Wszyscy wykonawcy wyjaśnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobieranie 25.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.89 Kb.
Znak sprawy: 18/2015 PPUH „ RADKOM” Sp. z o.o.

Radom, dn. 16.11.2015r.Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę pojazdu samochodowego ze skrzynią samowyładowczą,

W związku z poniższym pytaniami otrzymanym w dniach 04.,10., i 13 listopada 2015r., dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) udziela poniższych wyjaśnień:Pytanie nr 1

W Dziale Charakterystyki podwozia Zamawiający wymaga pkt 2.18. Kolor kabiny biały. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia pojazdu z kabiną w kolorze żółtym?. Zmiana koloru obniżyła by w przypadku naszej firmy koszt dostawy pojazdu.Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koloru kabiny innego niż biały.Pytanie nr 2

W Dziale Charakterystyki podwozia Zamawiający wymaga pkt 2.22 System hamulcowy wyposażony w ABS i ASR Czy zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z Systemem hamulcowym wyposażonym w ABS i Ogranicznik momentu obrotowego podczas ruszania? Jako rozwiązanie spełniające wymaganie zamawiającego co do ograniczenia uślizgu kół podczas ruszania w grząskim terenie.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z systemami spełniającymi funkcje ograniczenia uślizgu kół podczas ruszania, bez względu na nazwę i konstrukcję tych systemów.Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o mocy min. 435 KM wyposażony w silnik z normą spalin EURO 5, z datą pierwszej rejestracji 10.2014., podwozie bez zabudowy wyprodukowane w 2013 roku, o przebiegu do 30 000 km, z pełną 24 miesięczną gwarancją ?Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o charakterystyce określonej przez Wykonawcę.Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię ładunkową o pojemności 17m³ zamiast 17,5m³?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza samochód ze skrzynią ładunkową o pojemności 17 m³.Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza czerwony kolor kabiny ?Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koloru kabiny innego niż biały.Pytanie nr 6

W Dziale Charakterystyki podwozia Zamawiający wymaga pkt. 2.18 kolor kabiny biały. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia pojazdu z kabiną w kolorze żółtym ?

Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę na drodze powinien posiadać kabinę kierowcy lub nadwozie barwy wyróżniającej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koloru kabiny innego niż biały.Pytanie nr 7

W Dziale Charakterystyki podwozia Zamawiający wymaga pkt. 2.22 System hamulcowy wyposażony w ABS i ASR. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z Systemem hamulcowym wyposażonym w ABS i Ogranicznik momentu obrotowego podczas ruszania ? Jako rozwiązanie spełniające wymaganie Zamawiającego co do ograniczenia uślizgu kół podczas ruszania w grząskim terenie.

Użycie w postępowaniu nazewnictwa ASR ogranicza do dostawcy jednej marki, która stosuje w opisie specyfikacji technicznej nazwę ASR.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z systemami spełniającymi funkcje ograniczenia uślizgu kół podczas ruszania, bez względu na nazwę i konstrukcję tych systemów.Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w pojeździe będącym przedmiotem postępowania – znak 19/2015, czyli pojeździe samochodowym z urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów z napędem 6x4, Zamawiający wymaga zastosowania silnika o mocy 440 KM (punkt III.2.2.2 i III.2.2.8 SIWZ), natomiast w pojeździe będącym przedmiotem postępowania – znak 18/2015, czyli pojeździe samochodowym ze skrzynią samowyładowczą, z napędem 8x6, Zamawiający wymaga zastosowania słabszego silnika o mocy 410 KM (punkt III.2.2.2 i III.2.2.7 SIWZ).

Dla Wykonawcy, którego reprezentuję jest to niezrozumiałe, że Zamawiający żąda dostarczenia samochodu ze skrzynią samowyładowczą ze słabszym silnikiem niż samochodu do przewozu kontenerów. Wiadomym jest, że pojazd ze skrzynią samowyładowczą pracuje w trudnym, wymagającym i często niedostępnym terenie (co sam Zamawiający potwierdził w SIWZ poprzez podanie parametru napędu tego pojazdu jako 8x6), a pojazd do przewozu kontenerów w lżejszym – głównie po utwardzonych, asfaltowych drogach. Zrozumiałym jest zatem, że pojazd ze skrzynią samowyładowczą wymaga lepszego napędu i mocniejszego silnika.

Powyższe wymagania mogą natomiast świadczyć o preferencji jakiegoś konkretnego dostawcy, który być może posiada już gotowe pojazdy.

Takie sformułowanie SIWZ ww. postępowań ogranicza, utrudnia zasadę uczciwej konkurencji, a zgodnie z art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych:


  1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

  2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w obu wspomnianych postępowaniach, określił parametry, dotyczące mocy silników zamawianych pojazdów, biorąc pod uwagę warunki, w jakich pojazdy te będą eksploatowane. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że parametr, określający moc silników obu pojazdów, został opisany jako wartość minimalna. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaoferować samochód ze skrzynią samowyładowczą o większej mocy, niż moc określona w siwz, a co za tym idzie, nie może być mowy o ograniczeniu zasad swobodnej konkurencji i równego traktowania wykonawców.


Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści podwozia bez układu centralnego smarowania samochodu w zakresie podwozia (pkt. 2.11. SIWZ), skoro podwozia produkowane przez Volvo Polska Sp. z o.o. Oddział Samochody Ciężarowe w Młochowie posiadają elementy nie wymagające dodatkowego smarowania ?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podwozia bez układu centralnego smarowania, o ile ich elementy nie wymagają dodatkowego smarowania (są bezobsługowe).


Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w inny układ kontroli trakcji (oznaczony jako ASR) –pkt. 2.29. SIWZ (wskazany układ kontroli trakcji stosowany jest jedynie przez Mercedesa oraz MAN)?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z systemami spełniającymi funkcje ograniczenia uślizgu kół podczas ruszania, bez względu na nazwę i konstrukcję tych systemów.


Pytanie nr 11

Czy dolna osłona chłodnicy i silnika (pkt.2.39. SIWZ) powinna być wykonana ze stalowej płyty o grubości 3 mm oraz obejmować przestrzeń od zderzaka do przedniej osi ?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zamontowanie osłony chłodnicy i silnika obejmującej przestrzeń od zderzaka do przedniej osi, zamontowanej fabrycznie.


Pytanie nr 12

Prosimy o wyjaśnienie punktu 2.32. SIWZ, czy w miejsce „pojazd wyposażony w sprzęg do przyczepy z zaczepem holowniczym Pin 40 mm”, Zamawiającemu chodziło o zaczep holowniczy, z uwagi na fakt, iż sprzęg do przyczepy w pojeździe czteroosiowym pozwoli na ciągnięcie na drogach publicznych przyczepy o DMC 8 t? Ponadto prosimy o wyjaśnienie w zakresie oznaczenia Pin 40 mm, z uwagi na fakt, iż na rynku nie stosuje się oznaczenia Pin 40 mm.Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że miał na myśli zaczep holowniczy zwany również sprzęgiem.

Zaczep holowniczy Ø 40 mm.
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści apteczkę spełniającą normę europejską, a nie DIN13164, ponieważ jest to norma niemiecka, a nie jak wskazuje Zamawiający europejska ? (pkt. 2.39. SIWZ)Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza apteczkę spełniający normę europejską.


Pytanie nr 14

Prosimy o doprecyzowanie pkt. 2.44. SIWZ, w którym Zamawiający wskazuje, iż „Pojazd wyposażony w światło ostrzegawcze błyskowe, umiejscowione w tylnej części pojazdu z możliwością szybkiego montażu i demontażu”, w którym miejscu dokładnie wskazane światło ma być zamontowane i czemu ma służyć.Odpowiedź:

Wspomniane wyżej światło ostrzegawcze błyskowe powinno być zamontowane na ramie pojazdu w okolicach tylnych lamp. Światło to ma sygnalizować wykonywanie prac na drodze.


Pytanie nr 15

Odnosząc się jednocześnie do treści wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, wskazujemy, iż zasadne jest usunięcie wymogu przekazania katalogów (wszystkich?) części zamiennych oraz schematów instalacji – z § 3 ust. 4 lit. d) i e) Umowy. Wykonawca wskazuje, iż nie posiada katalogu części zamiennych i nie udostępnia schematów elektrycznych zamontowanych urządzeń i sterowania. W związku z faktem, iż Zamawiający w § 6 ust. 3 umowy zobowiązuje Wykonawcę do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przekazanie wskazanych dokumentów nie jest konieczne.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania z siwz, dopuszcza tylko przekazanie katalogów części zamiennych oraz schematów elektrycznych na nośniku elektronicznym.


Pytanie nr 16

Wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego przekazania przedmiotu umowy nie powinna być wyższa niż 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (§ 8 ust. 1 Umowy). Z uwagi na niezwykle krótkie terminy realizacji zobowiązań gwarancyjnych, natomiast wysokość kar umownych z tego tytułu nie powinna być wyższa niż 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (§ 8 ust. 3 Umowy)Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz odnośnie wysokości kar umownych.Kierownik Zamawiającego


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna