Wstępnie wymagane etapy procesu (154)


Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacjiPobieranie 246.06 Kb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar246.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.2Kalkulacja kosztów produktu: Przebieg kalkulacji


Zastosowanie

Celem tego działania jest przeprowadzenie kalkulacji kosztów produktu.Ten etap może być wykonany tylko wtedy, gdy aktywowane jest planowanie kosztów produktu. 1. Proszę otworzyć IMG (kod transakcji SPRO), wybrać ścieżkę menu ControllingControlling kosztów produktuUstawienia podstawowe dla kalkulacji materiałowejDefiniowanie schematu elementów kosztów
  lub
  bezpośrednio wywołać działanie za pomocą kodu transakcji OKTZ.

 2. Na ekranie Schemat elemtów kosztu – zmiana: Przegląd proszę sprawdzić, czy istnieje schemat elementów kosztów Y1 (BP Schemat elem. koszt.).

Procedura Zakład 1000

 1. Uruchom działanie przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Produkcja Planowanie kosztów produktu Kalkulacja materiałowa Przebieg kalkulacji Edycja przebiegu kalkulacji

Kod transakcji

CK40N

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Pracownik dzialu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Planowanie kosztów produktu Edycja przebiegu kalkulacji

 1. Na ekranie Edycja przebiegu kalkulacji w polu Przebieg kalkulacji proszę wprowadzić NT001.

 2. Proszę wprowadzić wartość w polu Data przebiegu kalk.

 3. Proszę wybrać opcję Tworzenie przebiegu kalkulacji.

 4. Proszę wprowadzić opis.

 5. Na stronie zakładki Dane kalkulacji proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynność użytkownika i wartości

  Wariant kalkulacji

  YPC1

  Wersja kalkulacji

  01

  Obszar rach, kosztów

  1000

  Jednostka gosp.

  1000

 6. Na stronie zakładki Terminy proszę wprowadzić dane w następujących polach:

  • Data kalkulacji od: data dzisiejsza

  • Data kalkulacji do: 31.12.

  • Termin wyceny : data dzisiejsza

  • Termin rozwinięcia: data dzisiejsza

 1. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

 2. Dla każdego wiersza w tabeli Wykonanie kalkulacji (rozwinięcie opcji Przebieg) istnieje przycisk Zmiana parametru w kolumnie Parametry. Proszę wybrać przycisk w wierszu Wybór i wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Czynność użytkownika i wartości

  Rodzaj materiału

  ROH, HALB, FERT

  Zakład

  1000

  Przetwarzanie w tle

  Proszę usunąć zaznaczenie.

 3. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie, a następnie opcję Powrót.

 4. Proszę wybrać opcję Wykonanie wyświetloną obok kolumny Parametr, a ikona statusu dla tego wiersza stanie się zielona.

 5. Dla wiersza Rozwin. struktury proszę wybrać przycisk Zmiana parametru. Proszę usunąć zaznaczenie opcji Przetwarzanie w tle, wybrać opcję Zapamiętanie, a następnie wybrać opcję Powrót.

 6. Proszę wybrać opcję Wykonanie wyświetloną w kolumnie Parametr, a ikona statusu dla tego wiersza stanie się zielona.

 7. Proszę powtórzyć te kroki dla wiersza Kalkulacja.

 8. Proszę wybrać opcję Wyniki kalkulacji.

 9. Jeżeli ikona statusu dla tego wiersza jest czerwona, proszę przejrzeć raport Poziomy kalkulacji i poprawić występujące w nim błędy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, proszę ponownie uruchomić kalkulację.

 10. W wierszu Analiza proszę wybrać wartość SAP&11 dla ustawienia parametru, a następnie wybrać opcję Wykonanie.

 11. W wierszu z opcją Zaznacz.(zaznaczanie) proszę wybrać opcję Dozwolony w kolumnie Zezwolenie.

 12. Na ekranie Aktualizacja ceny:Środek organizacyjny proszę wybrać wiersz z jednostką gospodarczą 1000.

 13. W oknie dialogowym Dozwolone warianty kalk.planowej proszę wprowadzić wartość YPC1 w polu Wariant kalkulacji i wartość 1 w polu Wersja kalkulacji, a następnie wybrać Enter. Ikona statusu wiersza stanie się zielona.

 14. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

 15. Proszę wybrać opcję Powrót,

 16. Proszę wybrać opcję Zmiana parametru i odznaczyć opcje Przebieg testowy i Przetwarzanie w tle.

 17. Proszę wybrać opcję Zapamietanie.

 18. Proszę wybrać opcję Powrót, a następnie wybrać opcję Wykonanie.

 19. Proszę powtórzyć kroki od 23 do 25 dla wiersza Zatwier.( Zatwierdzanie).

Procedura Zakład 1100

Proszę powtórzyć opisane powyżej kroki dla zakładu 1100 z następującym wyborem:Nazwa pola

Czynność użytkownika i wartości

Rodzaj materiału

FERT

Zakład

1100

Przetwarzanie w tle

Proszę usunąć zaznaczenie.


Pobieranie 246.06 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna