Wstępnie wymagane etapy procesu (154)


Przygotowanie składników aktywów trwałych dla miejsc powstawania kosztów produkcyjnychPobieranie 246.06 Kb.
Strona8/8
Data28.04.2016
Rozmiar246.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.9Przygotowanie składników aktywów trwałych dla miejsc powstawania kosztów produkcyjnych


Zastosowanie

Składniki aktywów trwałych tworzone są dla miejsc powstawania kosztów produkcyjnych. Te składniki aktywów trwałych są wymagane dla scenariuszy znajdujących się w bibliotece.Ten etap może być wykonany tylko wtedy, gdy istnieją miejsca powstawania kosztów produkcyjnych.


 Należy wykonać transakcję KS02 i sprawdzić, czy istnieje miejsce powstawania kosztów 1301.

Warunki wstępne

Istnieje miejsce powstawania kosztów 1301 (kod transakcji KS02).


4.9.1Tworzenie danych podstawowych składników aktywów trwałych


Procedura

 1. Uruchom działanie przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu systemu SAP

Rachunkowość Rachunkowośc finansowa Aktywa trwałe Składnik aktywów trwałych Tworzenie Składnik aktywów trwałych

Kod transakcji

AS01

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Księgowy aktywów trwałych (SAP_BPR_ASSET-S)

Menu roli użytkownika

Księgowość aktywów trwałych Składniki aktywów trwałych Tworzenie rekordu danych podstawowych składnika aktywów trwałych

 1. Na ekranie Tworzenie SAT : Ekran żądań proszę wprowadzić potrzebne dane i wybrać opcję Dane podstawowe:

  Nazwa pola

  Opis

  Czynność użytkownika i wartości

  Komentarz

  Grupa aktywów trw.

  Numer grupy aktywów trwałych

  3000
  Jednostka gosp.
  1000
 2. Na ekranie Tworzenie SAT : Dane podstawowe proszę wprowadzić następujące zestawy wpisów na zakładce rejestru Ogólnie , Zależ. od czasu i zakładce Przypisania, a następnie zapamiętać:

Numer składnika aktywów trwałych

Grupa aktywów trwałych

Opis grupy aktywów trwałych

Opis

MPK

Klasyfikator 4

Klucz amortyzacji


Zakładka rejestru Ogólnie

Zakładka rejestru Zależ. od czasu

Zakładka rejestru Przypisania

Zakładka rejestru Wycena3000

Maszyny

Wiertło udarowe Hilti 22 XL

1301

420

L1403000

Maszyny

Wkrętak na sprężone powietrze 262

1301

411

L100

Proszę wykonać ten proces dla wszystkich składników aktywów trwałych w powyższej tabeli.

Wynik

Rekord danych podstawowych składnika aktywów trwałych został utworzony pod numerem określonym w jednostce gospodarczej 1000.


4.9.2Przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym


Zastosowanie

Transakcja ta umożliwia automatyczne zaksięgowanie składnika aktywów trwałych na konto rozliczeniowe przychodu składników aktywów trwałych.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Rachunkowość Rachunkowośc finansowa Aktywa trwałe Księgowanie Przychód Zakup Automatyczne księgowanie przeciwstawne przychodu

Kod transakcji

ABZON

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Księgowy aktywów trwałych (SAP_BPR_ASSET-S)

Menu roli użytkownika

Księgowość aktywów trwałych Księgowania Autom.księg. przeciwstawne przychodu

 1. Jeśli pojawi się okno Proszę wprowadzic jednostkę gosp. wprowadź w polu Jednostka gosp. wartość 1000.

 2. Na ekranie Wprow. operacji akt. trw.: Autom. Księg. Przeciwstawne przychodu proszę wprowadzić następujące wpisy dla wszystkich składników aktywów trwałych utworzonych w poprzednim etapie:

  Nazwa pola

  Opis

  Czynność użytkownika i wartości

  Komentarz

  Istn. skł. Akt.


  Numer składnika aktywów trwałych utworzonego w poprzednim etapie

  Data dokumentu


  np. dzisiejsza data

  Kwota księgowania


  np. 1000

 3. Proszę zaksięgować dokument.

Wynik

Składnik aktywów trwałych został aktywowany z określoną kwotą. W rekordzie danych podstawowych składnika aktywów trwałych daty rozpoczęcia aktywacji i amortyzacji zostały ustawione, gdy dokonano pierwszego zaksięgowania przychodu.


5Załącznik

5.1Anulowanie etapów procesu


Tworzenie przebiegu kalkulacji

Kod transakcji (SAP GUI)

CK44

Anulowanie:

Usunięcie przebiegu kalkulacji

Kod transakcji (SAP GUI)

CK44

Rola użytkownika

Pracownik dzialu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Planowanie kosztów produktu Usuwanie przebiegu kalkulacji

Komentarz

Uwaga: Przebieg kalkulacji należy usuwać tylko wtedy, gdy kalkulacje nie są potrzebne.Zatwierdzenie kalkulacji standardowej i przeszacowanie zapasów na początku nowego roku obrotowego

Kod transakcji (SAP GUI)

CK40N

Anulowanie:

Nie dotyczy

Kod transakcji (SAP GUI)

Nie dotyczy

Rola użytkownika

Pracownik dzialu rachunku kosztów produkcji (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)

Menu roli użytkownika

Rachunek kosztów Planowanie kosztów produktu Edycja przebiegu kalkulacji

Komentarz

Po zatwierdzeniu ceny standardowej zapasy są przeszacowywane i zmiana jest niemal niemożliwa. Konieczne byłoby usunięcie kalkulacji standardowej, utworzenie nowej wstępnej kalkulacji kosztów, zaznaczenie jej i zatwierdzenie.Zmiana danych podstawowych materiału — Marszruty technologiczne: Aktualizacja księgi materiałowej

Kod transakcji (SAP GUI)

MM02

Anulowanie:

Zmiana materiału

Kod transakcji (SAP GUI)

MM02

Rola użytkownika

Inżynier specjalista

Menu roli użytkownika

Konstrukcja/projektowanie Dane podstawowe materiału Zmiana materiału

Komentarz

We wglądzie planowania pracy transakcja CA97 aktualizuje dane harmonogramu zależne od wielkości partii i usuwa dane harmonogramu niezależne od wielkości partii (pole: In-house production).

W razie potrzeby dane można zmieniać i wracać do poprzednich wartości.Pobieranie 246.06 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna