Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Struktura zatrudnienia ludnościPobieranie 1.46 Mb.
Strona5/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

3.1.2. Struktura zatrudnienia ludności


Według stanu na 31.12.2003 r. na terenie Gminy Jędrzejów, zatrudnionych było 5.207osób, z czego 51,9% stanowiły kobiety (2.706 osób). 68 osób zatrudnionych było w sektorze okołorolniczym, 1.284 w sektorze przemysłowym, 1.761 osób w sektorze usług rynkowych, a aż 2.088 osób w sektorze usług nierynkowych (z czego aż 72,6% stanowią kobiety).

3.017 osób pracuje w sektorze publicznym, a tylko 2.190 osób w sektorze prywatnym.Z powyższych danych wynika, iż znacząca część mieszkańców czerpie dochodu z rolnictwa, istotna grupa mieszkańców (w większości kobiet) zatrudniona jest w sektorze publicznym (np. usługi nierynkowe). Część osób znajduje zatrudnienie również w podmiotach zlokalizowanych poza obszarem powiatu.

Tabela 6. Pracujący w gospodarce narodowej1 – stan w dniu 31.12.2001 r.

Wyszczególnienie

Pracujący ogółem

Pracujący - kobiety

1000 mieszkańców

w wieku produkcyjnym.

Polska

333,4

162,3

Województwo świętokrzyskie

274,5

134,6

Powiat jędrzejowski

204,4

101,7

Gmina Imielno

94,9

55,4

Gmina Jędrzejów

284,8

158,9

Gmina Małogoszcz

224,7

89,5

Gmina Nagłowice

85,8

62,9

Gmina Oksa

109,4

64,6

Gmina Sędziszów

250,8

79,1

Gmina Słupia

91,2

64,4

Gmina Sobków

85,7

52,9

Gmina Wodzisław

140,6

74,0

Powiat włoszczowski

249,1

116,4

Powiat pińczowski

245,5

115,5

Powiat konecki

240,9

113,2

1 – poza rolnictwem indywidualnym, według miejsca pracy, bez jednostek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób;

Źródło: GUS – Internet


W 2001 roku na terenie Gminy Jędrzejów 58,9% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej stanowiły kobiety. Jest to wyższy udział niż w przypadku całego kraju (48,15%) czy województwa świętokrzyskiego (49%) i powiatu jędrzejowskiego (49,75%).

Innymi gminami z terenu powiatu jędrzejowskiego gdzie udział kobiet pracujących w gospodarce narodowej przekraczał 50% była Gmina Imielno (58,3%), Gmina Nagłowice (73,25%), Gmina Oksa (59%), Gmina Słupia (70,7%), Gmina Sobków (61,7%) oraz Gmina Wodzisław (52,62%).

W przypadku gmin powiatu jędrzejowskiego zdecydowanie najwyższy wskaźnik liczby pracujących w gospodarce narodowej na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym posiada (w dniu 31.12.2001 r.) Gmina Jędrzejów (284,8 osoby). Najniższy wskaźnik dotyczy Gminy Sobków (85,7 osoby) oraz Gminy Nagłowice (85,8 osoby).

Na terenie gmin o najniższym wskaźniku nie działają większe zakłady produkcyjne, a osoby zakwalifikowane do tej grupy pracują głównie w instytucjach użyteczności publicznej. W dużych zakładach zakwalifikowanych do sekcji przemysł i budownictwo zatrudnieni są mieszkańcy Gminy Jędrzejów, Gminy Małogoszcz oraz Gminy Sędziszów.3.1.3. Bezrobocie


Pogarszanie się sytuacji gospodarczej w kraju w latach 90-tych ujawniało się na lokalnym rynku pracy (powiat jędrzejowski i Gmina Jędrzejów) stałym wzrostem odsetka bezrobotnych.

Tabela 10. Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 1990-2004


ROK

Stopa bezrobocia na koniec okresu

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Województwo Świętokrzyskie


Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna