,66%).

W porównaniu do innych gmin położonych na terenie kraju są to stosunkowo wysokie wskaźniki – np. Gmina Skoczów 0,57% (województwo śląskie), Gmina Skawina – 0,76% (województwo małopolskie), Tczew 0,43 % (województwo pomorskie), Gmina Świecie (0,22%), Gmina Secemin (0,54%), Gmina Pińczów (46 ha – 0,22%) oraz Gmina Złota (16 ha – 0,20%).

Charakterystyka terenów o przeznaczeniu PS uwzględnia również analizę większych pod względem powierzchni, zwartych obszarów o tym przeznaczeniu. W poniższym zestawieniu uwzględnione zostały zwarte obszary o powierzchni powyżej 1 ha.

Miasto Jędrzejów – tereny pod obiekty przemysłowe, rzemieślnicze, składy magazyny o powierzchni 2,0 ha (ul. Rakowska, działka nr 124), 3,3 ha (ul. Głowackiego, działka nr 54).Przeznaczenie gruntu – UC

Zastosowana w opracowaniu terminologia rodzajów przeznaczenia gruntów oparta jest o plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące głównie na terenie miast i gmin miejsko-wiejskich (szczególnie ma to znaczenie w przypadku przeznaczenia UC). W większości gmin o charakterze wiejskim nie występuje typowe dla obszarów miejskich przeznaczenie UC, jednak w zamian za to pojawia się przeznaczenie mieszkalno-usługowe i mieszkalne z możliwością prowadzenia działalności handlowo-usługowej.

Gminą o najwyższym wskaźniku ilości gruntów (o przedmiotowym przeznaczeniu) w powiecie jędrzejowskim jest Gmina Sędziszów (8,3 ha – 0,06%). W Gminie Jędrzejów wskaźnik ten wynosi 0,04% (10 ha). Dla przykładu w grupie gmin o najwyższym współczynniku terenów niezabudowanych o tym przeznaczeniu z terenu powiatu włoszczowskiego znalazła się Gmina Kluczewsko (0,09%) oraz Gmina Secemin (0,22%).

Charakterystyka terenów o przeznaczeniu UC uwzględnia również analizę większych pod względem powierzchni, zwartych obszarów o tym przeznaczeniu.

Miasto Jędrzejów – tereny pod usługi, o powierzchni 0,4 ha (ul. Przemysłowa, działka nr 5).

Łysaków Drugi – teren urządzeń obsługi rolnictwa, o powierzchni 0,4 ha (działka nr 238/2).Tabela 1. Szacunkowa powierzchnia terenów niezabudowanych o przeznaczeniu PS, UC, RS 1,

 

Powierzchnia terenów niezabudowanych o przeznaczeniu

Procent terenów niezabudowanych w stosunku do powierzchni gminy o przeznaczeniu

 

Wyszczegól-

nienie

 

PS (ha)

UC (ha)

RS (ha)

PS (%)

UC (%)

RS (%)

Gmina Imielno

0

0

0

0%

0%

0%

Gmina Jędrzejów

202

10

15

0,89%

0,04%

0,07%

Gmina Małogoszcz

20

1,30

12,50

0,14%

0,01%

0,09%

Gmina Nagłowice

80

5

0,60

0,68%

0,04%

0,01%

Gmina Oksa

0

0

0

0%

0%

0%

Gmina Sędziszów

96,6

8,3

56,9

0,66%

0,06%

0,39%

Gmina Słupia

6

1,5

0

0,06%

0,01%

0%

Gmina Sobków

5

0

0

0,03%

0%

0%

Gmina Wodzisław

3

2

2

0,02%

0,01%

0,01%

*brak danych

Źródło: Urzędy Gmin


Przeznaczenie gruntu – RS

Kolejnym prezentowanym w tym punkcie rodzajem przeznaczenia są obszary, na których można wznosić budynki i obiekty o charakterze turystycznym. Jest to trzeci w kolejności rodzaj przeznaczenia terenu obejmujący również przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym (ośrodki wypoczynkowe, wyciągi narciarskie, pola do gry w golfa itp.).

Najwyższy udział procentowy w przypadku terenów niezabudowanych o przeznaczeniu RS w powiecie jędrzejowskim dotyczy Gminy Sędziszów – 0,39% (56,9 ha). W Gminie Jędrzejów wynosi on 0,07% (15 ha).

Dla porównania w powiecie włoszczowskim najwyższy wskaźnik wynoszący 0,34% posiada Gmina Secemin natomiast w powiecie pińczowskim Gmina Pińczów (0,46% - 97 ha).


Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna