WSzSp rzp – 333/ 70 /2013 Lublin dn. 2013-10-31Pobieranie 26.07 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar26.07 Kb.

WSzSp - RZP – 333/ 70 /2013 Lublin dn. 2013-10-31
Informacja

o wyniku postępowania
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz na dzierżawę aparatu do terapii nerko zastępczej wraz z dostawą sprzętu medycznego do wykonywania dializy ciągłej z możliwością składania ofert częściowych, na poszczególne pakiety wybrano najkorzystniejsze oferty tj. te, które zaoferowały najniższą cenę (kryterium oceny ofert : cena – 100% ) :Nr pakietu

Nazwa firmy

Cena

Ilość punktów

1

Horiba ABX Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa203 051,59

100,00

2

Horiba ABX Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa30 382,70

100,00

3

Gambro Poland Sp. z o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa

76 795,20

100,00

Umowa z powyższymi Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a) i 3a) ustawy PZP.


Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania : brak
Informacja o ofertach odrzuconych z postępowania : brak
Informacja o Wykonawcach , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :
Pakiet nr 1

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena

Ilość punktów

02

Sysmex Polska Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa307 765,80

65,98

03

Siemens Sp. z o.o.

Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa292 406,04

69,44

06

Horiba ABX Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa203 051,59

100,00

Pakiet nr 2

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena

Ilość punktów

01

PZ Cormay S.A.

ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki30 796,20

98,66

04

Labin Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

51 009,16

59,56

06

Horiba ABX Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa30 382,70

100,00

Pakiet nr 3

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena

Ilość punktów

05

Gambro Poland Sp. z o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa

76 795,20

100,00


Jednocześnie wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w przetargu.

Pobieranie 26.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna