Wstępnie wymagane etapy procesu (154)


Ustawienie wpisu pliku planowaniaPobieranie 246.06 Kb.
Strona7/8
Data28.04.2016
Rozmiar246.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.6Ustawienie wpisu pliku planowania


Procedura

 1. Uruchom działanie przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Produkcja Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie Globalne planowanie Jako zadanie w tle

lub

Logistyka Gospodarka materiałowa MRP Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie Wpis pliku planowania Ustawianie w tle

Kod transakcji

MDAB

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Planista produkcji

(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menu roli użytkownika

Planowanie produkcji Zadanie w tle Plik planowania – ustawienie BATCH

 1. Na ekranie Ustawianie wpisów pliku planow: Warianty proszę wybrać opcję Wariant.

 2. W oknie dialogowym ABAP: Warianty w polu Tworzenie wariantu proszę wprowadzić wartość Y1000 i wybrać opcję Tworzenie.

 3. Na ekranie Warianty: Przypisanie ekranu proszę wybrać wiersz Pełny ekran, a następnie wybrać opcję Kontynuacja.

 4. Na ekranie Opracowanie wariantów proszę wprowadzić następujące informacje:

  Pole

  Wartość

  Zakład

  1000

 5. Proszę wybrać opcję Atrybuty.

 6. Na ekranie Atrybuty wariantu w polu Znaczenie proszę wprowadzić wartość MRP Plant 1000.

 7. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

 8. Proszę wybrać opcję Cofnij.

 9. Na ekranie Ustawianie wpisów pliku planow: Warianty proszę wybrać opcję Rozpoczęcie natychm.

Wyniki można sprawdzić, wybierając opcję Wyświetlanie planow.. Proszę zaznaczyć wpis i wybrać opcję Wyniki, a następnie wyświetlić zawartość zlecenia spoola. 1. Proszę powtórzyć powyższe kroki dla zakładu 1100, tworząc wariant Y1100.

4.7Marszruty technologiczne: Aktualizacja księgi materiałowej


Zastosowanie

Celem tego działania jest aktualizowanie danych harmonogramowania zależnych od wielkości partii w rekordzie danych podstawowych materiału (przetwarzanie zbiorcze).Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Produkcja Dane podstawowe Marszruty / Plany Dodatki Dane podst. Materiału Harmonogramowanie danych podst. materiału

Kod transakcji

CA97

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Konstrukcja/Projektowanie (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

Menu roli użytkownika

Konstrukcja/Projektowanie Dane podstawowe materiału Aktualizacja danych podstawowych materiału

 1. Na ekranie Aktualiz. Danych podst. Mat:Ekran pocz. proszę wprowadzić zakład 1000 i zaznaczyć pole wyboru Bezpośrednia aktualizacja podst. d. mat..

Na ekranie początkowym proszę wprowadzić numer materiału lub planistę produkcji. Wprowadzenie planisty produkcji bez materiału umożliwia równoczesną aktualizację wszystkich materiałów dla danego planisty. 1. Naciśnij klawisz Enter. Materiały zostaną zaktualizowane w tle.

Wynik

Dane planowania pracy w danych podstawowych materiału są aktualizowane informacją o marszrucie technologicznej.


4.8Uruchomienie planowania potrzeb materiałowych (MRP)


Zastosowanie

Celem tego działania jest tworzenie i harmonogramowanie zadania dla okresowego przebiegu MRP.Procedura

 1. Uruchom działanie przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Produkcja Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie Planowanie globalne Jako zadanie w tle

lub

Logistyka Gospodarka materiałowa MRP Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Planowanie Wpis pliku planowania Ustawianie w tle

Kod transakcji

MDBT

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Planista produkcji

(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menu roli użytkownika

Planowanie produkcji Zadanie w tle Planowanie globalne

 1. Na ekranie Planowanie globalne : Warianty proszę wybrać opcję Warianty.

 2. W oknie dialogowym ABAP: Warianty w polu Tworzenie wariantu proszę wprowadzić wartość Y1000 i wybrać opcję Tworzenie.

 3. Na ekranie Warianty: Przypisanie ekrany proszę wybrać wiersz Pełny ekran, a następnie wybrać opcję Kontynuacja.

 4. Na ekranie Opracowanie wariantów proszę wprowadzić następujące informacje:

  Pole

  Wartość

  Kod przetwarzania

  NEUPL

  Zakład

  1000

  Tworz. zgłosz. zapotrz.

  1

  Linie harmon. umowy term.

  3

  Tworzenie listy MRP

  1

  Tryb planowania

  3

  Harmonogramowanie

  2

  Data planowania  Wyświetl. Listy

  Wybrane

  Przetwarz. równoległ.

  Wybrane (należy wybrać tylko wtedy, gdy stosowane jest równoległe przetwarzanie MRP).

 5. Proszę wybrać opcję Atrybuty.

 6. Na ekranie Atrybuty wariantu w polu Znaczenie proszę wprowadzić wartość MRP Plant 1000.

 7. W wierszu Obiekty ekranu wyboru - Data planowania proszę wybrać wartość zmienna wyboru D za pomocą klawisza F4-pomoc, a także wartość Nazwa zmiennej Data bieżaca za pomocą klawisza F4-pomoc.

 8. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

 9. Proszę wybrać opcję Cofnij.

 10. Na ekranie Planowanie globalne: Warianty proszę zaznaczyć wariant, a następnie wybrać opcję Planowanie.

 11. Na ekranie Planowanie globalne Planowanie: Godzina rozpoczęcia proszę wybrać opcję Planowanie okresowe.

 12. W oknie dialogowym Okres trwania proszę zaznaczyć tygodnie i wybrać opcję Tworzenie.

 13. Proszę powtórzyć powyższe kroki dla zakładu 1100, tworząc wariant Y1100.

Wynik

Utworzono i zaharmonogramowano zadanie dla przebiegu MRP.Zamiast tworzyć zadanie dla każdego zakładu, można utworzyć jedno zadanie dla wszystkich zakładów. W takim przypadku proszę zastosować opcję scope of planning YB01 i zostawić puste pole plant.
Pobieranie 246.06 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna