Wszyscy Wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 10.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.94 Kb.
.............................................. Piła, dn. 11.05.2011 r

(pieczęć Zamawiającego)Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania remontu Hali Sztuk Walki Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Projekt A” Pracownia Architektoniczna Adam Maciejewski ul. Atolowa 3/14 85-435 Bydgoszcz; za cenę brutto – 17 220,00 zł.

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 1. Biuro Projektowo- Inżynierskie „REDAN” Sp.z o.o. ul. Jagiellońska 69 70- 382 Szczecin; cena brutto - 76 260,00 zł, termin realizacji - 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 76,74 pkt

 2. „Studio IN” s.c. Lilianna Śliwowska & Dariusz Dymarek ul. Parkowa 42/1 51- 616 Wrocław; cena brutto - 41 200,00 zł ; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 30 dni; uzyskując – 125,40 pkt

 3. „Projekt A” Pracownia Architektoniczna Adam Maciejewski ul. Atolowa 3/14 85- 435 Bydgoszcz; cena brutto – 17 220,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 300,00 pkt

 4. „MB – MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14 75- 736 Koszalin; cena brutto - 36 654,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 140,94 pkt

 5. Piotr Fortuna „ARCHITEKCI” ul. Śląska 33/85 81- 310 Gdynia; cena brutto – 35 547,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 145,32 pkt

 6. Biuro Architektoniczno- Budowlane „PRO – ARCH - 2” Spółka z o.o. ul. Słowackiego 14a 43-502 Czechowice – Dziedzice; cena brutto – 110 700,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 46,68 pkt

 7. Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI – GRAF” Spółka z o.o. ul. Kossaka 110; 64-920 Piła; cena brutto - 60 024,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 86,07 pkt

 8. Lider Konsorcjum - „WA – art” Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Waldemar Kajoch pl. Lipowy 3/2 61- 478 Poznań; Członek Konsorcjum- „DEMIURG” Mikołaj Jankowski ul. Płowiecka 11/2 60-277 Poznań; cena brutto - 66 420,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011 warunki płatności – 30 dni; uzyskując – 77,79 pkt

 9. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne „NAOS” inż. Bogusław Drożdż ul. B. Chrobrego 24 78- 320 Połczyn Zdrój; cena brutto - 27 060,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 190,92 pkt

 10. „PROBUD” Firma Projektowo-Budowlana mgr inż. Tomasz Graf ul. Sosnowa 6/2 71-468 Szczecin; cena brutto - 105 780,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 30 dni; uzyskując – 48,84 pkt

 11. Zakład Usług Technicznych „architekt” Wanda Grodzka ul. Bliska 1B/5 80- 541 Gdańsk; cena brutto - 85 977,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 60,09 pkt

 12. „AVASTUDIO” ul. Solna 53 32- 020 Wieliczka; cena brutto - 73 800,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 69,99 pkt

 13. „KWADRAT” - Klement sp.j. ul. Paderewskiego 16 64-920 Piła; cena brutto – 36 900,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 140,01 pkt

 14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „SEZUP Clima” sp.z o.o. ul. Długosza 25 64-920 Piła; cena brutto - 92 250,00 zł; termin realizacji –14 dni 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 56,01 pkt

 15. Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 33 64-920 Piła; cena brutto - 57 810,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 89,37 pkt

 16. Studio Projektu Budowlanego „FILAR” Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe; ul. Okrzei 14 64- 920 Piła; cena brutto – 17 712,00 zł; termin realizacji – 15.07.2011; warunki płatności – 14 dni; uzyskując – 291,66 pkt

Jednocześnie informuję, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż 18 maja 2011 r.

Pobieranie 10.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna