Wstęp-Kilka informacji o autorze i genezie utworu, skąd pochodzi ten utwór (krótka informacja) Wstępna hipoteza interpretacyjnaPobieranie 7.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.24 Kb.
1. Wstęp-Kilka informacji o autorze i genezie utworu, skąd pochodzi ten utwór (krótka informacja)
2. Wstępna hipoteza interpretacyjna-(2,3 zdania: co jest tematem utworu, o czym on jest, co jest tematem przewodnim tego dzieła)
3. Kto wypowiada się w utworze? W liryce podmiot liryczny (liryka pośrednia i bezpośrednia mój, mnie, uczę 1os. l. poje) Czasem można utożsamiać go z autorem, nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że faktycznie opisuje on swoje osobiste przeżycia
Typ liryki-(miłosna, historyczna, wojenna, refleksyjna itd.)
Sytuacja liryczna-(otoczenie, jaka sytuacja, krajobraz)
4. Do kogo? Wskazujemy adresata wypowiedzi. Najczęściej adresat wskazany jest w apostrofie. Podajemy jego cechy. Może to być jedna, konkretna osoba, grupa osób a nawet pokolenie. W każdej strofie wiersza adresatem może być ktoś inny.
5. Jak? Tu zwracamy uwagę jak został napisany utwór. Czy wiersz ma tytuł - jeśli tak, zastanów się, jakiego rodzaju informacji on dostarcza. Zwróć uwagę na to, jaką formę ma tytuł. Czy wiersz posiada motto. Jakiego gatunku lirycznego użył autor?
Jaka jest budowa wiersza, a zatem:

- Czy jest stychiczny (ciągły) czy składa się ze stof, jeśli tak, to ilu?

- Jaka jest liczba wersów w strofie (zob. rodzaje zwrotek)?

- Jaki jest system wersyfikacji w wierszu?

- Z ilu sylab składa się każdy wers, czy występuje średniówka?

- Czy występują rymy (zob. rodzaje rymów)? Jakie? Jaki jest ich układ?

- Jaka jest struktura wiersza - regularna, nieregularna? Czy utwór dzieli się na wyraźne części? Zwróć uwagę na zupełnie nowatorskie formy wiersza, jakie pojawiają się np. u futurystów.

- Czy występuje refren?


Jakich środków stylistycznych użył autor? Co chciał podkreślić przez użycie takich, a nie innych środków? ZAWSZE ŚRODKI PODAJEMY Z ICH FUNKCJAMI
6. Interpretacja (co poeta miał na myśli)

Interpretacja według słów kluczy z tematu.Różne wizje zaświatów. Analizując „Tren X” Jana Kochanowskiego oraz wiersz „Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana, zwróć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów
O czym jest wiersz?
7. Konteksty - utwór poetycki nigdy nie powstaje w próżni; jego autor ma przecież jakiś światopogląd, często wypływający z dominujących w danej epoce nurtów filozoficznych; niebagatelną rolę pełni tu również historia, zwłaszcza tej jej momenty, które dostarczają wszystkim, a zatem także poetom, wielu silnych przeżyć (wojny, odzyskanie niepodległości itp.). Konteksty filozoficzne i historyczne mają bardzo często wpływ na wybór tematu. Podstawowe konteksty to: Filozoficzny, biblijny, osobisty, biograficzny, historyczny, mitologiczny, itp.
8. Wnioski - W dwóch trzech zdaniach dokonaj podsumowania swojej wypowiedzi
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna