Wusb-150gn podręcznik użytkownika adaptera usb bezprzewodowej sieci lanPobieranie 19.98 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.98 Kb.


WUSB-150GN


Podręcznik użytkownika adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN


 1. Instalacja sterownika

  1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM. Aby uruchomić program instalacyjny, dwukrotnie kliknij ikonę .

  1. Wybierz opcję Ralink configuration Tool (Narzędzie konfigurujące Ralink), po czym kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.  1. Wybierz tryb Optimize for wifi (Optymalizacja dla sieci bezprzewodowej), po czym kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.  1. Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby rozpocząć proces instalacji.  1. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę programu instalacyjnego. 1. Podłącz adapter USB bezprzewodowej sieci LAN. Zostanie on rozpoznany przez system i automatycznie zainstalowany. Wystarczy potwierdzić ten fakt tak, jak ilustruje to poniższy rysunek. 1. Nawiąż połączenie z siecią

Dwukrotnie kliknij ikonę zaznaczaną czerwonym prostokątem.

Wyświetlony zostanie następujący ekran:Przycisk Rescan (Skanuj ponownie) służy do tego, aby znaleźć punkt dostępowy będący w zasięgu. Wyniki zostaną wyświetlone w oknie. Wybierz punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć, po czym kliknij przycisk Connect (Połącz).

Połączenie z siecią zostanie zrealizowane.

Uwaga: Należy wybrać kanał zgodny z lokalnymi regulacjami. Na przykład jeżeli dozwolonym kanałem jest kanał 13 i router ustawiony jest na kanał 13, a wybrany zostanie kanał 1-11 (czyli ustawienie domyślne), punkt dostępowy nigdy nie zostanie wykryty i na karcie Advanced (Zaawansowane) będzie trzeba wybrać kanał 1-13 (tak, jak pokazane jest to na poniższym rysunku). 1. Użyteczne informacje wyświetlane w narzędziu Ralink Wireless.

   • Odnajdywanie adresu IP:

5. Ustanawianie połączenia Ad-hoc

●Utwórz nazwę SSID połączenia Ad-hoc
   • A
   • B
   • C

5.2 Skonfiguruj statyczny adres IP dla połączenia Ad-hoc.

●A Na stronie właściwości połączenia kliknij dwukrotnie element Internet Protocol(TCP/IP)   • B Wyświetlone zostanie poniższe okno   • C Wypełnij puste pola adresu IP. Przykładowe wartości pokazane są poniżej:5.3 Konfiguracja połączenia Ad-Hoc dla jednego punktu została zakończona

5.4 Skonfiguruj kolejny punkt Ad-hoc, postępując zgodnie z opisem z punktów A, B, C, D.

5.5 Połączenie trybu Ad-hoc zostało skonfigurowane. Możliwe jest wzajemne łączenie się komputerów ze sobą.Uwaga: Aby zrealizować połączenie Ad-Hoc, należy pamiętać o korzystaniu z tego samego kanału. Jego statyczny adres IP powinien znajdować się w tej samej podsieci. Również nazwa SSID musi być jednakowa.

Urządzenie zawiera wartościowe (niebezpieczne) materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów domowych. Zużyte urządzenie należy utylizować w sposób właściwy i fachowy, zgodnie z przepisami i ustawami obowiązującymi w danym kraju.


Declaration of CE Conformity
Name applicant:

Trans –Electro Jakub Mąkowicz

Ul.Szymanowskiego 6

64-140 Włoszakowice


Hereby declares under sole resunder sole responsibility that product

Brand name: TechnicLAN

Product number: WUSB-150GN

Product description: Wireless USB Adapter 802.11n / b / g 150M USB2.0 mini lan cards


This certificate that the above product compiles with the essential protection requirements of EC Council Directive of 89/336/EEC, 2006/95/EC Low Voltage Directive and 1999/5/EC R&TTE Directive
Assessment of compilance of the product with requirements relating to the fallowing specifications:

- ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

- ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)

- ETSI EN 301 489-17 V1.3.2(2008-05)

- EN 60950-1: 2006


This declaration has been signed under responsibility of the manufacturer/importer:

Trans- Electro Jakub Mąkowicz

Ul.Szymanowskiego 6

64-140 Włoszakowice


THIS DOC IS ONLY VALID IN CONNECTION WITH TEST REPORT NUMBER: STR09048040E-1, STR09048040E-2, STR09048040

(SEM. Test Compilance Service Co., Ltd, Shenzhen)
Date: Apr 27,2009

Trans –ElectroJakub Mąkowicz©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna