Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona7/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

3.2.2. Szkolnictwo podstawowe


W dniu 31.12.2003 r. do 15 szkół podstawowych uczęszczało łącznie 2.133 uczniów. Na jedną szkołę podstawową przypadało średnio 142,2 uczniów, podczas gdy średnia dla województwa kształtowała się na poziomie 146,5 uczniów. Funkcjonowało 110 oddziałów szkolnych, co daje średnią 19,4 ucznia na 1 oddział.

3.2.3. Szkolnictwo ponadpodstawoweGimnazja

W roku szkolnym 2003/2004 na terenie Gminy działały 4 gimnazja, do których uczęszczało 1.230 uczniów. W jednej szkole przeciętnie było 307,5 uczniów. Funkcjonowały 43 oddziały szkolne, co daje średnią 28,6 ucznia na oddział.Tabela 9. Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie - na 1000 mieszkańców według stanu w dniu 31.12.2001 r.

Wyszczególnienie

Szkoły podstawowe (bez specjalnych)

Uczniowie w szkołach podstawowych

Gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

Uczniowie w gimnazjach dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

1000 mieszkańców

Polska

0,39

79,3

0,15

44,1

Województwo świętokrzyskie

0,53

80,2

0,15

44,7

Powiat jędrzejowski

0,80

81,11

0,15

43,96

Gmina Imielno

1,30

80,11

0,22

40,60

Gmina Jędrzejów

0,53

75,68

0,07

43,07

Gmina Małogoszcz

0,58

83,46

0,17

44,89

Gmina Nagłowice

1,26

85,05

0,18

42,17

Gmina Oksa

1,22

85,31

0,20

45,19

Gmina Sędziszów

0,72

78,73

0,22

47,85

Gmina Słupia

1,06

89,56

0,21

41,40

Gmina Sobków

1,21

92,23

0,24

48,53

Gmina Wodzisław

0,86

80,80

0,12

38,42

Powiat włoszczowski

0,81

90,14

0,25

45,01

Powiat pińczowski

0,57

80,50

0,14

44,29

Powiat konecki

0,46

79,80

0,13

43,93

Źródło: GUS – Internet

Z powyższych danych wynika, iż Gmina posiada średniorozwiniętą bazę szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.Szkoły średnie

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów funkcjonuje 6 z 12 szkół średnich różnego typu prowadzonych przez powiat jędrzejowski. W roku szkolnym 2002/2003 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kształciło się 4.352 uczniów.

Głównym ośrodkiem w zakresie ponadgimnazjalnych usług edukacyjnych jest Jędrzejów, gdzie zlokalizowane są następujące placówki:

6 szkół średnich w tym: • Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych – 5

 • Liceum Ogólnokształcące – 1

3.2.4. Szkoły wyższe


W Jędrzejowie znajduje się ośrodek dydaktyczny Politechniki Krakowskiej – Wydział Mechaniczny. W roku akademickim 2002/2003 w ośrodku kształciło się 52 studentów. Podobny ośrodek otworzyła również Akademia Pedagogiczna w Krakowie.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, planowane jest również otwarcie wyższej szkoły o profilu turystyczno-ekonomicznym. Studia licencjackie odbywałyby się w trybie zaocznym. Powstanie uczelni jest jednak spóźnione z uwagi na przejście przez uczelnie wyższe wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych, co zwiększałoby szanse na sukces ekonomiczny tego prywatnego przedsięwzięcia.Baza materialna placówek oświatowych na terenie Gminy Jędrzejów wymaga w większości remontów i modernizacji oraz szerokopojętego doposażenia w pomoce naukowe, w tym wyposażenia sal komputerowych. Bardzo ważnym zadaniem dla dyrektorów szkół będzie zapewnienie odpowiednio wysokiego naboru uczniów oraz poziomu nauczania poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
W przypadku placówek szkolnych kierowanych przez Gminę Jędrzejów zgłaszane są następujące potrzeby inwestycyjne:

 1. Dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Jędrzejowie (Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2).

 2. Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego przy Zespole Szkół w Jędrzejowie.

 3. Wymiana pokryć dachowych i orynnowania.

 4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni : Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie, Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie.

 5. Docieplenie budynków, wymiana okien.

 6. Wykonanie podjazdów pod szkoły i miejsc do zawracania autobusów .

 7. Zagospodarowanie placów szkolnych, wykonanie chodników i terenów rekreacyjnych.

 8. Etapowe modernizowanie boisk szkolnych i wykonywanie niezbędnych urządzeń do ćwiczeń i gier zespołowych. Pozyskiwanie środków na budowę lub urządzenie sal gimnastycznych – niezbędnych do realizacji programu wychowania fizycznego .

 9. Etapowe uzupełnianie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego .

 10. Doposażenie pracowni informatycznych i podłączenie do internetu (teren wsi).

 11. Wyposażenie 4 bibliotek szkolnych : Gimnazjum nr 1, SP 2 , SP 3, Zespół Szkół w „Interenetowe centra informacji multimedialnej” .

 12. Naprawa dróg gminnych i powiatowych umożliwiających bezpieczny – całoroczny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy .

 13. Etapowe przyłączanie szkół na wsi do instalacji kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

 14. Modernizowanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiektach szkolnych.

Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna